DIStreffAdmin:
DIS-Norge
 
  English Norsk   

Velkommen til oversikt over DIS-Norges lokallag

Under finner du lenker direkte til hjemmesider og til portal over lokallagene hvor du også finner kortfattet informasjon om lokallagene, så som antall registrerte medlemmer, styreoversikt og planlagte møter og pekere til evt lokale grupper og aktivitetsgrupper, videre pekere til lokallagenes hjemmesider og diverse annet.

Egne hjemmesider  P o r t a l
DIS-Aust-Agder        DIS-Aust-Agder  DIS-Aust-Agder DIS-Aust-Agders styre
DIS-Buskerud        DIS-Buskerud  DIS-Buskerud DIS-Buskeruds styre
DIS-Finnmark        DIS-Finnmark  DIS-Finnmark DIS-Finnmarks styre
DIS-Haugaland        DIS-Haugaland  DIS-Haugaland DIS-Haugalands styre
DIS-Hedmark        DIS-Hedmark  DIS-Hedmark DIS-Hedmarks styre
DIS-Hordaland        DIS-Hordaland  DIS-Hordaland DIS-Hordalands styre
DIS-Møre og Romsdal        DIS-Møre og Romsdal  DIS-Møre og Romsdal DIS-Møre og Romsdals styre
DIS-Nord-Trøndelag        DIS-Nord-Trøndelag  DIS-Nord-Trøndelag DIS-Nord-Trøndelags styre
DIS-Oppland        DIS-Oppland  DIS-Oppland DIS-Opplands styre
DIS-Oslo/Akershus        DIS-Oslo/Akershus  DIS-Oslo/Akershus DIS-Oslo/Akershus styre
DIS-Rogaland        DIS-Rogaland  DIS-Rogaland DIS-Rogalands styre
DIS-Salten Slektshistorielag        DIS-Salten Slektshistorielag  DIS-Salten Slektshistorielag DIS-Salten Slektshistorielags styre
DIS-Sogn og Fjordane        DIS-Sogn og Fjordane  DIS-Sogn og Fjordane DIS-Sogn og Fjordanes styre
DIS-Sør-Trøndelag        DIS-Sør-Trøndelag  DIS-Sør-Trøndelag DIS-Sør-Trøndelags styre
DIS-Telemark        DIS-Telemark  DIS-Telemark DIS-Telemarks styre
DIS-Troms        DIS-Troms  DIS-Troms DIS-Troms styre
DIS-Utland        DIS-Utland  DIS-Utland DIS-Utlands styre
DIS-Vest-Agder        DIS-Vest-Agder  DIS-Vest-Agder DIS-Vest-Agders styre
DIS-Vestfold        DIS-Vestfold  DIS-Vestfold DIS-Vestfolds styre
DIS-Østfold        DIS-Østfold  DIS-Østfold DIS-Østfolds styre
Utland 2        Utland 2  Utland 2 Utland 2s styre


©1996-2019 DIS-Norge
Websidelayout oppdatert

Janes Webdesign