Koder for kirkebøkenes listetyper

dp   =   Fødte og døpte
kf   =   Konfirmerte
vi   =   Ekteviede
bg   =   Døde og begravede
df   =   Dødfødte
if   =   Innflyttede
uf   =   Utflyttede
im   =   Innmeldte i statskirken
um   =   Utmeldte fra statskirken
va   =   Vaksinerte
pa   =   Publice absolverede
in   =   Introduserte kvinner
tr   =   Trolovede
xx   =   hele kilden