Komplett statusinformasjon om en kilderegistrering i regi av DIS-Norge

20.10.2019 06:20

Om kilden:
Kildeidentifikator:   1021
Kommunenummer:   0719
Område:   Andebu prgj, Høyjord sokn
Kildetype:   MINI
Arkivreferanse:   I 9
Kildens periode:   1878-1909
Oppbevaringssted:   SAKO
Merknader om kilden:  
Listetype:   um
Listens tittel:   Udmeldte af Statskirken
Listens periode:   1878-1909
Skannet versjon:  

Om registreringen:
Registreringsgrunnlag:   Skannede bilder
Registreringsinstruks (standard):   Kyrre
Registreringsprogram:   Augustus
Statusdato:   12.05.2019
Status for registreringen:   I
Grunnregistrering:   Hellik Furuheim
Korrektur:   Rune Helland
Frekvensanalyse:  
Usikkerhetssjekk i statsarkiv:  
Dato for siste versjon av filen:  
Antall dataposter i filen:   91
Rettighetshaver:  
Dato for utlegging på nett:   07.05.2019
Søkbar nettversjon:   https://www.digitalarkivet.no/search/89/4273
Dato for versjon som papirhefte:  
Pris på hefte:  
Dato for versjon på CD-R:  
Pris på CD-R:  
Merknader om registreringen:  

Om registreringsforetaket:
Lokallag:   DIS-Vestfold
Koordinator:   Rune Helland
Koordinatorens e-postadresse:   kildereg@vf.slektogdata.no
Kilderegistreringsside:  
Foretaksidentifikator:   302
Foretak/gruppe:   Andebu
Samarbeidspartner:  
Kontaktperson/gruppeleder:  
Kontaktpersonens e-postadresse:  
Kontaktpersonens postadresse:  
Foretakets nåværende status:   aktiv
Merknader om foretaket:  

Deltakere i foretaket/gruppen:
Ingen deltakere lagt inn for dette registreringsforetaket.