Komplett statusinformasjon om en kilderegistrering i regi av DIS-Norge

18.10.2019 21:37

Om kilden:
Kildeidentifikator:   1039
Kommunenummer:   0728
Område:   Lardal prgj, Svarstad, Styrvoll, Hem sokn
Kildetype:   MINI
Arkivreferanse:   I 5
Kildens periode:   1814-1835
Oppbevaringssted:   SAKO
Merknader om kilden:  
Listetype:   kf
Listens tittel:   Confirmerede
Listens periode:   1815-1835
Skannet versjon:  

Om registreringen:
Registreringsgrunnlag:   Skannede bilder
Registreringsinstruks (standard):   Kyrre
Registreringsprogram:   Augustus
Statusdato:   07.08.2018
Status for registreringen:   P
Grunnregistrering:   Jenny Emilia Nikolaisen
Korrektur:  
Frekvensanalyse:  
Usikkerhetssjekk i statsarkiv:  
Dato for siste versjon av filen:  
Antall dataposter i filen:  
Rettighetshaver:  
Dato for utlegging på nett:  
Søkbar nettversjon:  
Dato for versjon som papirhefte:  
Pris på hefte:  
Dato for versjon på CD-R:  
Pris på CD-R:  
Merknader om registreringen:  

Om registreringsforetaket:
Lokallag:   DIS-Vestfold
Koordinator:   Rune Helland
Koordinatorens e-postadresse:   kildereg@vf.slektogdata.no
Kilderegistreringsside:  
Foretaksidentifikator:   134
Foretak/gruppe:   Lardal
Samarbeidspartner:  
Kontaktperson/gruppeleder:   Hege Dåpan
Kontaktpersonens e-postadresse:   hege.dapan@outlook.com
Kontaktpersonens postadresse:  
Foretakets nåværende status:   aktiv
Merknader om foretaket:  

Deltakere i foretaket/gruppen:
Ingen deltakere lagt inn for dette registreringsforetaket.