Komplett statusinformasjon om en kilderegistrering i regi av DIS-Norge

19.10.2019 01:56

Om kilden:
Kildeidentifikator:   1061
Kommunenummer:   0727
Område:   Hedrum prgj, Hvarnes sokn
Kildetype:   MINI
Arkivreferanse:   III 2
Kildens periode:   1907-1930
Oppbevaringssted:   SAKO
Merknader om kilden:  
Listetype:   vi
Listens tittel:   I Ægteskap Indtraadte
Listens periode:   1907-1928
Skannet versjon:  

Om registreringen:
Registreringsgrunnlag:   Skannede bilder
Registreringsinstruks (standard):   Kyrre
Registreringsprogram:   Augustus
Statusdato:   10.04.2019
Status for registreringen:   I
Grunnregistrering:   Lars Brathagen
Korrektur:   Rune Helland
Frekvensanalyse:  
Usikkerhetssjekk i statsarkiv:  
Dato for siste versjon av filen:  
Antall dataposter i filen:   76
Rettighetshaver:  
Dato for utlegging på nett:   05.04.2019
Søkbar nettversjon:   https://www.digitalarkivet.no/search/99/22306
Dato for versjon som papirhefte:  
Pris på hefte:  
Dato for versjon på CD-R:  
Pris på CD-R:  
Merknader om registreringen:  

Om registreringsforetaket:
Lokallag:   DIS-Vestfold
Koordinator:   Rune Helland
Koordinatorens e-postadresse:   kildereg@vf.slektogdata.no
Kilderegistreringsside:  
Foretaksidentifikator:   51
Foretak/gruppe:   Larvik
Samarbeidspartner:  
Kontaktperson/gruppeleder:   Rune Helland
Kontaktpersonens e-postadresse:   kildereg@vf.slektogdata.no
Kontaktpersonens postadresse:  
Foretakets nåværende status:   aktiv
Merknader om foretaket:  

Deltakere i foretaket/gruppen:
ID Navn Postadresse Funksjon Deltatt
f.o.m.
Deltatt
t.o.m.
4 Brathagen, Tone 3263 Larvik K 0 0
3 Hansen, Raymond K 2005 0
5 Jenny Emilia Nicolaisen 9990 BÅTSFJORD R 2014 0
2 Lars Brathagen 3263 Larvik R 2004 0
1 Thor Willy Hansen 1640 Råde R 2003 0