DIS-Norge
 
 
DISreg   Besøkende (ikke innlogget)

Komplett statusinformasjon om en kilderegistrering

Om kilden:
Kildeidentifikator:   118
Kommunenummer:   0721
Område:   Sem prgj, Slagen sokn
Kildetype:   MINI
Arkivreferanse:   II 5
Kildens periode:   1892-1904
Oppbevaringssted:   SAKo
Merknader om kilden:   Kopibestilling 066 - 18.04.2002
Listetype:   dp
Listens tittel:   Levende Fødte
Listens periode:   1892-1904
Skannet versjon:  

Om registreringen:
Registreringsgrunnlag:   Skannede bilder
Registreringsinstruks (standard):   Kyrre
Registreringsprogram:   Augustus
Statusdato:   07.10.2017
Status for registreringen:   R
Grunnregistrering:   Laila Hynne
Korrektur:  
Frekvensanalyse:  
Usikkerhetssjekk i statsarkiv:  
Dato for siste versjon av filen:  
Antall dataposter i filen:  
Rettighetshaver:  
Dato for utlegging på nett:  
Søkbar nettversjon:  
Dato for versjon som papirhefte:  
Pris på hefte:  
Dato for versjon på CD-R:  
Pris på CD-R:  
Merknader om registreringen:  

Om registreringsforetaket:
Lokallag:   DIS-Vestfold
Koordinator:   Rune Helland
Koordinatorens e-postadresse:   kildereg@vf.slektogdata.no
Kilderegistreringsside:  
Foretaksidentifikator:   49
Foretak/gruppe:   Sem
Samarbeidspartner:  
Kontaktperson/gruppeleder:   Rune Helland
Kontaktpersonens e-postadresse:   kildereg@vf.disnorge.no
Kontaktpersonens postadresse:  
Foretakets nåværende status:   aktiv
Merknader om foretaket:  

Deltakere i foretaket/gruppen:
ID Navn Postadresse Funksjon Deltatt
f.o.m.
Deltatt
t.o.m.
4 Brodersen, Reidun Andebu R 2013 0
1 John Ludvigsen 3154 Tolvsrød RK 2003 0
3 Nauen-gruppen R 2005 0
2 Tom Granli 3173 Vear RK 2003 0

©1996-2006 DIS-Norge
Programmet sist oppdatert torsdag 1. januar 1970 av

Webdesign: J@ne.no