DIS-Norge
 
 
DISreg   Besøkende (ikke innlogget)

Komplett statusinformasjon om en kilderegistrering

Om kilden:
Kildeidentifikator:   242
Kommunenummer:   1941
Område:   Skjervøy prgj, Skjervøy sokn
Kildetype:   MINI
Arkivreferanse:   15|
Kildens periode:   1899-1909
Oppbevaringssted:   SATø
Merknader om kilden:   Kopibestilling 149 - 29.08.2003
Listetype:   uf
Listens tittel:   Udflyttede
Listens periode:   1899-1909
Skannet versjon:  

Om registreringen:
Registreringsgrunnlag:   Papirkopier
Registreringsinstruks (standard):   Standard 4G
Registreringsprogram:   Augustus
Statusdato:   03.11.2004
Status for registreringen:   K
Grunnregistrering:  
Korrektur:  
Frekvensanalyse:  
Usikkerhetssjekk i statsarkiv:  
Dato for siste versjon av filen:  
Antall dataposter i filen:  
Rettighetshaver:  
Dato for utlegging på nett:  
Søkbar nettversjon:  
Dato for versjon som papirhefte:  
Pris på hefte:  
Dato for versjon på CD-R:  
Pris på CD-R:  
Merknader om registreringen:  

Om registreringsforetaket:
Lokallag:   DIS-Troms
Koordinator:   Tom Arild Kristiansen
Koordinatorens e-postadresse:   kildereg@tr.disnorge.no
Kilderegistreringsside:   DIS-Nord - Finnmark
Foretaksidentifikator:   158
Foretak/gruppe:   Skjervøy
Samarbeidspartner:  
Kontaktperson/gruppeleder:   Ivar P Rødum
Kontaktpersonens e-postadresse:  
Kontaktpersonens postadresse:  
Foretakets nåværende status:   aktiv
Merknader om foretaket:  

Deltakere i foretaket/gruppen:
ID Navn Postadresse Funksjon Deltatt
f.o.m.
Deltatt
t.o.m.
1 Ivar P Rødum R 2003 0

©1996-2006 DIS-Norge
Programmet sist oppdatert torsdag 1. januar 1970 av

Webdesign: J@ne.no