Komplett statusinformasjon om en kilderegistrering i regi av DIS-Norge

16.07.2019 06:55

Om kilden:
Kildeidentifikator:   243
Kommunenummer:   1934
Område:   Tromsøysund prgj
Kildetype:   MINI
Arkivreferanse:   1
Kildens periode:   1856-1867
Oppbevaringssted:   SATø
Merknader om kilden:   Kopibestilling 151 - 18.09.2003
Listetype:   df
Listens tittel:   Dødfødte
Listens periode:   1856-1867
Skannet versjon:  

Om registreringen:
Registreringsgrunnlag:   Papirkopier
Registreringsinstruks (standard):   Standard 4G
Registreringsprogram:   Augustus
Statusdato:   31.10.2004
Status for registreringen:   K
Grunnregistrering:  
Korrektur:  
Frekvensanalyse:  
Usikkerhetssjekk i statsarkiv:  
Dato for siste versjon av filen:  
Antall dataposter i filen:  
Rettighetshaver:  
Dato for utlegging på nett:  
Søkbar nettversjon:  
Dato for versjon som papirhefte:  
Pris på hefte:  
Dato for versjon på CD-R:  
Pris på CD-R:  
Merknader om registreringen:  

Om registreringsforetaket:
Lokallag:   DIS-Troms
Koordinator:   Tom Arild Kristiansen
Koordinatorens e-postadresse:   kildereg@tr.disnorge.no
Kilderegistreringsside:   DIS-Nord - Finnmark
Foretaksidentifikator:   156
Foretak/gruppe:   Tromsø
Samarbeidspartner:  
Kontaktperson/gruppeleder:   Gerd Rognstad
Kontaktpersonens e-postadresse:   gkar-rog@online.no
Kontaktpersonens postadresse:  
Foretakets nåværende status:   aktiv
Merknader om foretaket:  

Deltakere i foretaket/gruppen:
ID Navn Postadresse Funksjon Deltatt
f.o.m.
Deltatt
t.o.m.
1 Bendiksen, Kari-Mette R 2003 0