Komplett statusinformasjon om en kilderegistrering i regi av DIS-Norge

10.08.2020 10:28

Om kilden:
Kildeidentifikator:   261
Kommunenummer:   0714
Område:   Hof prgj
Kildetype:   MINI
Arkivreferanse:   2
Kildens periode:   1746-1781
Oppbevaringssted:   SAKo
Merknader om kilden:  
Listetype:   bg
Listens tittel:   Begravede
Listens periode:   1746-1781
Skannet versjon:  

Om registreringen:
Registreringsgrunnlag:   Skannede bilder
Registreringsinstruks (standard):   Kyrre
Registreringsprogram:   Augustus
Statusdato:   11.10.2016
Status for registreringen:   I
Grunnregistrering:   Sidsel Vagnild
Korrektur:   Kjell Olaussen
Frekvensanalyse:  
Usikkerhetssjekk i statsarkiv:  
Dato for siste versjon av filen:  
Antall dataposter i filen:   1098
Rettighetshaver:  
Dato for utlegging på nett:   26.09.2016
Søkbar nettversjon:   https://www.digitalarkivet.no/search/79/8132
Dato for versjon som papirhefte:  
Pris på hefte:  
Dato for versjon på CD-R:  
Pris på CD-R:  
Merknader om registreringen:  

Om registreringsforetaket:
Lokallag:   DIS-Vestfold
Koordinator:   Rune Helland
Koordinatorens e-postadresse:   kildereg@vf.slektogdata.no
Kilderegistreringsside:  
Foretaksidentifikator:   274
Foretak/gruppe:   DIS-Sande
Samarbeidspartner:  
Kontaktperson/gruppeleder:   Kjell Olaussen
Kontaktpersonens e-postadresse:   kjello@ebnett.no
Kontaktpersonens postadresse:   3070 Sande
Foretakets nåværende status:   aktiv
Merknader om foretaket:  

Deltakere i foretaket/gruppen:
ID Navn Postadresse Funksjon Deltatt
f.o.m.
Deltatt
t.o.m.
1 Olaussen, Kjell 3070 Sande RK 2013 0
2 Vedal, Bjørn 3060 Svelvik R 2013 0