Komplett statusinformasjon om en kilderegistrering i regi av DIS-Norge

05.08.2020 00:11

Om kilden:
Kildeidentifikator:   262
Kommunenummer:   0714
Område:   Hof prgj
Kildetype:   MINI
Arkivreferanse:   3
Kildens periode:   1782-1814
Oppbevaringssted:   SAKo
Merknader om kilden:  
Listetype:   kf
Listens tittel:   Confirmerede
Listens periode:   1782-1814
Skannet versjon:  

Om registreringen:
Registreringsgrunnlag:   Mikrofiche
Registreringsinstruks (standard):   Standard 4G
Registreringsprogram:   Augustus
Statusdato:   16.09.2003
Status for registreringen:   I
Grunnregistrering:  
Korrektur:   ja
Frekvensanalyse:  
Usikkerhetssjekk i statsarkiv:   ja
Dato for siste versjon av filen:   09.09.2003
Antall dataposter i filen:   861
Rettighetshaver:  
Dato for utlegging på nett:   16.09.2003
Søkbar nettversjon:   https://www.digitalarkivet.no/search/83/8133
Dato for versjon som papirhefte:  
Pris på hefte:  
Dato for versjon på CD-R:  
Pris på CD-R:  
Merknader om registreringen:  

Om registreringsforetaket:
Lokallag:   DIS-Vestfold
Koordinator:   Rune Helland
Koordinatorens e-postadresse:   kildereg@vf.slektogdata.no
Kilderegistreringsside:  
Foretaksidentifikator:   43
Foretak/gruppe:   Hof
Samarbeidspartner:  
Kontaktperson/gruppeleder:   Rune Helland
Kontaktpersonens e-postadresse:   kildereg@vf.slektogdata.no
Kontaktpersonens postadresse:  
Foretakets nåværende status:   aktiv
Merknader om foretaket:  

Deltakere i foretaket/gruppen:
ID Navn Postadresse Funksjon Deltatt
f.o.m.
Deltatt
t.o.m.
1 Kai Gurrik Larsen 1592 Våler R 2003 0
2 Ketil Firing Hansen 1346 Gjettum K 2003 0