Komplett statusinformasjon om en kilderegistrering i regi av DIS-Norge

03.08.2020 14:27

Om kilden:
Kildeidentifikator:   380
Kommunenummer:   0720
Område:   Stokke prgj.
Kildetype:   MINI
Arkivreferanse:   4
Kildens periode:   1804-1814
Oppbevaringssted:  
Merknader om kilden:  
Listetype:   kf
Listens tittel:   Confirmerede
Listens periode:   1804-1814
Skannet versjon:  

Om registreringen:
Registreringsgrunnlag:   Mikrofiche
Registreringsinstruks (standard):   Standard 4G
Registreringsprogram:   Augustus
Statusdato:   30.04.2006
Status for registreringen:   I
Grunnregistrering:  
Korrektur:  
Frekvensanalyse:  
Usikkerhetssjekk i statsarkiv:  
Dato for siste versjon av filen:  
Antall dataposter i filen:   717
Rettighetshaver:  
Dato for utlegging på nett:  
Søkbar nettversjon:   http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=kf07201804&spraak=n
Dato for versjon som papirhefte:  
Pris på hefte:  
Dato for versjon på CD-R:  
Pris på CD-R:  
Merknader om registreringen:  

Om registreringsforetaket:
Lokallag:   DIS-Vestfold
Koordinator:   Rune Helland
Koordinatorens e-postadresse:   kildereg@vf.slektogdata.no
Kilderegistreringsside:  
Foretaksidentifikator:   44
Foretak/gruppe:   Foretak KFH
Samarbeidspartner:  
Kontaktperson/gruppeleder:   Ketil Firing Hanssen
Kontaktpersonens e-postadresse:   firing@spray.no
Kontaktpersonens postadresse:  
Foretakets nåværende status:   aktiv
Merknader om foretaket:  

Deltakere i foretaket/gruppen:
ID Navn Postadresse Funksjon Deltatt
f.o.m.
Deltatt
t.o.m.
1 Larsen, Kai Samuel Gurrik 1592 Våler K 0 0