Komplett statusinformasjon om en kilderegistrering i regi av DIS-Norge

13.08.2020 05:15

Om kilden:
Kildeidentifikator:   550
Kommunenummer:   0720
Område:   Stokke, Skjee sokn
Kildetype:   GRPL
Arkivreferanse:  
Kildens periode:   1940-2003
Oppbevaringssted:  
Merknader om kilden:  
Listetype:   xx
Listens tittel:   Hele kilden
Listens periode:   1940-2003
Skannet versjon:  

Om registreringen:
Registreringsgrunnlag:   Originalkilden
Registreringsinstruks (standard):   Kildetro reg.
Registreringsprogram:   Excel
Statusdato:   12.102005
Status for registreringen:   I
Grunnregistrering:  
Korrektur:  
Frekvensanalyse:  
Usikkerhetssjekk i statsarkiv:  
Dato for siste versjon av filen:  
Antall dataposter i filen:   943
Rettighetshaver:   DIS-Vestfold
Dato for utlegging på nett:  
Søkbar nettversjon:   http://www.disnorge.no/gravminner/
Dato for versjon som papirhefte:  
Pris på hefte:  
Dato for versjon på CD-R:  
Pris på CD-R:  
Merknader om registreringen:   Ekstrakt fra kirkevergens protokoller

Om registreringsforetaket:
Lokallag:   DIS-Vestfold
Koordinator:   Rune Helland
Koordinatorens e-postadresse:   kildereg@vf.slektogdata.no
Kilderegistreringsside:  
Foretaksidentifikator:   184
Foretak/gruppe:   GRAVREG
Samarbeidspartner:  
Kontaktperson/gruppeleder:   John Ludvigsen
Kontaktpersonens e-postadresse:   kildereg@vf.disnorge.no
Kontaktpersonens postadresse:   3154 Tolvsrød
Foretakets nåværende status:   aktiv
Merknader om foretaket:  

Deltakere i foretaket/gruppen:
Ingen deltakere lagt inn for dette registreringsforetaket.