Komplett statusinformasjon om en kilderegistrering i regi av DIS-Norge

05.08.2020 01:49

Om kilden:
Kildeidentifikator:   662
Kommunenummer:   0716
Område:   Våle prgj
Kildetype:   MINI
Arkivreferanse:   I 9A
Kildens periode:   1839-1860
Oppbevaringssted:   SAKO
Merknader om kilden:   Kopibestilling 230 - 22.06.2005
Listetype:   vi
Listens tittel:   Ægteviede
Listens periode:   1840-1860
Skannet versjon:   http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_id=1280&idx_listetype=vi

Om registreringen:
Registreringsgrunnlag:   Papirkopier
Registreringsinstruks (standard):   Kyrre
Registreringsprogram:   Augustus
Statusdato:   09.12.2012
Status for registreringen:   I
Grunnregistrering:  
Korrektur:   Lars Jørgen Ormestad
Frekvensanalyse:  
Usikkerhetssjekk i statsarkiv:  
Dato for siste versjon av filen:  
Antall dataposter i filen:   415
Rettighetshaver:  
Dato for utlegging på nett:   16
Søkbar nettversjon:   http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/sok/vi/1280
Dato for versjon som papirhefte:  
Pris på hefte:  
Dato for versjon på CD-R:  
Pris på CD-R:  
Merknader om registreringen:  

Om registreringsforetaket:
Lokallag:   DIS-Vestfold
Koordinator:   Rune Helland
Koordinatorens e-postadresse:   kildereg@vf.slektogdata.no
Kilderegistreringsside:  
Foretaksidentifikator:   48
Foretak/gruppe:   Våle
Samarbeidspartner:  
Kontaktperson/gruppeleder:   Rune Helland
Kontaktpersonens e-postadresse:   ruhelland@gmail.com
Kontaktpersonens postadresse:  
Foretakets nåværende status:   aktiv
Merknader om foretaket:  

Deltakere i foretaket/gruppen:
ID Navn Postadresse Funksjon Deltatt
f.o.m.
Deltatt
t.o.m.
4 Dahl, Rolf K 2005 0
2 Dåpan, Hege 3150 Tolvsrød R 2003 0
3 Firing Hanssen, Ketil K 2005 0
1 Helland, Rune 3179 Åsgårdstrand R 2002 0
5 Liv Ofsdal 3055 Holmestrand K 2009 0