DIS-Norge
 
 
DISreg   Besøkende (ikke innlogget)

Komplett statusinformasjon om en kilderegistrering

Om kilden:
Kildeidentifikator:   663
Kommunenummer:   0717
Område:   Borre prgj
Kildetype:   MINI
Arkivreferanse:   I 8
Kildens periode:   1868-1877
Oppbevaringssted:   SAKO
Merknader om kilden:   Kopibestilling 231 - 22.06.2005
Listetype:   bg
Listens tittel:   Begravede
Listens periode:   1868-1877
Skannet versjon:  

Om registreringen:
Registreringsgrunnlag:   Papirkopier
Registreringsinstruks (standard):   Kyrre
Registreringsprogram:   Augustus
Statusdato:   09.12.2012
Status for registreringen:   I
Grunnregistrering:   Rune Helland
Korrektur:   Jon Erik Berg Hansen
Frekvensanalyse:  
Usikkerhetssjekk i statsarkiv:  
Dato for siste versjon av filen:  
Antall dataposter i filen:   729
Rettighetshaver:  
Dato for utlegging på nett:   16.05.2013
Søkbar nettversjon:   http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/sok/gr/2926
Dato for versjon som papirhefte:  
Pris på hefte:  
Dato for versjon på CD-R:  
Pris på CD-R:  
Merknader om registreringen:  

Om registreringsforetaket:
Lokallag:   DIS-Vestfold
Koordinator:   Rune Helland
Koordinatorens e-postadresse:   kildereg@vf.slektogdata.no
Kilderegistreringsside:  
Foretaksidentifikator:   204
Foretak/gruppe:   Borre
Samarbeidspartner:  
Kontaktperson/gruppeleder:   Rune Helland
Kontaktpersonens e-postadresse:   ruhelland@gmail.com
Kontaktpersonens postadresse:  
Foretakets nåværende status:   aktiv
Merknader om foretaket:  

Deltakere i foretaket/gruppen:
ID Navn Postadresse Funksjon Deltatt
f.o.m.
Deltatt
t.o.m.
3 Berg Hansen, Jon Erik Horten K 2012 0
2 Hege Rekvin 1789 Berg i Østfold K 2011 0
5 Roar Myrheim 3179 Åsgårdstrand R 2010 0
4 Rolf Kristensen 3179 Åsgårdstrand K 2012 0
1 Rune Helland 3179 Åsgårdstrand R 0 0

©1996-2006 DIS-Norge
Programmet sist oppdatert torsdag 1. januar 1970 av

Webdesign: J@ne.no