Komplett statusinformasjon om en kilderegistrering i regi av DIS-Norge

24.06.2018 14:51

Om kilden:
Kildeidentifikator:   687
Kommunenummer:   0717
Område:   Borre prgj
Kildetype:   MINI
Arkivreferanse:   I 7
Kildens periode:   1862-1867
Oppbevaringssted:   SAKO
Merknader om kilden:  
Listetype:   va
Listens tittel:   Vaccinerede
Listens periode:   1862-1867
Skannet versjon:  

Om registreringen:
Registreringsgrunnlag:   Papirkopier
Registreringsinstruks (standard):   Standard 4G
Registreringsprogram:   Augustus
Statusdato:   16.04.2008
Status for registreringen:   R
Grunnregistrering:  
Korrektur:  
Frekvensanalyse:  
Usikkerhetssjekk i statsarkiv:  
Dato for siste versjon av filen:  
Antall dataposter i filen:  
Rettighetshaver:  
Dato for utlegging på nett:  
Søkbar nettversjon:  
Dato for versjon som papirhefte:  
Pris på hefte:  
Dato for versjon på CD-R:  
Pris på CD-R:  
Merknader om registreringen:  

Om registreringsforetaket:
Lokallag:   DIS-Vestfold
Koordinator:   John Ludvigsen
Koordinatorens e-postadresse:   kildereg@vf.disnorge.no
Kilderegistreringsside:  
Foretaksidentifikator:   204
Foretak/gruppe:   Borre
Samarbeidspartner:  
Kontaktperson/gruppeleder:   Rune Helland
Kontaktpersonens e-postadresse:   ruhelland@gmail.com
Kontaktpersonens postadresse:  
Foretakets nåværende status:   aktiv
Merknader om foretaket:  

Deltakere i foretaket/gruppen:
ID Navn Postadresse Funksjon Deltatt
f.o.m.
Deltatt
t.o.m.
3 Berg Hansen, Jon Erik Horten K 2012 0
2 Hege Rekvin 1789 Berg i Østfold K 2011 0
5 Roar Myrheim 3179 Åsgårdstrand R 2010 0
4 Rolf Kristensen 3179 Åsgårdstrand K 2012 0
1 Rune Helland 3179 Åsgårdstrand R 0 0