Komplett statusinformasjon om en kilderegistrering i regi av DIS-Norge

06.08.2020 15:48

Om kilden:
Kildeidentifikator:   727
Kommunenummer:   0707
Område:   Larvik prgj, Langestrand sokn
Kildetype:   MINI
Arkivreferanse:   II 3
Kildens periode:   1842-1856
Oppbevaringssted:   SaKo
Merknader om kilden:  
Listetype:   dp
Listens tittel:   Døbte
Listens periode:   1842-1856
Skannet versjon:  

Om registreringen:
Registreringsgrunnlag:   Skannede bilder
Registreringsinstruks (standard):   Kyrre
Registreringsprogram:   Augustus
Statusdato:   21.10.2009
Status for registreringen:   I
Grunnregistrering:  
Korrektur:  
Frekvensanalyse:  
Usikkerhetssjekk i statsarkiv:  
Dato for siste versjon av filen:  
Antall dataposter i filen:   724
Rettighetshaver:  
Dato for utlegging på nett:   21.10.2009
Søkbar nettversjon:   http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=dp07071842la
Dato for versjon som papirhefte:  
Pris på hefte:  
Dato for versjon på CD-R:  
Pris på CD-R:  
Merknader om registreringen:  

Om registreringsforetaket:
Lokallag:   DIS-Vestfold
Koordinator:   Rune Helland
Koordinatorens e-postadresse:   kildereg@vf.slektogdata.no
Kilderegistreringsside:  
Foretaksidentifikator:   152
Foretak/gruppe:   Larvik - Langestrand
Samarbeidspartner:  
Kontaktperson/gruppeleder:   Sidsel Pihl Haugen
Kontaktpersonens e-postadresse:   hanstank@online.no
Kontaktpersonens postadresse:  
Foretakets nåværende status:   aktiv
Merknader om foretaket:  

Deltakere i foretaket/gruppen:
ID Navn Postadresse Funksjon Deltatt
f.o.m.
Deltatt
t.o.m.
1 Sidsel Pihl Haugen RK 2008 0