Komplett statusinformasjon om en kilderegistrering i regi av DIS-Norge

25.05.2018 18:23

Om kilden:
Kildeidentifikator:   753
Kommunenummer:   0712
Område:   Skoger prgj.
Kildetype:   MINI
Arkivreferanse:   4
Kildens periode:   1862-1872
Oppbevaringssted:   SAKo
Merknader om kilden:  
Listetype:   dp
Listens tittel:   Døbte
Listens periode:   1862-1872
Skannet versjon:   http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?ls=1&idx_id=1136

Om registreringen:
Registreringsgrunnlag:   Skannede bilder
Registreringsinstruks (standard):   Kyrre
Registreringsprogram:   Augustus
Statusdato:   05.05.2011
Status for registreringen:   F
Grunnregistrering:   Kjell Olaussen
Korrektur:   Maya Lillemoen
Frekvensanalyse:  
Usikkerhetssjekk i statsarkiv:  
Dato for siste versjon av filen:  
Antall dataposter i filen:  
Rettighetshaver:   DIS-Buskerud
Dato for utlegging på nett:  
Søkbar nettversjon:  
Dato for versjon som papirhefte:  
Pris på hefte:  
Dato for versjon på CD-R:  
Pris på CD-R:  
Merknader om registreringen:  

Om registreringsforetaket:
Lokallag:   DIS-Buskerud
Koordinator:   Remi Pedersen
Koordinatorens e-postadresse:   kildereg@bu.disnorge.no
Kilderegistreringsside:   http://bu.disnorge.no/kilderegistrering-i-buskerud
Foretaksidentifikator:   260
Foretak/gruppe:   DIS-Sande KRG
Samarbeidspartner:  
Kontaktperson/gruppeleder:   Anne-Grethe Syvertsen
Kontaktpersonens e-postadresse:   agsyv@online.no
Kontaktpersonens postadresse:   Lysdalsveien 63, 3070 Sande i Vestfold
Foretakets nåværende status:   aktiv
Merknader om foretaket:  

Deltakere i foretaket/gruppen:
ID Navn Postadresse Funksjon Deltatt
f.o.m.
Deltatt
t.o.m.
1 Kjell Olaussen 3070 Sande i Vestfold R 2010 0
2 Maya Lillemoen K 0 0