Komplett statusinformasjon om en kilderegistrering i regi av DIS-Norge

10.07.2020 21:15

Om kilden:
Kildeidentifikator:   754
Kommunenummer:   0712
Område:   Skoger prgj.
Kildetype:   MINI
Arkivreferanse:   5
Kildens periode:   1873-1884
Oppbevaringssted:   SAKo
Merknader om kilden:  
Listetype:   im
Listens tittel:   Indmeldte i Statskirken
Listens periode:   1873-1884
Skannet versjon:  

Om registreringen:
Registreringsgrunnlag:   Skannede bilder
Registreringsinstruks (standard):   Kyrre
Registreringsprogram:   Augustus
Statusdato:   08.11.2019
Status for registreringen:   I
Grunnregistrering:   Frode Kristian Hagen
Korrektur:   Anne-Grethe Syvertsen
Frekvensanalyse:  
Usikkerhetssjekk i statsarkiv:  
Dato for siste versjon av filen:  
Antall dataposter i filen:   4
Rettighetshaver:  
Dato for utlegging på nett:   15.06.2015
Søkbar nettversjon:   https://www.digitalarkivet.no/search/77/5933
Dato for versjon som papirhefte:  
Pris på hefte:  
Dato for versjon på CD-R:  
Pris på CD-R:  
Merknader om registreringen:  

Om registreringsforetaket:
Lokallag:   DIS-Vestfold
Koordinator:   Rune Helland
Koordinatorens e-postadresse:   kildereg@vf.slektogdata.no
Kilderegistreringsside:  
Foretaksidentifikator:   274
Foretak/gruppe:   DIS-Sande
Samarbeidspartner:  
Kontaktperson/gruppeleder:   Kjell Olaussen
Kontaktpersonens e-postadresse:   kjello@ebnett.no
Kontaktpersonens postadresse:   3070 Sande
Foretakets nåværende status:   aktiv
Merknader om foretaket:  

Deltakere i foretaket/gruppen:
ID Navn Postadresse Funksjon Deltatt
f.o.m.
Deltatt
t.o.m.
1 Olaussen, Kjell 3070 Sande RK 2013 0
2 Vedal, Bjørn 3060 Svelvik R 2013 0