DIS-Norge
 
 
DISreg   Besøkende (ikke innlogget)

Komplett statusinformasjon om en kilderegistrering

Om kilden:
Kildeidentifikator:   754
Kommunenummer:   0712
Område:   Skoger prgj.
Kildetype:   MINI
Arkivreferanse:   5
Kildens periode:   1873-1884
Oppbevaringssted:   SAKo
Merknader om kilden:  
Listetype:   kf
Listens tittel:   Confirmerede
Listens periode:   1873-1884
Skannet versjon:  

Om registreringen:
Registreringsgrunnlag:   Skannede bilder
Registreringsinstruks (standard):   Kyrre
Registreringsprogram:   Augustus
Statusdato:   29.03.2011
Status for registreringen:   R
Grunnregistrering:   Grete Thuv
Korrektur:  
Frekvensanalyse:  
Usikkerhetssjekk i statsarkiv:  
Dato for siste versjon av filen:  
Antall dataposter i filen:  
Rettighetshaver:  
Dato for utlegging på nett:  
Søkbar nettversjon:  
Dato for versjon som papirhefte:  
Pris på hefte:  
Dato for versjon på CD-R:  
Pris på CD-R:  
Merknader om registreringen:  

Om registreringsforetaket:
Lokallag:   DIS-Buskerud
Koordinator:   Remi Pedersen
Koordinatorens e-postadresse:   kildereg@bu.disnorge.no
Kilderegistreringsside:   http://bu.disnorge.no/kilderegistrering-i-buskerud
Foretaksidentifikator:   261
Foretak/gruppe:   DIS-Sande KRG
Samarbeidspartner:  
Kontaktperson/gruppeleder:   Anne-Grethe Syvertsen
Kontaktpersonens e-postadresse:   agsyv@online.no
Kontaktpersonens postadresse:   Lysdalsveien 63, 3070 Sande i Vestfold
Foretakets nåværende status:   aktiv
Merknader om foretaket:  

Deltakere i foretaket/gruppen:
ID Navn Postadresse Funksjon Deltatt
f.o.m.
Deltatt
t.o.m.
1 Anne-Grethe Syvertsen 3070 Sande i Vestfold R 2010 0
3 Eva Ottersen Høvik R 0 0
4 Grete Thuv R 0 0
5 Inger-Lise Sjødal Hauge R 0 0
2 Tone Galleberg R 0 0

©1996-2006 DIS-Norge
Programmet sist oppdatert torsdag 1. januar 1970 av

Webdesign: J@ne.no