Komplett statusinformasjon om en kilderegistrering i regi av DIS-Norge

18.10.2019 20:20

Om kilden:
Kildeidentifikator:   813
Kommunenummer:   0718
Område:   Ramnes, Vivestad sokn
Kildetype:   MINI
Arkivreferanse:   III 2
Kildens periode:   1900-1914
Oppbevaringssted:   SAKO
Merknader om kilden:  
Listetype:   kf
Listens tittel:   Konfirmerede
Listens periode:   1900-1914
Skannet versjon:  

Om registreringen:
Registreringsgrunnlag:   Skannede bilder
Registreringsinstruks (standard):   Kyrre
Registreringsprogram:   Augustus
Statusdato:   24.11.2012
Status for registreringen:   R
Grunnregistrering:   Odd Roar Sulutvedt
Korrektur:  
Frekvensanalyse:  
Usikkerhetssjekk i statsarkiv:  
Dato for siste versjon av filen:  
Antall dataposter i filen:  
Rettighetshaver:  
Dato for utlegging på nett:  
Søkbar nettversjon:  
Dato for versjon som papirhefte:  
Pris på hefte:  
Dato for versjon på CD-R:  
Pris på CD-R:  
Merknader om registreringen:  

Om registreringsforetaket:
Lokallag:   DIS-Vestfold
Koordinator:   Rune Helland
Koordinatorens e-postadresse:   kildereg@vf.slektogdata.no
Kilderegistreringsside:  
Foretaksidentifikator:   232
Foretak/gruppe:   Ramnes
Samarbeidspartner:  
Kontaktperson/gruppeleder:   Erik Bjune
Kontaktpersonens e-postadresse:   bjune@hotmail.com
Kontaktpersonens postadresse:  
Foretakets nåværende status:   aktiv
Merknader om foretaket:  

Deltakere i foretaket/gruppen:
ID Navn Postadresse Funksjon Deltatt
f.o.m.
Deltatt
t.o.m.
1 Erik Bjune 3175 Re R 2006 0
2 Odd Roar Sulutvedt R 2012 0