Komplett statusinformasjon om en kilderegistrering i regi av DIS-Norge

09.08.2020 05:33

Om kilden:
Kildeidentifikator:   814
Kommunenummer:   0723
Område:   Tjøme, Tjøme sokn
Kildetype:   MINI
Arkivreferanse:   1
Kildens periode:   1879-1890
Oppbevaringssted:   SAKO
Merknader om kilden:  
Listetype:   kf
Listens tittel:   Konfirmerede
Listens periode:   1879-1890
Skannet versjon:  

Om registreringen:
Registreringsgrunnlag:   Skannede bilder
Registreringsinstruks (standard):   Kyrre
Registreringsprogram:   Augustus
Statusdato:   24.11.2012
Status for registreringen:   R
Grunnregistrering:   Anne Kamfjord
Korrektur:  
Frekvensanalyse:  
Usikkerhetssjekk i statsarkiv:  
Dato for siste versjon av filen:  
Antall dataposter i filen:  
Rettighetshaver:  
Dato for utlegging på nett:  
Søkbar nettversjon:  
Dato for versjon som papirhefte:  
Pris på hefte:  
Dato for versjon på CD-R:  
Pris på CD-R:  
Merknader om registreringen:  

Om registreringsforetaket:
Lokallag:   DIS-Vestfold
Koordinator:   Rune Helland
Koordinatorens e-postadresse:   kildereg@vf.slektogdata.no
Kilderegistreringsside:  
Foretaksidentifikator:   271
Foretak/gruppe:   Tjøme
Samarbeidspartner:  
Kontaktperson/gruppeleder:   Anne Kamfjord
Kontaktpersonens e-postadresse:   anne.kamfjord@sf-nett.no
Kontaktpersonens postadresse:  
Foretakets nåværende status:   aktiv
Merknader om foretaket:  

Deltakere i foretaket/gruppen:
ID Navn Postadresse Funksjon Deltatt
f.o.m.
Deltatt
t.o.m.
1 Anne Kamfjord 3128 Nøtterøy R 2012 0