Komplett statusinformasjon om en kilderegistrering i regi av DIS-Norge

05.08.2020 00:33

Om kilden:
Kildeidentifikator:   910
Kommunenummer:   0717
Område:   Borre prgj, Borre kirke
Kildetype:   KLOK
Arkivreferanse:   I 7
Kildens periode:   1910-1920
Oppbevaringssted:   SAKO
Merknader om kilden:  
Listetype:   bg
Listens tittel:   Døde
Listens periode:   1913-1919
Skannet versjon:  

Om registreringen:
Registreringsgrunnlag:   Skannede bilder
Registreringsinstruks (standard):   Kyrre
Registreringsprogram:   Augustus
Statusdato:   14.08.2015
Status for registreringen:   I
Grunnregistrering:   Rune Helland
Korrektur:   Jon Erik Berg-Hansen
Frekvensanalyse:  
Usikkerhetssjekk i statsarkiv:  
Dato for siste versjon av filen:  
Antall dataposter i filen:   195
Rettighetshaver:  
Dato for utlegging på nett:   13.08.2015
Søkbar nettversjon:   http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/sok/gr/1236
Dato for versjon som papirhefte:  
Pris på hefte:  
Dato for versjon på CD-R:  
Pris på CD-R:  
Merknader om registreringen:  

Om registreringsforetaket:
Lokallag:   DIS-Vestfold
Koordinator:   Rune Helland
Koordinatorens e-postadresse:   kildereg@vf.slektogdata.no
Kilderegistreringsside:  
Foretaksidentifikator:   204
Foretak/gruppe:   Borre
Samarbeidspartner:  
Kontaktperson/gruppeleder:   Rune Helland
Kontaktpersonens e-postadresse:   ruhelland@gmail.com
Kontaktpersonens postadresse:  
Foretakets nåværende status:   aktiv
Merknader om foretaket:  

Deltakere i foretaket/gruppen:
ID Navn Postadresse Funksjon Deltatt
f.o.m.
Deltatt
t.o.m.
3 Berg Hansen, Jon Erik Horten K 2012 0
2 Hege Rekvin 1789 Berg i Østfold K 2011 0
5 Roar Myrheim 3179 Åsgårdstrand R 2010 0
4 Rolf Kristensen 3179 Åsgårdstrand K 2012 0
1 Rune Helland 3179 Åsgårdstrand R 0 0