DIS-Norge
 
 
DISreg   Besøkende (ikke innlogget)

Komplett statusinformasjon om en kilderegistrering

Om kilden:
Kildeidentifikator:   960
Kommunenummer:   0714
Område:   Hof prgj
Kildetype:   MINI
Arkivreferanse:   1
Kildens periode:   1704-1745
Oppbevaringssted:   SAKO
Merknader om kilden:  
Listetype:   bg
Listens tittel:   Begravede
Listens periode:   1704-1745
Skannet versjon:  

Om registreringen:
Registreringsgrunnlag:   Papirkopier
Registreringsinstruks (standard):   Kyrre
Registreringsprogram:   Augustus
Statusdato:   11.11.2015
Status for registreringen:   I
Grunnregistrering:   Sidsel Vagnild
Korrektur:   Kjell Olaussen
Frekvensanalyse:  
Usikkerhetssjekk i statsarkiv:  
Dato for siste versjon av filen:  
Antall dataposter i filen:   991
Rettighetshaver:  
Dato for utlegging på nett:   10.11.2015
Søkbar nettversjon:   http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/sok/gr/8131
Dato for versjon som papirhefte:  
Pris på hefte:  
Dato for versjon på CD-R:  
Pris på CD-R:  
Merknader om registreringen:  

Om registreringsforetaket:
Lokallag:   DIS-Vestfold
Koordinator:   Rune Helland
Koordinatorens e-postadresse:   kildereg@vf.slektogdata.no
Kilderegistreringsside:  
Foretaksidentifikator:   274
Foretak/gruppe:   DIS-Sande
Samarbeidspartner:  
Kontaktperson/gruppeleder:   Kjell Olaussen
Kontaktpersonens e-postadresse:   kjello@ebnett.no
Kontaktpersonens postadresse:   3070 Sande
Foretakets nåværende status:   aktiv
Merknader om foretaket:  

Deltakere i foretaket/gruppen:
ID Navn Postadresse Funksjon Deltatt
f.o.m.
Deltatt
t.o.m.
1 Olaussen, Kjell 3070 Sande RK 2013 0
2 Vedal, Bjørn 3060 Svelvik R 2013 0

©1996-2006 DIS-Norge
Programmet sist oppdatert torsdag 1. januar 1970 av

Webdesign: J@ne.no