DIS-Norge
 
 
DISreg   Besøkende (ikke innlogget)

Komplett statusinformasjon om en kilderegistrering

Om kilden:
Kildeidentifikator:   993
Kommunenummer:   0712
Område:   Skoger prgj, Skoger sokn
Kildetype:   MINI
Arkivreferanse:   I 6
Kildens periode:   1885-1910
Oppbevaringssted:   SAKO
Merknader om kilden:  
Listetype:   if
Listens tittel:   Indflyttede
Listens periode:   1885-1910
Skannet versjon:  

Om registreringen:
Registreringsgrunnlag:   Skannede bilder
Registreringsinstruks (standard):   Kyrre
Registreringsprogram:   Augustus
Statusdato:   11.01.2017
Status for registreringen:   I
Grunnregistrering:   Frode Kristian Hagen
Korrektur:   Kjell Olaussen
Frekvensanalyse:  
Usikkerhetssjekk i statsarkiv:  
Dato for siste versjon av filen:  
Antall dataposter i filen:   578
Rettighetshaver:  
Dato for utlegging på nett:   06.01.2017
Søkbar nettversjon:   https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/sok/85/4834
Dato for versjon som papirhefte:  
Pris på hefte:  
Dato for versjon på CD-R:  
Pris på CD-R:  
Merknader om registreringen:  

Om registreringsforetaket:
Lokallag:   DIS-Vestfold
Koordinator:   Rune Helland
Koordinatorens e-postadresse:   kildereg@vf.slektogdata.no
Kilderegistreringsside:  
Foretaksidentifikator:   274
Foretak/gruppe:   DIS-Sande
Samarbeidspartner:  
Kontaktperson/gruppeleder:   Kjell Olaussen
Kontaktpersonens e-postadresse:   kjello@ebnett.no
Kontaktpersonens postadresse:   3070 Sande
Foretakets nåværende status:   aktiv
Merknader om foretaket:  

Deltakere i foretaket/gruppen:
ID Navn Postadresse Funksjon Deltatt
f.o.m.
Deltatt
t.o.m.
1 Olaussen, Kjell 3070 Sande RK 2013 0
2 Vedal, Bjørn 3060 Svelvik R 2013 0

©1996-2006 DIS-Norge
Programmet sist oppdatert torsdag 1. januar 1970 av

Webdesign: J@ne.no