Svensk innvandring til Kragerø-distriktet i siste halvdel av 1800

© Utvalget for EDB-registrering av slekts og lokalhistorie i Kragerø 1988-1997. All distribusjon og bruk skal være ukommersiell. Ikke på noen måte kan dette materiale brukes eller distribueres mot vederlag i noen form av andre. Denne tekst må heller ikke fjernes fra distribusjonsfilen.

A

ABRAHAMSEN AMANDUS
FT-1875 Kragerø Biørnsborgbakken 23 Bor i loftskammerset husfar,g. matros, 1844, Sverige. G.m. Margrethe Nielsdatter, f. 1850 ,Sannidal . Datter f. 1870 i Kragerø.

FT-1891 Kragerø, Maistanga, tellingskrets 1,husliste nr 23. Hovedperson, g.1843, Målsund (trolig Mollosund, Bohuslen) Sverige, matros. G.m.Margrethe Abrahamsen,f.1849,Kragerø.4 barn, det eldste, August Martinius Abrahamsen,f.1875,Kragerø.

Kirkebok nr.9 Kragerø, 1861-1886.Viede. s. 31, 3/4- 1869: Matros Amandus Abrahamsen, f. 9/4-1843, Morlanda i Sverige. far: Abraham Jakobsen, og Margrethe Nielsdatter, f. 18/7-1849 i Sannidal, far: Niels Haradsen.

Mønstringsprotokoll 1866-1871. Kragerø: 9/1-1868 med brigg " Rex". 67 kl.,skipper h. løve til England. Amandus Abrahamsen er matros, hjemsted Gøteborg. 24 år. månedshyre 9 spd.

11/2-1869 som matros med brigg " Skarbø", 84 kl., skipper O.F. Jakusen, til England. Månedshyre 10 spd. 14/12- 1871 son matrus med bark " Brage " , 219,1/2 kl., skipper chr. Jørgensen, til Dublin. Månedshyre 10 spd.

Kirkebok "Ind og utflyttede, Kragerø " (1869-1915),s. 1, 1/4-1869 : Sømand Amandus Abrahamsen, f. 9/4-1843, Hensikt med innflyttingen" for at bosatte sig ". Bor hos tømmermann Niels Haraldsen på Biørnsborgbakken. Fra Morlande i Bohuslen. Attest av pastor Humann av 11/9-1868.

ABRAHAMSEN AUGUSTA MATHILDE
FT-1900, Kragerø, tellingskrets 23. Øya nr.77. Hun,e, husgjening, f. 10/1-1868,Sverige, N. metodist. 6 barn, alle født i Kragerø, det eldste i 1883.

ABRAHAMSEN BRYNIUS
FT-1891, Kragerø, Biørneveien,tellingskrets nr. 1, husliste nr.61. Losjerende til fam.,ug.,1857,Sverige, gårdbruker.

ABRAHAMSEN CARL GUNNAR
FT-1875, Kragerø, Hovedbyen nr.268. F. 1864, Østhammar, Sverige. Stokholmes len. Ug., sønn av A. Abrahamsen, enkemann, skipsreder, f.1831,Sannidal.

ABRAHAMSEN CLAES THEODOR
FT-1875, Kragerø, Hovedbyen nr.268. Ug., sønn av A. Abrahamsen, enkemann, skipsreder, f.1831, Sannidal. C.T.A. ble født 1869 i Østhammar,Sverige.Stockholms len.

ABRAHAMSEN EINAR
FT-1875, Kragerø, Hovedbyen nr. 268. F. 1873, Østhammar, Sverige. Stockholmes len. Ug., sønn av A. Abrahamsen, enkemann, skipsreder, f. 1831, Sannidal.

ABRAHAMSEN ERNST RIBER
FT-1875, Kragerø, Hovedbyen nr. 268. F. 1868, Østhammar, Sverige. Stockholmes len. Ug., sønn av A. Abrahamsen, enkemann, skipsreder, f. 1831, Sannidal.

ABRAHAMSEN JOHN LORANGE
FT-1875, Kragerø, Hovedbyen nr. 268. F. 1866, Østhammar, Sverige. Stockholmes len. Ug., sønn av A. Abrahamsen, enkemann, skipsreder, f. 1831, Sannidal.

ABRAHAMSEN NILS ABRAHAM
FT-1875, Kragerø, Hovedbyen nr. 268. F. 1866, Østhammar, Sverige. Stockholmes len. Ug., sønn av A. Abrahamsen, enkemann, skipsreder, f. 1831, Sannidal.

ABRAHAMSEN OLE
FT-1891, Skåtøy herred, tellingskrets nr.3, Bekkevika husliste 36. Enslig losjerende, ug., f. 1840, Sverige. Jordbruksarbeid i andres tjenste, fisker.

ABRAHAMSEN SIXTEN EDVARD
FT-1875, Kragerø, Hovedbyen nr. 268. F. 1871, Østhammar, Sverige. Stockholmes len. Ug., sønn av A. Abrahamsen, enkeman, skipsreder, f.1831,Sannidal.

ADRIANSDATTER AGNITA
FT-1875, Kragerø, Smedsbukta nr. 113. F. 1849, Tanum, Bohuslen. G.m. snekkersvenn Ole Eriksen, f. 1834 i Tanum. Sønnen Johan Edvard Olsen f.1873 i Tanum. Neste barn født 1875 i Kragerø.

AHLGREN ANNA
FT-1891, Skåtøy, Tellingskrets 5 B, (trolig Vaberg) husliste nr. 114. F. 1844, Sverige. G.m. gartner Fedrik Salmin, f. 1847, Sverige. Dattern Ebba Gunhilde Salmin f. 1880 i Viksnes. Dattern Gjertrud Eulalia Salmin f. 1883 i Kristiania.

AHLGREN GUSTAF
Kirkebok nr. 1, Skåtøy, 1874-1883. Ekteviede. s.274, 24/12-1883: arbeider Gustaf Ahlgren, f. 1/2-1858, Skarstad/Skaraborgs len.Sverige. Far: Johan Ahlgren. g.m. Anne Jensen, f. 20/2-1859, Gjerstad. Nå: Fossing. Far: arbeider Jens Tjostolfsen.

AKERLUND PER
Kirkebok nr. 9 for Kragerø, 1861-1886. Viede. s. 34, 19/11-1869 : Garversvenn Per Akerlund, f. 21/10-1839, Glemåkra, Christianstads Skåne len. Far: Åke Andersen (yrke ikke oppgitt). G.m. Anne Johanne Halvorsdatter, 21 år ,f.i Kragerø. Far: Halvor Ottersen.

AKSELSDATTER JOHANNE
FT-1891, Skåtøy berred, tellingskrets 2, husliste Heistad nr.7. F. 1844, Sverige. G.m. husmann og isbruksarbeider Karl Johan Matiassen, f. 1850, Bobuslen. Kreaturstell, husgjerning, jordbruksarbeid. Datteren Anna Magdalena Karlsdatter, f.1881,Skåtøy.

Kirkebok nr. 1, Skåtøy, 1874-1883. Ekteviede. s. 250, 17/2-1878:Johanna Akselsdatter, f. 24/5-1844, Bohuslen. Far: Jordeier Aksel Andersson. G.m. arbeider Carl Johan Mathiasson. f.23/1- 1850 i Svarteborg, Bohuslen. Nå bosatt i Kalstadkilen. Far: arbeider Mathias Andersson.

ALBERG ARON
FT-1891, Skåtøy, tellingskrets nr. 7, husliste (Gofjell) nr.30. Besøkende, ug., f. 1868, Sverige. Skomaker.

ALEKSANDERSEN OLUF
FT-1891, Skåtøy, tellingskrets 4, husliste (Tåtøy) nr. 104. Hovedperson, g., f. 1860, Tosne. Bohuslen. Jordarbeider, strandsitter, leieboer. G.m. Anna Andersdatter, f. 1848, Krokstad, Bohuslen.(se denne). Sønnen Gustaf Olufsen f. 1880, Nøtterøy. Datteren Otilie Olufsdatter f. 1885, Nøtterøy.

ALEXANDERSDATTER AMALIA MATHILDE
Kirkebok nr.1, Skåtøy, 1874-1883, Tanum, Bohuslen,"For at tjene". Oppholdssted : Kirkesund. Amalia Mathilde Alexandersdatters, f. 27/12-1851.

Kirkebok nr.1 Skåtøy, 1874-1883. Utflyttede. 1874-1883. S. 345, 19/4-1879: Pike Amalia Mathilde Alexandersdatter, f.17/12-1851. til: Sarpsborg.

ALEXANDERSDATTER AUGUSTA
FT-1900, Skåtøy, tellingskrets nr.1, Langmyr. F. 1866, Sverige. G.m. snekker og hustømmermann August Madsen, f. 1856, Sverige. Datteren Agda Augustsdatter f. 1892, sønnen Emil Augustsen f. 1894, begge i Sverige.

ALEXANDERSDATTER CHARLOTTA
Kirkebok nr.1, Skåtøy, 1874-1883. Ekteviede. S.257, 26/10-1879: Charlotta Alexandersdatter, f. 7/12-1856 i Lur sogn, Bohuslen. Far: arbeider Alexander Olavessen. G.m. arbeider Herman Brynjulf Andersson, f. 7/12-1851 i Lur sogn, bohuslen. Far: Snekker Anders.

Kirkebok nr.1, Skåtøy, 1874-1883. Innflyttede. S,335, 30/11-1874: Pike Charlotte Alexanderssen, f. 7/12-1856 i Lur, Bohuslen. Tjener. Oppholdssted: Bærøy.

FT- 1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets nr. 28, Oterøy: Sjalota Alexandersen. Ug. budeie, f. 1836(?), Lur søgn, Bohuslen.

ALEXANDERSDATTER HANNA ELISABETH
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets 20, Granholtet. F. 1871, Sverige. Ug. datter av Sjauer Alexander Svendsen og Britta Lena Andreasdatter, begge fra Sverige. (se disse).

FT- 1891, Skåtøy, tellingskrets nr.7, husliste nr. 13. Hanna Elisabeth Svensen, f. 1871, Tanum, Bohuslen. Sysselsatt med husstellet, vesentlig sying. Ug. datter av gårdbruker og dagarbeider Aleksander Svensen og Brita Lena Svensen (Andreasdatter), begge fra Sverige.

ALEXANDERSDATTER HULDA JOSEFINE
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets 20, Granholtet. F. 1866, Sverige. Ug. datter av sjauer Alexander Svendsen og Britta Lena Andereasdatter, begge fra Sverige,(se disse). Tanum, Bohuslen

ALEXANDERSDATTER LENA OLIVIA
Kirkebok nr.1, Skåtøy, 1874-1883. Innflyttede. S.338, 25/8-1876: Lena Olivia, f. 13/10-1860,Tanum, Bohuslen. "for at søge Arbeide". oppholdssted: Bærøy. Datter av arbeidsmann Alexander Claussøn(f. 3/8-1829) og Anne Marie Larsdatter(f.26/2-1825), begge fra Tanum. Bohuslen.

ALEXANDERSDATTER MARIE SJALOTTE
FT-1875, Skåtøy soge, Sannidal, tellingskrets 20. Granholtet. Ug. datter, f. 1869, Sverige. Av sjauer Alexander Svendsen og Britta Lena Andreasdatter, begge fra Sverige.(se disse).

FT-1891, Skåtøy, tellingskrets 7, husliste nr.13. Marie Carlotte Svensen, f. 1869, Tanum, Bohuslen.Sysselsatt med husstell og kreaturstell. Ug. datter av gårdbruker og dagarbeider Aleksander Svensen og Brita Lena Svensen, begge fra Sverige. (se disse).

ALEXANDERSDATTER SOFIE EMALIA
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets 20. Granholtet. Født 1873, Sverige. Ug. datter av sjauer Alexander Svendsen og Britta Lena Andreasdatter, begge fra Sverige. (se disse).

FT- 1891, Skåtøy, Tellingskrets nr. 7, husliste nr. 13. Sofie Emilie Svensen, f. 1873, Tanum, Bohuslen. Ug. datter av gårdbruker og dagarbeider Aleksander Svensen og Brita Lena Svensen (Andreasdatter),begge fra Sverige.

ALEXANDERSEN JOHAN MARTIN
FT- 1875, Kragerø, Stilnestangen 50. Ug.,Læredreng (hos skomaker),1859, Sverige.

Kirkebok nr.1, Skåtøy, 1874-1883. Ekteveiede.S-263, 21/6-1881: Skomaker Johan Martin Alexandersen, f. 1/1-1859, Tanum, Bohuslen. Bor nå: Sandviken, Skåtøy. Far: tømmermann Alexander Olsson. G.m. Emma Semberg , f. 5/6- 1856, Tanum, Bohuslen. Far: Soldat Semberg.

Kirkebok "Ind-og udflyttede- Kragerø 1869-1915",S,13, registrert som innflyttet 3/11-1874 til Stilnestangen ukonfirmert dreng Johan Martin Alexandersen fra Tanum, Bohuslen. " I Skomarkerlære". Født 1/1-1859, døpt 2/1-1859. Attest av Pastor Helberg av 30/1-1874.

ALEXANDERSEN SIVERT AMANDUS
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets 20, Granholtet. Født 1863, Sverige. Ug. sønn av sjauer Alexander Svendsen og Britta Lena Andreasdatter, begge fra Sverige.(se disse). Tanum, Bohulen

ALMSTRØM AUGUSTA
Kirkebok "Ind og udflyttede, Kragerø, 1869-1915," S, 59: registrert innflytted 9/2-1891: Anders Jonassen og hustru Augusta Almstrøm(40 år). Både Anders og Augusta er født i Værmland.

AMUNDSEN EMANUEL
FT-1875, Kragerø, Hovedbyen 188. Losjerende, ug., Steinarbeider, 1836, Sverige.

FT-1891, Kragerø, Biørnsborgbakken, tellingskrets nr.5. husliste 7. Hovedpers., G., 1835. Dalsland, arbeidsmann, renovatør. g.m. Olette Hansine Amundsen, f.1858 i Kragerø. Eldste barn f.1879 i Kragerø.

Kirkebok nr.9, Kragerø, 1861-1886, veiede, s.112. 18/11-1883: Olette Hansine Hansdatter, f.22/4-1859, Kragerø, far: Snekker Hans Olsen, og arbeider Emanuel Amundsen,f.22/12-1836, Lerdal i Elfsborgs len, far: Amund Pedersen (yrke ikke oppgitt).

Kirkebok "Ind-og udflyttede, Kragerø, 1869-1915". S.44: Registrert innflyttet 18/5-1883: Ungkar Emanuel Amundsen, 47 år. "At søge Arbeide". Født i Lerdal i Elfsborgs len. Bopel: Tallakshavn.

ANDERDATTEER AGNETA
FT-1891, Skåtøy, tellingskrets nr. 5, husliste nr.100. (Kalstadkilen). F.1850, Sverige. G.m. dagarbeider Johan Malkum Andersen, f. 1853, Sverige. Tre barn født i Sverige: Adolph Laurentius (1883), Anna Marie (1885), Karl Birger (1887). Neste barn født 1889 i Skåtøy.

ANDERSDATTER AMANDA
Kirkebok "Ind- og udflyttede, Kragerø, 1869-1915", S.60, registret innflytted 5/11-1892. "Indflyttet som Tjeneste. Pige her for 3 1/2 år siden". Født 12/4-1866, Lur, Bohuslen. Tjenestepike hos urmaker Rode.

ANDERSDATTER ANNA
FT-1891, Skåtøy, tellingskrets 4, husliste 104,(Tåtøy). F. 1848, Krokstad, Bohuslen. G.m. Jordarbeider Oluf Aleksandersen, f.1860, Bohuslen. (se denne). Sønnen Gustaf Olufsen f. 1880, Nøtterøy. Dattern Otilie Olufsdatter f. 1885, Nøtterøy.

ANDERSDATTER, ANNA
KIRKEBOK NR. 13, Sannidal, 1854-1873. Innflyttede. S.73, 8/4-1872: Torpareenke Anna Andersdatter, f. 7/8-1813, Tanum,Bohuslen."Fulgt med Datter". Oppholdssted: Bærøy.

Klokkerbok nr.2, Skåtøy, 1872-1884, døde. 11/1-1873: Enke Anne Andersdatter, 60 år, fra Tanum, Bohuslen. Oppholdssted:Leirdalen,Bærøy.

Landsarkivet i Gøteborg. Tanum in-och utflyttnings- længder 1853-94. Tanum Husførhørslængder 1860-91: Utfl.att. 30/3-72: enkan Anna Andersdatter, f. 7/8- 1813 i Tanum. Utflyttet fra Tanum prestegård. Hun er mor til Johannes Christenson Wik.

ANDERSDATTER, ANNA STINA
FT-1875,Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets 16 a, Kammerfoss. Ug., datter, bor hjemme hos foreldrene, f.1854, Svanskog, Værmland, Sverige. Foreldre: Anders Nielsen og Maja Lisa Svensdatter (se disse).

Kirkebok nr.13,Sannidal,1854-1873. Innflyttede.S. 70, 15/5-1870: Anna Stina, 16 år, fra Långserud. Oppholdssted: Kammerfoss.

FT-1891, Sannidal, tellingskrets nr.5 (Kammerfoss), husliste nr.47, Melby. Anne Stina Jørgensen,D,g.,f.1854,Svanskog, Værmland, Sverige. Husstell. Bor hos foreldrene tømmerfløter Anders Nilsen og Maja Lisa Svendsdatter.(se disse).

ANDERSDATTER, ANNE
FT-1865, Sannidal sogn, Helle. 31 år. Født i Sverige. Gift med Johannes Nilsen, dagarbeider, 36 år, f.i Sverige, se denne.
Barn:

  1. Nils Johannesen, 6 år ] Alle født
  2. Anne Johannesen, 8 år ] i
  3. Klara Johannesen, 3 år ] Drangedal.

FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets nr. 19, Brakka- Helle. Husmor, g.,f.1830, Sillerud, Værmland. G.m. Sjauer Johannes Nielsen,f. 1829, Laksarby,(Elvsborgs len) Sverige,(se denne).

FT-1891, Skåtøy, tellingskrets nr. 6,(Helle og Vreen) husliste nr.6. F.1831, Holt i Sillerud, Værmland.
Sønnen, Nils Johannesen,ug.,f.1860 i Tørdal.
Datteren, Johanne Johannesdatter,ug.,1869 i Skåtøy.

ANDERSDATTER, ANNE GRETHE
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal,tellingskrets 20, Skarbodal. Ug., tjenestepike,f.1840, Dalsland, Sverige.

Kirkebok nr.1, Skåtøy,1874-1883. Ekteviede.S. 241, 27/4-1878. Anna Greta Andersdatter. ,f. 16/5-1840 i Færglanda, Elfsborg .Fra: Anders. G.m. arbeider Nils Halvorsen Borteid, f.1858 på Borteid. Far: arbeider Habor Johnsen.

ANDERSDATTER, BRITA MARIE
Kirkebok nr.13,Sannidal, 1854-1873.S, 14, 19/10-1857. Innflyttede. Brita Marie Andersdatter, f.26/3-1830. Fra Naverstad. Bohuslen. Oppholdssted: Kalstadkilen. G.m. arbeider Anders Asmundsen, f.20/7-1828, Naverstad, Bohuslen. "for at sogn Arbeids fortjenste".

ANDERSDATTER, CHRISTINE
FT-1875, Sannidal, Skåtøy sogn,tellingskrets nr. 11, Heistad under Heibø. Ug. datter av Anders Olsen og Anne Elise Olsdatter(se disse), f. 1860 i Karlanda, Værmland.

Kirkebok nr.1, Skåtøy, 1874-1883. Innflyttede. S.339, 27/10-1876: Kristine Andersdatter, f. 16/7-1860,Liane i Karlanda forsamling, Værmland."Tilflyttet til sine foreldre, men i lengere tid bare vært her". "Faderen boede først på Stølestrand, nu på Heistad".

ANDERSDATTER, EMILIE
FT- 1891, Skåtøy,tellingskrets 4, husliste nr.58. F. 1852, Svarteborg, Bohuslen.G.m. Hermand Eliasen Liberg, f. 1853, Svarteborg. Sagarbeider. Fire barn født i Sverige: Agur(1875),Ester(1877), Eva(1880), Gerda(1882). Neste barn f. 1884 i Skåtøy. yngste datter er Judith Hermandsdatter, f. 1889.

Kirkebok nr. 1, Skåtøy, 1874-1883. Innflyttede. S.348, oktober(1882 ?):Emlie Andersdatter, f. 19/2-1852, Svarteborg,Bohuslen. Oppholdssted: Manodden. G.m. Johan Herman Eliasson Liberg, f. 1/4-1853. sammen med dem kom 4 barn.

ANDERSDATTER EMMA KAROLINE
Kirkebok "Ind- og Udflyttede, Kragerø, 1869-1915", s.29, registrert innflytted 15/1-1879: Emma Karoline Andersdatter, f, 18/2-1863 i Tanum, Bohuslen. Bopel: Stilnestangen. Datter av Anders Trulson og Hedda Persdatter(se disse).

ANDERSDATTER HULDA JOSEPHINE
Kirkebok "Ind- og Udflyttede Kragerø .1864-1915",s.29, registret innflytted 15/1-1879: Hulda Josephine Anders- datter, f. 9/11-1867 i Tanum, Bohuslen. Bøpel: Stilnes- Tangen. Datter av Anders Trulsson og Hedda Persdatter. (se disse).

ANDERSDATTER IDA
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets 17, Sandåsen. Født 1867,Ælfsborgs len. Ug. Datter av steinarbeider Anders Johan Pettersen og Kaisa Johnsdatter (se disse).

FT-1891, Skåtøy, tellingskrets 5, husliste nr.42. Ida Pettersen, f.1867,Sverige. Ug. datter av steinarbeider Anders Johan Pettersen og Kajsa Johannesdatter. (se disse).

Kirkebok "Ind-og udflyttede. Kragerø 1869-1915",s.4, innflytted 8/7-1871 til Biørnsborgbakken, kom fra Skilleruds førsamling, Nordal herad. Ælfsborgs len, hvor hun ble født 3/9-1866.
Flere opplysninger om familien, se Pettersen, Anders Johan.

ANDERSDATTER INGA MARIE
FT-1891, Skåtøy, tellingskrets 5 c (Furuholmen),nr.26 f.1855, Karlanda, Værmland. G.m. Adolf Olsen Schrøder, f.1850, Holmestrand, Former ved Jernstøperiet i Kragerø. Tre barn, f. 1876,1879 og 1880 i Kristiania.

Kirkebok nr.13, Sannidal, 1854-1873. Innflyttede.S. 67, 9/11-1868:Inga Marie, datter av gråstensarbeider Anders Olsen fra Karlanda, Værmland.
Inga Maria, f.28/10-1855.

Kirkebok nr. 1, Skåtøy, 1874-1883. Ekteveiede. s. 264, 23/9-1881: Inga Marie Andersson, f. 23/10-1855, Karlanda, Værmland. Far: gårdmann Anders Olsson. G.m.Matros Ingebrigt Laurentius Larsen, f. 29/11-1857, Furuholmen. Far: Arbeider Lars Olsen.

ANDERSDATTER JOHANNA
Kirkebok nr. 9,Kragerø, 1861-1886. Viede. S. 52, 3/10-1873: Johanna Andersdatter, f. 8/5-1846, Vermskogs sogn, Værmland. Hennes far: arbeider Anders(etternavn ikke oppgitt). G.m. arbeider Per Johan Johasson, f. 5/6-1845, Broddarps sogn, Elfsborgs len. Far: arbeider Johannes Eriksson.

ANDERSDATTER JOHANNE
FT-1875, Kragerø, Hovedbyen 36. Kone, fraskilt, smie- arbeiderske, f. 1823, Aansgaards sogn, gården Næss, Sverige.

ANDERSDATTER JOSEFINE KRISTINE
Folketelling 1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets 15, Tåtøy. Ug.,tjener, f. 1856, Tanum, Bohuslen.

ANDERSDATTER KAISA
FT-1875, Sannidal, tellingskrets nr. 7, Blankenberg. Husmor, enke, huseierske, født 1805, Sillerud (Værmland) sogn, Sverige.

ANDERSDATTER KAROLINE
Kirkebok nr. 10, Sannidal, 1855-1873. Viede. S. 67, 9/10-1868: Karoline Andersdatter, 20 år, f. i Værmland. oppholdssted: Jomfruland. G.m. Ole Nilsen, 43 år, Melby, Bamble. Oppholdssted: Jomfruland. Far: Nils Olsen.

Kirkebok nr. 13, Sannidal, 1854-1873. Innflyttede. S. 75, 11/11-1872: Karoline Andersdatter Aaseby, f. 14/7-1848, Sillerud, "for at tjene".

Kirkebok nr. 13, Sannidal, 1854-1873. Utflyttede. S. 52, 10/11-1871: Gårdmann Ole Nilsen Melberg, 43 år, og hustru Karoline Andersdatter, 20 år, til Sverige.

ANDERSDATTER KATHRINE
FT-1891, Skåtøy, tellingskrets 4, husliste 101 (Tåtøy) Svigerdatter, g., f. 1875, Sverige

ANDERSDATTER KRILINE
(kan være feilskrift for Kristine. Hennes datter het Kristine.)
FT-1875, Sannidal, tellingskrets nr. 7, Blankenberg. Steddatter av Kaisa Andersdatter (s.d.),ug, forsørges av moren, født 1847, Sillerud sogn, Sverige.

ANERSDATTER LENA
Kirkebok "Ind- og Udflyttede, Kragerø, 1869-1915", s. 23, innflyttet 27/4-1877:" Hemmadatter" Lena Andersdatter, f. 27/4-1857 i Vestra Bro, Tanumm, Bohuslen. "I Tjeneste her hos Skipper Svendsen på Biørnsborgbakken".

ANDERSDATTER LISE MARIE
Kirkebok nr. 9 for Kragerø, 1861-1886, viede, s. 29: 6/10-1868: Pike Lise Marie Andersdatter, f. 27/12-1839, Silbodal(Værmland), Sverige. Far: gårdmann Anders (ikke flere navn oppgitt). G. m. Bødker Ole Andersen, f. 2/12-1838 i Drammen. Far: hugger Elev Andersen.

ANDERSDATTER LOVISA
Kirkebok nr.13, Sannidal, 1854-1873. Innflyttede.S. 70, 15/5-1870: Lovisa, 10 år, f. i Långserud(Værmland), Oppholdssted: Kammerfoss.Sammen med henne kom foreldrene Anders Nilsen og Maja Lisa Svendsdatter og søsteren Anna Stina.

ANDERSDATTER MARIA SOPHIA
Kirkebok nr.1, Skåtøy, 1874-1883. Innflyttede. S. 339, 1876: Maria Sophia,f,11/8-1875. Født i Lilla Køpinge. Innflyttet fra Stora Køpinge. Oppholdssted: Kalstadkilen. Datter av Anders Hansson(f. 24/10-1851) og Cecilia Gustafsdatter Kristianstad len (f. 12/3-1851).(se disse).

ANDERSDATTER MARIE
FT-1875, Kragerø, Øya 58. Ug.,tjenstepike,f.1859, Arvika (Værmland), Sverige.

ANDERSDATTER MARTILLE (MATHILDE)
FT-1875, Sannidal, Skåtøy sogn, tellingskrets nr. 11, Heistad under Heibø. Ug. datter av Anders Olsen og Anne Elise Olsdatter(se disse). Født 1862, Karlanda,Værmland.

Kirkebok nr.1, Skåtøy, 1874-1883.Innflyttede. S. 339, 27/10-1876: Mathilde Andersdatter,f. 3/9-1862, Karlanda, Værmland. Oppholdssted Heistad.

ANDERSDATTER OLINE
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets 19, Skarbo. F.1827, Svortboe, Sverige. G.m. sjauer Johannes Samuelsen, f.1823, Svortboe. (se denne).

Ft-1891,Skåtøy, tellingskrets 7, husliste (Skarbo) nr. 63. Oline Samuelsen, f.1823, Svarteborg, Sverige. G.m. dagarbeider Johannes Samuelsen, f.1823, Svarteborg.

Kirkebok nr.1,Skåtøy,"Indflyttede": S. 335, 6/3-1875: Olena Andersdatter,f. 13/8-1823,Svarteborg,g.m. Johannes Samuelsen,f. 15/10-1823,Svarteborg. Til Skarbo "at søge Arbeide".

ANDERSDATTER STINA KAISA
Kirkebok nr. 9, Kragerø, 1861-1886,Viede. S.51: 27/5-1873: Stina Kaisa Andersdatter, f. 13/4-1829, Solebyn, Sverige. far: arbeider Anders Nielsen. G.m. Matros Olaf Fredrik Johanneson, f. 20/8-1843, Fossø, Sverige. Far: arbeider Anders Nielsen.

ANDERSDATTER THEKLA AMALIE
Kirkebok "Ind-og Udflyttede, Kragerø, 1869-1915", s.29, registret innflyttet 15/1-1879: Thekla Amalie Andersdatter, f. 24/1-1856 i Tanum,Bohuslen. Datter av Anders Trulsson og Hedda Persdatter.(se disse). Bopel: Stilnestangen.

ANDERSEN ADOLF MALKOM
FT-1891, Kragerø, matr.nr. 33, Øya, tellingskrets nr. 36, husliste nr.33. Losjerende tilh. Familien, ug., f.1849, Tanum, Bohuslen, snekkersvenn.

ANDERSEN ALBERT
FT-1891, Sannidal, tellingskrets nr.3 (Mo),husliste nr. 35, Røsbæk: Tilreisende, f. ?, Sverige, Sjømann, maler i følge hans Udsagn. Vanlig bosted: Kristiania ( ef. hans Udsagn).

ANDERSEN ALFRED
FT-1891, Kragerø, Biørnsborgbakken, tellingskrets nr. 5, husliste nr. 16. Losjerende, tilhørende familien, ug, 1862, Sverige, gruvearbeider.

ANDERSEN ALFREDA
FT-1891, Kragerø, matr.nr. 188 b, Hovedbyen, telling- skrets nr.41, husliste nr. 6. F. 1881, Åmål, Elfsborg Sverige, ug., datter av dagarbeider og brannvakt Jacob Andersen og Brita Marie Andersen, begge fra Sverige.

ANDERSEN AMALIE JOSEFINE
FT-1891, Skåtøy, tellingskrets nr.8, husliste nr. 7. F. 1855, Bohuslen. G.m. Herman Bryolf Andersen, f. 1851, Bohulen. Leilending. Pleiesønnen Hilmer Julius Johansen f. 1887, Bohuslen.

Kirkebok nr. 1, Skåtøy, 1874-1883. ekteviede. S. 273, 18/11-1883: Amalia Josephine Anderson, f. 17/9-1855, Rør, Tanum,Bohuslen. Nå bosatt: Jomfruland. Far: Anders. G.m. arbeider, enkemann Herman Brynjulf Andersson, f. 7/12-1851, Lur sogn, Bohuslen. Nå bosatt: Jomfruland. Far: Anders Hansson.

FT-1900,Skåtøy, tellingskrets 5B, Bergsvik: Amalie Andersdtr., Hun., g.,f.1856,Sverige,N Luth. frimenighet G.m Herman Andersen, Hf. g, isarbeider, f.1851, Sverige. N Luth. Frimenighet. Pleiesønnen Hilmer Julius Andersen, F. 1888, Sverige, N. Luth. frimenighet.

Kirkebok"Ind-og Udflyttede, Kragerø, 1869-1915",s. 43, registrert innflyttet 8/1-1883: Pige Amalie Josephine Andersdatter, f. 17/9-1855 i Rør Tanum, Bohuslen, "Indflyttet for 3 år siden. Udflyttet igien 1/10-83 til Skaadå(skåtøy)". Taget tjeneste hos Andreas Therkelsen ved Kirken.

ANDERSEN AMANDA
FT-1891, Kragerø,(matr.nr. mangler), tellingskrets nr. 41, husliste nr. 5. Tjeneste pike, ug., 1868,Lur, Bohuslen.

ANDERSEN ANDERS
FT-1875, Sannidal, tellingskrets nr. 10, Barland. Ug., Juringgutt, f. 1863, Karlanda, Værmland. Oppført under "fraværende". Oppholdssted: Skåtøy, Trolig samme som Anders Andersen, Heistad under Heibø, tellingskrets nr. 11,ug. sønn av Anders Olsen og Anne Elise Olsdatter, f. 1864 i Karlanda,Værmland. (uoverensstemmelse m.h.t. fødselsår).

ANDERSEN ANDERS
FT-1875, Sannidal, Skåtøy sogn, tellingskrets nr. 11. Heistad under Heibø. ug. sønn av Anders Olsen og Anne Elise Olsdatter(se disse), f. 1864 i Karlanda, Værmland.

ANDERSEN ANDERS
FT-1875, Sannidal, tellingskrets nr. 10, Bråtane. Losjerende,ug., dagarbeider, jordbruker, f.1834, Holmedal sogn, Værmland.

FT-1891,Skåtøy, Husliste nr.28, tellingskrets (Stoppedalen,Skåtøy) 13 a: Anders Andersen, tjenstetyende, ug., 1833, Jestad, Sverige. Jordbrukarbeid.

FT-1900, Skåtøy, tellingskrets nr.8, Gaaneviken. Anders Andersen, Hf.g., gårdbruker, isarbeider,f.1832, Sverige. N. G.m. Anne Halvorsen,f, 1869, Bamble. (trolig samme person i de tre folketellingenr)

ANDERSEN ANDERS
FT-1875, Kragerø, Stilnestangen 67. Tilreisende, forsørges av foreldrene, 1864, Værmland.

ANDERSEN ANDERS
Folketelling 1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets 17, Maistanga. Losjernde, ug., veiarbeider, f. 1833, Bohuslen.

ANDERSEN ANDERS
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets nr. 17, Kalstadkilen. Losjerende, ug., verksarbeider, f. 1825, Sverige.

ANDERSEN ANDERS
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets nr.22, Bråten, Mørkevik. Enkemann, dagarbeider, f.1815, Sverige.

ANDERSEN ANDERS
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets nr. 24, Langøy gård. Tilreisende, ug., dagarbeider- mest gruvearbeider, f.1847, Karlanda, Værmland.

ANDERSEN ANDERS
FT-1865, Kragerø by, Matr.nr.308. Husfar, g., tømmerbygger, 34 år, Sverige. G.m. Siri M.Olsdatter, 26 år, Sannidal. Datter, 1 år, født i Kragerø.

ANDERSEN ANDERS
Kirkebok nr. 10, Sannidal,1855-1873. Viede. S. 74, 5/11-1869: Tjener Anders Andersen Jomfruland, 31 år, f.i Værmland. Far: Anders Larson. G.m. Anna Kaisa Andreasdatter, 25 år, f.i Værmland. Far: Andreas Andersen.

Kirkebok nr. 13, Sannidal, 1854-1873. Utflyttede. S.50, 26/7-1870: Anders Andersson, 32 år, og hustru Anna Krisa Andersdatter, 26 år, til Långsernd, Værmland.

ANDERSON ANDERS
Kirkebok nr. 10, Sannidal, 1855-1875. Viede. S. 70, 29/3-1869: Tømmermann Anders Anderson, 26 år, f.i. Værmland. Far: Anders Anderson. G.m. Gurine Petronelle Børresdatter, 17 år,f.på Dalane. Far: Børre Larsen.

ANDERSEN ANDERS
FT-1891, Skåtøy herred, tellingskrets (Levang) nr.1, husliste 26 (Ødegården). Hovedperson, ug., 1839, Sverige, gårdbruker og dagarbeider.

ANDERSEN ANDERS EDVIN
Kirkebok "Ind- og udflyttede. Kragerø 1869-1915",s.9, registret som innflyttet 4/10-1873: Anders Edvin Andersson, f. 21/6-1871 i Håbol Ælfsborg len. Sønn av arbeider Martin Andersson(se Andersen) Ed (se denne) og Marie Jensdatter.

ANDERSEN ANDERS GUSTAV
FT-1875 Kragerø LØkka nr. 33. Husfar, g., veiarbeider,f.1849, Væmland. G.m. Anna Andersen, f.1847, Værmland ( se denne).

FT- 1891, Skåtøy, tellingskrets nr. 5, husliste nr. 83. Hovedperson,f. 1849, Sverige, steinarbeider. g.m. Anna Nielsdatter,f. 1847, Sverige. 7 barn, det eldste fådt i Kragerø 1875 (Anne Marie Andersen).

Kirkebok nr. 9, Kragerø, 1861-1886.viede. S.60, 9/3-1875: Arbeider Anders Gustav Anderson, f, 14/4-1849, Wermskogs Forsamling, Værmland. Far: Husmann Anders Erikson. G.m. Anna Nielsdatter, f. 9/2-1847, Silbodal Forsamling, Værmland. Far: gårdmann Nils Anderson.

Protokoll "Ind- og udflyttede- Kragerø", Kragerø prestegjeld, nå deponert på Berg-Kragerø Museum: S. 14 (under innflyttede): 19/11-1874: Ungkar Anders Gustav Andersson,25 år, Arbeidsmand, innflyttet fra Vermlands læn, Vermskogs Forsamling. Oppholdssted: Kragerø Attest af 1/10-71 af Pastor Jestrin (?). Komfirmert og ledig, samt Vaccineret.

ANDERSEN ANDREAS
FT-1865 Rødningen(Bærøy), Skåtøy sogn. Husfar, gårdbruker og selveir. 39 år. Født i Sverige. (Kona het Gunvor Alfsdatter 39 år. Født i Gjerstad).

Bygdebok Skåtøy, bd,2,s.72: Sylvskar (Røningen Vestre, Bærøy): Andreas Andersen, f, i Sverige 1826, G.m. Grunor Alfsen,f. i Gjerstad 1834. Barn, Anders, Anne og Alf.

NB! Jens Vinner bodde på denne eiendommen og endret navnet til Sylvskar.

ANDERSEN ANDREAS
FT-1875, Biørnsborgbakken 20, Kragerø. Husfar, g., gråsteinsarbeider,f. 1844, Sverige. G.m. Ingeborg Persdatter, f,1849 i Kragerø. Datter f. 1872, Kragerø.

FT-1891, Biørnsborgbakken, Kragerø, tellingskrets 6, husliste nr. 19. Hovedperson,g.,1844, Værmland, brannvakt. G.m. Ingeborg Thorine Andersen, f.1850, Kragerø. Datteren Inga Elise f. 1872, Kragerø.

Kirkebok nr.9, Kragerø, 1861-1886.Viede. s 54, 13/2-1874: Arbeider Andreas Andersson ,f. 7/6-1844, Karlanda, Værmland. Far: Arbeider Anders Andersson. G.m. Ingeborg Thorine Pedersdatter , f. 20/7-1850, Kragerø. Far: arbeider Peder Abrahamsen.

ANDERSEN ANNA
FT-1845, Kragerø Løkka nr. 33. Fådt 1847, Værmland. G.m. veiarbeider Anders Gustav Andersen, f.1849, Værmland (se denne).

FT-1891, Skåtøy, tellingskrets 5, Lerberg Kalstadkilen husliste nr. 83. Anna Nielsdatter, f. 1847, Sverige. G.m. Steinarbeider Anders Gustav Andersen, f.1849, Sverige. 7 barn, det eldste f. i Kragerø 1875 (Anne Marie Andersen).

ANDERSEN ANNA ELISE
FT-1891,Kragerø matr. nr. 150, tellingskrets 14, husliste 5. tjensteytende, ug., 1869,Dalsland.

ANDERSEN ANNA MARIE
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets nr. 26, Saltbutangen, Nedre. Ug, tjenestepike, f, 1862,Sverige.

ANDERSEN ANSGORIUS
FT-1891, Kragerø, Biørneveien, tellingskrets 1, husliste nr. 48. Hovedperson,g. 1855, Sverige, metodist. Skomaker og telegrafbud. G.m. Karen Andersen,f.1850,Drangedal, metodist. Datter f. 1881 i Skåtøy.

Kirkebok nr. 1, Skåtøy, 1847-1883. Ekteviede. S. 260, 11/7-1880: Skomaker Ansgarius Andersson, f. 16/6-1855, Lur sogn, Bohuslen. Far: Anders Larson. G.m. Kari Andersdatter., f. 29/1,1851, Tørdal. Far: Innerst Anders Johnsen.

ANDERSEN ARAN (Samme som neste)
FT-1891, Kragerø matr. nr. 253 a Smedsbukta, tellingskrets nr. 30, husliste nr. 7. Hovedperson, g., 1857, Værmland, driver av feltspat gruve. G.m. Gunhild Andersen,f,1832, Holla. Datteren Anna Andersen f.1875 Kragerø.

ANDERSEN ARON
FT-1865 Kragerø by, matr.nr. 320. Husfar, Steinarbeider 33 år, Sverige. G.m. Gunild Andersdatter, 35 år, Holden (Holla). Datter, 4 år,f. i Holla. Gutt 1 år f. i Kragerø.

FT-1875, husfar, g., gråsteinsmurer,f.1834, Værmland.

ANDERSEN AUGUST
FT-1875, Sannidal, Skåtøy sogn, tellingskrets nr. 11, Heistad under Heibø. Matros, ug. sønn av Anders Olsen og Anne Elise Olsdatter, f, 1858 i Karlanda, Værmland. Oppført under "fraværende". På reise til England.

ANDERSEN AUGUSTA CHARLOTTE
FT-1875, Kragerø Biørnsborgbakken 18. Ug., tjenestepike,f. 1856, Bohuslen.

Landsarkivet i Gøteborg. Tannum In-och utflyttningslængder 1853-94. Tannum Husforhørslengder 1860-91. Utfl. attest 9/10-1874: Pigan Angusta Charlotta Andersdatter, f. 4/5-1856 i Mo, Kom fra Mo i 1873, utfl, fra Hvaløs, Tannum. Returnerte 1876, attest for innfl. 8/12-1876

ANDERSEN AUGUSTA EMILIE
FT-1891, Sannidal tellingskrets nr. 4(Kil), husliste nr. 110 (Peder Olsen Åtangen) Tjenestetyende, ug., f. 1866, (Lur),Tanum,Bohuslen, Sverige. Kreaturstell og husgjerning.

ANDERSEN BRITA MARIE
FT-1891, Kragerø, matr.nr. 188 b, Hovedbyen, tellingskrets nr. 41, husliste nr. 6. F. 1848, Trøskog, Frøskog? sogn, Sverige. G.m. dagarbeider og brannvakt Jacob Andersen, f. 1854, Edskog sogn, Sverige. 3 barn født i Åmål, Ælfsborgs len, Sverige. Neste barn f. 1883 i Kragerø.

ANDERSEN BRYNHILD (I folketellinga står krysset av for mann!)
FT-1875, Sannidal, tellingskrets nr. 7, Blankenberg. Losjerende, ug. jordarbeider, f. 1835, Sillerud sogn, Værmland, Sverige.

ANDERSEN CARL
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets 17, Sandåsen. Født 1869, Ælfsborgs len. Ug. Sønn av steinarbeider Anders Johan Pettersen og Kaisa Johnsdatter. (Se disse).

FT. 1891, Skåtøy, tellingskrets nr. 5, husliste nr.42. Skibodden indre. Karl Pettersen, f. 1868, Sverige, steinarbeider. Ug. sønn av steinarbeider Anders Johan Pettersen og Kaisa Johannesdatter. (Se disse).

Kirkebok "Ind-og udflyttede-Kragerø, 1869-1915", s. 4, innflyttet 8/7-1871 til Biørnsborgbakken sammen med mor, far og søster Ida. Karl Andersen født 16/11-1868 i Skilleruds forsamling, Nordal herred, Ælfsborgs len. Flere opplysninger om familien, se Pettersen, Anders Johan.

ANDERSEN CARL
FT-1875, Kragerø, Hovedbyen 44. Losjerende, ug., minerer, 1850, Værmland.

FT-1900, Kragerø, tellingskrets 13, Hovedbyen 28. Carl Andersen, EL, ug., veiarbeider, f. 1848, Sverige, N. (Trolig samme person som i FT-1875).

ANDERSEN CARL AUGUST
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets nr 18, Øygården. Husfar, g., gartner, f. 1850, Skallsjø, Sverige. G.m. Tora. Margrete Andersen, f. 1850, Kragerø. Deres datter f. 1875 i Skåtøy.

Kirkebok nr. 1, Skåtøy, 1874-1883. Ekteviede. s. 238, 15/6-1875: Gartner August Anderson, f. 2/4-1850,Elfsborgs len. Far: snekker Anders Eliason. G.m. Thora Margrete Nilsdatter, f. 1/2-1850, Kalstadkilen. Far: Nils Torbjørnsen.

ANDERSEN CARL JACOB
FT-1891, Kragerø, matr.nr-54, Øya, tellingskrets 37, husliste nr. 37. Hovedperson, g., f 1847, Dalsland, matros. G.m. Andrea Andersen, f. 1856, Kragerø. Sønnen Ole Martin f. 1879, Skåtøy.

Kirkebok nr. 9, Kragerø, 1861-1886. Viede. s. 68, 26/12-1876. Skipstømmermann Carl Jacob Andersson, f. 18/12-1847, Hede, Bohuslen. Far: husmann Anders Andersson. G.m. Torberg Andrea Olsdatter, f. 12/4-1856, Kragerø. Far: matros Ole Torbjørnsen.

ANDERSEN CARL JOHAN
FT-1875, Kragerø, Løkka 47. Sønn,ug. f. 1873, Sverige.

FT-1891, Kragerø, Biørneveien, tellingskrets nr. 1, husliste 97. F. 1871, Sverige. Ug., sønn av vognmann Martin Andersen, f. 1846 i Sverige, og Marie Andersen, f. 18431, Gjerstad.

Kirkebok "Ind.- og udflyttede - Kragerø 1869-1915", s.9. registrert som innflyttet 4/10-1873: Karl Johan Andersen, f. 5/5-1873 i Håbøl, Ælfsborgs len. Sønn av arbeider Martin Andersson (se Andersen) Ed, se denne, og Marie Jensdatter.

ANDERSEN CHRISTINE
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets nr. 25, Bærøy. Tjenestepike, f. 1843, Værmland.

ANDERSEN CHRISTOFFER
FT-1875, Kragerø, Hovedbyen 122. Ug. bakerdreng, f. 1858, Åmål, Dalsland, Ælfborgs len.

ANDERSEN DANIEL
FT-1891, Kragerø, Sandåsen, tellingskrets nr. 1 husliste 8. Hovedpers.: g. 1845, Sverige. Sjømann. Skipstømmermann til sjøs. G.m. Lovise Andersen, f. 1849, Kragerø. Eldste barn, Ingeborg Claudine Andersen, f. 1881, Kragerø, 2 barn til.

Kirkebok nr. 9, Kragerø, 1861-1886, viede s. 89: Sjømann Daniel Andersen, f. 9/3-1846, Karlanda, Værmland. Far: Anders Olsen (yrke ikke oppgitt). G.m. Lovise Klausdatter, f. 5/7-1849, Kragerø. Far: matros Klaus Johnsen.

Kirkebok "Ind- og udflyttete - Kragerø" (1869-1915), s. 34, 28/1-1880, ungkar sjømann Daniel Andersen, f. 9/3-1846. Innflyttet fra Skåtøy. Født i Karlander forsamling, Værmland. Bopel: Stilnestangen. Attest fra svensk prest med påtegning av sogneprest Fog av 28/1-80. "Ordentlig".

ANDERSEN EMILIE KRISTINE
FT-1891, Sannidal, tellingskrets nr. 4 (Kil), husliste nr. 115 (s. 7. Månsson, Frøvik). El, ug. f. 1852, Netreby, Blekinge, Sverige. Kreaturstell.

ANDERSEN EMMA
FT-1891, Skåtøy, tellingskrets Skåtøy 13a, husliste Østre Ødegården nr. 12. Tjenestetyende, ug. 1870, Lur sogn, Sverige.

ANDERSEN EMMA MATHILDE
FT-1891, Kragerø, matr. nr. 188 b. Hovedbyen, tellingskrets nr. 41, husliste nr. 6. F. 1878, Åmål, Sverige, ug., datter av dagarbeider og brannvakt Jacob Andersen og Brita Marie Andersen, begge fra Sverige, Åmål, Ælfsborgs len, Dalsland.

ANDERSEN ERIK JAHN
FT-1891, Kragerø, tellingskrets 1, husliste nr. 48. Hovedperson, g., 1853, Sverige, skomaker, "Guds menighet". G.m. Neline Georgine Turine Andersen, f. 1854, Skåtøy, "Guds menighet".

Kirkebok nr. 9, Kragerø, 1861-1886. Viede, s. 83, 22/4-1879: Skomaker Erik Jan Andersen, f. 8/12-1853, Svanskogs sogn, Værmland. Far: gårdsmann Anders Larsen Skoggebyen. G.m. Nicoline Jørgine Thorine Abrahamsdatter, f. 16/4-1854, Kragerø. Far: malersvenn Abraham Isaksen.

Kirkebok "Ind- og udflyttede, Kragerø, 1869-1915", s. 30, registrert innflyttet 22/3-1879: Ungkarl Erik Jan Anderson, 25 år, skomakerarbeider, f. i Svanskog, Værmland, innflyttet fra Christiania. Bopel: Stilnestangen.

ANDERSEN FREDRIK
FT-1891, Skåtøy, tellingskrets 5, husliste nr. 15 (Langetangen). Tjenestetyende, ug., 1863, Sverige, tjener.

ANDERSEN GABRIEL
FT-1865, Sannidal sogn, Tyvand. Tjenestekar, ugift, 30 år, Sverige.

ANDERSEN GUSTAV (samme som på neste side)
Kirkebok nr. 1, Skåtøy, 1874-1883. Innflyttede. s. 337, 10/4-1876: Gustaf Andersen, f. 3/9-1852, Haabol, Elfsborg. "Arbeide". Oppholdssted: Skarbo. G.m. Kristina Jonsdatter, f. 29/1-1849, Haabol, Elfsborg. Oppholdssted: Skarbo.

ANDERSEN GUSTAF
FT-1875, Skåtøy sogn. Sannidal, tellingskrets nr. 17, Kalstadkilen. Husfar, g., verksarbeider, f. 1852, Altmark, Dalsland. G.m. Christine Petersdatter, f. 1849 i Øssel, Sverige. Deres datter Caroline Charlotte Gustafsdatter ble født 1875 i Sannidal.

ANDERSEN GUSTAV
FT-1875, Kragerø, Biørnsborgbakken nr. 3. Losjerende , ug., dagarbeider, 1847, Sverige.

FT-1891, Kragerø, Maistanga, tellingskrets 1, husliste nr. 17. Losjerende tilhørende familien, ug., 1847, Sverige. Bryggesjauer.

ANDERSEN GUSTAV
FT-1891, Skåtøy, tellingstrets nr. 5, husliste nr. 20. Bergsvik, Kalstadkilen. Tjenestetyende, ug., f. 1871, Sverige. Tjener.

ANDERSEN HELENE
Se: LUNDSTRØM, HELENA.

ANDERSEN HERMAN
FT-1891, Skåtøy, tellingskrets 5, husliste nr. 4. Lovisenberg. Tjenestetyende, ug., f. 1852, Sverige. Tjener.

ANDERSEN HERMAN
FT-1900, Kragerø, tellingskrets nr. 4, Smedsbukta nr. 18. Hf., g., bestemann (sjømann), f. 1874, Sverige, Grimstad, Værmland, Sv.
G.m. Jenny Christine Andersen, f. 1877, Kragerø.
Datter Astrid Caspara f. 1898, Kragerø.

ANDERSEN HERMAN BRYNOLF (BRYNJULF)
FT-1891, Skåtøy, tellingskrets nr. 18, husliste nr. 7, Vestre Langøy. Hovedperson, f. 1851, Bohuslen. Leilending. G.m. Amalie Josefine Andersen, f. 1855, Bohuslen. Pleiesønnen Hilmar Julius Johansen f. 1887.

Kirkebok nr. 1, Skåtøy, 1874-1883. Ekteviede. S. 257, 26/10-1879: arbeider Herman Brynjulf Andersen, f. 7/12-1851 i Lur sogn, Bohuslen. Far: snekker Anders ... G.m. Charlotte Alexandersdatter, f. 7/12-1856 i Lur sogn, Bohuslen. Far: arbeider Alexander Olavessen.

Kirkebok nr. 1, Skåtøy, 1874-1883, "Indflyttede". S. 348, 1879: Herman Brynulf Andersson, f. 7/12-1850, arbeider, Tanum, Bohuslen. Nå bosatt: Kalstadkilen.

Kirkebok nr. 1 Skåtøy, 1874-1883. Ekteviede. S. 273, 18/11-1883: Arbeider, enkemann Herman Brynjulf Andersson, f. 7/12-1851, Lur sogn, Bohuslen. Nå bosatt: Jomfruland. Far: Anders Hansson. G.m. Amalia Josefine Andersson, f. 17/9-1855, Rør, Tanum, Bohuslen. Nå bosatt: Jomfruland. Far: Anders.

ANDERSEN HILMAR JULIUS
FT-1900, Skåtøy, tellingskrets 5 B, Bergsvik. F. 1888, Sverige, N. Ug., pleiesønn av isarbeider Herman Andersen og Amalie Andersdtr, begge fra Sverige. (Se disse).

ANDERSEN JAKOB
FT-1891, Kragerø, matr. nr. 188 b, Hovedbyen, tellingskrets nr. 41, husliste nr. 6. Hovedperson, g., 1854, Edskog (Edsleskog, Dalsland) sogn, Sverige, dagarbeider og brannvakt. G.m. Brita Marie Andersen, f. 1848, Trøskog sogn,(Frøskog, Dalsland?), Sverige. 3 barn født i Åmål, Sverige. Barn nr. 4 f. 1883 i Kragerø.

ANDERSEN JOHAN
FT-1891, Skåtøy, tellingskrets 5, husliste nr. 100, Sten, Kalstadkilen. Hovedperson, f. 1859, Sverige, steinarbeider. Uttrådt av statskirken. intet samfunn. G.m. Hanna Sigvaldsen, f. 1861, Melum. Baptist.

ANDERSEN JOHAN
FT-1891, Kragerø, Biørnsborgbakken, tellingskrets nr. 5, husliste nr. 23. Ug., 1871, Sverige, kjøregutt hos skyss-stasjonsholder.

ANDERSEN JOHAN EDVARD
Kirkebok, "Ind-og udflyttede, Kragerø, 1869-1915", s. 22, innflyttet 12/2-1876: Matros Johan Edward Andersen, f. 19/6-1851 i Tanum, Bohuslen. "Faren tilsøis herfra". G.m. Maren Thomine Thorsdatter, f. 8/6-1852 i Bamnle. Bopel: Biørnsborgbakken.

Samme kirkebok, ss. 23, utflytttet 29/12-1877 til Bamble.

ANDERSEN JOHAN EDVARD
FT-1891, Sannidal, tellingskrets nr. 5 (Kammerfoss), husliste nr-51. Granen. EL, ug., f. 1872, Dalskog, Ælvsborgs læn, Sverige. Arbeider ved tresliperi.

ANDERSEN JOHAN LEONARD
FT-1875, Kragerø, Løkka nr. 3. Bor i 1. etasje, husfar, g., skipstømmermann på verft (Biørneverven i Havna), f. 1849, Båhuslen. G.m. Bergithe Katrine Andersson, f. 1850 i Kragerø.

Kirkebok nr. 9, Kragerø, 1861-1886, viede, s. 59:8/1-1875: Ungkar,skipstømmermann Johan Leonard Andersson, f. 19/5-1849, Kville sogn, Bohuslen. Far: Husmann Anders Svensson. G.m. pike Birgitte Katherine Fredriksdatter, f. 12/11-1850, Tallakshavn. Far: arbeider Fredrik Johnsen.

FT-1900, Kragerø, tellingskrets nr. 3, Tallakshavn nr. 61. Johan Andersen, Hf.,g. arbeider ved skipsverft, f. 1849, Sverige, N. G.m. Bergitte Andersen, f. 1850, Kragerø. 2 barn, sønnen Albert, f. 1881, datteren Agnette, f. 1886.

ANDERSEN JOHAN MALKUM
FT-1891, Skåtøy, tellingskrets 5 A, husliste nr. 100, Sten, Kalstadkilen. Hovedperson, f. 1853, Sverige, dagarbeider. G.m. Agneta Andersdatter, f. 1850, Sverige. Tre barn født i Sverige: Adolph Laurentius (1883), anna Marie (1886) og Karl Birger (1887). Neste datter f. 1889 i Skåtøy.

ANDERSEN JOHAN SAMUEL
FT-1900, Skåtøy, tellingsliste 5 B, Sten, (Kalstadkilen). Hf., g., gråsteinsmurer, f. 1857, Sverige, N. intet samfunn.

ANDERSEN KARL
FT-1865, Skåtøy sogn, Helle. Husfar, leilending, skomaker. Gift. 25 år. Født i Sverige. (Kona het Marie Jensdatter, 24 år, født i Drangedal), 2 barn født henholdsvis i Drangedal og Sannidal.

FT-1875, tellingskrets nr. 19. Skarbo. Husfar, huseier og skomaker. Gift. Født 1841, Sillerud sogn, Værmland, Sverige. (Kona fra Tørdal: Gurine Marie Jensdatter, f. 1840, Tørdal.

FT-1891, Skåtøy, tellingskrets nr. 7, husliste nr. 49. Hovedperson, g., f. 1841, Sillerud, Værmland. Huseier, fast dagarbeider ved sagbruk. G.m. Jensine Marie Andersen, f. 1841, Tørdal. Datteren Anne Marie Karlsen, f. 1867, i Skåtøy.

Kirkebok nr. 13, Sannidal, 1854-1873. Innflyttede. S. 28, 31/12-1865: Skomaker Carl Andersen, f. 23/7-1841 i Sillerud, Værmland. Flyttet fra Piberodden i Tørdal. Sammen med ham kom hustru Jensine Marie Jensdtr, f. 26/1-1848 i Tørdal og sønnen Anders, f. 22/11-1863 i Tørdal. Oppholdssted: Helle. "Arbeider i sit Haandværk".

ANDERSEN KARL NB! Må være den samme som Carl Andreasson!
FT-1865, Skåtøy sogn, Borteid. Husfar, gårdbruker, selveier. Gift. 33 pr. Født i Sverige. (Kona het Anne Jørgensen. 37 år. Født i Sannidal). 2 barn født i Sannidal.

FT-1875, tellekrets nr. 21, Spikketangen. Husfar, strandsitter, huseier, dagarbeider. Gift. Født 1830 i Sverige.
(Kona Anne Margrethe Jørgensdtr., f. 1828, fra Sannidal. Eldste datter f. 1858 i Sannidal).

FT-1891, Skåtøy, tellingskrets nr. 7, husliste nr. 24. Hovedperson, g., f. 1834, Svarteborg sogn, Sverige. Huseier, skipsstømmermann ved verft. G.m. Anne Margrethe Andersen, f. 1828, Skåtøy. Datteren Laura Jørgine Karlsdatter, f. 1874, Skåtøy.

Kirkebok nr. 13, Sannidal, 1854-1873. innflyttede. S. 18, 26/8-1859: Ungkar Carl Andreasson, f. 8/4-1834, Svarteborg, Bohuslen. Tjener på Skarbomyr for Niels Thorbjørnsen: Oppholdssted: Borteid.

ANDERSEN KARL
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets nr 29, Jomfruland. Ug., tjenestekar, f. 1847, Krokstad, Bohuslen.

ANDERSEN KARL
FT-1891, Kragerø, matr. nr. 253 a, Smedsbukta, tellingskrets nr. 30, husliste nr. 7. Losjerende tilh. familien, ug., f. 1852, Værmland, steinarbeider.

ANDERSEN KARL ANTON
FT-1891, sannidal, tellingskrets 4 (Kiil), husliste nr. 1 (Finbo Johnsen Tangen): Karl Anton Andersen, EL, ug. (fødselsår ikke oppgitt), Bro, Bohuslen, Sverige. Handlende (kreaturhandel, ull- og ullvarehandel).

ANDERSEN KARL FREDRIK
FT-1900, Kragerø, tellingskrets 13, Hovedbyen 20. HF., g., blikkenslager, f. 1862, Værmland, Sverige, N. G.m. Laura Andersen, f. 1861, Fjære sogn.

ANDERSEN KARL REINHART
FT-1891, Skåtøy, tellingskrets 13 a, husliste nr 48, Storemyr søndre. Hovedperson, f. 1855, Skresvig, Skredsvik, Bohuslæn (nær Uddevalla). Jordsbruksarbeider, og alm. dagarbeider og gråsteinsmuring. G.m. Inger Johanne Nikolaisdatter, f. 1848, Bæve, Uddevalla. Sønnen Johan Victor Karlsen, f. 1883, Bæve, Uddevalla.

ANDERSEN LENE (LINA OLSEN)
FT-1875, Kragerø, Biørnsborgbakken 35. UG., tjenestepike f. 1845, Tanum, Bohuslen.

FT-1891, Kragerø, Biørneveien, tellingskrets, husliste 56. Lina Olsen, hustru, g., 1845, Sverige, metodist. G.m. Anders Olsen, 1856, Hitterdal. Metodist. Byggmester. Datter f. 1878 i Kragerø.

Kirkebok nr. 9, Kragerø, (1861-1886), viede, s. 72, 26/10-1877. Lena Andersdatter og matros Anders Olsen. Lena født 11/4-1845, Tanum, Bohuslen. Far: Anders (yrke og etternavn ikke oppgitt). Anders Olsen født 4/12-1856, Hitterdal. Far: husmann Ole Gunliksen.

Se bygdebok Skåtøy, bd. 2, s. 47: Granholmen. Dette hus ligger på Høyvarde-holmen. Det er bygd 1902 av tømmermann og snekker Anders Olsen, f. 1856: Heddal, d. 1938. G.m. Lena Andersen, f. 1845 i Sverige, d. 1931. Barn, bl.a. Tobias Høyvarde.

ANDERSEN LEONARD
FT-1891, Skåtøy herred, tellingskrets nr. 4, (J. Duus) husliste 15, Bærøy. Tjenestetyende, ug. f. 1858, Långserud, Værmland. Gårdsgutt (hos Jens Irgens Duus, på Bærøy).

ANDERSEN LOVISE
FT-1891, Skåtøy, tellingskrets 12, Jomfruland, husliste nr. 14. Tjenestetyende, ug., f. 1865, Skaraborgs len, Sverige.

ANDERSEN MARIE LOVISE
FT-1891, Skåtøy, tellingskrets nr, 13 a, Skåtøy, husliste nr. 52. (Stenklev). F. 1865, Karlskoger, Ørebro len, Sverige. G.m. Knut Jørgen Larsen, Stenklev, f. 1854, Skåtøy. Fisker, leilending. Eldstse sønn, Louis Adolf Larsen, f. 1886, Skåtøy.

ANDERSEN MARTIN
FT-1875, Kragerø, Løkka 47. Husfar, g. (kona ikke oppført her) daglønnes, 1848, Sverige.

FT-1891, Kragerø, Biørneveien, tellingskrets 1, husliste 987. Hovedperson, g. f. 1846, Sverige, vognmann. G.m. Marie Andersen, f. 1843, Gjerstad. Sønnen Carl Johan Andersen, sønn, ug., f. 1871, Sverige. Neste sønn, Anders Edvin Andersen, f. 1873, Kragerø.

Kirkebok "Ind- og udflyttede - Kragerø 1869-1915", s. 9. Registreret som innflyttet 27/10-1873: arbeider Martin Andersson Ed, 25 år. "Arbeider hos Joh. Dahll". Kom fra Håbol i Elfsborgs len, hvor han er født. Attest fra E.J. Hansson av 22/8-1872 i Håbol.
G.m. Marie Jensdatter, 32 år, født i Gjerstad. To sønner: 1. Anders Edvin, f. 21/6-1871 i Håbol. 2. Karl Johan, f. 5/5-1873 i Håbol.

ANDERSEN, NICOLAI
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets 17, Sandåren. losjerende,ug., verksarbeider, f.1848, Sverige.

FT-1891,Skåtøy, tellingskrets nr.5, husliste (Kalstadkirke) 88. Hovedperson, f.1847, Sverige, steinarbeider. G.m. Jnger Katrine Olsen,f.1845, Drangedal. Eldste datter, Jnga, f. 1877 i Skåtøy. Anders Anderssen (Nicolaisen) f. 1884.

Kirkebok nr. 9 for Kragerø, 1861-1886,veide: S. 71, 8/7-1877: arbeider Nikolous Andersson, f. 23/10-1847, Tanum, Bohulen. Far: husmann Anders Henriksen. g.m. Jnger Kathrine Olsdatter,f. 6/4-1845, Drangedal. Far: snekker Ole Pedersen.

ANDERSEN, NIELS (ADLER) ADOLF
FT-1875, Sannidal, Skåtøy sogn, tellingskrets nr. 11, Heistad under Heibø. Ug. sønn av husmann Anders Olsen og Anne Elise Olsdatter (se disse), f.1864 i Karlanda, Værmland.

FT-1891, Tellingskrets nr. 1, husliste nr. 37. Niels Adof Andersen, hovedperson ,g.,f. 1864, Sverige. Dagarbeider. G.m. Ingeborg Caroline Christoffersdatter,f.1862, Bamble. Sønnen Anders Nielsen, f. 1885 i Skåtøy.

Kirkebok nr.1, Skåtøy, 1874-1883. Innflyttede. S-339, 27/10-1876: Nils Adolf Andersen, f.4/5-1864, Liane i Karlanda, Værmland. Oppholdssted: Heistad.

ANDERSEN, NILS
FT-1891,Skåtøy herred, tellingskrets (Stabbestad) 3, husliste (Sandvika) nr. 69. Hovedperson, ug., 1865, Sverige. Kokk til sjøs. Dagarbeider ved isbruk.

ANDERSEN, OLAF
FT-1900, Kragerø, tellingskrets 22, Øya nr.31. FL, ug., snekkerarbeider, f.1876, Bohuslen,sv.

ANDERSEN, OLE
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets nr.18, Steinbakken. Husfar, g., skredder, f. 1834, Karlanda, Værmland. G.m. Susanne Christiansdatter,f.1834, Bamble. 2 barn fått 1869 og 1871 i Fjære ved Grimstad.

FT-1891, Skåtøy, tellingskrets 5, husliste nr. 50. Hovedperson, f.1834, Sverige, dagarbeider. G.m, Susane Kristiansen, f. 1834, Bamble.

ANDERSEN OLE
FT-1875,Skåtøy sogn,Sannidal,tellingskrets nr.18, Steinbakken. Husfar,g.,skredder,f.1874,Karlanda,Værmland. G.m.Susanne Christiansdatter,f.1834,Bamble. 2 barn født 1869 og 1871 i Fjære ved Grimstad

FT-1891,Skåtøy,tellingskrets 5,husliste nr.50 Hovedperson,f.1834,Sverige,dagarbeider. G.m.Susanne Kristiansen,f.1834,Bamble.

ANDERSEN OLOF FREDRIK
FT-1891,Kragerø,matr.nr.132,Hovedbyen,tellingskrets nr.13, husliste nr.5. Hovedbyen,g.,1859,Sverige,bakersvenn. G.m.Marie Andersen,f.1856,Nes jernverk,Holt. Eldste barn,Olaf,f.1878,Holt. Marie Fredrikke(f.1880, Arendal), Anders(f.1882,Tvedestrand), Elling(f.1888 Arendal) og Kora Maritza(f.1890,Kragerø).

ANDERSEN OSKAR ROBERT
Kirkebok nr.1,Skåtøy,1874-1883.Utflyttede.S.341,10/11- 1877: Oskar Robert Andersen,f.23/3-1871. Til: Tanum, Bohuslen.

ANDERSEN OSKAR VILHELM
FT-1891,Kragerø,matr.nr.1886,Hovedbyen, tellingskrets nr.41,husliste nr.6. F.1880,Åmål,Elfsborgs len,Sverige,ug.,sønn av dagarbeider og brannvakt Jacob Andersen og Brita Marie Andersen, begge fra Sverige.

ANDERSEN SAMUEL
FT-1875,Kragerø,Bjørnsborgbakken 45. Losjerende,bor i kvistetasjen,ug.,skipstømmermann til sjøs,f.1835,Ødsmål,Bohuslen.

ANDERSEN SVEN
FT-1875,Skåtøy sogn,Sannidal,tellingskrets nr.18, Lovisenberg. Husfar,g.,jordarbeider,f.1839,Dalarne(trolig Dalsland). G.m.Christine Svensen,f.1839,Dalarne.(Se denne) (To barn født i Sverige,neste barn f.1871 i Skåtøy).

Kirkebok nr.13,Sannidal,1854-1873. Innflyttede. S.72,27/3-1872: Svend Andreason,f.2/9-1839 i Færgelanda,Elfsborgs len. "Forat søge arbeide". Oppholdssted: Lovisenberg.G.m.Kristina Olsdtr.,f.19/6-1839. Barn:Anders Magnus,f.3/11-1863 og Helena Marie, f.8/3-1865.

FT-1891,Sannidal,tellingskretsnr.5(Kammerfoss),husliste nr.27 (Rølandet). Sven Andersen,Rølandet,Hp.,g.,f.1839,Elfsborgs len, Sverige. Arbeide ved tresliperi,bruker av jord. G.m.Kristine Olsdatter,f.1839,Elfsborgs len,Sverige. Barn: Helene Marie Svensdatter,f.1865,Elfsborg. 2 barn til, begge f. i Sannidal,eldste i 1875.

FT-1900,Sannidal,tellingskrets nr.1(Årø),Bergerud: Sven Andersen,Hf.,g.,f.1839,sliperiarbeider (tremasse-På rensehuset). Elfsborgs len,Sverige,N. G.m.Kristine Olsen,f.1839,Elfsborgs len,Sverige,N. 3 barn:Johanne Svendsen(1873-Skåtøy),Olaus(1876-Skåtøy), Karl(1878-Sannidal).

ANDERSON ADOLPH M.
FT-1875,Kragerø,Øya 30. Losjerende,ug.,snekkersvenn,f.1849,Tanum,Bohuslen.

ANDERSSON ANDERS GUSTAV
Kirkebok ``Ind- og Utflyttede,Kragerø,1869-1915'',s.55: registrert innflyttet 6/4-1888 fra Sverige. ``Bosat sig her for at søge Arbeidsfortjeneste''. Jernbanearbeider. Hustru Ingeborg Jørgine Pedersdatter(38 år,f.i Kragerø). Ekteviet i Larvik 1/12-1878. Barn: 1)Peder Anton,f.24/8-79 i Øyestad, 2)Johannes Marthinius,f.3/8-1881 i Bamble, og 3)Karl Kristian, f.23/3-1883 i Holla.

ANDERSON ARON
FT-1891,Skåtøy,tellingskrets 8(Langøy),husliste nr.36 (Mørkvik).Losjerende tilhørende familien (Kristen Mørkevik). Ug.,f.1871,Rågjerd(Råggærd),Elvsborgs len,Sverige.Isarbeider.

ANDERSON BRITTA STINA
FT-1891,Kragerø,Bjørneveien,tellingskrets 1,husliste nr.41. Hovedpers.,enke,1824,Tanum,Bohuslen,veverske.

ANDERSON HILDA AUGUSTA
FT-1891,Skåtøy,tellingskrets 13a(Skåtøy),husliste nr.19 (Skåtøy).F.1857,Skee,Bohuslen,Sverige. G.m.Jens Tellefsen,f.1865,Skåtøy,matros. Sønnen Johan Albert Jensen f.1885,Skåtøy.

ANDERSON JOHANNE MARIE
FT-1891,Skåtøy,tellingskrets 13a(Skåtøy),husliste nr.21 (Skåtøy). Hovedperson,ug.,f.1833,Tanum,Bohuslen. Vevning og noe dagarbeid.

ANDERSON JULIE ALBERTINE
FT-1891,Kragerø,matr.nr.115,Løkka,tellingskrets nr.20,husliste nr.4. Tjenestepike hos en sakfører,ug.,1867,Skee,Bohuslen.

ANDERSON HEDEVIG
FT-1875,Kragerø,Hovedbyen 267. Bor i loftsværelset,ug.,tjenestepike,1835,Stockholm.

ANDERSON JOHANNES
Kirkebok nr.13,Sannidal,1854-1873.Innflyttede. S.70,8/4-1873:Johannes Anderson,f.17/9-1848 i Arvika,Værmland.,,Arbeider''.Kom fra Fredriksvern. Bopel:Bærø.

ANDERSON THEKLA
FT-1875,Kragerø,Hovedbyen 26. Ug.,tjenestepike,f.1856,Tanum,Bohuslen.

ANDERSSON AGNETA MARIA
Kirkebok nr.1,Skåtøy,1874-1883.Ekteviede.S.272, 19/8-1883:Agneta Maria Andersson,f.20/1-1859, Arvika,Værmland.Far:arbeider Anders. G.m.skomaker Johan August Thoren,f.16/5-1858, Østmark,Sverige.Far:smed Johannes Olsson.

ANDERSSON GUSTAV
Kirkebok nr.1 for Skåtøy,1874-1883.Ekteviede.S.244, 29/10-1876:Skipstømmermann Gustav Andersson,f.14/2- 1845,Janskogs sogn(Jærnskog),Værmland.Far:Anders Olsson. G.m.Gunhild Thomine Kittelsdatter,f.4/1-1851, Sannidal.Far:gårdmann Kittel Torjusen Levatteneiet.

FT-1891,Sannidal,tellingskrets nr.6(Kjølebrønn),husliste nr.74,Engmyr. Gustav Andersen,Hp.,g.,f.1844,Sverige.Gårdbruker, snekker. G.m.Gunhild Tomine Kittilsdtr.,f.1851,Sannidal. 5 barn,alle f. i Sannidal,eldste i 1877.

ANDERSSON JOHAN PETER
Kirkebok nr.13,Sannidal1854-1873,innflyttede: S.70,23/12-1870:Arbeider Johan Peter Andersson, 43 år,f. i Kville.,,Veiarbeide''.Kom fra Eidanger. G.m.Maja Lisa Paalsdtr.,40 år,Kville.Sønnen Halvard Alfred,6 år, og datteren Johanna Elisabet,8 år, var også begge fra Kville.

ANDERSSON MATHILDE CHARLOTTE
FT-1891,Kragerø,matr.nr.3,Hovedbyen,tellingskrets nr.19,husliste nr.3. Tjenestepike hos skolebestyrer H.Schjølberg,ug.,1863, Tanum,Bohuslen.

Kirkebok nr.1,Skåtøy,1874-1883.Innflyttede.S.346,1879: Pike Matilda Charlotta Andersdatter,f.16/9-1858,Tanum, Bohuslen.,,At tjene''.Opphpldssted:Gumøy. (Kan være den samme som i FT-1891,men fødselsår stemmer ikke.)

ANDERSSON SVEN
Kirkebok nr.9 for Kragerø,1861-1886,viede,s.129: 3/12-1885:Arbeider Sven Andersson,f.1/10-1851, Fågelvik Forsamling,Sverige.Far:Anders Karlsson (yrke ikke oppgitt). G.m.Gusta Kristiane Larsdatter,f.15/5-1865,Eidanger. Far:Arbeider Lars Kristoffersen.

Kirkebok ,,Ind- og udflyttede,Kragerø,1869-1915'',s.50: registrert innflyttet 3/12-1885:Ungkar,arbeider Sven Andersson,34 år,f. i Fågelvik Forsamling,Værmland, innflyttet fra Bamble.,,Arbeide her''.Smedsbukta.

ANDREASDATTER ANNA KAISA
Kirkebok nr.10,Sannidal,1855-1873.Viede.S.74, 5/11-1869:Anna Kaisa Andreasdatter,25 år,f. i Værmland.Far:Andreas Andersen. G.m.tjener Anders Andersen Jomfruland,31 år,f. i Værmland.Far:Anders Larson.

Kirkebok nr.13,Sannidal,1854-1873,utflyttede. S.50,26/7-1870:Anna Kaisa Andersdatter,26 år, og Anders Andersson,32 år, til Långserud,Værmland.

ANDREASDATTER BRITTA LENA
FT-1875,Skåtøy sogn,Sannidal,tellingskrets 20,Granholtet. Født 1834,Sverige.G.m.dagarbeider Alexander Svendsen, f.1833,Sverige.(Se denne). En sønn,Sivert Amandus Alexandersen,f.1863,Sverige. (Se denne).

FT-1891,Skåtøy,tellingskrets 7,husliste nr.13. F.1834,Tanum,Bohuslen.G.m.dagarbeider og gårdbruker Alexander Svensen,f.1833,Tanum. Tre døtre født i Tanum:Marie Carlotte(1869),Hanna Elisabeth(1871) og Sofie Emilie(1873).

ANDREASDATTER JOHANNE M.
FT-1875,Skåtøy sogn,Sannidal,tellingskrets nr.29, Hagane,Jomfruland. Ug.,tjenestepike,f.1833,Tanum,Bohuslen. Kirkebok ,,Ind- og Udflyttede,Kragerø,1869-1915'',s.29, registrert innflyttet 27/1-1879, men innflyttet ,,efter opgivende for 4 Aar siden''.,,Hemmadotter'',Pige,Johanne Mathilde Andreasdatter,f.14/1-1843 i Tanum,Bohuslen. Tjenestepike på Biørnsborgbakken hos madam Weisser.

ANDREASDOTTER JOHANNA MARIA
Kirkebok nr.1,Skåtøy,1874-1883.Innflyttede.S.337, 5/5-1876:Johanna Maria Andreasdotter,f.19/3-1855, Tanum,Bohuslen.,,Tjenestepike''.Oppholdssted:Skjørsvik.

ANDREASDATTER JOHANNA STINA
FT-1875,Kragerø,Stilnestangen 69. F.1827,Tanum,Bohuslen. G.m.hustømmermann Olaves Olsen,f.1822,Tanum, Bohuslen.(Se denne). 4 barn,alle født i Tanum.

FT-1891,Kragerø,Øya(matr.nr.mangler),tellingskrets nr.36, husliste nr.37. F.1827,Gribestad,Sverige.Kragerø fattigvesen. G.m.Olaves Olsen,f.1821,Tanum,Bohuslen. Kragerø fattigvesen. I folketelling 1891 er nevnt sønnen Hilmer Turin Olavesen,ug.,f.1873,Gribestad,matros.

Landsarkivet i Gøteborg.Tanum In- och utflyttnings- længder.Tanum Husførhørslængder 1860-91: Utfl.att.12/3-1875 for Johanna Stina Andreasdotter, f.2/6-1827 i Tanum.Utfl. fra Greby.Flyttet inn med mann og 4 barn.

Kirkebok ,,Ind- og Udflyttede,Kragerø,1869-1915'',s.16, innflyttet 10/4-1875:Johanne Stine Andreasdatter, f.2/6-1827 i Greby,Tanum,Bohuslen.

ANDREASDATTER MARIA
FT-1875,Skåtøy sogn,Sannidal,tellingskrets 14,Stabbestad. Kone,g.,f.1838,Langland,Sverige. G.m.Nils Olsen,skredder,f.1842,Kulan. (Se denne). (Sønn født 1874 i Skåtøy).

FT-1891,Skåtøy herred,tellingskrets nr.3,husliste nr.62. F.1838,Sverige.G.m.arbeidsformann og skredder Niels Olsen, f.1842,Sverige.(Se denne). Eldste barn, Karl Edvard Nielsen,f.1874,Sannidal.

Kirkebok nr.10,Sannidal,1855-1873.Viede.S.89,10/3-1872: Maria Andreasdatter Stenberg,f.10/10-1838, Långserud,Værmland.Far:Andreas Person. G.m.skredder Nils Olsen Stølestrand,f.24/2-1842, Karlanda,Værmland.Far: Ole Larson.

Kirkebok nr.13,Sannidal,1854-1873.Innflyttede. S.71,8/9-1871:Pige Maria Andreasdatter,Stenberg, f.10/10-1838,Långserud,Værmland.,,Forat tjene''. Oppholdssted:Skåtøy.

ANDREASEN BRITHA STINA
FT-1875,Kragerø,Stilnestangen nr.1. Losjerende,enke,(yrke uleselig),1824,Strømstad.

FT-1900,Kragerø,tellingskrets nr.5,Smedsbukta 60: Britta Stina Andersen,Hm.,e.,vevning,off.understøttelse, f.1824,Tanum,Sverige.N.

Kirkebok ,,Ind- og Udflyttede,Kragerø,1869-1915'',s.20. Registrert som innflyttet 16/6-1876(,,Indflyttet for 2 Aar siden efter opgivende''):Enke Britta Stina Andreasdatter,52 år. ,,At søge Arbeidsfortjeneste''.Bopel:Biørnsborgbakken. F. i Tågerud,Tanum,Bohuslen.Enke siden 22/12-67.

ANDREASEN EMMA JOSEFINE
FT-1891,Kragerø,matr.nr.28,Øya,tellingskrets nr.36, husliste nr.27. F.1862,Tanum,Bohuslen. G.m.skomakersvenn Andreas Martin Andreasen, f.1863,Bamble. Sønnen Adolf Emanuel f.1890,Kragerø.

ANDREASEN KIRSTINE
FT-1875-Kragerø,Hovedbyen 98. Losjerende,enke, ,,Reiser med Bøger'',f.1848, Røllanda sogn,Elfsborgs len,Sverige.

ANDREASON JOHAN PETER
Kirkebok nr.1 for Skåtøy.,,Indflyttede''.S.334,21/7- 1874:Verksarbeider Johan Peter Andreason,f.11/5-1838. Fra Mo sogn,Bohuslen.Oppholdssted:Sandåsen.

ANDREASON MARTIN
FT-1875,Kragerø,Øya 30. Losjerende,ug.,sjømann,f.1857,Lur sogn,Bohuslen.

ANDREASSEN ALFRIDA
Kirkebok,,Ind- og Udflyttede,Kragerø,1869-1915'',s.46, registrert innflyttet 27/9-1884:Alfrida Andreassen, f.12/10-1881 i Åmål,Elvsborg.Datter av Jan Jacob Andreassen(se denne) og Brigta Maja Gustafsdatter.

ANDREASSEN ANDERS
FT-1875,Kragerø,Bjørnsborgbakken nr.8. Ug.,tjenestedreng,f.1856,Tanum,Bohuslen.

ANDREASSEN EMMA MARIE
Kirkebok ,,Ind- og Udflyttede,Kragerø,1869-1915'',s.46: registrert innflyttet 27/9-1884:Emma Marie Andreassen, f.24/11-1877 i Åmål,Elvsborg. Datter av Jan Jacob Andreassen og hustru Brigta Maja Gustafsdatter. (Se disse).

ANDREASSEN JAHN J.
FT-1900,Kragerø,tellingskrets 20,Hovedbyen 188. Hf.,g.,rørlegger og sjauer,f.1854,Sverige. N. G.m.Marie Andreassen,f.1848,Sverige. N. Sønnen Oscar W. Andreassen,ug.,matros,f.1879, Sverige,N. Neste sønn f.1884 i Kragerø.

Kirkebok ,,Ind- og Udflyttede,Kragerø,1869-1915'',s.46, registrert innflyttet 27/9-1884: arbeider Jan Jacob Andreassen,30 år,innflyttet fra Åmåls forsamling, Elvsborgs len.Utflyttingsattest fra pastor Walbæck 9/8-1884. ,,Arbeidsfortjeneste''. G.m.Brigta Maja Gustafsdatter(36 år),med barn: Emma Marie,f.24/11-1877, Oskar Wilhelm,f.19/6-1879, Alfrida,f.12/10-1881.

ANDREASSEN JOHANNES
FT-1891,Kragerø,matr.nr.158,Jørandsberg,tellingskrets nr.18,husliste nr.6. Enslig losjerende,ug.,1826,Krogstad sogn,Bohuslen, Sverige.Gråsteinsmurer.

ANDREASSEN JOHAN AUGUST
FT-1875,Sannidal,tellingskrets nr.10,Vermslåtta. Ug.,gårdskar,f.1847,Långserud,Værmland.

ANDREASSEN JONAS
FT-1875,Skåtøy sogn,Sannidal,tellingskrets 20,Skotmyr. Losjerende,ug.,dagarbeider,f.1848,Sverige.

Kirkebok nr.1 for Skåtøy,1874-1883.Ekteviede.S.242, 6/3-1876:Arbeider Jonas Andreasen Borteid,f.1849, Ferglanda,Elvsborg.Far:Husmann Andreas Jonasen. G.m.Kirstine Andrea Halvorsdatter,f.1849,Borteid. Far:arbeider Halvor Jansen.

Kirkebok nr.1,Skåtøy,1874-1883.Innflyttede.S.336, 18/10-1875:Jonas Andreasen,f.14/8-1849,Ferglanda, Elfsborg.,,Forat søge Arbeide''.Oppholdssted:Borteid.

FT-1891,Sannidal,tellingskrets nr.4(Kil),husliste nr.114, (Jonas Andersen,Lambrets). Jonas Andersen,Lambrets,Hp.,g.,f.1849,Ferjelanda sogn, Dalsland,Sverige.Innerst,dagarbeider,gårdsarbeider og smiarbeider.G.m.Kirstine Andrea Halvorsdtr.,Lambrets,f.1849, Sannidal.7 barn,eldste f.1876 i Skåtøy,nr.2 1878-Skåtøy, nr.3 1880 i Skåtøy,nr.4-1882 i Skåtøy,nr.5-1884 i Sannidal.

ANDREASSEN KARL
FT-1875,Skåtøy sogn,Sannidal,tellingskrets nr.29, Hagane,Jomfruland. Husfar,g.,bruksmann,f.1836,Tanum,Bohuslen. G.m.Bejata Olsdatter,husmor,f.1835,Lur,Bohuslen.

FT-1891,Skåtøy,tellingskrets nr.4,husliste nr.108. Hovedperson,g.,f.1836,Tanum,Bohuslen.Sagarbeider, strandsitter,huseier. G.m.Beata Olsdatter,f.1835,Lur,Bohuslen.(Se denne). Datteren Marie Karlsdatter oppgis å være født 1875 i Skåtøy.I FT-1875 oppgis hun å være født i Tanum.

Kirkebok nr.1,Skåtøy,1874-1883.Innflyttede.S.336, 29/9-1875:Kalle Andreasen,f.31/8-1836, ,,forat søge Arbeide''. Tanum,Bohuslen.Oppholdssted:Skarbo. Sammen med ham kom kona Beata Olsdatter og sønnen Johan Martin,og døtrene Olena,Augusta Mathilde og Emma Kristine.

ANDREASSEN MARIE
FT-1900,Kragerø,tellingskrets 20, Hovedbyen 188. Hm.,g.,f.1848,Sverige.N. G.m.rørlegger og sjauer Jahn J. Andreassen,f.1854, Sverige,N. Sønnen Oscar W. Andreassen,ug.,matros, f.1879,Sverige.N.Neste sønn f.1884 i Kragerø.

Kirkebok ,,Ind- og Udflyttede,Kragerø,1869-1915'',s.46, registrert innflyttet 27/9-1884:Brigta Maja Gustafsdatter (36 år),innflyttet fra Åmåls forsamling,Elfsborg. G.m.arbeider Jan Jacob Andreassen(30 år).(Se denne). Bopel:Hovedbyen.

ANDREASSEN MARTIN AUGUST
FT-1875,Skåtøy sogn,Sannidal,tellingskrets 26,Rauane. Losjerende,ug.,matros,f.1844,Stagnes,Bohuslen,Sverige.

FT-1891,Skåtøy,tellingskrets 13 b,husliste nr.14. Hovedperson,g.,f.1844,Stagnæs,Sverige,fisker. G.m.Maren Andrea Andreasen,f.1846,Skåtøy. Sønnen Andreas Martinsen f.1878,Skåtøy. 4 barn til:Karen Margrethe (1880),Olaf August (1882), Jens Albert (1885),Johan Martin (1888).

Kirkebok nr.1,Skåtøy,1874-1883.Ekteviede.S.248, 19/10-1877:Sjømann Martin August Andreassen, f.28/1-1844,Stagnes,Bro sogn,Sverige.Nå bosatt på Rauane.Far:Andreas (etternavn ikke oppgitt). G.m.Maren Andrea Olsdatter,f.27/2-1847 på Oterøy. Far:Ole Stiansen.

Kirkebok nr.1,Skåtøy,1874-1883.Innflyttede,s.341, 10/8-1877:Sjømann Martin August Andreassen,f.28/1-1844. ,,Indflyttet fra Bamble.Han er født i Sverige''.Hensikt: ,,At bosætte sig og giftes''.Oppholdssted:Rauane.

ANDREASSEN OLE
FT-1900,Skåtøy,tellingskrets nr.11 B(Skåtøy).Haugen. Hf.,e.,jordbruksarbeider,1830,Tanum,Sverige,sv.

ANDREASSEN OSCAR W.

FT-1900,Kragerø,tellingskrets 20,Hovedbyen 188. Ug.,matros,f.1879,Sverige,N. Sønn av rørlegger og sjauer Jahn J. Andreassen og Marie Andreassen, begge f. i Sverige.(Se disse).

Kirkebok ,,Ind- og Udflyttede,Kragerø,1869-1915'',s.46, registrert innflyttet 27/9-1884:Oskar Wilhelm Andreassen, f.19/6-1879 i Åmål,Elfsborg.Sønn av Jan Jacob Andreassan(Se denne) og Brigta Maja Gustafsdatter.

ANDREE, ALBERT GOTTLIB
FT-1891,Kragerø,matr.nr.86,Hovebyen,tellingskrets nr.21,husliste nr.1. Hovedperson,ug.,1863,Uddevalla,urmaker.

ANDRESEN OLE EDVIN
FT-1875,Sannidal,tellingskrets nr.10,Barland. Ug.,jordarbeider,f.1842,Långserud,Værmland.

ARVIDSSON KARL EDVARD (overført nytt arkiv???)
Kirkebok nr.9 for Kragerø,1861-1886,viede,s.53: 15/10-1873:Sjømann Karl Edvard Arvidsson,f.19/5- 1842,Foss,Bohuslen.Far:arbeider Karl Arvidsson. G.m.Andrea Karoline Nielsen,f.1845,Stilnestangen. Far:murmester Niels Hansen.

Kirkebok ,,Ind- og udflyttede -Kragerø 1869-1915'',s.5. Registrert som innflyttet 27/1-1872:Sjømann Carl Edvard Arvidson,30 år.Hensikt:,,for at fare tilsøes''. Innflyttet fra Sverige,hvor født 5/5-1842.Bopel: Stilnestangen.Attest fra prost M. Rhoding,dat.18/2-1871.

ASMUNDSEN ANDERS
Kirkebok nr.13,Sannidal,1854-1873.Innflyttede.S.14, 19/10-1857:Arbeider Anders Asmundsen,f.20/7-1828,Naverstad, Bohuslen. ,,for at søge Arbeids Fortjeneste''.Oppholdssted: Kalstadkilen.G.m.Brita Marie Andersdatter,f.26/3-1830. Fra Naverstad,Bohuslen.

AUGUSTSDATTER AGDA
FT-1900,Skåtøy,tellingskrets nr.1,Langmyr. F.1892,Sverige.Datter av snekker og hustømmer- mann August Madsen og Augusta Alexandersdatter, begge fra Sverige.(Se disse).

AUGUSTDATTER GUSTAVA
Kirkebok nr.1,Skåtøy,1874-1883.Innflyttede.S.342, 18/10-1877:Gustava,f.27/1-1874,Bohuslen.Nå bosatt: Kalstadkilen. Datter av arbeider August Gødesson og Kristina Olsdatter.(Se disse).

AUGUSTDATTER OLIVIA
Kirkebok nr.1,Skåtøy,1874-1883.Innflyttede.S.342, 18/10-1877:Olivia,f.25/3-1876,Bohuslen.Nå bosatt: Kalstadkilen. Datter av arbeider August Gødesson og Kristina Olsdatter.(Se disse).

AUGUSTSEN EMIL
FT-1900,Skåtøy,tellingskrets nr.1,Langmyr. F.1894,Sverige.Sønn av snekker og hustømmermann August Madsen og Augusta Alexandersdatter, begge fra Sverige.(Se disse).

AUGUSTSEN KARL
Kirkebok nr.1,Skåtøy,1874-1883.Innflyttede.S.342, 18/10-1877:Karl,f.29/8-1870,Bohuslen.Nå bosatt: Kalstadkilen. Sønn av arbeider August Gødesson og Kristina Olsdatter.

FT-1891,Sannidal,tellingskrets nr.5(Kammerfoss), husliste nr.40(Løvstad): Karl Augustson. EL,ug.,f.1864,Sverige.Arbeider ved tresliperi.

AUTHEN PONTUS ADRIAN
FT-1891,Kragerø,matr.nr.42,Hovedbyen,tellingskrets nr.27,husliste nr.3. Losjerende tilhørende familien,ug.,1867,Vesterås, Væstmanlands len,skreddersvenn.

Kirkebok ,,Ind- og udflyttede,Kragerø,1869-1915'',s.58: registrert innflyttet 3/11-1890:snekker Pontus Authen,f.25/9- 1867.Født:Vesterås førsamling,Værmland. Bopel:Hovedbyen.

AXELSDATTER EMELIA
Kirkebok nr.1,Skåtøy,1874-1883.Innflyttede.S.346, høsten 1880:Pike Emelia Axelsdatter,f.25/5-1857,Tjernø, Bohuslen. ,,At tjene''.Oppholdssted:Jomfruland.

AXELSEN AGUST
FT-1875,Skåtøy sogn,Sannidal,tellingskrets nr.18, Bergsmyr. Husfar,g.,gårdbruker og skomaker,f.1841,Qville,Båhuslen. G.m.Nikoline Axelsen,f.1840 i Sannidal. Eldste barn f.1874 i Sannidal.

FT-1891,Skåtøy herred,tellingskrets nr.2,husliste nr.23. August Axelsen,hovedperson,g.,1841,Sverige,gårdbruker, selveier,skomaker for egen regning. G.m.Nikoline Hansdatter,f.1840,Sannidal. Sønnen Hans Augustsen,f.1874,Skåtøy.

Kirkebok nr.10 for Sannidal,1855-1873.Viede. Skomakersvenn August Axelsen,f.12/5-1841,Kville, Bohuslen.Far:Axel Andersen og Nikoline Hansdatter Bergsmyren,33 år,Sannidal.Far:Hans Neridsen.

AXELSEN GUSTA OTILIE
FT-1875,Skåtøy sogn,Sannidal,tellingskrets nr.18, Rolandsplassen. Ug.,tjenestepike,f.1846,Qville,Bohuslen.

AXELSEN HEDDA STEFANIE
Kirkebok nr.9,Kragerø,1861-1886.Viede.S.100,18/12- 1881:Hedda Stefanie Axelsen,f.3/12-1857,Qvisserød i Bohuslen.Far:Axel Augustin(yrke ikke oppgitt). G.m.sjømann Johannes Petersen,f.5/11-1855,Eiker. Far:Peter Nicolai Johannesen,Vestfossen(yrke ikke oppgitt).

Kirkebok nr.1,Skåtøy,1874-1883.Innflyttede.S.342, 18/10-1877:Pike Hedda Stefania Axelsdtr.,f.3/12- 1857.innflyttet fra Bohuslen.Oppholdssted:Morholmen.

AXELSEN JOHANNE
FT-1875,Kragerø,Stilnestangen 23. Ug.,tjenestepike,1843,Kville,Bohuslen.