Svensk innvandring til Kragerø-distriktet i siste halvdel av 1800

© Utvalget for EDB-registrering av slekts og lokalhistorie i Kragerø 1988-1997. All distribusjon og bruk skal være ukommersiell. Ikke på noen måte kan dette materiale brukes eller distribueres mot vederlag i noen form av andre. Denne tekst må heller ikke fjernes fra distribusjonsfilen.

J

JACOBSEN, ANDERS GUSTAV
FT-1891, Kragerø, matr.nr. 111 b, Smedsbukta, tellingskrets nr.30 husliste nr. 12. Hovedperson, g, f.1830, Sverige, maskinist på dampskip. G.m. Helene Jacobsen, f.1836, Arendal. Datteren Jacobine Amalie, f.1864 i Arendal Sønnen Georg Reinhardt f. 1876 i Kragerø.

JACOBSEN, LAWRENSE AMALIE
FT-1875, Kragerø , Biørnsborgbakken 5. F.1847 i Arvika, Værmland G.m. minerer og gråsteinsmurer Peder Jacobsen, f.1838, Arvika. (Se denne). Eldste datter f. 1859 i Stavanger.

JACOBSEN, PEDER
FT-1875, Kragerø, Biørnsborgbakken 5. Husfar, g., minerer og gråsteinsmurer, f.1838, Arvika, Værmland (Bor i kjelleretasjen). G.m. Lawrense Amalie Jacobsen, f.1847, Arvika. (Se denne). Eldste datter f. 1859 i Stavanger.

JACOBSEN, SARA
FT-1891, Kragerø, Tangeheia, tellingskrets 1, husliste 34. Losjerende tilhørende familien, enke, 1819, Sverige. Fattigvesenet.

JAHNSEN, AUGUST
FT-1875, Kragerø, Biørnsborgbakken 32. Losjerende, bor på loftet, ug., matros, f.1854, Gøteborg.

JAHNSEN, LARS
FT-1875, Kragerø, Løkka 43. Husfar, e, murer og gråsteinsarbeider, f.1825, Glava, Værmland Sønn f. 1857 i Holla

FT-1891. Skåtøy herred, tellingskrets nr.3, husliste nr.48. Lars Jansen, hovedperson, g., f.1825, Sverige. Murerarbeider i andres tjeneste. Dagarbeider ved isbruk. Jordbruksarbeider. G.m. Anne Bertea Nilsdatter, F.1833, Sannidal.

FT-1865, Kragerø, Thomesheia nr, 351, Lars Jahnsen, Hg. Steinmurer, g.,41, Glava, Værmland, Sverige. G.m. Karen Christensdtr. 34. Holla. To barn: John Larsen, 9 år, Holla, Maren Larsen, 7 år f, i Holla.

Opplysninger gitt av Borghild Breisand (Lars Jahnsen født 1826 død 1908. Han var innflytter f. i Værmland. Kom til Kragerø fra Holla ved Ulefoss).

JACOBSDATTER, MARIE
Kirkebok "Ind- og udflyttede, Kragerø, 1869-1915", s.33, registrert innflyttet 14711-1879: Pike Marie Jacobsdatter f. 27/9-1849 i Hesselskogs forsamling, Ælfsborgs len. I tjeneste hos T.D. Schweigaard.

JAKOBSDATTER, EVA KRISTINA
FT-1891, Sannidal, tellingskrets nr. 4 (Kil), husliste nr. 115 (s.7. Månsson, Frøvik). F. 1871, Tanum, Bohuslen, Sverige. Gårdsarbeider og husstell. Ug. datter av innerst og stallkar Johan Jakob Johansen, Frøvik, f.1840. Tanum, Bohuslen. (Se denne).

 JACOBSDATTER, STINA
Kirkebok "Ind- og udflyttede, Kragerø", 1869-1915", s.37, registrert innflyttet 13/8-1881: Pige Stina Jakobsdatter, Tjenestepike, f.2176-1855 i Edsleskogs forsamling, Ælfsborgs len. Bor hos svogeren skomaker A. Johansen på Andølingen.

JAKOBSEN, JOHAN ALFRED
FT-1891, Sannidal, tellingskrets nr.4 (Kil), husliste nr. 115 (s.7, Månsson, Frøvik). F. 1872, Tanum, Bohuslen, Sverige. Gårdsarbeider. Ug. sønn av innerst og stallkar Johan Jakob Johansen, f.1840 Tanum, Bohuslen. (Se denne).

JACOBSEN, ARON
FT-1891, Skåtøy herred, tellingskrets nr.3. husliste nr. 69. Hovedperson, g., f.1847, Sverige. Hustømmermannsarbeid i andres tjeneste. Verftstømmermann. Hussnekker i andres tjeneste. Jordbruker, selveier. G.m. Brita Olsdatter, f.1863, Sverige. Sønnen Tellef Severin Aronsen f. 1879, Skåtøy. 2 barn til.

Kirkebok nr.13, Sannidal, 1854-1873, Innflyttede s.72. 2/3-1872: Tjenestedreng Aron Jakobsen, f. 3/4-1847, Værmland. Oppholdssted:Dønvik.

Kirkebok nr. 1, Skåtøy, 1874-1883. Ekteviede. s.253, 15/11-1878: Sjømann Aron Jacobssen, f.3/7-1847 i Karlanda, Værmland. Far: arbeider Jacob Jacobson. G.m. Anne Marie Tellefsen, f. 1850, Myra. Far: Gårdmann Tellef Halvorsen.

Kirkebok nr. 1, Skåtøy, 1874-1883. Ekteviede. S.271, 13/6-1883: Enkemann, snekker Aron Jacobsen, f.3/7-1847, Karlanda, Værmland. Far: Arbeider Jacob Jacobsen. G.m. Brita Olsson, f.28/6-1863 i Karlanda. Far: arbeider Ole Kran.

FT-1900, Skåtøy, tellingskrets 2, Kværnane. Stabbestad. Aron Jacobsen, Hf., g,snekker, gårdbruker, f.1847, Sverige. G.m. Britta Jakobsen, f.1863. Sverige. Sønnen Tellef Severin Aronsen, f.1879, Skåtøy. Sysselsatt med isabeid. 5 barn til, alle f. i Skåtøy.

(Opplysninger gitt av barnebarn Arna Thorsen Stabbestad: Aron Jacobsen f.3/7-1847, Stenslanda, Årjeng, Sverige, d.1917. G.m.Anne Marie Tellefsdatter f.1850, Myra, Levangsheia, d.1881. Barn. Tellef Sverin Aronsen f.14/7-1879. Gift annen gang med. Britta Olsdr. Kran. Plåthultet, Karlanda, Sverige, f.28/6-1863, d.11/1-1946.
Barn: Anette Marie Jacobsen f. 14/6-1883, Olaf Jacobsen f. 30/6-1887, d.1970, Johan Elias Jacobsen f.11/1-1891, Kværnane, Stabbestad, d.1971., Inga Mathilde Jacobsen f. 5/2- 1898, Alfred Bernhardt Jacobsen f. 14/9-1900, utf.USA Karl Edvard Jacobsen, f.14/3-1903, d.ung, Arne Jacobsen Solberg f.20/3-1906, d.1972. Aron Jacobsen kjøpte Kværnane i 1890 årene.
Overtok leieforholdet av Solberg "Legat under Heibø gård" i 1903. Sønnene Karl og Arne ble født der. Aron var sønn til Jacob Jacobsen f.1815, på Åsen, d.1908 på Stenslanda, begge plasser ligger i Årjeng kommune, Sveige. G.m. Agnetha Danielsdatter, f.1823, d.1908. Barn: Aron Jacobsen, f.1847, d.1917, Olof Jacobsen, f.9/2-1850, d.1880 (se denne), Daniel Jacobsen, f.4/9-1857 (se denne), Albin Jacobsen, f.1862 og Laura Jacobson, f.1867, d.1958

Aron Jacobsens mor: Agneta Danielsdr. f.1823, d.1908, G.m. Jacob Jacobsson, Åsen Hennes foreldre: Chatarina Andersdotter, f.1786, g.m. Daniel Olsson, Knutsbol, Bjørkebråten. Hennes foreldre: Christina Christhopersdr. Wahlenberg, f.1763, g.m. Anders Børjesson, Høgelian. Hennes foreldre: Christhoper Wahlenberg, Backa Årjeng, f.1724, g.m Catharina Segolsdr. f. 1725. Hans foreldre: Lensmann Nils Wahlenberg, f.1686, d.1743, g.m. Ingerd Persdr. Sehlen, Holmdal f.1690, d. 1766. Hans foreldre: Sander Jøranson Wahlenberg, g.m. Ingrid Svensdr, Jærbo, Dalsland. Hans far: Grænstullinspektør til hest. Jøran Sanderson Sandviken, Trankil f. ca. 1630.

JAKOBSEN, DANIEL
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets 14, Plassen, Løvdalen. Losjerende, ug, dagarbeider, f.1857, Karlanda, Værmland.

Kirkebok nr. 1. Skåtøy, 1874-1883. Innflyttede. S.345, 1876: Sjømann Daniel Jakobsson, f. 4/9-1857, Karlanda, Værmland. Nå bosatt: Stabbestad. (Opplysninger gitt av Arna Thorsen: Daniel Jacobsson f. 4/9- 1857 g.m. Tora, Barn Edna og Irving. Utflyttet til USA. Se forøvrig Aron Jacobsson.)

JAKOBSEN, OLOF
Kirkebok nr. 1, Skåtøy, 1874-1883. Innflyttede. S.337, 10/4-1876: Olof Jakobsen, f.9/2-1850, Karlanda, Værmland. "at søge arbeide". Oppholdssted: Løvdalen. (Opplysninger gitt av Arna Thorsen: Olof Jacobson f. 9/2-1850, d.1880. Se forøvrig Aron Jacobsson.)

JANSEN, ANDERS
FT-1865, Kragerø by, matr.nr. 320. Husfar, steinarbeider, 40 år, Sverige. G.m. M. Thorsdatter, 33 år, Holden (Holla). Datter, 12 år, f. i Holla. Datter, 10 år, f i Bø. Datter 7 år, f,i Kragerø.

JANSEN, GUSTAV
FT-1891, Sannidal. Tellingskrets nr. 4 (Kil.) Husliste nr. 22. (Hans J. Hansen). EL, g, 1845. Naglum sogn, Vænersborg, Ælvsborg len, Sverige. Skomaker (reisende).

FT-1900, Skåtøy, tellingskrets 9, Bærøy. Gustav Jansen, FL,ug, skomaker for egen regning, f.1845, Sverige. N.

JANSEN, KARL
FT-1875, Sannidal, tellingskrets nr. 10, Sagåsen. Innerst, ug, skogsarbeider, f.1846, Sillerud, Værmland, Sverige.

JANSSON, ANDERS
Kirekbok nr. 13, Sannidal, 1854-1873. Innflyttede. s.23, 24/7-1862: Ungkar, arbeider Anders Jansson, f.22/3-1838. Flyttet fra Laxarby, Dalsland. Født i Laxarby. Dagarbeider med gråsteinsmuring. Thorsdal på Levang.

JANSSON, KARL AUGUST
Kirkebok nr. 9, Kragerø. 1861-1886. Viede. S.63.17/12-1875: Sjømann Karl August Jansson, f.29/11-1849. Gøteborg. Far: tollbetjent S.Jansson. G.m. Marthe Torjusdatter, f.10/3-1855, Kragerø. Far: arbeider. Torjus Huskuldsen.

FT-1875, Kragerø, Stilnestangen nr.18. Husfar, g.matros, 1849, Gøteborg. G.m. Marthe Johansen, f. 1855, Kragerø.

Kirkebok "Ind- og ufdlyttede -Kragerø 1869-1975", s.39. Registrert som utflyttet til Amerika 7/2-1882 sjømann Karl August Jansson (33 år) og hustru Marthe Torjusdatter (27 år) med barna Oskar Rudolf Leonarel (6 år) og Agnes Josephina (3 år).

Samme Kirkebok, s.17, Karl August Jansson, registrert som innflyttet til Kragerø 23/9-1875, f.29/11-1849 i Gøteborg. Ungkarl og "hemmason". "Farer tilrøer herfra". Bopel:Stilnestangen.

JENSDATTER, MARIE
Kirkebok nr. 13, Sannidal, 1854-1873. Utflyttede. Pige Marie Jensdatter, 30 år, til Sverige.

JENSEN, ANDERS
FT-1875, Sannidal sogn, tellingskrets nr. 2, ødegården. Sønn av Mette Mortensdatter. Født 1869, Skåne, Sverige. "Det er hun som er født i 1868 i Stora Køpingen Christiastad len.

JENSEN, MARIE
FT-1891, Skåtøy, tellingskrets 5, husliste nr. 41. F.1864, Sverige. G.m. gruvearbeider Svennum Knutsen, f.1860, Kvitseid.

JENSEN, OLUF WILHELM
FT-1891, Kragerø, matr.nr. 106, Løkka, tellingskrets nr. 26, husliste nr. 5. Enslig losjerende, ug, 1853, Gøteborg, gullsmedsvenn.

FT-1900, Kragerø, tellingskrets 12, Løkka og Thommesheia 106. EL, ug, gullsmedsvenn, f.1852, Gøteborg, Sverige, sv.

JOHANESEN, AKSEL SETERMAN
FT-1891, Kragerø, matr.nr. 117, Smedsbukta, tellingskrets nr. 40, husliste nr. 11. Ensl. losjerende, ug, 1868. Karlskrona, Blekinge len. Gråsteinsarbeider.

JOHANESEN, ANDREAS
FT-1875, Sannidal, tellingskrets nr. 10, Bråten. Ug, jordarbeider og dagarbeider, f.1843, Bottna sogn, Kville, Bohuslen.

JOHANESEN, CARL
FT-1875, Sannidal, tellingskrets nr. 10. Dobbe. Ug. skogsarbeider, f.1852, Långserud, Værmland.

JOHANESEN, EDVIN
FT-1875, Sannidal, tellingskrets nr. 10, Dobbe. Ug, skogsarbeider, f.1851. Sillerud sogn (skrevet Silre), Værmland.

JOHANNESDATTER, ADLA
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets 19, Skarbo. F.1859, Svortboe, Sverige. Ug. datter av sjauer Johannes Samulesen og Oline Andersdatter, begge fra Svorteboe. (se disse)

FT-1891, Skåtøy, tellingskrets nr. 7, husliste nr. 63. Adela Knutsen, f.1859, Svarteborg, Sverige. G.m. Knut Knutsen, f.1837, Bamble. Huseier, fast dagarbeider ved et større sagbruk, sjauer. 8 barn, alle født i Skåtøy. Det eldste 1870.

FT-1900, Skåtøy, tellingskrets nr. 7. Skarbotangen. Hm, g, f,1859, Sverige, N. G.m. sagbruksarbeider Knut Knudsen, f.1837, Bamble. 7 barn, det eldste f. 1880 i Skåtøy.

JOHANNESDATTER, AMANDA CHARLOTTE
Kirkebok nr. 1, Skåtøy, 1874-1883. Innflyttede. S.337. 15/5-1876: Amanda Charlotte, f. 26/10-1869, Tanum, Bohuslen. Nå bosatt: Bukkholmen. Datter av skomaker Johannes Wik og Agnete Johansdatter.

JOHANNESDATTER, ANNA MAJA
Kirkebok nr. 13, Sannidal, 1854-1873. Innflyttede. s.78, 27/12-1873: Pige Anna Maja Johannesdatter, f.18/2-1855. "Forat tjene", Mo, Bohuslen. Oppholdssted: Skåtøy.

JOHANNESDATTER, ANNE GRETE
FT-1875, Kragerø, Hovedbyen 33. Ug. tjenestepike, 1853, Uddevalla.

JOHANNESDATTER, ANNE MARIE
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets 19, Heibø. Ug. tjenestepike, f.1854, Fos sogn, Bohuslen, Sverige

JOHANNESDATTER, EMILIE
FT-1891, Skåtøy herred, tellingskrets nr.3, husliste nr. 31. Tjenstetyende, ug, 1873, Sverige, jordbruksarbeider, kreaturstell.

JOHANNESDATTER, HILDA AMALIE
Kirkebok nr. 1, Skåtøy, 1874-1883. Innflyttede, s.340. 15/3-1876: Pige Hilda Amalie Johannesdtr. f.26/4-1855. Tanum, Bohuslen. "For at tjene". Oppholdsted: Jomfruland.

JOHANNESDATTER, JOHANNE MARIE
Kirkebok "Ind- og udflyttede, Kragerø 1869-1915", s.51. registrert innflyttet 21/4-1886 fra Skåtøy, F. i Tanum. Bohuslen 3/2-1860. Tjener hos bokholder Møllers i Hovedbyen. NB."Flyttet tilbake til Skåtøy etter 1 aars ophold her".

JOHANNESDATTER, LISA
FT-1891, Skåtøy herred, tellingskrets 4, husliste nr.33. F.1859, Sillerud, Værmland. G.m. sagarbeider Martin Johannesen, f.1862, Tanum, Bohuslen (se denne). En sønn f.1886 i Skåtøy.

FT-1900, Skåtøy, tellingskrets 3A, Manodden, lille. Hm. g., f.1859, Sverige. G.m. sagarbeider Martin Johansen, f.1862, Sverige. 6 barn, alle født i Skåtøy, eldste i 1887.

JOHANNESDATTER, MARIE
FT-1891, Skåtøy, tellingskrets 4, Tåtøy, husliste nr. 114. F.1860, Tanum, Bohuslen. G.m. sjømann Martin Kristensen, f.1853, Sannidal. Datter Anna Martinsdatter f. 1883 i Skåtøy.

JOHANNESDATTER, MARIE
FT-1891, Skåtøy, tellingskrets nr. 4, husliste nr. 35. F.1862, Sillerud, Værmland. Kragerø frikirke. G.m. Ole Eriksen, f.1837. Drangedal. Hugger, strandsitter, medlem av frikirken. Datter f. 1886 i Skåtøy.

JOHANNESDATTER, MARIE JOHANNE
Kirkebok nr. 9, Kragerø, 1861-1886. Viede. s.82 21/2-1879: Marie Johanne Johannesdatter, f.10/6-1855. Wænnås i Hernøsands stift. Far: arbeider Johan Mattson. G.m. matros Peder Halvorsen, f.6/4-1855, Kragerø. Far: Kirketjener Halvor Johnsen. Distriktet "Hernøsands stift" ligger trolig i Væsternorrlands len.

JOHANNESDATTER, MATHILDA
Kirkebok nr. 1, Skåtøy, 1874-1883. Innflyttede s.337. 15/5-1876: Mathilda, f.2/11-1875, Tanum. Bohuslen. Nå bosatt: Bukkholmen. Datter av skomaker Johannes Wik og Agnete Johansdatter.

JOHANNESEN, AGNETA
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets nr. 25, Bukkholmen. født. 1842, Qville, Bohuslen. G.m. skomaker Johannes Wik, f.1841, Tanum, Bohuslen. (se denne).

FT-1891, Skåtøy, tellingskrets 5c, husliste nr. 36. Agnethe Johnsdatter, f.1842, Kville, Bohuslen. G.m.skomaker Johannes Wik, f.1841, Tanum, Bohuslen. Sønnen Johan f.1877 i Bamble, Sønnen Karl f.1880 i Kragerø, Sønnen Kristian f. 1883 i Skåtøy, Datteren Anna f. 1886 i Skåtøy.

Kirkebok nr. 1, Skåtøy, 1874-1883. Innflyttede. s.337, 15/5-1876: Agnete Johansdtr., Tanum, Bohuslen. Nå bosatt: Bukkholmen. Sammen med henne kom ektemannen, skomaker Johannes Wik, og døtrene Amanda, Charlotte og Mathilda.

FT-1900, Skåtøy, tellingskrets nr.8 (Fossing og Langøy), Bergmyr. Agnethe Johannessen. Hm. g.f.1842, Sverige. N. G.m. Johannes Kristiansen Vik, leilending, jordbruker, f.1841, Sverige. N. Datteren Mathilde Johannesen, f.1875, Sverige N. G.m. sjømann Emil Agustsen, f.1877, Skåtøy.

JOHANNESEN, ALFRED
FT-1875, Kragerø, Hovedbyen 196. Losjerende, ug. matros, f.1853, Strømstad.

JOHANNESEN, AMALIE
FT-1891, Kragerø, matr.nr. 154, tellingskrets 14, husliste 9. Losjerende tilh. familien, enke, 1854, Mo sogn, Bohuslen, Sverige. Våkekone. (Amalie Johannesen er også oppført under matr.nr. 81, Hovedbyen, tellingkskrets 25, husliste nr. 12: besøkende, enke, 1854, Moe, Sverige, våkekone).

FT-1900, Kragerø tellingskrets 15, Husliste nr. 86. E., husholderske hos kjøpmann Gunnar Halvorsen, f.1854, Mo, Sverige N.

Kirkebok "Ind- og udflyttede-Kragerø (1869-1915), s.64, 3/11-1898 Amalia Johannesen, f.1854. "Kom hid for at ernære sig ved bagning". Født i Strømstad, ble i 1878 gift med arbeidskar Tobias Johannesen ble enke i september 1881.

Samme kirkebok s.32, registrert innflyttet 19/5-1879: Amalia Johannesen. f. Niklasdatter, f.6/10-1853. Gift 15/12-1878 med Tobias Johannesen. Bopel: øya.

JOHANNESEN, AMALIE MATHILDE
FT-1891, Kragerø, Biørneveien, tellingskrets 1, husliste nr. 41 F.1859, Tanum, Bohuslen. G.m. stuert Bolin Johannesen, f.1857 i Lur, Bohuslen (se denne). Datter f. 1886 i Skåtøy.

Kirkebok nr.1, Skåtøy, 1874-1883, ekteviede. s.273, 7/12-1883: Amalie Mathilde Johanneson, f. 11/2-1859, Lur, Bohuslen. Nå bosatt: Biørneveien. Far: snekker Johannes Trulsson. G.m. sjømann Bolin Johanneson, f.29/3-1857, Lur, Bohuslen. Nå bosatt : Biørneveien. Far: Johannes Jøransson.

FT-1900, Kragerø, tellingskrets 12, Løkka og Thomesheia 102. Amalie Johannesen, HM, g.,f.1859, Bohuslen, Sverige. N. G.m. stuert Bolin Johannesen, f. 1857, Bohuslen, Sverige, N. Datteren Helga Marie, f.1885, Kragerø.

JOHANNESEN, AMANDA VIETMA (AMALIE, VICTORIA)
FT-1891, Skåtøy, tellingskrets 5, Lovisenberg, husliste nr.5. F.1863, Sverige. G.m. dagarbeider Josef Johannesen, f.1863, Sverige. 3 barn født i Sverige: Ida Emilie (1888), Josefine Wilhelmine (1889) og Anna Marie (1890).

Landsarkivet i Gøteborg, Tanum In- och utflyttningslængder 1853-94. Tanum. Husførhørslængder 1860-91. Utfl.att. 2/4-1890: Amalie Victoria Johannesdatter, f.1863, Tanum, Bohuslen. G.m. arbeider Josef Johanneson, f.16/5-1863 i Herrestad. Barn: Ida Emilia (f.1888) og Josefina Wilhelmina (f.1889). Utflyttet fra Mjølkerød.

JOHANNESEN, ANDERS
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets nr. 17, Kalstadkilen. Losjerende, ug, verksarbeider, f.1851. Bohuslen.

JOHANNESEN, ANDREAS
FT-1891, Sannidal, tellingskrets nr.6 (Kjølebrønd), Ropertangen. Andreas Johannesen. Hf, g, sagbruksarbeider, f.1863, Sverige. N. G.m. Inger Marie Kristensen, f.1854, Sannidal. 7 barn, eldste sønn, Johannes Andreassen, f.1877 i Sannidal.

JOHANNESEN, ANNA
FT-1891, Kragerø, Biørnsborbakken, tellingskrets 6, husliste 2. Født 1848, Elskov sogn,(må være Edskog, Ælfsborgs len) Sverige. G.m. skomakersvenn Anders Johannesen, f. 1844 i Valdres.

FT-1900, Kragerø, tellingskrets 9, Løkka og Thomesheia nr.44. Anna Johansen, Hm, g,f, 1843, Dalsland, Sverige N. G.m. Anders Johansen, skomakersvenn, f.1843, Valdres, Datter f.1883 i Kragerø.

JOHANNESEN, ANNA KAIA (KAISA)
FT-1875, Kragerø, Smedsbukta 122. F.1847, Åmål i Sverige. Ælfsborgs len, Dalsland. G.m. skomakersvenn Anders Johannesen, f.1846 i Valdres.

Kirkebok "Ind- og udflyttede, Kragerø, 1869-1915",s.15, 8/2-1875: Anna Kaisa Jacobsdatter, f.3/8-1847 i Hesselskogs forsamling, Ælfsborgs len. Bopel: Hovedbyen. G.m. skomaker Anders Johannesen, f. 9/5-1846 i østre Slidre.

JOHANNESEN, ANNA MARIE
FT-1891, Skåtøy, tellingskrets 5, husliste nr.5. F.1890, Sverige. Datter av dagarbeider Josef Johannesen og Amanda Johannesen f. i Tanum, Bohuslen, begge fra Sverige (se denne).

JOHANNESEN, ANTON
FT-1875, Kragerø, øya nr. 13 Losjerende, bor i loftsetasjen, ug, skipskokk, f.1855, Uddevalla.

JOHANNESEN, ARAN
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets nr. 17, Kalstadkilen. losjerende, ug, verksarbeider, f.1857, Bohuslen.

JOHANNESEN, AUGUST
Kirkebok nr. 13, Sannidal, 1854-1873. Utflyttede. s.55, 30/10-1873: August Johannesen, f.4/3-1843, til Sverige.

JOHANNESEN, AUGUST
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets nr. 29, Hagane, Jomfruland. Ug. Tjenestekar, f. 1858, Tanum, Bohuslen.

JOHANNESEN, AUGUST
FT-1891, Kragerø, matr. nr.87. Løkka, tellingskrets nr. 41, husliste nr.4. Hovedperson, g, 1858, Lidkjøping, Skaraborgs len, Skreddersvenn. G.m. Anna Johannesen, f. 1868, Egersund.

JOHANNESEN, AUGUST JULIUS
Kirkebok nr.9 for Kragerø, 1861-1886, viede, s.31: 2/5-1869: Snekkersvenn August Julius Johannesen, f.11/1-1847. Lynnebacka, Tanum, Bohuslen. Far: Johannes Hansen. G.m. Anne Helene Danielsdatter, f.20/5-1849 i Kragerø. Far: Daniel Iversen.

Landsarkivet i Gøteborg. Tanum In- och utflyttninglængder 1853-94. Tanum Husførhørslængder 1860-91: Utfl.att. 9/2-1869. Hemmason Aug. Julius Johanneson, f. 11/1-47 i Tanum. Sønn av hemmansegare Johannes Hanson og Anna Greta Corneliusel. Utttfl. fra Linnebacka.

JOHANNESEN, BOLIN
FT-1891, Kragerø, Biørneveien, tellingskrets 1, husliste 41. Hovedperson, g, 1857, Lur, Bohuslen, stuert. G.m.Amalie Mathilde Johannesen, f. 1859, Tanum, Bohuslen (se denne).

Kirkebok nr. 1 for Skåtøy, 1874-1883. Ekteviede. s.273, 7/12-1883: Sjømann Bolin Johanneson, f. 29/3-1857, Lur Bohuslen. Nå bosatt i Biørneveien. Far: Johannes Jørannson. G.m. Amalie Mathilde Johanneson, f. 11/2-1859, Lur, Bohuslen. Nå bosatt i Biørneveien. Far: snekker Johannes Trulsson. FT-1900, Kragerø, tellingskrets 12, Løkka og Thomesheia 102. Bolin Johannesen, Hf, g. stuert, f. 1857, Bohuslen. Sverige.N.

JOHANNESEN, CARL
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets 17, Geiteveiheia. Losjerende, ug, delvis fattigunderstøttelse, f.1856, Tanum, Bohuslen. Landsarkivet i Gøteborg. Tanum in- och utflyttningslængder 1853-94, Tanum Husførhørslængder 1860-91: Utflyttn.att, 25/11-1873, arbetskarl Carl Johanneson, f.21/12- 1854 i Tanum. Sønn av torpare Johannes Larson, f. 1825 i Tanum og Anna Godesdatter,f.1830 i Tanum. Utfl.fra Ulvested.

JOHANNESEN, CARL
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets 17, Kalstakilen. Losjerende, ug, verksarbeider, f.1850, Glava (?), Sverige.

Kirkebok nr. 1, Skåtøy, 1874-1883. Ekteviede. S.257, 3/10- 1879: Maskinist Carl Johanneson, f. 29/9-1850 i Glafva sogn, Værmland. Far: selveier Johannes Andersson, G.m. Karen Sofie Pedersen, f. 24/2-1852, Gjerpen. Nå bosatt i Kalstadkilen. Far: Peder Sigfridsson Fossum.

JOHANNESEN, CARL
FT-1891, Kragerø, Stilnestangen, tellingskrets 3, husliste 6. Hovedperson, g. 1864, Grinstad, Ælfsborgs len, skomakersvenn. G.m. Marianne Johannesen, f. 1856, Bamble. Sønn f.1883 i Bamble.

FT-1900, Kragerø, tellingskrets 20, Hovedbyen 187, Carl Johansen, Hf, g. skomakermester, f.1864, Sverige. N. G.m. Mariane Johansen, f. 1856 i Bamble. To sønner, Peder (1883) og Johannes (1887), begge født i Bamble.

JOHANNESEN, DALIN
FT-1875, Kragerø, Biørnsborgbakken 12, Ug, tjenestedreng, f.1857, Tanum, Bohuslen.

JOHANNESEN, EDVARD
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets nr.27. Skåtøy, Sandviken. Snekker, giftemål ikke oppgitt, f.1853, Forsilla, Sverige. (Forshælla, Bohuslen).

JOHANNESEN, ELISABETH
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets nr.18, Lovisenberg. Ug. tjenestepike, f. 1853, Svarteborg, Bohuslen.

FT-1891, Skåtøy, tellingskrets nr. 5, husliste nr.2. F-1853, Sverige. G.m. dagarbeider Karl Martin Valberg, f.1854, Sverige (se denne). Datter, Karen Elise Karlsen, f.1888 i Skåtøy. Sønn, Johan Herman Karlsen, f. 1884, Skåtøy, 3 barn til.

Kirkebok nr. 1. Skåtøy. 1874-1883. Ekteviede. s. 247. 22/7-1877: Elisabeth Johannesdatter, f. 16/5-1853. Svartebergs sogn, Bohuslen. Nå bosatt på Skarbo. G.m. arbeider Karl Martin Hvarberg, f. 12/4-1854. Tanum, Bohuslen. Far:Soldat Emmanuel Hvarberg.

Kirkebok nr. 1, Skåtøy, 1874-1883. Innflyttede. s. 335 6/3-1875: Pige Elisabeth Johannesdatter, f. i Svarteborg, Bohuslen. Tjenestepike. Bosatt på Langetangen. Datter av Johannes Samuelsen, f. 1823 i Svarteborg, begge bosatt på Skarbo.

JOHANNESEN, EVA KAROLINE
FT-1891, Skåtøy, tellingskrets 7, husliste nr. 63. F.1852, Svarteborg, Sverige. Ug. datter av dagarbeider Johannes Samuelsen og Oline Samuelsen, begge fra Svarteborg, Sverige. (se disse). EKJ - nærer seg ved sying og ellers forskjellig husarbeid omkring i husene.

Kirkebok nr. 1, Skåtøy, 1874-1883. Innflyttede. s.346 1876: Pike Eva Caroline Johansdatter, f.1852, Wisjø, Sverige. Oppholdssted: Helle

FT-1900, Skåtøy, tellingskrets 4, Kirkeholmen (fr. Juul) Eva Karoline Johannesen, ug, f.1852, Udevalla, Sverige, N, tjenestepike.

JOHANNESEN, GUSTAV
FT-1900, Skåtøy, tellingskrets 4, Kirkeholmen (Fr.Juul) Hf, g, stuert på barkskip "Joseph Hayden", f.1873, Værmland, Sverige. G.m. Anna Johannesen, f.1874, Kragerø.

JOHANNESEN, HANS
FT-1900, Kragerø, tellingskrets 22, øya 18 (loftsetasjen) Ug, f.1893, Bohuslen, Sverige. N. Sønn av Alfred og Amanda Johannesen. (se disse)

JOHANNESEN, IDA EMILIE
FT-1891, Skåtøy, tellingskrets nr.5, Lovisenberg, husliste 5. F.1888, Sverige, Datter av dagarbeider Josef Johannesen og Amanda Johannesen, begge fra Sverige (se disse).

Landsarkivet i Gøteborg. Tanum in- och utflyttningslæengder 1853-94. Tanum Husførhørslængder 1860-91. Utfl.att. 2/4-1890: Ida Emilia, f.1888, Tanum, Bohuslen. Datter av arbeideskar Josef Johansson og Amalie Victoria Johannesdotter. Uttfl.fra Mjølkerød.

JOHANNESEN, JOHAN
Folketelling 1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets nr.17, Geiteveien. Husfar, g., sjømann, f.1847, Sverige. G.m. Karen Nilsdatter, f.1848, Sannidal.

Kirkebok nr. 9, Kragerø, 1861-1886. Viede. S.58, 10/12-1874: Matros Johan Johansson, f. 30/6-1846, Tjernø, Bohuslen. Far: Tømmermann Johan Lindholmen. G.m. Karen Nilsdatter, f.11/2-1848, Kragerø. Far: Tømmermann Nils Johnsen.

JOHANNESEN, JOHAN J.
FT-1875, Kragerø, Stilnestangen 47. Tilreisende, ug, verftstømmermann, 1854, Sverige.

Kirkebok nr. 1, Skåtøy, 1874-1883. Innflyttede. s.342, 11/2-1877: Ungkar og skipstømmermann Johan Jacob Johannesson, f.26/3-1854, Tanum, bohuslen. Oppholdsted: Sandåsen.

Kirkebok "Ind- og udflyttede, Kragerø, 1869-1916", s.26, innflyttet 30/3-1878 til Kragerø: Slukar (Hemmason) Johan Jacob Johannesson, f.28/3-1854, født i Tanum, Bohuslen. "Farer som Tømmermand herfra".

JOHANNESEN, JOHANNE
FT-1875, Kragerø, Hovedbyen 44. Bor i krambodbygn. 2.etasje, husmor, enke, spisebeverterske, f. 1846, Værmland. Sønn f.1873 i Kragerø.

JOHANNESEN, JOHANNE
FT-1891, Kragerø, Biørneveien, tellingskrets 1, husliste 88. F.1852, Sverige. G.m. tomtearbeider Jahn Henrik Johannesen, f.1847. Åmål, Sverige. Han står oppført i folketelling 1875, Kragerø, Jahn Henrik Johansen. Sønnen Morten Johannesen, 1872, Sverige. Nest sønn f.1882 i Kragerø

JOHANNESEN, JOHANNE MATHILDE
FT-1891, Kragerø, Biørneveien, tellingskrets 1, husliste 67. Hovedperson, ug, 1856, Sverige, vaskepike.

Johanne Mathilde Johannesen, ug, f.1856, Sverige, er oppført også i FT-1891, Skåtøy, som besøkende hos Josef Johannesen, tellingskrets 5, husliste nr. 5

JOHANNESEN, JOHANNES
FT-1875, Sannidal, tellingskrets nr.9. Potatten. Husfar, g, gårdleier og forpakter, f.1836, Sillerud sogn, Sverige G.m. Berte Johndatter, f. 1840, Arvika, Sverige (se denne). De tre eldste barna født i Arvika: Johan A. Johansen (1861), Karl Johansen (1863) og Matilde Maria Johansdater (1865). Neste barn født 1872 i Sannidal.

Kirkebok nr. 13, Sannidal, 1854-1873. Innflyttede s.72, 11/3-1872: Johannes Janson Nordal, f. 17/12-1840. Sillerud, Værmland "Forat søge arbeide". Oppholdssted: Kjølebrønd. G.m. Brita Jansdatter. f.1840, Arvika. Barn: Johan August (1861, Karl (1863) og Matilda Maria (1865). I innførsel s.77, 29/8-1873 oppgis at Johannes Janson ble født 17/12-1837, og at familien kom fra Larvik.

FT-1891, Sannidal, tellingskrets 6 (kjølebrønd), husliste, 60 Brataas. Johannes Johannesen, Hp, g, f.1836, Sverige, Fattigvesenet. G.m. Brita Johnsdatter, f.1840, Sverige. Sønnen Karl Johannesen f.1863, Sverige. 2 barn til, begge f. i Sannidal, eldste i 1877.

FT-1900, Sannidal, tellingskrets nr.6 (Kjølebrønd), Brataas, Johannes Johannesen, Hf, g. fattigunderstøttelse, f. 1836, Sverige N.

JOHANNESEN, JOHAN PATRIK
Kirkebok nr.13, Sannidal, 1854-1873. Innflyttede. s.71, 8/9-1871: Dreng Johan Patrik Johannesen, f.20/9-1842 i Kville, Bohuslen. Kom fra Kville, "forat tjene". Oppholdssted: Levang.

JOHANNESEN, JOHN PETTER
FT-1891, Skåtøy, tellingskrets nr.5, Lovisenberg, husliste nr.3, Hovedperson, f.1853, Sverige. Isarbeider, skipstømmermann. G.m. Gunnild Kathrine Torbjørnsen, f. 1855, Skåtøy. Eldste sønn, Johannes Johannsesen, f.1881, Skåtøy. 5 barn til, bl.a. Thorbjørn Johannesen, f. 1887, Skåtøy.

Kirkebok nr. 1, Skåtøy, 1874-1883. Ekteviede. s.252, 25/10-1878: Arbeider Johan Peter Johansson, f.25/5-1853, Tanum, Bohuslen. Far: arbeider Johannes Johanneson. G.m. Gunhild Katrine Torbjørnsen, f.10/12-1854 på Lovisenberg. Far: arbeider Torbjørn.

Kirkebok nr. 1, Skåtøy, 1874-1883. Innflyttede. s. 343, våren 1878: Johan Petter Johannson, f. 31/5-1853. Tanum. Bohuslen. "Arbeider på Helle". Oppholdssted: Helle

FT-1900, Skåtøy, tellingskrets nr. 6A, Femmarkstykket. Johan Petter Johansen, Hf,g, dagarbeider, Isarbeider, f.1853, Sverige. G.m. Gunhild Johansen, f. 1855, Skåtøy, (9 barn: Johannes (f.1881), Pauline (1883), Theodora (1884), Thorbjørn (1887), Agnes (1889), Ingbortius (1891), Hilma (1893), Paul Godtfred (1895) og Olaf (1898).

JOHANNESEN, JOHN
FT-1900, Kragerø, tellingskrets 7, Biørnebyen nr. 40. EL, g.,murerhådtlanger, f.1862, Sverige, N. intat samf. Vanlig bosted: Kristiania.

JOHANNESEN, JOSEF
FT-1891, Skåtøy, tellingskrets nr.5, husliste nr.5 Hovedperson, f.1863, Sverige, dagarbeider. G.m. Amanda Vietma (Amalie Victoria), Johannesen, f.1863, Sverige (se denne). 3 barn født i Sverige: Ida Emilie (1888), Josefine Wilhelmine (1889) og Anna Marie (1890).

Landsarkivet i Gøteborg. Tanum In- och utflyttningslængder 1854-94. Tanum Husførhørslængder 1860-91. Utfl.att. 2/4-1890: Arbeidskarl Josef Johansson, f.16/5-1863 i Herrestad. Sammen med ham kom hustru Amalie Victoria Johannesdotter,f.1863 i Tanum, Bohuslen. Barn: Ida Emilia (f.1888), Josefina Wilhelmine, 1889. Utflyttet far Mjølkerød.

JOHANNESEN, JOSEFINE WILHELMINE
FT-1891, Skåtøy, tellingskrets nr. 5, husliste nr. 5 F.1889, Sverige. Datter av dagarbeider Josef Johannesen og Amanda Johannesen, begge fra Sverige (Se disse)

Landsarkivet i Gøteborg. Tanum In- och utflyttningslængder 1853-94. Tanum Husførhørslæmgder 1860-91. Utfl.att. 2/4-1890: Josefina Wilhelmina, f.1889, datter av arbeidskar Josef Johansson og Amalie Vicoria Johannesdotter. Ytgl. fra Mjølerød.

JOHANNESEN, MARIE
FT-1891, Kragerø, Biørnsborgbakken, tellingskrets 6, husliste 2. F.1850, Edskov sogn, Sverige. G.m. skomakersvenn Ole Johannesen, f.1853 i Christiansund. Datter f.1881 i Kragerø

Kirkebok nr. 9, Kragerø, 1862-2886. viede, s. 88, 12/12-1879: Maria Jacobsdatter, f. 27/11-1849, Hesselskog forsamling, Ælfsborgs len, far: Jacob Tagreen (yrke ikke oppgitt) og skomakersvenn Ole Johansen, f. 2/11-1853. Tingvoll prestegjeld. Far: Johan Haagensen Forsæt (yrke ikke oppgitt).

FT-1900, Kragerø, tellingskrets 9, Løkka og Thomesheia 44: Marie Johansen, H.m, g, f.1848, Dalsland, Sverige, N. G.m. skomakersvenn og belgetreder Ole Johansen, f. 1857 i Romsdal. Datter f.1881 i Kragerø

JOHANNESEN, MARTIN
FT-1891, Skåtøy, tellingskrets 7, husliste nr.40 Tjenestetyende, ug, 1867, Svarteborg sogn, Sverige. Sysselsatt med jordbruksarbeid og ellers kjørsel.

JOHANNESEN, MARTIN
FT-1891, Skåtøy herred, tellingskrets 4, husliste nr. 33. Hovedperson g,f.1862. Tanum, Bohuslen. Sagarbeider. G.m. Lisa Johannesdatter, f. 1859, Sillerud, Værmland. Sønn f. 1886 i Skåtø.

FT-1900, Skåtøy, tellingskrets 3A, Manodden, lille. Martin Johansen, Hf.,g, arbeider ved sagbruk, f.1862, Sverige, N. G.m. Lisa Johansen, Hm, g. f. 1859, Sverige. 6 barn, alle født i Skåtøy, det eldste i 1887.

Bygdebok Skåtøy, bd.2, s.70: Rønningen østre, Bærøy: I 1915 ble eiendommen solgt til forpakter Martin Johannesen. Han var f. i Sverige 1862. G.først med Nilette Olsen. Barn: Johan og Obert. G. igjen med Elise Johannesen, f. i Sverige 1861. Barn: Anna, John, Amanda, Gustav og Leiv. Gustav antok navnet Søgård. Se Rørvik, Solhaug.

JOHANNESEN, MARTIN HJALMAR.
FT-1891, Kragerø, matr.nr. 102, Løkka og Thomesheia, tellingskrets nr. 38, husliste nr. 21. Hovedperson, g., 1858, Lysekil, skomakersvenn. G.m. Pauline Emilie Johannesen, f.1858, Krogstad, Østfold. Datter Martha Petrine, f. 1881, Kristiania.

JOHANNESEN, MORTEN.
FT-1891, Kragerø, Biørnevn, tellingskrets 1, husliste nr.88. F.1872, Sverige. (Trolig født i Åmål, Ælfsborg len.) Sønn av tomtearbeider Jahn Henrik Johannesen og Johanne Johannesen, begge fra Sverige.

JOHANNESEN, OLAVES
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets nr. 17. Kalstadkilen. Husfar, g. dagarbeider, f.1843, Onsgård, Sverige. Bor i bryggerhuset hos Jørgen Johnsen. G.m. Stina Persdatter, f. 1846 i Onsgård.

JOHANNESEN, OLAVUS
FT-1891, Skåtøy herred, tellingskrets nr. 4, husliste nr. 2 Hovedperson g. f.1841, Tanum, Bohuslen, jordarbeider, husmann med jord. G.m. Abla Larsdatter, f. 1839, Navnestad, Bohuslen. Datter Hanna Olavesen, f.1878, Skåtøy.

Kirkebok nr. 1 for Skåtøy, 1874-1883. Ekteviede. s. 243, 13/7-1876: arbeider Olaus Johannesen, f. 1841, Tanum, nå bosatt på Bjelkevik. Far: Johannes Andersson. G.m. Abela Larsdatter, f.1839, Naverstad, Bohuslen. Far: Lars Person.

Kirkebok nr. 1, Skåtøy, 1874-1883. Innflyttede. s.337. 6/2-1876: Olavus Johannesen,f 17$-1841, Tanum. Bohuslen. "At søge Arbeide". Nå bosatt: Bjelkevik. Sammen med ham kom hans senere hustru, Abla Larsdatter (se henne)

FT-1900, Skåtøy, tellingskrets nr. 9(Gumøy og Bærøy), Norli (husmannsplass). Olaves Johannesen, Hf. g. arbeider ved isbruk, f. 1841, Tanum, Bohuslen, Sverige. N. G.m. Abla Larsen, f. 1839, Sverige. Datter Laura f. 1880 i Skåtøy.

Bygdebok for Skåtøy, bd. 2, s.69, Norli: Olaves Johansen: I 1871 kjøpte arbeider Olaves Johansen huset og begynte oppdyrkning og planting av frukttrær. F.1840 i Sverige, d.1932, hustru Abla, f.1835, d. 1944. Datteren Laura, f.1880 ble gift med Martin Johansen, f. i Sverige 1879.

JOHANNESEN, OLE PETER
Kirkebok nr. 9 for Kragerø, 1861-1886, viede, s.23. 14/12-1866: Snekker Ole Peter Johannesen, f. 14/8-1837, Vang i Sverige. Far: gårdarbeider Johannes Larsen. G.m. Karen Halvorsedtr. f. 15/11-1827. Far: arbeider Halvor Jacobsen.

JOHANNESEN, OSKAR
FT-1900, Skåtøy, tellingskrets 10, Hagane, Jomfruland. EL, ug, arbeider, f. 1878, Sverige, N.

JOHANNESEN, PETTER
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets nr.18, Langetangen, Husfar, g. dagarbeider ved Nikkelverket, f.1833, Uddevalla. G.m. Aase Marie Thorsdatter, f. 1837 i Sannidal. Eldste barn født i Sannidal 1865.

FT-1891, Skåtøy, tellingskrets nr. 5, husliste nr.17 Hovedperson, g. f.1832, Sverige, dagarbeider. G.m. Aase Marie Thorsdatter, f. 1837, Skåtøy. Sønnen Karl Pettersen, f. 1870, Skåtøy, sjømann. 2 barn til født i Skåtøy.

FT-1900, Skåtøy, tellingskrets 6A, Lund, søndre. Hf.,g, dagarbeider, isarbeider, f.1832, Sverige, N. G.m. Aase Marie, f. 1838, Skåtøy. Sønnen Anders Johan F.1877, Skåtøy

JOHANNESEN, PETER (PETTER)
FT-1865, Skåtøy sogn. Lille Kirkeholmen. Husmann, innerst, maskinist. Gift. 34 år. Født i Sverige. (Kona het Elise Andersdatter, 36 år, født i Larvik) 3 barn, alle født i Larvik.

FT-1875, tellekrets 17, Kalstadkilen. Husfar, maskinsit. Gift. Født 1829 i Sverige. Baptist. (Kona blir her kalt Elise Dahl, født 1828 i Larvik).

JOHANNESEN, STINA
FT-1891, Skåtøy, tellingskrets 5, Kalstadkilen, husliste nr. 93. F.1854, Sverige. G.m. Haakon Knutsen, f.1853, Vrådal, steinarbeider. Sønnen Karl Haakonsen f. 1877 i Sverige. 3 barn til født i Skåtøy og Bamble (Marie Haakonsen f. 1883 i Bamble).

Kirkebok nr. 1, Skåtøy, 1874-1883. Ekteviede. s.259. 2/4-1880. Stina Johannesson, f. 28/8-1854 i Skålund, Dalsland. Far: Johannes Bøngren. G.m. arbeider Haakon Knudsen, f.1/4-1853, Kviteseid. Nå bosatt: Kalstadkilen. Far: arbeider Knud Haakonsen.

FT-1900, Skåtøy, tellingskrets 5A, Kalstadkilen. Stina Johansdatter, Hm, g. f.1854, Sverige. N. G.m. Haakon Knudsen, steinarbeider, f.1853. Vrådal. Sønnen Karl Haakonsen, ug, f.1877, Sverige, N. gruvearbeider.

JOHANNESEN, SVANTE
Kirkebok nr. 1, Skåtøy, 1874-1883. Innflyttede. s.344, 1878: Svante Johansson, arbeider, f. 12/1-1840, Norenga, Ælfsborg. Oppholdssted: Sandaasen. Gift med Maria Johannesen, f. 20/4-1850, Bamble.

FT-1900, Kragerø, tellingskrets nr. 8, Løkka og Thomesheia 25. Svante Johannesen, Hf., g, steinarbeider, Ælfsborg len. sv. frikirken. G.m. Olette Marine Johannesen, f. 1850, Bamble. Datteren Anna f.1879 i Kragerø, sønnen Isak Jonathan f. 1889 i Holla og sønnen Johannes Johannesen f. 1881 (1891 ?) i Kragerø.

JOHANNESEN, THERKLA MARIE
FT-1875, Kragerø, Hovedbyen 263. Ug. tjenestepike, f. 1855, Tanum, Bohuslen.

JOHANNESON, KARL
Kirkebok nr. 1, Skåtøy, 1874-1883. Innflyttede. s. 335, 14/11-1874: Karl Johanneson, f.21/12-1854. "Forat søge arbeid". Fra: Tanum. Oppholdssted: Lien.

JOHANNESON, OLAF FREDRIK
Kirkebok nr.9, Kragerø, 1881-1886. Viede. s.51, 27/5-1873: Matros Olaf Fredrik Johanneson, f. 20/8-1843. Fossø, Sverige. Far: arbeider Anders Nielsen. G.m. Stina Kaisa Andersdatter, f. 13/4-1829, Solebyen, Sverige. Far: arbeider Anders Nielsen.

JOHANNESON, OLAVES
Kirkebok nr. 13, Sannidal, 1854-1873. Innflyttede 26/3-1870 s.69 Skomaker Olaves Johanneson, 36 år, født i Tanum, Bohuslen, "Forat nære sig med arbeide". Bopel:Mo.

Kirkebok nr. 10, Sannidal, 1855-1873. Viede. s.84, 15/3-1871: Skomaker Olaves Johanneson, 37 år, Tanum, Bohuslen. Far: Johannes (Etternavn uleselig). G.m. Gunhild Marie Nilsmundsdatter (alder ikke oppgitt). Fødested: Tangen. Far: Nilsmund Jørgensen.

JOHANNESON, PAAL
Kirkebok nr. 13, Sannidal, 1854-1873. Innflyttede. s. 69, 26/3-1870: Ungkar Paal Johanneson, 27 år, f, i Tanum, Bohuslen. "Forat nære sig med arbeide." Bopel: Mo.

Kirkebok nr. 10 for Sannidal, 1855-1873. Viede: s.77 18/8-1870: Snekker Paal Johaneson, 27 år, Tanum, Bohuslen, (Nå:Mo i Sannidal) Far: Johannes Olson og Gunhild Andrea Nilsdatter, 26 år, f. i Kil, Far: Nils Halvorsen.

JOHANNDATTER, AMALIA JOSEFINE
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets 14, Skjørsvik. Ug, f. 1869 i Tanum, Bohuslen.Datter av Johan August Bolin og Lida Christiansdatter (se disse).

FT-1891, Skåtøy, tellingskrets nr. 8, husliste nr. 1. Amalie Josefine Bolin, tjenestetyende, ug, f. 1868, Tanum Bohuslen.

Kirkebok nr. 13, Sannidal, 1854-1873. Innflyttede. S. 70, 31/10-1870: Amalia Josefine, 1 år, f. i Tanum, Bohuslen.

JOHANSDATTER, ANNA FREDRIKKE
Kirkebok nr. 9, Kragerø, 1861-1886. Viede s.70, 2/4-1877: Anna Fredrikke Johansdatter, f. 4/1-1854, Wænnås forsamling, Vesterbotten. Far: Arbeider Johan Mattson. G.m. arbeider Karl Magnus Kristiansen, f. 5/5-1855. Naverstad, Bohuslen. Far: Arbeider Kristian Pedersen.

JOHANSDATTER, ANNA MARIE
FT-1891, Skåtøy, tellingskrets 5, Sten, Kalstadkilen, husliste nr. 100. F. 1885, Sverige. Datter av dagarbeider Johan Malkum Andersen og Agneta Andersdatter, begge fra Sverige. (se disse)

JOHANSDATTER, FREDRIKKE
Kirkebok nr. 1, Skåtøy, 1874-1883, Innflyttede. s. 342, 4/12-1877: Pike Fredrikke Johansdatter, Sku forsamling, Bohuslen. "Tjener". Oppholdssted: Jomfruland. (Fødselsår og dato ikke oppgitt).

JOHANSDATTER, JOHANNA ELISABET
Kirkebok nr. 13, Sannidal, 1854-1873. Innflyttede. s.70, 23/12-1870: Johanne Elisabeth, 8 år, f. i Kville. Datter av arbeider Johan Peter Andersson, 43 år og Maja Lisa Paalsdtr, 40 år, begge fra Kville.

JOHANSDATTER, JOHANNE MATHILDE
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets 14, Bjelkevik. Ug, tjenestepike, f.1856, Tanum. Bohuslen.

JOHANSDATTER, JOHANNA PETRONELLA
Kirkebok "Ind- og udflyttede, Kragerø, 1869-1915", s.47, registrert innflyttet 11/12-1884: Pige Johanna Pitronella Johansdatter, 26 år, født i Kålstorp, Svarteborgs forsamling, Bohuslen, 30/8-1858. "Taget tjeneste hos slagter Bohnhorst, Biørsborbakken".

JOHANSDATTER, MAJA LISA
Kirkebok "ind og udflyttede, Kragerø, 1869-1915"s.50. Registrert innflyttet 13/11-1885: Pige Maja Lisa Johansdatter, f.20/7-1850 i ødegaards forsamling, Ælfsborg, innflyttet fra Fergelanda, Ælfsborg. I tjeneste hos gamle Schweigaard. "Indflyttet for 10 aar siden".

JOHANSDATTER, MATILDE MARIA
FT-1875, Sannidal, tellingskrets nr.9, Potatten. Født 1865 i Arvika, Værmland, Sverige. Foreldre: Johannes Johannesen (Sillerud, Sverige) og Berte Johndatter (Arvika, Sverige). Se disse.

Kirkebok nr. 13, Sannidal, 1854-1873. Innflyttede. s.72, 11/3-1872: Matilda Maria, f. 9/11-1865. Foreldre: Johannes Janson Nordal (f. i Sillerud, Værmland) og Brita Jansdtr (Arvika). Oppholdsted: Kjølebrønd.

JOHANSDOTTER, MATHILDA
FT-1875, Kragerø, Hovedbyen 268. Ug. tjenestepike, f. 1845, Gøteborg

JOHANSEN, ADOLPH LAURENTIUS
FT-1891, Skåtøy, tellingskrets 5, Sten, Kalstadkilen, husliste nr. 100. F.1883, Sverige, Sønn av dagarbeider Johan Malkum Andersen og Agneta Andersdatter, begge fra Sverige (se disse)

JOHANSEN, ALFRED THEODOR
FT-1891, Kragerø, matr.nr. 83, øya, tellingskrets 37, husliste nr.39. Hovedperson, g,f, 1859. Gribbestad, Sverige, matros. G.m. Amanda Johansen, f.1865, Gribbestad Sønnen Olaf Johansen f. 1885 i Kragerø.

Kirkebok nr. 9, Kragerø, 1861-1886. Viede. s. 120 2/11-1884: Matros Alfred Theodor Johannesen, f. 14/12-1858, Tanum, Bohuslen. Far: husmann Johannes Thoresen. G.m. Amanda Elisabeth Olausdatter, f.8/9-1864, Tanum, Bohuslen. Far: arbeider Olaus Olsen, øya.

FT-1900, Kragerø, tellingskrets nr. 22, øya 18(loftsetasjen) Alfred Johannesen, Hf, g, verftsarbeider, f. 1858, Bohuslen, Sverige, N. G.m. Amanda Johannesen, f. 1864, Bohuslen. N. Sønnen Olaf (f.1884 i Kragerø), Johanne (1887) og Alfreda (1891) f.i Kragerø

JOHANSEN, AMANDA ELISABETH
FT-1891, Kragerø, matr.nr.83, øya, tellingskrets 37, husliste nr. 39. F-1865, Gribbestad, Sverige. G.m. matros Alfred Johansen, f.1859, Gribbestad. Sønnen Olaf Johansen f. 1885 i Kragerø.

Kirkebok nr. 9, Kragerø, 1861-1886. Viede. s. 120, 2/11-1884: Amanda Elisabeth Olausdatter, f. 8/9-1864, Tanum, Bohuslen. Far: arbeider Olaus Olsen, øya (opprinnelig fra Bohuslen. se Olsen, Olaves). G.m. matros Alfred Theodor Johannesen, f. 14/12-1858, Tanum, Bohuslen. Far: husmann Johannes Thoresen.

FT-1900, Kragerø, tellingskrets 22, øya 18 (loftsetasjen). Hm, g, f.1864, Bohuslen, Sverige, N. Amanda Johannesen. G.m. verftsarbeider Alfred Johannesen, f. 1858,Bohuslen. N. Sønnen Olaf f. 1884 i Kragerø, døtrene Johanne (1887) og Alfreda (1891) begge f. i Kragerø.

JOHANSEN, ANDERS
FT-1900, Kragerø, tellingskrets 7, Biørnebyen nr. 15. Hf, g, steinarbeider, f. 1852, Værmland, Sverige N. G.m. Anne Olien Johansen, f. 1869, Drangedal. 2 døtre, f. i Kragerø, den eldste i 1889.

JOHANSEN, ANDERS PETER
Kirkebok "Ind og udflyttede- Kragerø 1869-1915",s.5 Registrert som innflyttet 3/2-1872: Sjømann Anders Peter Johansen, 17 år. Han kom sammen med sin tvillingbror Carl Elis Johansen. Begge fra Tanum, Bohuslen, hvor de ble født 31/3- 1855. Hensikt: "For at fare tilsjøes". Bopel: Rørvik ved Kragerø. Attest dat.3/11-1871, utstedet av kyrkoherde Holmquist.

JOHANSEN, ANTON
FT-1875, Kragerø, Hovedbyen 272. Losjerende, ug, skreddersvenn, f. 1857, Bohuslen.

Kirkebok nr. 9, Kragerø, 1861-1886, viede.s.65: 7/5-1876: Skreddersvenn Anton Johansson, f.7/5-1854, Krokstad, Bohuslen. Far: husmann Johannes Andersen. G.m. Maren Sophie Holm, f. 3/2-1851, Kragerø. Far: tømmermann Jens Holm.

Kirkebok "Ind og udflyttede, Kragerø, 1869-1915", s 20. innflyttet 28/4-1876: Torpareson Anton Johansson, f. 7/5-1854. "At arbeide som skreddersvend". Bopel: Hovedbyen hos skredder Wiig. "Hidkommet fra Christiania over Christiansand. Født i Hede sogn, Krogstads Postorat, Bohuslen.

JOHANSEN, ARON
Kirkebok nr. 9, Kragerø, 1861-1886, viede, s.106: 21/1-1883: Arbeider Aron Johansen, f. 20/12-1852, Brålanda Forsamling, Ælfsborgs len. Far: Johan Olsen (yrke ikke oppgitt). G.m. Juliane Andersdatter, f.12/4-1859, Sannidal. Far: Anders Jahnsen Berg (yrke ikke oppgitt).

JOHANSEN, AUGUST
FT-1875, Kragerø, Hovedbyen 158. Ug. skomakersvenn, f. 1851, Hjo, Sverige.

JOHANSEN, CARL ELIS
Kirkebok " Ind- og udflyttet Kragerø 1869 - 1915 ", s.5. Registrert som innflyttet 3/2-1872: Sjømann Carl Elis Johansen, 17 år. Han kom sammen med sin tvillingbror Anders Peder Johansen. Begge fra Tanum, Bohuslen, hvor de ble født. 31/3-1855. Hensikt: " for at fare tilsjøes ". Boplass: Rørvik ved Kragerø. Attest dat. 3/11- 1871, utstedt av kyrkehede Holmkvist.

JOHANSEN, ELIAS.
FT- 1875, Kragerø, Biørnsborgsbakken 24. Losjerende, g .,kona ikke oppført her, helt forsørget av fattigvesenet, f.1810, Værmland.

JOHANSEN, ERIK
Kirkebok nr. 9, Kragerø, 1861-1886, viede, s.104: 29/10-1882: Sjømann Erik Johansen, f. 28/4-1860, Qvernfors, (muligens Umeå, Væstebottens len.) Sverige. Far: arbeider Johan Madson. G.m. Karen Marie Andersen, f. 20/4- 1864, Kragerø. Far: tømmermann Anders Andersen.

JOHANSEN, HILMER JULIUS
F T- 1891, Skåtøy, tellingskrets nr. 8, husliste nr.7. F. 1887, Bohuslen. Pleiesønn av leilending Herman Bryolf Andersen, og Amalie Josefine Andersen , begge fra Sverige . (se disse).

JOHANSEN, JAHN HENRIK
F T- 1875, Kragerø, øya nr.10. Losjerende, g. ,tomtearbeider, f.1847, Åmål, Ælfsborgs len,Sverige.

F T- 1891, Kragerø, Biørnevegen, tellingskrets 1, husliste 88. Hovedperson,g. f. 1847, Sverige, tomtearbeider. G.m. Johanne Johannesen, f. 1852, Sverige. Sønnen Morten, ug,f. 1872, Sverige. Neste sønn f. 1882 i Kragerø.

JOHANSEN, JOHAN
FT - 1875, Kragerø, Løkka nr. 4. Husfar, g, nattvekter, 1833, Vesterbotten, Sverige. G.m. Albertine Persdotter, f. 1845, Vesterbotten. Sønnen Johan Johansen. f. 1867. Vestebotten. Neste barn f. 1870 i Kragerø.

FT-1891. Kragerø, Biørnevn, tellingskrets 1, husliste 71. Hovedpers., g, 1833, Vesterbotten len. Brannvekter og dagarbeider ved byens arbeid. G.m. Albertine Johannesen, f.1845, Vesterbotten. Sønnen Peder Ludvig Johannesen, f. 1873 i Kragerø.

FT-1900, Kragerø, tellingskrets 4, Smedsbukta nr. 47. Johan Johannesen, Hf, g. nattvekter, brannvaktsarbeider, f. 1833, Sverige, N. G.m. Albertine Johansen, Hm, g, f, 1845, Sverige. 4 barn alle født i Kragerø, den eldste i 1870.

JOHANSEN, JOHAN
FT-1875, Kragerø, Løkka nr. 4. F. 1867, Vesterbotten, Sverige. Sønn av nattvekter Johan Johansen og Albertine Persdatter. (se disse).

JOHANSEN, JOHAN
FT-1900, Skåtøy, tellingskrets 3, Tåtøy østre. HF. g, arbeider ved sagbruk, f. 1872, Gjerstad 3 barn f. i Skåtøy: Klara (1894), Johanne (1898) og Johanna (1900)

JOHANSEN, JOHAN A.
FT-1875, Sannidal, tellingskrets nr. 9, Potatten. Født 1861 i Arvika, Sverige. Foreldre: Johannes Johannesen (Sillerud, Sverige) og Berte Johndatter (Arvika, Sverige). se disse.

Kirkebok nr. 13, Sannidal, 1854-1873, innflyttede. s.72. 11/3-1872: Johan August Johannesen, f. 26/10-1861. Sønn av Johannes Janson Nordal (Sillerud, Værmland) og Brita Jansdtr. (Arvika). Oppholdssted: Kjølebrønn.

JOHANSEN, JOHAN JAKOB
FT-1891, Sannidal, tellingskrets nr. 4 (Kil), husliste nr 115 (s.7. Månsson, Frøvik) Hp., e, f.1840, Tanum, bohuslen, Sverige. Innerst, stallkar. To barn: Eva Kristina Jakobsdtr, f.1871. Tanum, Bohuslen. (sd) JOHANSEN, KARL

FT-1875, Sannidal, tellingskrets nr. 9. Potatten. Født 1863 i Arvika, Sverige. Foreldre: Johannes Johannesen (Sillerud, Sverige) og Berte Johndatter (Arvika, Sverige). Se disse.

Kirkebok nr. 13, Sannidal, 1854-1873. Innflyttede. a.72, 11/3-1872: Karl Johannesen, f. 16/8-1863. Sønn av Johannes Janson Nordal (Sillerud, Værmland) og Brita Jansdatter (Arvika). Oppholdssted: Kjølebrønn

FT-1891, Sannidal, tellingskrets nr. 6 (Kjølebrønn), husliste nr. 60, Brataas. Karl Johannesen, ug, f. 1863, Sverige, sagmester. Sønn av Johannes Johannesen, f.1836, Sverige og Brita Johnsdatter, f.1840, Sverige.

FT-1900, Sannidal, tellingskrets 6 (Kjølebrønn), Brataas. Karl Johannesen, Hf., g, sagbruksarbeider, f. 1863, Sverrige, N. G.m. Berthe Ellefsen, f.1866, Sannidal. To døtre, begge f. i Sannidal: Bertha Karlsen (1897) og Augusta (1899).

JOHANSEN, KARL BIRGER.
FT-1891, Skåtøy, tellingskrets 5, Kalstadkilen, husliste nr.100. F. 1887, Sverige. Sønn av dagarbeider Johan Malkum Andersen og Agneta Andrsdatter, begge fra Sverige. (Se disse).

Kirkebok "Ind- og udflyttede, Kragerø, 1869-1915", s.60 registrert innflyttet fra Skåtøy 22/12-1892: Barn Karl Birger Andreassen, f. 9/12-1887. "antaget som fosterbarn hos Handelsfuldmegtig Sørensen i Smedsbugt. Indflyttet fra Skaatø. Barnet født og døbt i Nafverstads Forsamling i Bohuslen at Forældre Johan Malkolm Andersen og hustru Agneta Andersdatter.

JOHANSEN, KARL EDVART
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets 14, Skjørsvik. Ug., f, 1864, Tanum, Bohuslen. Sønn av Johan August Bolin og Lida Christiansdatter (se disse).

FT-1891, Skåtøy, tellingskrets nr. 8, husliste nr. 1. Hovedperson, ug., f.1863, Tanum, Bohuslen. Gårdbruker, forpakter. Karl Edvard Bolin.

Kirkebok nr. 13, Sannidal, 1854-1873. Innflyttede. s.71, 14/10-1871: Karl Alfred Bolin, f.16/1-1862, Tanum, Bohuslen.

JOHANSEN, OLE ALFRED
FT-1891, Skåtøy, tellingskrets 12, Jomfruland, husliste nr. 4. Tjenestetyende, ug, 1861, Tanum, Bohuslen.

JOHANSEN, OSCAR
FT-1875, Kragerø, Stilnestangen nr. 20. Losjerende, ug, sjømann, 1857, Karleby i Sverige.

Kb. Inn- utflytt. Kragerø 1869-1915: Innflyttet 8/4-1876: Ungkarl Adolf Oscar Johannesson, f.4/10-1856, Kalleby i Tanum sogn, Bohuslen, hvor født. Hans foreldre: Johannes Olsen og Karoline Johansdtr. "At søge arbeide". Oppholder seg paa øen. Presteattest at Pastor Hellberg af 17/3-76, hvorefter forsvarlig Kristkundskab, uhindret Adgang til Nadverd, havt "Skydskopper" og ledig til Ægteskab". Se også s.22, nr. 40/1876, innflyttet 18/12-1876 "Hemmason" Adolf Oscar Johanson. bopel: Stilenstangen. Attest av passtor Hellberg 28/4-76. Han må ha fått to attester !

JOHANSON, ANDERS MAGNUS
Kirkebok nr. 10, Sannidal, 1855-1873. Viede. s.71, 21/7-1869: Veiarbeider Anders Magnus Johanson, 27 år, f. i Tunhem, Ælfsborgs len. Far: Johan Anderson. G.m. Jørgine Jørgensdatter (alder uleselig), Sannidal. Far: Jørgen Tollevsen.

JOHANSON, AUGUST
Kirkebok nr. 13, Sannidal, 1854-1873. Innflyttede. s. 71, 8/9-1871: Dreng August Johanson, f. 4/8-1843 i Ælfsborgs len (sognet uleselig). "forat tjene". Oppholdssted: Skåtøy.

JOHANSON, HALVARD ALFRED
Kirkebok nr. 13, Sannidal, 1854-1873. Innflyttede. s. 70. 23/12-1870: Halvard Alfred, 6 år, f.i Kville. Sønn av arbeider Johan Peter Andersson, 43 år, f. i Kville, og Maja Lisa Paalsdtr., 40 år, Kville.

JOHANSSON, JOHAN PETER
Kirkebok nr. 10, Sannidal, 1855-1873. Viede. s.44. 13/12-1863: Arbeider Johan Peter Johansson, f.31710-1833, Myckeby i Bohuslen. Far: arbeider Anders Johansson. G.m. Aase Marie Thorsdatter, f.2/7-1839 på Bureidet. Far: Thor Johnsen

FT-1865, Kragerø, øya nr.278. Johan P. Johannesen, Hf.,murer, g, 28 år, Gøteborg, Sverige. G.m. Aase Marie, f. Thorsen, 26 år, Helle. Sønnen Johan Johannesen, 1 år, Kragerø

JOHANSSON, JONAS
Kirkebok nr. 13, Sannidal, 1854-1873, Innflyttede s.23, 24/7-1862. Arbeider og ungkar Jonas Johansson, f. 23/10-1832. Flyttet fra Laxarby, Dalsland. Født på Gilberg i Værmland. Dagarbeider med gråsteinsmuring. Thorsdal på Levang.

Kirkebok nr. 13, Sannidal, 1854-1873. Utflyttede. s.44, 30/11-1866: Ungkar, arbeider Jonas Johansson, f.23/10-1832. Innflyttet 24/7-1862 og tilbake flyttet til Sverige.

FT-1865, Kragerø. Jonas Johannesen, losjerende, murerarbeider, ug, 33 år, Værmland, Sverige

JOHANSSON, OLAUS HILMER
Kirkebok nr. 1, Skåtøy, 1874-1883. Innflyttede.s.342, 14/11-1877: Olaus Hilmer Johansson, f.6/10-1862, Sku forsamling, Bohuslen. "At tjene". Oppholdssted: Jomfruland.

Kirkebok nr.1, Skåtøy, 1874-1883. Utflyttede. s. 345, 19/11-1879: Olaus Hilmer Johansson, f.1862, tjenestegutt. Til: Ske sogn, Bohuslen.

JOHANSSON, PER JOHAN
Kirkebok nr. 9, Kragerø, 1861-1886. Viede. Arbeider Per Johan Johansson, f.5/6-1845. Broddarps sogn, Ælfsborgs len. Far: arbeider Johannes Eriksson. G.m. Johanna Andersdatter, f.8/5-1846, Vermskogs sogn, Værmland. Far: arbeider Anders (etternavn ikke oppgitt).

Kirkebok nr. 13, Sannidal, 1854-1873. Innflyttede: s.72, 11/3-1872: per Johan Johanneson, f. 5/6-1845. Brodstorp, Ælfsborg len. "Forat søge Arbeide". Oppholdssted: Helle.

JOHNDATTER, BERTE
FT-1875, Sannidal, tellingskrets nr. 9, Potatten. Gift med Johannes Johannesen (Sillerud, Sverige) Se denne. Berte Johndatter f.1840 i Arvika, Sverige. Tre barn født i Arvika, Sverige: Johan A. Johansen (1861), Karl Johansen (1863) og Matilde Maria Johansdatter (1865). Neste barn født 1872 i Sannidal.

Kirkebok nr. 13, Sannidal, 1854-1873. Innflyttede. s. 72, 11/3-1872: Brita Jansdtr, f.20/4-1840 i Arvika. Oppholdssted: Kjølebrønn. G.m. Johannes Janson Nordal, f.i Sillerud, Værmland. Barn: Johan August (1861), Karl (1863) og Matilda Maria (1865).

FT-1891, Sannidal, tellingskrets nr.6, (Kjølebrønn), husliste nr.60, Brattaas. Breta Johnsdatter, f.1840, Sverige. G.m. Johannes Johannesen, f.1836, Sverige. Fattigvesenet. Sønnen Karl Johannesen, ug, f. 1863, Sverige. Sagmester. 2 barn til, begge f. i Sannidal, eldste i 1877.

FT-1900, Sannidal, tellingskrets 6, Kjølebrønd, Brataas. Bretla Johnsdatter, Hm., g, fattigunderstøttelse, f. 1840, Sverige, N. G.m. Johannes Johannesen, f. 1836, Sverige, N. Fattigunderstøttelse. Sønnen Karl Johannesen, f. 1863, Sverige, N. Sagbruksarbeider. To barn til, begge f. i Sannidal: John Johannesen (1878) og Johannes (1884).

JOHNSDATTER, CHRISTINA
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets nr. 17, Kalstadkilen. Født 1827 i Tøringe, Jæmtland. G.m. murer Ole Nilsen, f.1824 i østersund. (Barn nr. 5 født 1871 i Sannidal).

Kirkebok nr. 1, Skåtøy, 1874-1883, Innflyttede. s.339, 26/10-1876: Kristine Jonsdatter, f.48 år, Føllinge forsamling, Jæmtlands len. G.m. murerarbeider Olof Nilsson. Oppholdssted nå: Kalstadkilen.

JOHNSDATTER, KAISA
(Overført nytt kartotek. Se særlig under Pettersen, Anders Johan) FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets 17, Sandåsen. Født 1840, Ælfsborgs len. G.m. steinarbeider Anders Johan Pettersen, f. 1842, Ælfsborg. (Se denne).

FT-1891, Skåtøy, tellingskrets nr. 5, Skibodden, indre, husliste nr. 42. Kajsa Johannesdatter,f.1840, Sverige. G.m. Steinarbeider Anders Johan Pettersen, f.1842, Sverige. To barn født i Sverige: Ida (1867) og Karl (1868). Neste sønn Johan Peder Pettersen, f.1875, Kragerø. Fire barn til, alle født i Skåtøy.

JOHNSEN, ANDERS
FT-1891, Kragerø, matr.nr. 58, Thomesheia, tellingskrets nr. 29, husliste nr. 6. Hovedpers, g.f. 1842, Frykerud sogn, Værmland, Sverige, gårdskar og kusk. G.m. Augusta Johnsen, f.1851, Botelsæter sogn, Sverige, (se denne). Sønnen Karl Johan Anderson f.1879 i Kragerø.

JOHNSEN, ARON
FT-1891, Sannidal, tellingskrets nr. 4 (Kil), husliste nr. 34 (Stener Tovsen). Hp., g, f.1855, Ferjelanda sogn, Elfsborg, Sverige. Innerst, sliperiarbeider. G.m. Gunhild Tomine Johnsen, f.1865, Sannidal, 3 sønner, eldst f. 1885 i Sannidal.

JOHNSEN, AUGUSTA
FT-1891, Kragerø, matr.nr. 58. Thomesheia, tellingskrets nr. 29, husliste nr. 6. F. 1851, Botelsæter sogn, Sverige. Botilsæter, Værmland. G.m. gårdskar og kusk Anders Johnsen, f. 1842, Frykerud sogn, Sverige. (Se denne). Sønnen Karl Johan Anderson f. 1879 i Kragerø.

JOHNSEN, ELIAS
FT-1865, Kragerø by, matr.nr. 354 a. Ug., losjerende, tømmermann, 50 år, Sverige.

JOHNSEN JOHAN
FT-1865, Kragerø by, matr.nr. 142. Ug, snekkersvenn, 26 år, Sverige.

JOHNSEN, LARS
Kirkebok nr. 1, Skåtøy, 1874-1883. Ekteviede. s.246, 8/12-1876: murarbeider Lars Johnsen, 51 år, f. i Sverige. Far: Husmann John Johnsen. G.m. Anne Berthea Nielsdatter, f.1883. Myra. Far: arbeidesmann Niels Knudsen.

FT-1891, Skåtøy, tellingskrets nr.3 (Stabbestad), husliste nr. 48 (Braaten): Lars Jansen, Hp., g, f.1825, Sverige. Murerarbeider i andres tjeneste. Dagarbeider ved isbruk. Jorbruksarbeider. G.m. Anne Bertea Nilsdatter, f.1833, Sannidal.

FT-1900, Skåtøy, tellingskrets 2, Bråten. Lars Jansen, Hf. g. lever av sine midler. f.1825, Sverige. G.m. Anne Berthea Nilsen, f.1833, Skåtøy.

JONASDATTER, BRITTA STINA
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets nr. 26. Saltbutangen, øvre. Ug. budeie, f. 1855, Tanum, bohuslen.

Kirkebok "Ind- og udflyttede, Kragerø, 1869-1915", s.34. registrert innflyttet 27/9-1880: Pige Brita Stina Jonasdatter, f.12/7-1854 i Trættelanda, Tanum. Bohuslen. "For at tjene". Bor hos Halvor Kristiansen på Biørnsborgbakken.

JONASDATTER, JOSEFINA
FT-1891, Sannidal. Tellingskrets nr.4 (Kil), husliste nr. 16 (Karl Kristiansen): Hm, g, f. 1843, Kville, Bohuslen, Sverige. G.m. Kristian Gødesøn, f.1835, Kville, Bohuslen. Innerst. Dagarbeider på sagbruk og isbruk (se denne). 4 barn, alle f. i Kvile, eldste Agnetta Kristiansdtr. i 1876, Karl (1879), Anders Teodor (1882), Kristina Eleonora (1884)

JONASDATTER, LOVISE
FT-1875, Sannidal sogn, tellingskrets nr. 6, Kil. Ug. tjenestepike, født 1854, Vårvik sogn, Ælfsborgs len (Dalsland), Sverige.

JONASDOTTER, VIKTORIA
FT-1875, Sannidal sogn, tellingskrets nr.5, Lislau. Ug, tjenestepike, født. 1858, Vårvik, Dalsland, Sverige.

JONASEN, JOHANNES
FT-1891, Sannidal. Tellingskrets nr. 4 (Kil), husliste nr.29 (Elllef Stensen). EL, ug. (?), f,1857, Ferjelanda, Ælfsborg, Sverige. Sliperiarbeider, tresliperi.

JONASSEN, ANDERS
Kirkebok "Ind- og Udflyttede, Kragerø. 1869-1915", s.59 Registrert innflyttet 9/2-1891: Anders Jonassen (48 år) og hustru Augusta Almstrøm (40 år) med barna Johanne Natalie f,21/4-1877 og Alfred Anders, f.i Risør 25/8-1882. I tjeneste hos T.M. Wiborg. Fra Værmland.

JONASSEN, CARL ADOLPH
FT-1900, Kragerø, tellingskrets 4, Smedsbukta nr. 45. Hf. g, sagarbeider, f.1873, Sverige. N. G.m. Anna Mathilde Johnsen, f.1877 i Kragerø. To barn f. i Kragerø, det eldste i 1897.

Kirkebok "ind- og Udflyttede, Kragerø, 1869-1915", s.60. registrert innflyttet 29/7-1892: Ungkar, fabrikkarbeider Karl Adolf Jonassen, 10/2-1873 i Frendefors, Ælfsborg. Flyttet til Kragerø fra Gøteborg. Bor i Smedsbukta. "Arbeider i Smedjen hos Biørn".

JONASSEN, HENRIK
Kirkebok nr.1, Skåtøy, 1874-1883. Innflyttede. s.347, 1882: Henrik Jonassen, arbeider, f.21/12-1847, Arvika, Værmland. Oppholdssted: Biørneveien. G.m. Johanne Carlsdatter, f.14/12-1852, Arvika. Sammen med dem kom Martin Gotfred (1873) og Clara Amalia Sofia (1875).

JONASSON, ALFRED
Kirkebok nr. 1, Skåtøy, 1874-1883. Ekteviede. 274, 9/12-1883: Gruvearbeider Alfred Jonasson, f.18/11-1860, Frykerud, Værmland. Nå bosatt: Jakten (Valberg) Far: Jonas Andersson. G.m. Jørgine Kristoffersen, f.22/10- 1859, Eiker. Nå bosatt: Jakten. Far: innerst Kristoffer Halvorsen.

JONASSEN, OLE
FT-1875, Sannidal sogn, tellingskrets nr.6, Oksebåsen (store). Husfar, g, innerst, tømmermann, sjøfarende, 1838, Sillerud sogn, Sverige. G.m. Ingeborg Olsdatter, f.1842 i Tørdal 3.barn: Martine Olsdatter, f.1868, Hans Olsen, f.1871, John Olsen, f.1874, alle 3 barn er født i Sannidal.

Kirkebok nr. 13, Sannidal, 1854-1873. Innflyttede. s.66, 12/6-1868: Ungkar, arbeider Olof Jonasson fra Lidslerud. F.3/4-1838. F. i Vårvik. Ælfsborg len. Kommet hit fra Sillerud, Værmland. Hensikt: "Som Arbeider". Bor på Saltbutangen.

Kirkebok nr. 10, Sannidal, 1855-1873, viede. s.65, 19/6-1868: GårdmannssJACOBSEN, ANDERS GUSTAV

FT-1891, Kragerø, matr.nr. 111 b, len. Far: gårdmann Jonas Andersson. G.m. Ingeborg Olsdatter, f. 6/12-1841 i Moland. Far: leslending Ole Salvesen.

FT-1891, Sannidal, Tellingskrets nr. 4 (Kil), husliste nr. 65 (Ole Jonasen). Ole Jonasen, Saltbutangen, Hp, e, f, 1838, Warnæs, Dalsland, Sverige. Tømmermannsarbeide.

FT-1900, Sannidal, tellingskrets 7b (Kil), Saltbutangen, lille. Ole Johnassen, Hf., e, isbruksarbeider, f.1838, Sverige, N. Sønnen Kristian Olsen f.1877, datteren Andrea, f.1879, begge i Sannidal.

JONSDATTER, KRISTINA
Kirkebok nr. 1, Skåtøy, 1874-1883, "Innflyttede s.337, 10/4-1876: Kristina Jonsdatter, f.29/1-1849, Haabol, Ælfsborg. Oppholdssted: Skarbo. G.m. Gustaf Andersen, f. 3/9-1852, Haabol, Ælfsborg. Oppholdssted: Skarbo.

JØNSON, MARIE
FT-1875, Skåtøy sogn, Sannidal, tellingskrets nr. 18. Langetangen. F. 1865, Sverige. Ug. fosterdatter av jordarbeider Erland Mortensen og Karna Mortensen. (Se disse).

Kirkebok nr.1, Skåtøy, 1874-1883. Innflyttede s.341, 7/7-1877: Maria Jonsdatter, f. 5/12-1864. Oppholdssted: Kalstadkilen. Hun kom sammen med sin tante Karna Mortensen (el. Monsdatter). Hennes far het Jon Mortensen. (Ystad: Marie Jønson 10 år, Erland Jønson onkel, Anna Jønson tante, Gårdsbestyrer på Frydensborg.

JØRGENSEN, JOSEFINE
FT-1891, Skåtøy, tellingskrets 5b, husliste nr.108. Tjenesteteyende, ug, f.1845, Sverige. Budeie på Frydensborg.