DIS-Buskerud
 

NB! Jeg arbeider med å rette opp alle lenkene på denne siden. En del av lenkene er ikke riktige.
Lenkene for Sandsvær er rettet.
Det er problem med å vedlikeholde disse lenkene i den form de har nå, så jeg ser på muligheter for å omarbeide siden.
Når denne teksten er borte, betyr det at siden er ferdig revidert.

Hvordan kommer jeg i gang
Gravminneregistrering: http://www.disnorge.no/cms/gravminner-i-norge.html
Kirkebokregistrering: http://www.disnorge.no/cms/prosjekter/kirkebok.html

Eller ta kontakt med våre representanter i BuDIS.

BuDIS Registreringsgruppe
Gruppen arbeider med å digitalisere kirkebøker og andre kilder i nedre Buskerud.
Vi holder våre møter de onsdagene i måneden det ikke er arbeidsmøter eller temamøter på LHL Senter Drammen. Møtene vil vare fra kl 18:00 til kl 21:00.
For tiden arbeides det med registrering av militære ruller i tillegg til ulike kirkebøker. Det blir registrert for Lier og Drammen. Hurum og Røyken registreres av andre grupper.
Gruppen er svært interessert i å komme i kontakt med deg hvis du kunne tenke deg å hjelpe oss. Du kan kontakte Anne-Grethe eller Maya.

Oversikt over kilderegistreringer under arbeid i BUDIS finner du her.

Hvem registrerer hva i Buskerud
Etter avtale mellom DIS-Norge og Riksarkivaren har DIS-Norge ved lokallagene påtatt seg å registrere kirkebøkene for sitt fylke. Registrering av kildemateriell er igang flere steder. Vi i DIS-Buskerud ønsker å få flest mulig med på kilderegisteringen. På denne siden vil du som er interessert i å delta, finne informasjon om hva som allerede er under arbeid eller fullført i tabellen nedenfor.
Hvis du vil vite mer om kilderegistreringen kan du finne informasjon ut på DIS-Norge's Kilderegistreringssider.
Målet er å få Buskeruds kilder tilgjengelige via Digitalarkivet, men det er mye som skal registreres, og vi trenger flere til å registrere/korrekturlese kildene.
Vi satser på å komme igang så snart som mulig og trenger derfor din innsats. Vi ber alle som har tid til overs og lyst til å være med å hjelpe oss om å kontakte en i styret eller melde deg på her.

En sentral oversikt over registreringer som foregår nå i Buskerud (og andre fylker) finner du på DIS-Norge, klikk her. (Velg "Buskerud" i "Områder").

Du kan se mer detaljer om hva som er registrert/under registrering i fylket på Buskerud Slektshistorielag's nettsider.

Det pågår registrering av kirkebøker både i Drammen og i Kongsberg i DIS-Buskerud's regi. Du finner en oversikt over det vi for tiden registrerer nedenfor her. Denne siden blir fortløpende oppdatert.
Digitalarkivet arbeider med å scanne alle kirkebøkene og vil etterhvert gjøre disse tilgjengelig i søkbart format. I den forbindelse har de etablert en nettrutine for oppslag, men denne er fremdeles under uttesting - se her.

Oversikt over digitaliserte og skannede kilder for Buskerud
Digitalarkivets oversikt over digitaliserte kirkebøker finner du her.
Digitalarkivets oversikt over skannede kirkebøker finner du her.
Digitalarkivets oversikt over skannet skiftemateriale finner du her.

Har du noen tillegg eller endringer til denne listen, ta kontakt med webmaster

Emigr. Fra Drammen 1880, med "Beta" til Hawaii
Statsarkivet i Kongsberg
Registrert
Emigr. fra Drammen 1880, med 'Musca' til Hawaii
Statsarkivet i Kongsberg
Registrert
Skifteregister for Drammen 1682-1818
Statsarkivet i Kongsberg
Registrert
Manntall 1664-66 for Bragernæs prosti
Digitalarkivet
Registrert
Fadrar til døypte i Strømsø 1792-1822 Tore Jørgen Løwe Registrert
Døypte i Strømsø 1792-1822 Tore Jørgen Løwe Registrert
Døpte i Tangen sokn i Strømsø 1725-1737 Tore Jørgen Løwe Registrert
Fadre i Tangen 1725-1737 Tore Jørgen Løwe Registrert
Døpte i Bragernes 1848-1859 GDS-Buskerud Registrert
Døpte i Bragernes 1860-1868 GDS-Buskerud Registrert
Døpte i Strømsø 1815-1829 GDS-Buskerud Registrert
Døpte i Strømsø 1830-1847 GDS-Buskerud Registrert
Døpte i Strømsø 1848-1858 GDS-Buskerud Registrert
Døpte i Strømsø 1859-1868 GDS-Buskerud Registrert
Døpte i Strømsø 1878-1885 GDS-Buskerud Registrert
Døpte i Strømsø 1885-1894 GDS-Buskerud Registrert
Døpte i Strømsø og Tangen 1868-1873 GDS-Buskerud Registrert
Døpte i Strømsø og Tangen 1874-1877 GDS-Buskerud Registrert
Tilbake til toppen
Døpte i Eiker 1774-1784
Eiker Historielag
Registrert
Døypte i Eiker 1785-1800
Eiker gotisk gruppe
Registrert
Vigde i Eiker 1705-1758
Eiker Historielag
Registrert
Viede i Eiker 1774-1784
Eiker Historielag
Registrert
Vigde i Eiker 1785-1800
Eiker gotisk gruppe
Registrert
Konfirmerte i Eiker 1774-1784 Eiker Historielag Registrert
Konfirmerte i Eiker 1785-1800 Eiker gotisk gruppe Registrert
Døde i Eiker 1774-1784
Eiker Historielag Registrert
Gravlagte i Eiker 1785-1800 Eiker gotisk gruppe Registrert
Introduserte i Eiker 1774-1784
Eiker historielag
Registrert
Dødsfallsreg. for lensm. i Nedre Eiker 1887-1941 Buskerud Slektshistorielag Registrert
Ekstraskatten for Eiker 1765 Eiker Historielag Registrert
Døpte i Eiker 1683-1702 Eiker Historielag Registrert
Vigde i Eiker 1689-1704 Eiker Historielag Registrert
Døpte i Eiker 1702-1713 Eiker Histprielag Registrert
Døpte i Eiker 1713-1724 Eiker Historielag Registrert
Døpte i Eiker 1725-1739 Eiker Historielag Registrert
Døpte i Fiskum i Eiker 1727 Eiker Historielag Registrert
Døpte i Eiker 1739-1749 Eiker Historielag Registrert
Døpte i Eiker 1750-1753 Eiker Historielag Registrert
Begravede i Eiker 1764-1774 Eiker Historielag Registrert
Døpte i Eiker 1764-1774 Eiker Historielag Registrert
Publice Absolvered i Eiker 1764-1773 Eiker Historielag Registrert
Trolovede i Eiker 1764-1774 Eiker Historielag Registrert
Konfirmerte i Eiker 1765-1773 Eiker Historielag Registrert
Tilbake til toppen
Flesberg
Døde i Flesberg 1726-1747 Peter Slott Registrert
Døde i Flesberg 1748-1791 Peter Slott Registrert
Begravede i Flesberg 1688-1725 Peter Slott Registrert
Trulova og vigde i Flesberg 1688-1747 Peter Slott Registrert
Tilbake til toppen
Døpte i Hurum 1810-1815 GDS-Buskerud
Registrert
Døpte i Hurum 1816-1826 GDS-Buskerud Registrert
Fadre til døpte i Hurum 1816-1826 GDS-Buskerud Registrert
Døypte i Hurum 1827-1846 GDS-Buskerud Registrert
Døypte i Hurum 1847-1860 GDS-Buskerud Registrert
Trulova og vigde i Hurum 1715-1732 Hurum Historielag Registrert
Gravlagde i Hurum 1715-1735 Hurum Historielag Registrert
Døpte i Hurum 1715-1732 GDS-Buskerud Registrert
Fadre i Hurum 1715-1732 GDS-Buskerud Registrert
Døpte i Hurum 1733-1757 GDS-Buskerud Registrert
Fadre i Hurum 1733-1757 GDS-Buskerud Registrert
Døpte i Hurum 1756-1770 GDS-Buskerud Registrert
Fadre i Hurum 1756-1770 GDS-Buskerud Registrert
Døpte i Hurum 1771-1810 GDS-Buskerud Registrert
Fadre til døpte i Hurum 1771-1810 GDS-Buskerud Registrert
Tilbake til toppen
Folketeljing frå Kongsberg 1840 Statsarkivet i Kongsberg Registrert
Døpte i Kongsberg 1721-1743 DIS-Buskerud Under registrering
Begravde i Kongsberg 1721-1743 DIS-Buskerud Under registrering
Viede i Kongsberg 1721-1743 DIS-Buskerud Under registrering
Uekte døpte i Kongsberg 1721-1743 DIS-Buskerud Under registrering
Introduserte kvinner i Kongsberg 1721-1743 DIS-Buskerud Under registrering
Trolovede i Kongsberg 1721-1743 DIS-Buskerud Under registrering
Døpte i Sandsvær 1701-1714 Arnt Hole/Tore Jørgen Løwe Registrert
Døpte i Sandsvær 1715-1730 Arnt Hole/Tore Jørgen Løwe Registrert
Døpte i Sandsvær 1731-1743 Arnt Hole/Tore Jørgen Løwe Registrert
Døpte i Sandsvær 1744-1755 Arnt Hole/Tore Jørgen Løwe Registrert
Døpte i Sandsvær 1756-1767 Arnt Hole/Tore Jørgen Løwe Registrert
Døpte i Sandsvær 1768-1779 Arnt Hole/Tore Jørgen Løwe Registrert
Tilbake til toppen
Tilbake til toppen
 
Folketelling 1875 Lier Historielag Under registrering
Døpte i Lier 1701-1748 GDS-Buskerud Registrert
Døpte i Lier 1727-1748 GDS Buskerud Registrert
Døpte i Lier 1749-1764 GDS-Buskerud  Registrert
Døpte i Lier 1764-1777 GDS-Buskerud Registrert
Døpte i Lier 1777-1794 GDS-Buskerud Registrert
Døpte i Lier 1794-1813 GDS-Buskerud Registrert
Fadre til døpte i Lier 1794-1813 GDS-Buskerud Registrert
Døpte i Lier 1813-1824 GDS-Buskerud Registrert
Døpte i Lier 1824-1827 GDS-Buskerud
Registrert
  Døpte i Lier 1827-1843 GDS-Buskerud  Registrert
Døpte i Lier prestegjeld 1843-1854 GDS-Buskerud Registrert
Døpte i Lier 1854-1864 GDS-Buskerud Under korrektur
Døpte i Lier 1865-1874 GDS-Buskerud Under korrektur
  Døpte i Frogner Sokn i Lier 1895-1900 Lier Historielag  Registrert
Døpte i Lier 1901-1908 Lier Historielag  Under registrering
Folketeljing for Lier 1815 Statsarkivet i Kongsberg Registrert
Konfirmerte i Lier 1777-1794 Lier Historielag IKKE korrekturlest
Konfirmerte i Lier 1794-1813 Lier Historielag IKKE korrekturlest
Konfirmerte i Lier 1813-1825 Lier Historielag IKKE korrekturlest
Konfirmerte i Lier 1824-1827 Lier Historielag IKKE korrekturlest
Konfirmerte i Lier 1824-1827 Lier Historielag IKKE korrekturlest
Konfirmerte i Lier 1824-1827 Lier Historielag IKKE korrekturlest
Viede i Lier 1672-1709 Lier Historielag Korrekturlest av Pia Fjelltun
Viede i Lier 1710-1910 Lier Historielag Linket til kirkebøker av Maya Lillemoen
Døde i Lier Lier Historielag Linket til kirkebøker av Maya Lillemoen
Døde i Lier 1672-1910 Lier Historielag Registrert av Marie Hennum
Innflyttede i Lier 1814-1910 Lier Historielag Linket til kirkebøker av Maya Lillemoen
Utflyttede fra Lier 1814-1910 Lier Historielag Linket til kirkebøker av Maya Lillemoen
Tilbake til toppen
Begravde i Modum 1712-1740 Buskerud Slektshistorielag Registrert
Modum - Ekstraskatten 1765 Arnt Hole/Tore Jørgen Løwe Registrert
Tilbake til toppen
Ringerike
Kirkebøker fra Ringerike, Norderhov og Hole GDS-Ringerike Under registrering
Tilbake til toppen
Gravsteiner på kirkegårder i Røyken Odd Arne Svendsrud Registrert
Gifte i Røyken 1701-1730 Tore Jørgen Løwe Registrert
Gravlagde i Røyken 1701-1730 Tore Jørgen Løwe Registrert
Introduserte i Røyken 1701-1730 Tore Jørgen Løwe Registrert
Offentlege skriftemål i Røyken 1702-1730 Tore Jørgen Løwe Registrert
Trolovede i Røyken 1702-1730 Tore Jørgen Løwe Registrert
Døpte i Røyken 1704-1730 Tore Jørgen Løwe Registrert
Fadre for døpte i Røyken 1704-1730 Tore Jørgen Løwe Registrert
Døypte i Røyken 1731-1782 Buskerud Slektshistorielag Registrert
Vigde i Røyken 1731-1782 Buskerud Slektshistorielag Registrert
Gravlagde i Røyken 1731-1782 Buskerud Slektshistorielag Registrert
Offentlege skifte i Røyken 1731-1782 Buskerud Slektshistorielag Registrert
Tilbake til toppen
Tilbake til toppen
Ål
Døpte 1771 - 1824   Under arbeid
Døde 1771 - 1816   Under arbeid
Døde 1744 - 1764   Under arbeid
Ekteviede 1754 - 1765   Under arbeid
Ekteviede 1775 - 1790   Under arbeid
Tilbake til toppen
 

 


© 1999-2010 DIS-Buskerud
Siste endring: 03-Oct-2010
Kontakt Webmaster DIS-Buskerud dersom du finner feil eller mangler