DIS-Norge
 
  English Norsk  

3 millioner til privatarkiv fra Norsk Kulturråd

Norsk Kulturråds nettside kan vi blandt annet lese følgende:

Noregs golfforbund, industristaden Sauda og misjonen på Madagaskar har arkiv det er viktig å sikre og tilgjengeleggjere.
25 institusjonar har fått 3,3 millionar kroner i støtte frå Kulturrådet til arbeid med privatarkiv.

Du kan lese om alle prosjekta som har fått støtte her (Klikk på Les mer):

Søkjar Sakstittel Støtte
Telemark Museum Porsgrunds Porselænsfabrik 300000
Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) LAG arkiv 50 000
IKA Trøndelag iks Grong Gruber – bevaring og digitalisering 250000
Ryfylkemuseet Arkiv for den einsidige industristaden 200000
Akershusmuseet Meierier og OSL arkiv – viktige regionale aktører 150 000
Statsarkivet i Stavanger Kvekararkivet 150 000
Drammen byarkiv Privatarkiver knyttet til kvinners stemmerett 40 000
Drammen byarkiv Bevaring av meierihistorie i Drammensområdet 65 000
Oslo kommune Kulturetaten, Byarkivet Rusomsorg, mel, spiker, sprengstoff og skoleskip 250000
Varanger Museum IKS, avd Vardø Pomorbyen Vardø – Om internasjonal handel i Nord 150 000
Statsarkivet i Kongsberg Treforedlingsarkiver 120 000
Vest-Telemark Museum Advokatens etterlatne papir 150 000
Østfoldmuseene – Moss by- og industrimuseum Bevaring av Moss Jernverks arkiv 150 000
Vestfoldmuseene IKS, avdeling Vestfoldarkivet Hvalfangst ved Deception Island 200000
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Arbeiderfilmprosjektet 50 000
Bergen Byarkiv Bevaring og formidling av arkitektarkiver 200000
Bergen Byarkiv Snekkermestrene Chr. og Alf Knag 150 000
Norsk Industriarbeidermuseum Bevaring og bruk av Tinn sparebanks arkiver 55 000
Misjonshøgskolen AS Arkiv fra norsk misjon på Madagaskar 50 000
Norges Golfforbund Norges Golfforbunds historiske arkiver 75 000
Museumssenteret i Hordaland Garveri på Osterøy 100 000
Hedmark Fylkesmuseum AS Folldal Verks Arkiv 150 000
Ramnes Historielag Digitalisering og registr. av eldre private bilder 10 000
Sámi Arkiiva/Samisk arkiv Samtidshistoriske kilder 100 000
Trondheim Byarkiv Ranheim Papirfabrikk 200000