DIS-Norge
 
  English Norsk  

Bli korrekturleser

Last ned program. Kontakt din koordinator for å bidra.

 
Bli med på dugnad! Kirkebokprosjektet trenger korrekturlesere.

Rundt omkring i hele Norge sitter flere koordinatorer på kirkebokfiler som er ferdig registrert, men hvor ingen har meldt seg som korrekturlesere. Dette arbeidet går ut på å kontrollere registreringen som er gjort. Med andre ord et vesentlig mindre arbeid enn å registrere en kirkebok fra bunnen av.

Rent praktisk går arbeidet ut på at man som korrekturleser markerer alt i registreringen man mener er feil/mangler, og så skriver dette inn i et dokument/regneark. Poenget er at registrator skal se hva som er foreslått endret, og så gå igjennom dette igjen for å gjøre opp egen mening samtidig som man forhåpentligvis lærer av sine feil/mangler.

Korrekturlesing er obligatorisk for at registreringen skal komme ut på Digitalarkivet. Kvalitet er viktigere enn kvantitet i og med at dette er arbeid som skal ligge ute i overskuelig framtid. Da må jobben gjøres skikkelig.

Hvordan korrekturleser man?

Alle korrekturlesere vil få oversendt den registrerte listen man skal korrekturlese, for eksempel en dåpsliste. Ved bruk av internett går man inn på de skannede kirkebøkene i Digitalarkivet, og sammenligner "originalen" der med dataene som er oversendt. Dersom skriften er liten, eller utydelig, kan siden forstørres opp til 150% på skjermen. Dette er et flott hjelpemiddel til å tyde skriften bedre. Finner man feil eller mangler noteres dette ned i et dokument eller regneark (for eksempel word eller excel). Her er en måte å gjøre det på:

Postnr. Side År Felt Endring
3 12 1812 Barnets navn Ole til Olav
24 45 1816 Farens stilling Baker til Fisker
55 67 1923 Alder til mor 45 til 54

All nødvendig informasjon til å fylle ut denne tabellen er inne i Augustus. Postnr. ligger oppe til venstre når du er inne på registreringen for den aktuelle listen (f. eks. dåp). Side, år og felt følger like under.

Det som er viktig er at det kommer klart fram hvilken person det gjelder (her gjør postnr., side og år det lett å finne fram til rett person i Augustus) og i hvilket felt endringen blir gjort. Denne listen blir etterpå sendt tilbake til registrator som nå skal gå igjennom listen og som om han er enig i det som er rettet opp.

Alle data skal sjekkes av korrekturleser; datoer, navn, kjønn,  sidenummer, merknader osv. Det er en fordel med kjennskap til lokale stedsnavn og personnavn, men ingen betingelse. Man trenger ikke å kunne lese gotisk skrift - det er bare å starte med de yngste listene (fra ca. 1900), og så jobbe seg bakover i tid. På den måten lærer man prestens/klokkerens håndskrift å kjenne, samtidig som man hele tiden tilegner det kunnskap om gammel skrift for det området man leser korrektur i. Det finnes også hjelpemidler både på internett og bibliotek vedr. skrifttyper (for eksempel hos Digitalarkivet).

Har du lyst til å være med på denne dugnaden?

Ta kontakt med koordinator i din DIS-forening, så formidles det kontakt. Du finner oversikt over koordinatorer her. Eller ta kontakt direkte med DIS-Norge, Slekt og Datas kirkebokprosjekt på e-post: kildereg@disnorge.no

Vær med på å gjøre et kjempeløft for slektsforskere over hele verden - bli korrekturleser du også!