DIS-Norge
 
  English Norsk  

Aktiviteter

DIS-Sør-Trøndelag, 12. mars 2012, klokka 18:00

Tittel: Brothers Keeper -nybegynnerkurs
Sted: Snikkarboden, Heimdal


DIS-Haugaland, 12. mars 2012, klokka 19:00

Tittel: Årsmøte DIS-Haugaland
Sted: IOGT huset, Bjørgvingt. 40, Haugesund

I tillegg til vanlige årsmøtesaker, får vi foredrag av Nils Olav Østrem


DIS-Aust-Agder, 12. mars 2012, klokka 19:00

Tittel: Medlemsmøte DIS-Aust-Agder
Sted: Grandgården Arendal

Vi får besøk av Bjørn Dale som vil fortelle oss om "Utvandrere fra Arendal"


DIS-Nord-Trøndelag, 12. mars 2012, klokka 19:00

Tittel: Medlemsmøte DIS-NT, Levanger
Sted: Levanger Bibliotek


DIS-Telemark, 12. mars 2012, klokka 18:00

Tittel: Årsmøte DIS-Telemark
Sted: Porsgrunn Bibliotek

I tidligere tider var det stor trafikk mellom Telemarkskysten og Holland, dette gikk begge veier. En del av historien som mange ikke kjenner til. Vi har fått Fokke van der Meer til å komme og fortelle oss litt om dette. P.g.a. annet møte for han vil årsmøtet starte med hans innlegg.