DIS-Norge
 
  English Norsk  

Aktiviteter

Slekt og Data Sør-Trøndelag, 12. mars 2012, klokka 18:30

Tittel: I skyggen av en helt
Sted: Arkivsenteret Dora

Arkivsenteret på Dora arrangerer i vår flere temakvelder med foredrag.
" I skyggen av en helt" er tittelen på kveldens foredrag og vi får inblikk i livet til kvinnene til motstandsmennene.
Vi får også høre om Nasjonalhjelpens fond for krigens ofre.
Foredragsholder er historiker Kristin Hammer 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 12. mars 2012, klokka 18:00

Tittel: Brothers Keeper -nybegynnerkurs
Sted: Snikkarboden, Heimdal


Slekt og Data Haugaland, 12. mars 2012, klokka 19:00

Tittel: Årsmøte DIS-Haugaland
Sted: IOGT huset, Bjørgvingt. 40, Haugesund

I tillegg til vanlige årsmøtesaker, får vi foredrag av Nils Olav Østrem


Slekt og Data Aust-Agder, 12. mars 2012, klokka 19:00

Tittel: Medlemsmøte DIS-Aust-Agder
Sted: Grandgården Arendal

Vi får besøk av Bjørn Dale som vil fortelle oss om "Utvandrere fra Arendal"


Slekt og Data Nord-Trøndelag, 12. mars 2012, klokka 19:00

Tittel: Medlemsmøte DIS-NT, Levanger
Sted: Levanger Bibliotek


Slekt og Data Telemark, 12. mars 2012, klokka 18:00

Tittel: Årsmøte DIS-Telemark
Sted: Porsgrunn Bibliotek

I tidligere tider var det stor trafikk mellom Telemarkskysten og Holland, dette gikk begge veier. En del av historien som mange ikke kjenner til. Vi har fått Fokke van der Meer til å komme og fortelle oss litt om dette. P.g.a. annet møte for han vil årsmøtet starte med hans innlegg.