DIS-Norge
 
  English Norsk  

Aktiviteter

Slekt og Data Vestfold, 14. mars 2012, klokka 18:30

Tittel: Årsmøte og medlemsmøte DIS-Vestfold
Sted: Stokke bygdetun

Årsmøte DIS-Vestfold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder, referent og to personer til å signere protokollen.
3. Styrets beretning 2011.
4. Regnskap 2011, og Revisors beretning.
    Styrets ansvarsfritak.
5. Innkomne saker.
6. Budsjett 2012.
7. Valg av leder, styremedlemmer og revisor. 
8. Valg av representant til DIS-Norges Landsmøte
 
Etter årsmøtet vil vi få et foredrag om den gamle Eidsfossbanen ved Håkon Westby.
Han har også utgitt et par hefter om Eidsfossbanen og Hvittingfossbanen.
 
Vel møtt.


Slekt og Data Hedmark, 14. mars 2012, klokka 17:00

Tittel: åpent arbeisdmøte
Sted: Stange Bibliotek

Åpent arbeidsmøte på Stange Bibliotek.
 


Slekt og Data Asker, 14. mars 2012, klokka 17:00

Tittel: Slektskafè DIS-Asker
Sted: Foredragssalen Asker bibliotek

DNA og slektsforskning v Carl Birger van der Hagen (DIS-Oslo/Akershus)

Carl Birger går gjennom ulike problemstillinger knyttet til DNA og slektsforskning.  Han forteller også hvordan man selv kan få testet sin DNA profil.


Slekt og Data Drammen, 14. mars 2012, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen Temamøte
Sted:

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag felles temamøte har i dag foredrag om "Personvern" v/Knut B Kaspersen, Datatilsynet.
Møtet er åpent for alle interesserte og det blir enkel servering etter foredraget.