DIS-Norge
 
  English Norsk  

Aktiviteter

DIS-Hordaland, 25. april 2012, klokka 19:00

Tittel: Nybegynnerkveld
Sted: Kronstad Hovedgård


DIS-Rogaland, 25. april 2012, klokka 18:30

Tittel: DIS-ROGALAND MEDLEMSMØTE
Sted: Det Norske Utvandrersenteret, Strandkaien i Stavanger

Medlemsmøte.
Historiker Per Inge Bøe ved utvandrersenteret tar for seg utvandring fra Rogaland til USA.
Hvor dro de fra og hvor dro de til.
 
Enkel bevertning.
Gratis entrè.
 


DIS-Telemark, 25. april 2012, klokka 18:00

Tittel: Legacy Brukergruppe
Sted: Porsgrunn Bibliotek


DIS-Asker, 25. april 2012, klokka 17:00

Tittel: Utflukt DIS-Asker til Bærums Verk
Sted: Oppmøte parkeringsplassen Bærums Verk

Innledning ved Godseier Løvenskiold

Vi oppsøker vår lokalhistorie. Vi forsøker å få godseier Løvenskiold til å fortelle om sitt forhold til Bærums Verk.


DIS-Kristiansund, 25. april 2012, klokka 18:00

Tittel: Åpent møte for interesserte i slektsforskning
Sted: Kristiansund videregående skole, bygg 7

Innhold kommer senere.


DIS-Drammen, 25. april 2012, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Arbeidsmøte
Sted: LHL Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier