DIS-Norge
 
  English Norsk  

Aktiviteter

Slekt og Data Oslo/Akershus, 24. mars 2012, klokka 11:00

Tittel: Grunnkurs i TMG
Sted: Øvre Slottsgt 2b, 0157 Oslo

Program:
• Installasjon og oppsett av TMG v8
• v8.02 for helt nye brukere og for dem som har TMGv704, v800, v801 fra før
• kopiere sikkerhetskopi av demoprosjekt kongeslekta fra Cd’en til TMGs backupmappe
• Demo av grunnleggende egenskaper med demoen
• Vinduene m/navigering og layouter
• Søkeliste (enkel)
• Registrere kilder (bok, samtale)
• Registrere personer og familierelasjoner; ektefelle/partner, barn, foreldre osv. m/kildereferanser
• Registrere bilder av personer og hendelser
• Registrere forskningsnotater
• Rapporter m/forhåndsvisning og utskrift til fil (PDF, Word, RTF, TXT)

• Innstillinger for TMG og øvingsprosjektet
 
Følg med på kurskalender http://oa.disnorge.no/kurskalender for å se om kurset er fulltegnet. 
Flere opplysninger om TMG v8 finner du på www.tha.no 
Kursledere: Torleif Haugødegård, Asle Tuft og Carl Birger van der Hagen


Slekt og Data Møre og Romsdal, 24. mars 2012, klokka 12:00

Tittel: Årsmøte i DIS-Møre og Romsdal
Sted: Sykkylven Ungdomsskule, Sykkylven

Årsmøtet begynner kl 12.00
 
12.00: Leder ønsker velkommen.

12.05: Kjetil Tandstad med foredraget: Historisk nær- og fjernlys på Sykkylven.

13.00: Pause med gratis mat.

Kl. 14.00 starter selve årsmøtet:
 
Sak 1: Godkjenning av fullmakter og frammøtte representanter.
Sak 2: Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen.
Sak 3: Godkjenning av innkalling og saksliste.
Sak 4: Styrets årsmelding for 2011.
Sak 5: Regnskapet for 2011 med revisor si melding.
Sak 6: Innkomne forslag.
Sak 7: Budsjettforslag 2012.
Sak 8: Valg   
a) Valg av leder for ett år.
b) Valg av to styremedlemmer for to år.
c) Valg av to varamedlemmer for ett år.
d) Valg av revisor for ett år.
e) Valg av ett medlem til valgkomiteen.
f) Valg av utsending til landsmøtet med vararepresentant.
 
Et medlem kan stemme med skriftlig fullmakt for 1 annet medlem. For øvrig har de frammøtte 1 stemme hver. Styret fungerer som fullmaktskomité.
 
Årsmelding, regnskap, revisors betraktning og valgkomiteens forslag vil bli lagt ut på våre hjemmesider.
 
Logg deg inn på DIS-Møre og Romsdal med medlemsnummer og passord.
Under Møre og Romsdal går dere inn på der det står "For medlemmer". Velg så "2012 årsmøte."