DIS-Norge
 
  English Norsk  

Aktiviteter

Slekt og Data Hordaland, 15. februar 2012, klokka 19:00

Tittel: Årsmøte
Sted: Kronstad Hovedgård

Årsmøtepapirene er nå tilgjengelig på DIS-Hordaland sine hjemmesider, Lenke.

 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 15. februar 2012, klokka 18:00

Tittel: Embla slekt og familie-brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Velkommen til brukergruppemøte i Snikkarboden.
 
 
Kontaktpersoner Embla-brukergruppe er:
Richard Bjørklund tlf. 99511848
Roar Aspen og Paul Haakonsen


Slekt og Data Oslo/Akershus, 15. februar 2012, klokka 18:00

Tittel: Brukermøte Legacy
Sted: Øvre Slottsgt. 2b, Oslo

Møtet holdes i kursrommet i 1. etg, bruk ringeklokke merket "Kursrom v/Kantina".
For å komme til kursrommet går du opp en liten trapp til høyre for heisen, inn der det står Kantine.
Kursrommet finner du til høyre innerst i gangen.


Slekt og Data Vestfold, 15. februar 2012, klokka 13:00

Tittel: DIS-Vestfold DISGEN-møte
Sted: Nauen

Møte for brukere av DISGEN.

Alle som er interessert i å se på Disgen eller bruker programmet er hjertelig velkommen.


Slekt og Data Asker, 15. februar 2012, klokka 17:00

Tittel: Slektskafè DIS-Asker
Sted: Foredragssalen Asker bibliotek

Gotisk skrift, er det mulig å skjønne noe av det? v Harald Sørgaard Djupvik

Det finnes et kurs på Internett i gotisk skrift:  http://www.hist.uib.no/gotisk  Det vil bli brukt som en introduksjon for dem som ønsker å gå videre.  Ellers finnes boken av Knut Johannessen:  "Den glemte skriften.  Gotisk håndskrift i Norge", Universitetsforlaget 2007, som også gir en god innføring for dem som ønsker å lære mer.  Under oa.disnorge.no/dokumentasjon har vi også lagt ut flere linker for dem som ønsker å jobbe mer med gotisk skrift på egen hånd.


Slekt og Data Drammen, 15. februar 2012, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Møte i registreringsgruppen Bu-DIS
Sted: