DIS-Norge
 
  English Norsk  

Aktiviteter


Møter i DIS-Aust-Agder


DIS-Aust-Agder, 12. januar 2015, klokka 19:00

Tittel: Medlemsmøte DIS-Aust-Agder
Sted: Grandgården Arendal


DIS-Risør, 15. januar 2015, klokka 19:00

Tittel: Lokallagsmøte DIS-Risør
Sted: Risør bibliotek


DIS-Grimstad, 26. januar 2015, klokka 19:00

Tittel: Medlemsmøte i DIS-Grimstad
Sted: Gamlebygget på Dømmesmoen

Slektsprogram, valg og muligheter: BK v/Even, GEMI v/ Catrine, MH v/ Margaret


DIS-Aust-Agder, 9. februar 2015, klokka 19:00

Tittel: Årsmøte DIS-Aust-Agder
Sted: Grandgården Arendal


DIS-Risør, 19. februar 2015, klokka 19:00

Tittel: Lokallagsmøte DIS-Risør
Sted: Risør bibliotek


DIS-Grimstad, 23. februar 2015, klokka 19:00

Tittel: Medlemsmøte i DIS-Grimstad
Sted: Gamlebygget på Dømmesmoen

Erik Aalvik Evensen: Amerikabrev og "Amerikabrevene"


DIS-Risør, 19. mars 2015, klokka 19:00

Tittel: Lokallagsmøte DIS-Risør
Sted: Risør bibliotek


DIS-Grimstad, 23. mars 2015, klokka 19:00

Tittel: Medlemsmøte i DIS-Grimstad
Sted: Gamlebygget på Dømmesmoen

Overføring mellom databaser (GEDcom), og skanna kirkebøker v/ Even


DIS-Risør, 16. april 2015, klokka 19:00

Tittel: Lokallagsmøte DIS-Risør
Sted: Risør bibliotek


DIS-Risør, 21. mai 2015, klokka 19:00

Tittel: Lokallagsmøte DIS-Risør
Sted: Risør bibliotek


DIS-Risør, 20. august 2015, klokka 19:00

Tittel: Lokallagsmøte DIS-Risør
Sted: Risør bibliotek


DIS-Risør, 17. september 2015, klokka 19:00

Tittel: Lokallagsmøte DIS-Risør
Sted: Risør bibliotek


DIS-Risør, 15. oktober 2015, klokka 19:00

Tittel: Lokallags DIS-Risør
Sted: Risør bibliotek


DIS-Risør, 19. november 2015, klokka 19:00

Tittel: Lokallagsmøte DIS-Risør
Sted: Risør bibliotek