DIS-Norge
 
  English Norsk  

Aktiviteter


Avholdte møter i Slekt og Data Buskerud


Slekt og Data Kongsberg, 9. mai 2017, klokka 18:30

Tittel: Slekt og Data Kongsberg - åpent møte
Sted: Archon IKA Kongsberg Frogs vei 48

Metodikk. Hvordan sikre at vi finner riktige og registrerer riktige personer. 
 

OBS! PARKERING !Det er nå ikke mulighet til å parkere ved inngangen på IKA pga bygging. Det er heller ikke mulighet for å gå på parkeringsplassen foran bygningen, men vi må gå inn via Statsarkivet. IKA har leid parkeringsplasser ved den gamle høyskolen- ett eget felt med 28 parkeringsplasser. Det er felt nr 2 i nord-østre hjørne. . Det er også muligheter å parkere på Statsarkivets plasser. 

 


Slekt og Data Drammen, 3. mai 2017, klokka 18:00

Tittel: Temamøte Slekt og Data Drammen
Sted: Strømfjerdingen, Nedre Eiker vei 13. Drammen

Onsdag 3. mai 2017 kl 18:00-21:00
Arrangementstype: Åpent møte.


Sted: Strømsfjerdingen, Nedre Eiker vei 13, DRAMMEN
Kontaktperson: Steinar Winnem, epost steinar.winnem@gmail.com

Dagens tema: Ikke fastsatt

Program:

 • 18:00-18:15 - Gotisk kvarter

 • 18:15-19:00 – Foredrag

 • 19:00-20:45 – Diskusjon rundt dagens tema med spørsmål og svar

Velkommen til vårt møte hvor du kan treffe andre som driver med slektsgransking og hvor vi kan lære av hverandre og hjelpe hverandre.

Ta med din egen Windows/Mac/Linux PC slik at du får med deg eventuelle funn tilbake. Vi har trådløst nettverk.

Møtet er åpent for alle som er interessert i slekts- og lokalhistorie enten du er medlem i Slekt og Data eller ikke. Det er gratis adgang.

Vi tilbyr kaffe, te og sjokolade og serverer kjeks til for kr. 20,00.

Gotisk kvarter:
Gotisk kvarter er et fast innslag på alle møtene våre. I møteinvitasjonen ligger der en lenke til en tekst skrevet med gotisk håndskrift fra en eller annen kirkebok. Vi ønsker at du skal forsøke å tyde teksten og skrive den ned og ta med til arbeidsmøtet. Der vil vi presentere løsningen og diskutere teksten.Se møteinvitasjon for detaljer om oppgaven


Tips:
Universitetet i Bergen har laget et online Kurs i Gotisk håndskrift - http://www.hist.uib.no/gotisk/
Digitalarkivet har laget apper for gotisk håndskrift, Android og iPhone. Der kan du bl. a. skrive ned en tekst på norsk og få den oversatt til gotisk håndskrift.

Parkering (se vedlegg):
Der er godt med parkeringsplasser i området. På tomten er det plass til ca 10 biler ved fornuftig parkering, i Nedre Eiker vei vis-a-vis skolebygget er der plass til noen biler.

På baksiden av bygget på nabotomten ved bilforretningen kan man parkere på kveldstid.

Parkeringsplassene er merket med grønn P, kjørevei til parkering vises med samme farge som plassene. Sti fra parkeringen ved bilforhandleren er merket med grønt.
Det må ikke parkeres i gaten ved skolen, der er det busstopp! Hvis man parkere vis-a-vis skolebygget må man passe på at man ikke kommer for nært innkjørselen.
Her er det trafikk av store trailere hele døgnet.
De som parkerer inne på tomten, må parkere tettest mulig slik at flest mulig får plass og med nesen mot porten slik at man slipper å rygge ut.


Hilsen
Steinar Winnem
leder Slekt og Data Drammen 


Slekt og Data Buskerud, 27. april 2017, klokka 19:00

Tittel: Slektsgruppe Hallingdal
Sted: Ål Bygdearkiv

Kveldens tema er Rapporter, slektstavle, bok 


Slekt og Data Buskerud, 25. april 2017, klokka 19:00

Tittel: Møte på Hønefoss
Sted: Svenskestua, Ringerike museum

Tema: Slektsforskning, skjøter, skifter, eiendom, matrikkler, jordbøker, militære, emigranter ved Nils Elsrud.


Slekt og Data Drammen, 19. april 2017, klokka 18:00

Tittel: Arbeidsmøte Slekt og Data Drammen
Sted: Strømfjerdingen, Nedre Eiker vei 13. Drammen

Onsdag 16. august 2017 kl 18:00-21:00
Arrangementstype: Åpent møte.


Sted: Strømsfjerdingen, Nedre Eiker vei 13, DRAMMEN
Kontaktperson: Steinar Winnem, epost steinar.winnem@gmail.com

Program:

 • 18:00-18:15 - Gotisk kvarter

 • 18:15-20:45 - Arbeidsmøte - vi hjelper hverandre 

Velkommen til vårt møte hvor du kan treffe andre som driver med slektsgransking og hvor vi kan lære av hverandre og hjelpe hverandre.

Ta med din egen Windows/Mac/Linux PC slik at du får med deg eventuelle funn tilbake. Vi har trådløst nettverk.

Møtet er åpent for alle som er interessert i slekts- og lokalhistorie enten du er medlem i Slekt og Data eller ikke. Det er gratis adgang.

Vi tilbyr kaffe, te og sjokolade og serverer kjeks til for kr. 20,00.
Gotisk kvarter:
Gotisk kvarter er et fast innslag på alle møtene våre. I møteinvitasjonen ligger der en lenke til en tekst skrevet med gotisk håndskrift fra en eller annen kirkebok. Vi ønsker at du skal forsøke å tyde teksten og skrive den ned og ta med til arbeidsmøtet. Der vil vi presentere løsningen og diskutere teksten.Se møteinvitasjon for detaljer om dagens oppgave!


Digitalarkivet har laget apper for gotisk håndskrift, Android og iPhone. Der kan du bl. a. skrive ned en tekst på norsk og få den oversatt til gotisk håndskrift.

Arbeidsmøte:
Vi hjelper hverandre med å søke etter aner, installere og sette igang slektsprogram, finne kilder på nett, overføre slektsdata mellom slektsprogrammer, osv. Vi bistår også med å legge ut etterlysninger på Slektsforum. Ved behov kan vi jobbe i grupper hvis f.eks. flere ønsker hjelp med samme slektsprogram.

Parkering (se vedlegg):
Der er godt med parkeringsplasser i området. På tomten er det plass til ca 10 biler ved fornuftig parkering, i Nedre Eiker vei vis-a-vis skolebygget er der plass til noen biler.

På baksiden av bygget på nabotomten ved bilforretningen kan man parkere på kveldstid.

Parkeringsplassene er merket med grønn P, kjørevei til parkering vises med samme farge som plassene. Sti fra parkeringen ved bilforhandleren er merket med grønt.
Det må ikke parkeres i gaten ved skolen, der er det busstopp! Hvis man parkere vis-a-vis skolebygget må man passe på at man ikke kommer for nært innkjørselen.
Her er det trafikk av store trailere hele døgnet.
De som parkerer inne på tomten, må parkere tettest mulig slik at flest mulig får plass og med nesen mot porten slik at man slipper å rygge ut.


Hilsen
Steinar Winnem
leder Slekt og Data Drammen 


Slekt og Data Kongsberg, 18. april 2017, klokka 18:30

Tittel: Slekt og Data Kongsberg - åpent møte
Sted: Archon IKA Kongsberg Frogs vei 48

Tema ikke fastsatt
 
OBS dato pga påsken  


Slekt og Data Drammen, 5. april 2017, klokka 18:00

Tittel: Temamøte Slekt og Data Drammen
Sted: Strømsfjerdingen, Nedre Eiker vei 13. Drammen

Onsdag 5. april 2017 kl 18:00-21:00
Arrangementstype: Åpent møte.


Sted: Strømsfjerdingen, Nedre Eiker vei 13, DRAMMEN
Kontaktperson: Steinar Winnem, epost steinar.winnem@gmail.com

Dagens tema: Ikke fastsatt

Program:

 • 18:00-18:15 - Gotisk kvarter

 • 18:15-19:00 – Foredrag

 • 19:00-20:45 – Diskusjon rundt dagens tema med spørsmål og svar

Velkommen til vårt møte hvor du kan treffe andre som driver med slektsgransking og hvor vi kan lære av hverandre og hjelpe hverandre.

Ta med din egen Windows/Mac/Linux PC slik at du får med deg eventuelle funn tilbake. Vi har trådløst nettverk.

Møtet er åpent for alle som er interessert i slekts- og lokalhistorie enten du er medlem i Slekt og Data eller ikke. Det er gratis adgang.

Vi tilbyr kaffe, te og sjokolade og serverer kjeks til for kr. 20,00.


Gotisk kvarter:
Gotisk kvarter er et fast innslag på alle møtene våre. I møteinvitasjonen ligger der en lenke til en tekst skrevet med gotisk håndskrift fra en eller annen kirkebok. Vi ønsker at du skal forsøke å tyde teksten og skrive den ned og ta med til arbeidsmøtet. Der vil vi presentere løsningen og diskutere teksten.Se møteinvitasjon for detaljer om oppgaven


Tips:
Universitetet i Bergen har laget et online Kurs i Gotisk håndskrift - http://www.hist.uib.no/gotisk/
Digitalarkivet har laget apper for gotisk håndskrift, Android og iPhone. Der kan du bl. a. skrive ned en tekst på norsk og få den oversatt til gotisk håndskrift.

Parkering (se vedlegg):
Der er godt med parkeringsplasser i området. På tomten er det plass til ca 10 biler ved fornuftig parkering, i Nedre Eiker vei vis-a-vis skolebygget er der plass til noen biler.

På baksiden av bygget på nabotomten ved bilforretningen kan man parkere på kveldstid.

Parkeringsplassene er merket med grønn P, kjørevei til parkering vises med samme farge som plassene. Sti fra parkeringen ved bilforhandleren er merket med grønt.
Det må ikke parkeres i gaten ved skolen, der er det busstopp! Hvis man parkere vis-a-vis skolebygget må man passe på at man ikke kommer for nært innkjørselen.
Her er det trafikk av store trailere hele døgnet.
De som parkerer inne på tomten, må parkere tettest mulig slik at flest mulig får plass og med nesen mot porten slik at man slipper å rygge ut.


Hilsen
Steinar Winnem
leder Slekt og Data Drammen 


Slekt og Data Buskerud, 3. april 2017, klokka 13:00

Tittel: Møt en slektsforsker - Nedre Eiker Bibliotek
Sted: Nedre Eiker Bibliotek

Hver første mandag i måneden kl. 13-19 vil en person fra Slekt og Data Buskerud gi deg veiledning og hjelp om akkurat din slekt. Gratis inngang. 


Slekt og Data Kongsberg, 1. april 2017, klokka 10:00

Tittel: Lørdagsåpen lesesal på Statsarkivet i Kongsberg
Sted: Statsarkivet i Kongsberg Frogs vei 44

Tema: Hvordan finne fram til kilder utenfor Norge
 
Kl. 10.30 holder Slekt og Data Kongsberg en presentasjon av dagens tema. 
 
Statsarkivet stiller med god bemanning, og kan hente fram arkivmateriale fra magasinet, samt hjelpe til med tyding av gotisk skrift.
Slekt og Data Kongsberg er til stede og bistår med hjelp i søk i ulike kilder.  
 
Hvis du ønsker tilgang til materiale fra IKA Kongsberg så må det bestilles på forhånd. 


Slekt og Data Buskerud, 30. mars 2017, klokka 19:00

Tittel: Slektsgruppe Hallingdal
Sted: Ål Bygdearkiv

Kveldens tema er Amerikanske kilder 


Slekt og Data Buskerud, 22. mars 2017, klokka 19:00

Tittel: Årsmøte i Slekt og Data Buskerud
Sted: Strømsfjerdingen, Nedre Eiker vei 13, Drammen

Årsmøtepapirer er lagt ut her: http://bu.disnorge.no/%C3%A5rsm%C3%B8te-slekt-og-data-buskerud-2016
 
Etter årsmøtet (ca. kl 20) vil Tom Oddby fra Drammen Byarkiv presentere arkivet og fortelle litt om hva de har og hvordan vi kan gjøre bruk av de. 


Slekt og Data Kongsberg, 22. mars 2017, klokka 13:00

Tittel: Spør en slektsgransker
Sted: Kongsberg bibliotek, Krona

Trenger du hjelp til å finne dine røtter? Har du en slektsnøtt du ikke klarer å løse? Eller er du nybegynner å lurer på hvor du skal starte?

En representant fra Slekt og Data Kongsberg vil være tilgjengelig på Kongsberg bibliotek, Krona annenhver onsdag kl. 13-16, og vil hjelpe deg i søk og gi veiledning innen slektsgransking. Ta gjerne med deg den informasjon du har om den/de du leter etter slik at vi kan hjelpe deg på en effektiv måte.


Slekt og Data Drammen, 15. mars 2017, klokka 18:00

Tittel: Årsmøte Slekt og Data Drammen
Sted: Steømsfjerdingen, Nedre Eikervei 13. Drammen

Vi holder årsmøte før arbeidsmøtet.
Innkallelse er utsendt allerede.

Møtet vil bli avviklet etter vanlig årsmøteagenda med valg:
 • Godkjenning av innkallingen
 • Valg av møteleder
 • Valg av to representanter til å underskrive protokollen
 • Årsberetning 2016
 • Regnskap 2016 (revidert) 
 • Budsjett 2017
 • Revisors beretning 
 • Innkomne saker
 • Valgkomiteens innstilling 
 • Protokoll 
 • Godkjenning av protokoll
 Hilsen
Steinar Winnem
leder Slekt og Data Drammen 


Slekt og Data Drammen, 15. mars 2017, klokka 18:00

Tittel: Arbeidsmøte Slekt og Data Drammen
Sted: Strømfjerdingen, Nedre Eiker vei 13. Drammen

Onsdag 15. mars 2017 kl 18:00-21:00
Arrangementstype: Åpent møte.


Sted: Strømsfjerdingen, Nedre Eiker vei 13, DRAMMEN
Kontaktperson: Steinar Winnem, epost steinar.winnem@gmail.com

Program:

 • 18:00-18:15 - Gotisk kvarter

 • 18:15-20:45 - Arbeidsmøte - vi hjelper hverandre 

Velkommen til vårt møte hvor du kan treffe andre som driver med slektsgransking og hvor vi kan lære av hverandre og hjelpe hverandre.

Ta med din egen Windows/Mac/Linux PC slik at du får med deg eventuelle funn tilbake. Vi har trådløst nettverk.

Møtet er åpent for alle som er interessert i slekts- og lokalhistorie enten du er medlem i Slekt og Data eller ikke. Det er gratis adgang.

Vi tilbyr kaffe, te og sjokolade og serverer kjeks til for kr. 20,00.
Gotisk kvarter:
Gotisk kvarter er et fast innslag på alle møtene våre. I møteinvitasjonen ligger der en lenke til en tekst skrevet med gotisk håndskrift fra en eller annen kirkebok. Vi ønsker at du skal forsøke å tyde teksten og skrive den ned og ta med til arbeidsmøtet. Der vil vi presentere løsningen og diskutere teksten.Se møteinvitasjon for detaljer om dagens oppgave!


Digitalarkivet har laget apper for gotisk håndskrift, Android og iPhone. Der kan du bl. a. skrive ned en tekst på norsk og få den oversatt til gotisk håndskrift.

Arbeidsmøte:
Vi hjelper hverandre med å søke etter aner, installere og sette igang slektsprogram, finne kilder på nett, overføre slektsdata mellom slektsprogrammer, osv. Vi bistår også med å legge ut etterlysninger på Slektsforum. Ved behov kan vi jobbe i grupper hvis f.eks. flere ønsker hjelp med samme slektsprogram.

Parkering (se vedlegg):
Der er godt med parkeringsplasser i området. På tomten er det plass til ca 10 biler ved fornuftig parkering, i Nedre Eiker vei vis-a-vis skolebygget er der plass til noen biler.

På baksiden av bygget på nabotomten ved bilforretningen kan man parkere på kveldstid.

Parkeringsplassene er merket med grønn P, kjørevei til parkering vises med samme farge som plassene. Sti fra parkeringen ved bilforhandleren er merket med grønt.
Det må ikke parkeres i gaten ved skolen, der er det busstopp! Hvis man parkere vis-a-vis skolebygget må man passe på at man ikke kommer for nært innkjørselen.
Her er det trafikk av store trailere hele døgnet.
De som parkerer inne på tomten, må parkere tettest mulig slik at flest mulig får plass og med nesen mot porten slik at man slipper å rygge ut.


Hilsen
Steinar Winnem
leder Slekt og Data Drammen 


Slekt og Data Buskerud, 14. mars 2017, klokka 19:00

Tittel: Møte på Hønefoss
Sted: Svenskestua, Ringerike museum

Tema:  Slektsforskning grunnkurs ved Nils Elsrud.


Slekt og Data Kongsberg, 14. mars 2017, klokka 18:30

Tittel: Slekt og Data Kongsberg - åpent møte
Sted: Archon IKA Kongsberg Frogs vei 48

Kilder for dødsfall v/Hilde Wedde
 
Etter foredrag og kaffe/kaker gjennomgår vi en gotisk tekst i plenum. 

For dere som ønsker å se på denne på forhånd, er det nr. 17 her:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17118315#155629,26007798

 


Slekt og Data Kongsberg, 13. mars 2017, klokka 18:30

Tittel: Nybegynnerkurs dag 1 av 3
Sted: Archon IKA Kongsberg Frogs vei

Nybegynnerkurs dag 1 av 3

Nybegynnerkurs over 3 kvelder - mandagene 13/3, 20/3 og 27/3. Alle dager kl. 18.30 - 21.00

Pris for hele kurset er kr. 750.- for ikke medlemmer / kr. 250.- for DIS-medlemmer.

Kurset holdes på Archon, IKA Kongsberg, Frogsvei 48.

Påmelding til kongsberg@bu.disnorge.no eller pr tlf 900 90 773 (gjerne som SMS)


Slekt og Data Kongsberg, 11. mars 2017, klokka 10:00

Tittel: Lørdagsåpen lesesal på Statsarkivet i Kongsberg
Sted: Statsarkivet i Kongsberg Frogs vei 44

Tema: Eiendom og tinglysning 
 
Kl. 10.30 blir det en presentasjon av dagens tema. 
 
Statsarkivet stiller med god bemanning, og kan hente fram arkivmateriale fra magasinet, samt hjelpe til med tyding av gotisk skrift.
Slekt og Data Kongsberg er til stede og bistår med hjelp i søk i ulike kilder.  
 
Hvis du ønsker tilgang til materiale fra IKA Kongsberg så må det bestilles på forhånd. 


Slekt og Data Kongsberg, 8. mars 2017, klokka 13:00

Tittel: Spør en slektsgransker
Sted: Kongsberg bibliotek, Krona

Trenger du hjelp til å finne dine røtter? Har du en slektsnøtt du ikke klarer å løse? Eller er du nybegynner å lurer på hvor du skal starte?

En representant fra Slekt og Data Kongsberg vil være tilgjengelig på Kongsberg bibliotek, Krona annenhver onsdag kl. 13-16, og vil hjelpe deg i søk og gi veiledning innen slektsgransking. Ta gjerne med deg den informasjon du har om den/de du leter etter slik at vi kan hjelpe deg på en effektiv måte.


Slekt og Data Buskerud, 6. mars 2017, klokka 13:00

Tittel: Møt en slektsforsker - Nedre Eiker Bibliotek
Sted: Nedre Eiker Bibliotek

Hver første mandag i måneden kl. 13-19 vil en person fra Slekt og Data Buskerud gi deg veiledning og hjelp om akkurat din slekt. Gratis inngang. 


Slekt og Data Buskerud, 4. mars 2017, klokka 11:00

Tittel: Møt oss på KongsbergMarken
Sted: Smeltehytta, Kongsberg

Slekt og Data Buskerud sitter på stand i Smeltehytta under Kongsberg Marken 2017.
Mulighet for hjelp og veiledning innen slektsforskning, samt salg av bøker og anesirkler.  


Slekt og Data Buskerud, 3. mars 2017, klokka 11:00

Tittel: Møt oss på KongsbergMarken
Sted: Smeltehytta, Kongsberg

Slekt og Data Buskerud sitter på stand i Smeltehytta under Kongsberg Marken 2017.
Mulighet for hjelp og veiledning innen slektsforskning, samt salg av bøker og anesirkler.  


Slekt og Data Buskerud, 3. mars 2017, klokka 17:00

Tittel: Hvem var orgelbyggeren Gloger?
Sted: Smeltehytta, Kongsberg

En slektshistorisk biografi over hans liv. Hvem var han? Hvor kom han fra? Om hans familie og virke i Norge.


Slekt og Data Drammen, 1. mars 2017, klokka 18:00

Tittel: Temamøte Slekt og Data Drammen
Sted: Strømfjerdingen, Nedre Eiker vei 13. Drammen

Onsdag 1. mars 2017 kl 18:00-21:00
Arrangementstype: Åpent møte.


Sted: Strømsfjerdingen, Nedre Eiker vei 13, DRAMMEN
Kontaktperson: Steinar Winnem, epost steinar.winnem@gmail.com

Dagens tema: Ikke fastsatt

Program:

 • 18:00-18:15 - Gotisk kvarter

 • 18:15-19:00 – Foredrag

 • 19:00-20:45 – Diskusjon rundt dagens tema med spørsmål og svar

Velkommen til vårt møte hvor du kan treffe andre som driver med slektsgransking og hvor vi kan lære av hverandre og hjelpe hverandre.

Ta med din egen Windows/Mac/Linux PC slik at du får med deg eventuelle funn tilbake. Vi har trådløst nettverk.

Møtet er åpent for alle som er interessert i slekts- og lokalhistorie enten du er medlem i Slekt og Data eller ikke. Det er gratis adgang.

Vi tilbyr kaffe, te og sjokolade og serverer kjeks til for kr. 20,00.

Gotisk kvarter:
Gotisk kvarter er et fast innslag på alle møtene våre. I møteinvitasjonen ligger der en lenke til en tekst skrevet med gotisk håndskrift fra en eller annen kirkebok. Vi ønsker at du skal forsøke å tyde teksten og skrive den ned og ta med til arbeidsmøtet. Der vil vi presentere løsningen og diskutere teksten.Se møteinvitasjon for detaljer om oppgaven


Tips:
Universitetet i Bergen har laget et online Kurs i Gotisk håndskrift - http://www.hist.uib.no/gotisk/
Digitalarkivet har laget apper for gotisk håndskrift, Android og iPhone. Der kan du bl. a. skrive ned en tekst på norsk og få den oversatt til gotisk håndskrift.

Parkering (se vedlegg):
Der er godt med parkeringsplasser i området. På tomten er det plass til ca 10 biler ved fornuftig parkering, i Nedre Eiker vei vis-a-vis skolebygget er der plass til noen biler.

På baksiden av bygget på nabotomten ved bilforretningen kan man parkere på kveldstid.

Parkeringsplassene er merket med grønn P, kjørevei til parkering vises med samme farge som plassene. Sti fra parkeringen ved bilforhandleren er merket med grønt.
Det må ikke parkeres i gaten ved skolen, der er det busstopp! Hvis man parkere vis-a-vis skolebygget må man passe på at man ikke kommer for nært innkjørselen.
Her er det trafikk av store trailere hele døgnet.
De som parkerer inne på tomten, må parkere tettest mulig slik at flest mulig får plass og med nesen mot porten slik at man slipper å rygge ut.


Hilsen
Steinar Winnem
leder Slekt og Data Drammen 


Slekt og Data Buskerud, 23. februar 2017, klokka 19:00

Tittel: Slektsgruppe Hallingdal
Sted: Ål Bygdearkiv

Kveldens tema er Kilder og kilderegistrering 


Slekt og Data Kongsberg, 22. februar 2017, klokka 13:00

Tittel: Spør en slektsgransker
Sted: Kongsberg bibliotek, Krona

Trenger du hjelp til å finne dine røtter? Har du en slektsnøtt du ikke klarer å løse? Eller er du nybegynner å lurer på hvor du skal starte?

En representant fra Slekt og Data Kongsberg vil være tilgjengelig på Kongsberg bibliotek, Krona annenhver onsdag kl. 13-16, og vil hjelpe deg i søk og gi veiledning innen slektsgransking. Ta gjerne med deg den informasjon du har om den/de du leter etter slik at vi kan hjelpe deg på en effektiv måte.


Slekt og Data Drammen, 15. februar 2017, klokka 18:00

Tittel: Arbeidsmøte Slekt og Data Drammen
Sted: Strømfjerdingen, Nedre Eiker vei 13. Drammen

Onsdag 15. februar 2017 kl 18:00-21:00
Arrangementstype: Åpent møte.


Sted: Strømsfjerdingen, Nedre Eiker vei 13, DRAMMEN
Kontaktperson: Steinar Winnem, epost steinar.winnem@gmail.com

Program:

 • 18:00-18:15 - Gotisk kvarter

 • 18:15-20:45 - Arbeidsmøte - vi hjelper hverandre 

Velkommen til vårt møte hvor du kan treffe andre som driver med slektsgransking og hvor vi kan lære av hverandre og hjelpe hverandre.

Ta med din egen Windows/Mac/Linux PC slik at du får med deg eventuelle funn tilbake. Vi har trådløst nettverk.

Møtet er åpent for alle som er interessert i slekts- og lokalhistorie enten du er medlem i Slekt og Data eller ikke. Det er gratis adgang.

Vi tilbyr kaffe, te og sjokolade og serverer kjeks til for kr. 20,00.


Gotisk kvarter:
Gotisk kvarter er et fast innslag på alle møtene våre. I møteinvitasjonen ligger der en lenke til en tekst skrevet med gotisk håndskrift fra en eller annen kirkebok. Vi ønsker at du skal forsøke å tyde teksten og skrive den ned og ta med til arbeidsmøtet. Der vil vi presentere løsningen og diskutere teksten.

Se møteinvitasjon for detaljer om dagens oppgave.


Tips:
Universitetet i Bergen har laget et online Kurs i Gotisk håndskrift - http://www.hist.uib.no/gotisk/
Digitalarkivet har laget apper for gotisk håndskrift, Android og iPhone. Der kan du bl. a. skrive ned en tekst på norsk og få den oversatt til gotisk håndskrift.

Arbeidsmøte:
Vi hjelper hverandre med å søke etter aner, installere og sette igang slektsprogram, finne kilder på nett, overføre slektsdata mellom slektsprogrammer, osv. Vi bistår også med å legge ut etterlysninger på Slektsforum. Ved behov kan vi jobbe i grupper hvis f.eks. flere ønsker hjelp med samme slektsprogram.

Parkering (se vedlegg):
Der er godt med parkeringsplasser i området. På tomten er det plass til ca 10 biler ved fornuftig parkering, i Nedre Eiker vei vis-a-vis skolebygget er der plass til noen biler.

På baksiden av bygget på nabotomten ved bilforretningen kan man parkere på kveldstid.

Parkeringsplassene er merket med grønn P, kjørevei til parkering vises med samme farge som plassene. Sti fra parkeringen ved bilforhandleren er merket med grønt.
Det må ikke parkeres i gaten ved skolen, der er det busstopp! Hvis man parkere vis-a-vis skolebygget må man passe på at man ikke kommer for nært innkjørselen.
Her er det trafikk av store trailere hele døgnet.
De som parkerer inne på tomten, må parkere tettest mulig slik at flest mulig får plass og med nesen mot porten slik at man slipper å rygge ut.


Hilsen
Steinar Winnem
leder Slekt og Data Drammen 


Slekt og Data Kongsberg, 14. februar 2017, klokka 18:30

Tittel: Slekt og Data Kongsberg - åpent møte
Sted: Archon IKA Kongsberg Frogs vei 48

Årsmøte i Slekt og Data Kongsberg
 
Etter årsmøte blir det foredrag om Bevergrenda ved Turid Langaas Jenssen  


Slekt og Data Kongsberg, 8. februar 2017, klokka 13:00

Tittel: Spør en slektsgransker
Sted: Kongsberg bibliotek, Krona

Trenger du hjelp til å finne dine røtter? Har du en slektsnøtt du ikke klarer å løse? Eller er du nybegynner å lurer på hvor du skal starte?

En representant fra Slekt og Data Kongsberg vil være tilgjengelig på Kongsberg bibliotek, Krona annenhver onsdag kl. 13-16, og vil hjelpe deg i søk og gi veiledning innen slektsgransking. Ta gjerne med deg den informasjon du har om den/de du leter etter slik at vi kan hjelpe deg på en effektiv måte.


Slekt og Data Buskerud, 6. februar 2017, klokka 17:30

Tittel: Nybegynnerkurs i Nedre Eiker
Sted: Nedre Eiker bibliotek

Slekt og Data Buskerud tilbyr nybegynnerkurs i slektsgranskning!

Sted: Nedre Eiker bibliotek

Tid: Mandagene 6/2, 13/2, 20/2 og 6/3 kl. 17.30 til 19.00

Pris: Kr. 100,00 for hele kurset (betales første kurskveld)

Påmelding: leder@bu.slektogdata.no

I tillegg vil det være anledning til å få individuelle råd og hjelp fra

kl. 15.00 på alle de ovennevnte mandager (6/3 fra kl. 13.00).

Ta gjerne med egen PC.


Slekt og Data Buskerud, 6. februar 2017, klokka 13:00

Tittel: Møt en slektsforsker - Nedre Eiker Bibliotek
Sted: Nedre Eiker Bibliotek

Hver første mandag i måneden kl. 13-19 vil en person fra Slekt og Data Buskerud gi deg veiledning og hjelp om akkurat din slekt. Gratis inngang. 


Slekt og Data Kongsberg, 4. februar 2017, klokka 10:00

Tittel: Lørdagsåpen lesesal på Statsarkivet i Kongsberg
Sted: Statsarkivet i Kongsberg Frogs vei 44

Tema: Dødsfall og skifte
 
Kl. 10.30 blir det en presentasjon av dagens tema. 
 
Statsarkivet stiller med god bemanning, og kan hente fram arkivmateriale fra magasinet, samt hjelpe til med tyding av gotisk skrift.
Slekt og Data Kongsberg er til stede og bistår med hjelp i søk i ulike kilder.  
 
Hvis du ønsker tilgang til materiale fra IKA Kongsberg så må det bestilles på forhånd. 
 


Slekt og Data Buskerud, 26. januar 2017, klokka 19:00

Tittel: Slektsgruppe Hallingdal
Sted: Ål Bygdearkiv

Kveldens tema er Database, filer, orden og backup. 


Slekt og Data Kongsberg, 25. januar 2017, klokka 13:00

Tittel: Spør en slektsgransker
Sted: Kongsberg bibliotek, Krona

Trenger du hjelp til å finne dine røtter? Har du en slektsnøtt du ikke klarer å løse? Eller er du nybegynner å lurer på hvor du skal starte?

En representant fra Slekt og Data Kongsberg vil være tilgjengelig på Kongsberg bibliotek, Krona annenhver onsdag kl. 13-16, og vil hjelpe deg i søk og gi veiledning innen slektsgransking. Ta gjerne med deg den informasjon du har om den/de du leter etter slik at vi kan hjelpe deg på en effektiv måte.


Slekt og Data Buskerud, 16. januar 2017, klokka 18:00

Tittel: Møt en slektsforsker - Nedre Eiker Bibliotek
Sted: Nedre Eiker Bibliotek

Kom i gang og lær mer om slektsforskning. En innføring i hvordan du går fram.
Hver første mandag i måneden kl. 13-19 vil en person fra Slekt og Data Buskerud gi deg veiledning og hjelp om akkurat din slekt. Gratis inngang. 


Slekt og Data Kongsberg, 11. januar 2017, klokka 13:00

Tittel: Spør en slektsgransker
Sted: Kongsberg bibliotek, Krona

Trenger du hjelp til å finne dine røtter? Har du en slektsnøtt du ikke klarer å løse? Eller er du nybegynner å lurer på hvor du skal starte?

En representant fra Slekt og Data Kongsberg vil være tilgjengelig på Kongsberg bibliotek, Krona annenhver onsdag kl. 13-16, og vil hjelpe deg i søk og gi veiledning innen slektsgransking. Ta gjerne med deg den informasjon du har om den/de du leter etter slik at vi kan hjelpe deg på en effektiv måte.


Slekt og Data Kongsberg, 10. januar 2017, klokka 18:30

Tittel: Slekt og Data Kongsberg - åpent møte
Sted: Archon IKA Kongsberg Frogs vei 48

Tema ikke fastsatt 


Slekt og Data Kongsberg, 7. januar 2017, klokka 10:00

Tittel: Lørdagsåpen lesesal på Statsarkivet i Kongsberg
Sted: Statsarkivet i Kongsberg Frogsvei 44

Slektsgransking, også for nybegynnere, - med deltakelse fra IKA Kongsberg.
 
Kl. 10.30 blir det en presentasjon av tema, samt en presentasjon fra IKA Kongsberg.
 
Statsarkivet stiller med god bemanning, og kan hente fram arkivmateriale fra magasinet, samt hjelpe til med tyding av gotisk skrift.
IKA Kongsberg er tilstede og kan svare på spørsmål om kommunale arkiver. Men hvis du ønsker tilgang til materiale fra IKA Kongsberg så må det bestilles på forhånd.
Slekt og Data Kongsberg er til stede og bistår med hjelp i søk i ulike kilder.  
 


Slekt og Data Kongsberg, 14. desember 2016, klokka 13:00

Tittel: Spør en slektsgransker
Sted: Kongsberg bibliotek, Krona

Trenger du hjelp til å finne dine røtter? Har du en slektsnøtt du ikke klarer å løse? Eller er du nybegynner å lurer på hvor du skal starte?

En representant fra Slekt og Data Kongsberg vil være tilgjengelig på Kongsberg bibliotek, Krona annenhver onsdag kl. 13-16, og vil hjelpe deg i søk og gi veiledning innen slektsgransking. Ta gjerne med deg den informasjon du har om den/de du leter etter slik at vi kan hjelpe deg på en effektiv måte.   


Slekt og Data Kongsberg, 13. desember 2016, klokka 18:30

Tittel: Slekt og Data Kongsberg - Åpent møte
Sted: Archon IKA Kongsberg Frogsvei 48

"Jul i en fattig heim i Drammen 1890" ved Eldbjørg Johansen, Slekt og Data Drammen
 
Advent og jul, kirkeåret ved tidligere prest i Modum, Jon Mamen. 


Slekt og Data Drammen, 7. desember 2016, klokka 18:00

Tittel: Temamøte Slekt og Data Drammen
Sted: LHL Drammen/Lier, Nøsteveien 2. 3413 Lier

Velkommen til vårt julemøte.
Tema i dag er "Noe om slekt på nett, fordeler og ulemper, med hovedvekt på MyHeritage" v/Ivan Kristensen.
 
For spørsmål kontakt drammen@bu.disnorge.no 

Velkommen til vårt møte hvor du kan treffe andre som driver med slektsgransking

Møtet er åpent for alle som er interessert i slekts- og lokalhistorie enten du er medlem i Slekt og Data eller ikke. Det er gratis adgang. Der er heis i bygget for de som trenger hjelp med trappene. Vi tilbyr kaffe, te og sjokolade og serverer kjeks til for kr. 10,00.

Program for kvelden:

 • Kl 18:00-18:15 Gotisk kvarter

 • Kl 18:30-19:30 Foredrag: "Noe om slekt på nett, fordeler og ulemper, med hovedvekt på MyHeritage"

 • Kl 19:30-21:00 Spørsmål og svar relatert til foredraget samt hjelp til søk, med slektsprogram, osv.

Gotisk kvarter: Gotisk kvarter er et fast innslag på alle møtene våre. I møteinvitasjonen legger vi en lenke til en tekst skrevet med gotisk håndskrift og hentet fra en tilgjengelig kilde. Vi ønsker at du skal forsøke å tyde teksten og skrive den ned til førstkommende møte. Der vil vi presentere løsningen og diskutere teksten.

(Oppgaven kommer i møteinvitasjonen)

Tips: Universitetet i Bergen har laget et Kurs i gotisk håndskrift, som er tilgjengelig i din nettleser på denne adressen: http://www.hist.uib.no/gotisk/

Arkivverket har laget apper for gotisk håndskrift for smart telefoner og nettbrett. Her kan du bl.a. skrive en norsk tekst og få den gjort om til gotisk håndskrift.
Last ned appen for Android eller iPhone. I denne appen kan du bl.a. skrive inn en tekst og få den omgjort til gotisk skrift.

Hilsen
Steinar Winnem
Leder Slekt og Data Drammen


Slekt og Data Kongsberg, 30. november 2016, klokka 13:00

Tittel: Spør en slektsgransker
Sted: Kongsberg bibliotek, Krona

Trenger du hjelp til å finne dine røtter? Har du en slektsnøtt du ikke klarer å løse? Eller er du nybegynner å lurer på hvor du skal starte?

En representant fra Slekt og Data Kongsberg vil være tilgjengelig på Kongsberg bibliotek, Krona annenhver onsdag kl. 13-16, og vil hjelpe deg i søk og gi veiledning innen slektsgransking. Ta gjerne med deg den informasjon du har om den/de du leter etter slik at vi kan hjelpe deg på en effektiv måte


Slekt og Data Buskerud, 24. november 2016, klokka 19:00

Tittel: Slektsmøte Hallingdal
Sted: Ål Bygdearkiv

Slektsgranskermøte siste torsdag i hver måned i Ål Bygdearkiv. 
Vi hjelper hverandre og kan ta opp ulike tema ved behov  


Slekt og Data Kongsberg, 21. november 2016, klokka 18:30

Tittel: Nybegynnerkurs Kongsberg dag 3
Sted: Archon IKA Kongsberg Frogs vei 48

Nybegynnerkurs dag 3 av 3

Nybegynnerkurs over 3 kvelder - mandagene 7/11, 14/11 og 21/11. Alle dager kl. 18.30 - 21.00Slekt og Data Drammen, 16. november 2016, klokka 18:00

Tittel: Arbeidsmøte DIS-Drammen
Sted: LHL Drammen/Lier, Nøsteveien 2. 3413 Lier

Velkommen til arbeidsmøtet
På møtet hjelper vi hverandre å finne våre aner eller med andre spørsmål angående slektsgranskning eller relatert til bruk av PC/Mac.
 
For spørsmål kontakt drammen@bu.disnorge.no 

Velkommen til vårt møte hvor du kan treffe andre som driver med slektsgransking

Møtet er åpent for alle som er interessert i slekts- og lokalhistorie enten du er medlem i Slekt og Data eller ikke. Det er gratis adgang. Der er heis i bygget for de som trenger hjelp med trappene. Vi tilbyr kaffe, te og sjokolade og serverer kjeks til for kr. 10,00.


Program for kvelden:

 • Kl 18:00-18:15 Gotisk kvarter

 • Kl 18::15-21:00 Vi hjelper hverandre med søk, slektsprogram, PC-trøbbel, osv. Det er mulig at vi kan opprette et par brukergrupper for slektsprogram. Vi har følgende fordeling på bruke av de mest populære slektsprogrammene for PC og/eller Mac:

  • Brothers Keeper (PC) – 49 (24%)

  • Legacy (PC) – 43 (21%)

  • My Heritage (online) – 30 (15%)

  • Embla (PC) – 29 (14%)

  • Mac Family Tree (Mac) – 5 (2%)


Gotisk kvarter: Gotisk kvarter er et fast innslag på alle møtene våre. I møteinvitasjonen legger vi en lenke til en tekst skrevet med gotisk håndskrift og hentet fra en tilgjengelig kilde. Vi ønsker at du skal forsøke å tyde teksten og skrive den ned til førstkommende møte. Der vil vi presentere løsningen og diskutere teksten.

(Oppgaven kommer i møteinvitasjonen)

Tips: Universitetet i Bergen har laget et Kurs i gotisk håndskrift, som er tilgjengelig i din nettleser på denne adressen: http://www.hist.uib.no/gotisk/

Arkivverket har laget apper for gotisk håndskrift for smart telefoner og nettbrett. Her kan du bl.a. skrive en norsk tekst og få den gjort om til gotisk håndskrift.
Last ned appen for Android eller iPhone. I denne appen kan du bl.a. skrive inn en tekst og få den omgjort til gotisk skrift.

Hilsen
Steinar Winnem
Leder Slekt og Data Drammen


Slekt og Data Kongsberg, 16. november 2016, klokka 13:00

Tittel: Spør en slektsgransker
Sted: Kongsberg bibliotek Krona

Trenger du hjelp til å finne dine røtter? Har du en slektsnøtt du ikke klarer å løse? Eller er du nybegynner å lurer på hvor du skal starte?

En representant fra Slekt og Data Kongsberg vil være tilgjengelig på Kongsberg bibliotek, Krona annenhver onsdag kl. 13-16, og vil hjelpe deg i søk og gi veiledning innen slektsgransking. Ta gjerne med deg den informasjon du har om den/de du leter etter slik at vi kan hjelpe deg på en effektiv måte


Slekt og Data Kongsberg, 14. november 2016, klokka 18:30

Tittel: Nybegynnerkurs Kongsberg dag 2
Sted: Archon IKA Kongsberg Frogs vei 48

Nybegynnerkurs dag 2 av 3

Nybegynnerkurs over 3 kvelder - mandagene 7/11, 14/11 og 21/11. Alle dager kl. 18.30 - 21.00Slekt og Data Kongsberg, 12. november 2016, klokka 10:00

Tittel: Arkivdagen 2016
Sted: Statsarkivet i Kongsberg

"Da klokka klang " Det blir rundturer i magasinet der Statsarkivet viser fram materiale i forhold til temaet. I tillegg blir det åpen lesesal der de som ønsker kan se arkivsaker eller få hjelp til slektsgranskingen. Slekt og Data Kongsberg er også til stede ig bistår med hjelp og veiledning.


Slekt og Data Kongsberg, 12. november 2016, klokka 10:00

Tittel: Arkivdagen 2016 - Da klokka klang
Sted: Statsarkivet i Kongsberg Frogsvei 44

I samarbeid med Slekt og Data Kongsberg (tidligere DIS-Kongsberg) og IKA Kongsberg inviterer Statsarkivet i Kongsberg til markering av arkivdagen 2016!  Årets tema er "Da klokka klang", og vi kan by på rundturer i magasinet der vi viser fram materiale innenfor tema.

Vi har også åpen lesesal der de som ønsker kan se på arkivsaker eller få hjelp til slektsgranskingen. Slekt og Data Kongsberg er også til stede og kan hjelpe til med søking i kilder på nett. Materiale fra IKA Kongsberg må bestilles på forhånd.


Slekt og Data Kongsberg, 8. november 2016, klokka 18:30

Tittel: Slekt og Data Kongsberg - Åpent møte
Sted: Archon IKA Kongsberg Frogsvei 48

Vi får besøk av representanter fra Mormonerkirken som skal snakke om hvordan Mormonerkirken arbeider med slektsforskning, og vil demonstrere bruk av FamilySearch og FamilyTree. 


Slekt og Data Kongsberg, 7. november 2016, klokka 18:30

Tittel: Nybegynnerkurs Kongsberg dag 1
Sted: Archon IKA Kongsberg Frogs vei 48

Nybegynnerkurs dag 1 av 3

Nybegynnerkurs over 3 kvelder - mandagene 7/11, 14/11 og 21/11. Alle dager kl. 18.30 - 21.00

Pris for hele kurset er kr. 750.- for ikke medlemmer / kr. 250.- for DIS-medlemmer.

Kurset holdes på Archon, IKA Kongsberg, Frogsvei 48.

Påmelding til kongsberg@bu.disnorge.no eller pr tlf 900 90 773 (gjerne som SMS)


Slekt og Data Drammen, 2. november 2016, klokka 18:00

Tittel: Temamøte DIS-Drammen
Sted: LHL Drammen/Lier, Nøsteveien 2. 3413 Lier

Velkommen til temamøtet.
Tema i dag er "DNA" v/Heidi Sitara Fjeldvig, Slekt og Data

Har vært slektsforsker i ca 30 år. Har morsslekt fra Romsdal (Fræna, Åndalsnes, Grytten, Raumadalen, Lesja, Dovre) og Orkanger

Farsslekt fra Nord-Trøndelag: Levanger, Åsen, Forsen, Leksvik.

Har sittet i styret i Slekt og Data i Norge i 2 perioder, og har sittet i styret i Oslo/Akershus i to perioder.

 

Jobber i politiet med kvalitetssikring og revisjon av politiets IKT-prosjekter, og har vær konsulent i mange år innen prosjekt- og programledelse før det.

 

Av andre interesser i tillegg til slektsforskning og bruk av DNA: fotografering, golf og reising.

 
 
For spørsmål kontakt drammen@bu.disnorge.no 

Velkommen til vårt møte hvor du kan treffe andre som driver med slektsgransking

Møtet er åpent for alle som er interessert i slekts- og lokalhistorie enten du er medlem i Slekt og Data eller ikke. Det er gratis adgang. Der er heis i bygget for de som trenger hjelp med trappene. Vi tilbyr kaffe, te og sjokolade og serverer kjeks til for kr. 10,00.

Program for kvelden:

 • Kl 18:00-18:15 Gotisk kvarter

 • Kl 18:30-19:30 Foredrag

 • Kl 19:30-21:00 Spørsmål og svar relatert til foredraget samt hjelp til søk, med slektsprogram, osv.


Gotisk kvarter: Gotisk kvarter er et fast innslag på alle møtene våre. I møteinvitasjonen legger vi en lenke til en tekst skrevet med gotisk håndskrift og hentet fra en tilgjengelig kilde. Vi ønsker at du skal forsøke å tyde teksten og skrive den ned til førstkommende møte. Der vil vi presentere løsningen og diskutere teksten.

(Oppgaven kommer i møteinvitasjonen)

Tips: Universitetet i Bergen har laget et Kurs i gotisk håndskrift, som er tilgjengelig i din nettleser på denne adressen: http://www.hist.uib.no/gotisk/

Arkivverket har laget apper for gotisk håndskrift for smart telefoner og nettbrett. Her kan du bl.a. skrive en norsk tekst og få den gjort om til gotisk håndskrift.
Last ned appen for Android eller iPhone. I denne appen kan du bl.a. skrive inn en tekst og få den omgjort til gotisk skrift.

Hilsen
Steinar Winnem
Leder Slekt og Data Drammen


Slekt og Data Kongsberg, 2. november 2016, klokka 13:00

Tittel: Spør en slektsgransker
Sted: Kongsberg bibliotek, Krona

Trenger du hjelp til å finne dine røtter? Har du en slektsnøtt du ikke klarer å løse? Eller er du nybegynner å lurer på hvor du skal starte?

En representant fra Slekt og Data Kongsberg vil være tilgjengelig på Kongsberg bibliotek, Krona annenhver onsdag kl. 13-16, og vil hjelpe deg i søk og gi veiledning innen slektsgransking. Ta gjerne med deg den informasjon du har om den/de du leter etter slik at vi kan hjelpe deg på en effektiv måte


Slekt og Data Buskerud, 29. oktober 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsforskerdagen i Buskerud
Sted: Drammensbiblioteket kl. 10-14.30 Kongsberg bibliotek kl. 10-15

Det blir foredrag og stands både i Drammen og Kongsberg


Slekt og Data Buskerud, 27. oktober 2016, klokka 19:00

Tittel: Slektsmøte Hallingdal
Sted: Ål Bygdearkiv

Slektsgranskermøte siste torsdag i hver måned i Ål Bygdearkiv. 
Vi hjelper hverandre og kan ta opp ulike tema ved behov  

Denne kvelden skal vi få alle i gang med registrering av slekta på PC/MAC. Det vil si at dei som er i gang kan få velje om dei vil arbeide vidare med eigen slekt eller hjelpe til for at dei som ikkje er i gang skal kome i gang. Ta med eigen PC/MAC. Det er ein stor fordel om du har program installert før møtet, men me kan hjelpe til om du treng dette.

For dei som ikkje har program installert er det fritt fram for å installere det du sjølv vil, men me meiner at noko av det beste ein kan starte med i dag er Legacy. Dette kan lastast ned her: http://www.legacynorsk.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

Me har liten erfaring med MAC og veit at det er få program å velje i, men me skal prøve å hjelpe MAC-brukarar også.

På møtet håpar me å kunne presentere ein plan for møta utover vinteren. Om det er venner, slektningar, naboar eller andre som ynskjer å vera med er det berre å be dei om å møte opp.

 


Slekt og Data Drammen, 19. oktober 2016, klokka 18:00

Tittel: Arbeidsmøte DIS-Drammen
Sted: LHL Drammen/Lier, Nøsteveien 2. 3413 Lier

Velkommen til arbeidsmøtet
På møtet hjelper vi hverandre å finne våre aner eller med andre spørsmål angående slektsgranskning eller relatert til bruk av PC/Mac.

Velkommen til vårt møte hvor du kan treffe andre som driver med slektsgransking

Møtet er åpent for alle som er interessert i slekts- og lokalhistorie enten du er medlem i Slekt og Data eller ikke. Det er gratis adgang. Der er heis i bygget for de som trenger hjelp med trappene. Vi tilbyr kaffe, te og sjokolade og serverer kjeks til for kr. 10,00.


Program for kvelden:

 • Kl 18:00-18:15 Gotisk kvarter

 • Kl 18::15-21:00 Vi hjelper hverandre med søk, slektsprogram, PC-trøbbel, osv. Det er mulig at vi kan opprette et par brukergrupper for slektsprogram. Vi har følgende fordeling på bruke av de mest populære slektsprogrammene for PC og/eller Mac:

  • Brothers Keeper (PC) – 49 (24%)

  • Legacy (PC) – 43 (21%)

  • My Heritage (online) – 30 (15%)

  • Embla (PC) – 29 (14%)

  • Mac Family Tree (Mac) – 5 (2%)


Gotisk kvarter: Gotisk kvarter er et fast innslag på alle møtene våre. I møteinvitasjonen legger vi en lenke til en tekst skrevet med gotisk håndskrift og hentet fra en tilgjengelig kilde. Vi ønsker at du skal forsøke å tyde teksten og skrive den ned til førstkommende møte. Der vil vi presentere løsningen og diskutere teksten.

(Oppgaven kommer i møteinvitasjonen)

Tips: Universitetet i Bergen har laget et Kurs i gotisk håndskrift, som er tilgjengelig i din nettleser på denne adressen: http://www.hist.uib.no/gotisk/

Arkivverket har laget apper for gotisk håndskrift for smart telefoner og nettbrett. Her kan du bl.a. skrive en norsk tekst og få den gjort om til gotisk håndskrift.
Last ned appen for Android eller iPhone. I denne appen kan du bl.a. skrive inn en tekst og få den omgjort til gotisk skrift.

Hilsen
Steinar Winnem
Leder Slekt og Data Drammen

 


Slekt og Data Kongsberg, 11. oktober 2016, klokka 18:30

Tittel: Slekt og Data Kongsberg - Åpent møte
Sted: Archon IKA Kongsberg Frogsvei 48

Søk etter slekt i Sverige v/ Hilde Wedde
 
Etter foredraget blir det Gotisk kvarter, og muligheter for å få hjelp og veiledning. Ta med egen pc.
Nybegynnerkrok.  
 


Slekt og Data Drammen, 5. oktober 2016, klokka 18:00

Tittel: Temamøte DIS-Drammen
Sted: LHL Drammen/Lier, Nøsteveien 2. 3413 Lier

Velkommen til temamøtet.
Tema i dag er "Søk i Danmark" v/Ivan Kristensen, Slekt og Data Buskerud
 
Å søke etter slekt i Danmark er nesten som i Norge, men dog med litt forskjeller.
Nettsidene er selvsagt noen andre, har andre adresser og er oppbygget noe annerledes.
Størst forskjell er kanskje at Danmark er mye tettere befolket og man skal kun beveger seg noen få kilometer i en eller annen retning, før men er i et annet kirkesogn.
Vi skal se litt på hvor vi kan søke, hvordan vi kan søke og hvordan vi finner rett sted å søke.
Det vil bli mulig å laste ned et ark med diverse nettadresser fra Slekt og Data Buskerud sin hjemmeside.
 

Velkommen til vårt møte hvor du kan treffe andre som driver med slektsgransking

Møtet er åpent for alle som er interessert i slekts- og lokalhistorie enten du er medlem i Slekt og Data eller ikke. Det er gratis adgang. Der er heis i bygget for de som trenger hjelp med trappene. Vi tilbyr kaffe, te og sjokolade og serverer kjeks til for kr. 10,00.


Program for kvelden:

 • Kl 18:00-18:15 Gotisk kvarter

 • Kl 18:30-19:30 Foredrag

 • Kl 19:30-21:00 Spørsmål og svar relatert til foredraget samt hjelp til søk, med slektsprogram, osv.Gotisk kvarter: Gotisk kvarter er et fast innslag på alle møtene våre. I møteinvitasjonen legger vi en lenke til en tekst skrevet med gotisk håndskrift og hentet fra en tilgjengelig kilde. Vi ønsker at du skal forsøke å tyde teksten og skrive den ned til førstkommende møte. Der vil vi presentere løsningen og diskutere teksten.

(Oppgaven kommer i møteinvitasjonen)

Tips: Universitetet i Bergen har laget et Kurs i gotisk håndskrift, som er tilgjengelig i din nettleser på denne adressen: http://www.hist.uib.no/gotisk/

Arkivverket har laget apper for gotisk håndskrift for smart telefoner og nettbrett. Her kan du bl.a. skrive en norsk tekst og få den gjort om til gotisk håndskrift.
Last ned appen for Android eller iPhone. I denne appen kan du bl.a. skrive inn en tekst og få den omgjort til gotisk skrift.

Hilsen
Steinar Winnem
Leder Slekt og Data Drammen


Slekt og Data Buskerud, 29. september 2016, klokka 19:00

Tittel: Slektsmøte Hallingdal
Sted: Ål Bygdearkiv

Slektsgranskermøte siste torsdag i hver måned i Ål Bygdearkiv. 
Vi hjelper hverandre og kan ta opp ulike tema ved behov  


Slekt og Data Drammen, 21. september 2016, klokka 18:00

Tittel: Arbeidsmøte DIS-Drammen
Sted: LHL Drammen/Lier, Nøsteveien 2. 3413 Lier

Velkommen til arbeidsmøtet
På møtet hjelper vi hverandre å finne våre aner eller med andre spørsmål angående slektsgranskning eller relatert til bruk av PC/Mac.

Velkommen til vårt møte hvor du kan treffe andre som driver med slektsgransking

Møtet er åpent for alle som er interessert i slekts- og lokalhistorie enten du er medlem i Slekt og Data eller ikke. Det er gratis adgang. Der er heis i bygget for de som trenger hjelp med trappene. Vi tilbyr kaffe, te og sjokolade og serverer kjeks til for kr. 10,00.

Program for kvelden:

 • Kl 18:00-18:15 Gotisk kvarter

 • Kl 18::15-21:00 Vi hjelper hverandre med søk, slektsprogram, PC-trøbbel, osv. Det er mulig at vi kan opprette et par brukergrupper for slektsprogram. Vi har følgende fordeling på bruke av de mest populære slektsprogrammene for PC og/eller Mac:

  • Brothers Keeper (PC) – 49 (24%)

  • Legacy (PC) – 43 (21%)

  • My Heritage (online) – 30 (15%)

  • Embla (PC) – 29 (14%)

  • Mac Family Tree (Mac) – 5 (2%)


Gotisk kvarter: Gotisk kvarter er et fast innslag på alle møtene våre. I møteinvitasjonen legger vi en lenke til en tekst skrevet med gotisk håndskrift og hentet fra en tilgjengelig kilde. Vi ønsker at du skal forsøke å tyde teksten og skrive den ned til førstkommende møte. Der vil vi presentere løsningen og diskutere teksten.


Teksten denne gangen finner du her -
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17118315#155629,26007798
Teksten er hentet i det danske Rigsarkivet "Kontraministerialbog Skamstrup Sogn, døde Mandkiøn 1828-1829" og vi er spesielt interessert i linje 17. 

Tips: Universitetet i Bergen har laget et Kurs i gotisk håndskrift, som er tilgjengelig i din nettleser på denne adressen: http://www.hist.uib.no/gotisk/

Arkivverket har laget apper for gotisk håndskrift for smart telefoner og nettbrett. Her kan du bl.a. skrive en norsk tekst og få den gjort om til gotisk håndskrift.
Last ned appen for Android eller iPhone. I denne appen kan du bl.a. skrive inn en tekst og få den omgjort til gotisk skrift.

Hilsen
Steinar Winnem
Leder Slekt og Data Drammen


Slekt og Data Kongsberg, 13. september 2016, klokka 18:30

Tittel: Slekt og Data Kongsberg - Åpent møte
Sted: Archon IKA Kongsberg Frogsvei 48

Søk etter slekt i Danmark v/Ivan Kristensen 
 
Etter foredraget blir det Gotisk kvarter, og muligheter for å få hjelp og veiledning. Ta med egen pc.
Nybegynnerkrok.  


Slekt og Data Drammen, 7. september 2016, klokka 18:00

Tittel: Temamøte DIS-Drammen
Sted: LHL Drammen/Lier, Nøsteveien 2. 3413 Lier

Velkommen til temamøtet.
Tema i dag er "ikke fastsatt enda" v/

Velkommen til vårt møte hvor du kan treffe andre som driver med slektsgransking og hvor vi kan lære av hverandre.
På temamøtet holdes et foredrag om et relevant emne og etter foredraget snakker vi om temaet eller om andre ting som du er interessert i.
Møtet er åpent for alle som er interessert i slekts- og lokalhistorie enten du er medlem i Slekt og Data eller ikke. Det er gratis adgang.
Vi holder til i LHL-Senter Drammen/Lier, Nøsteveien 2, 3413 Lier i 2. etasje. Der er heis i bygget.
Vi koker kaffe/te/sjokolade og serverer kjeks til for kr. 10,00.


Slekt og Data Drammen, 17. august 2016, klokka 18:00

Tittel: Arbeidsmøte DIS-Drammen
Sted: Ilebergveien 21, inng. fra Fjellheimgata, 3011 Drammen

Velkommen til arbeidsmøtet
På møtet hjelper vi hverandre å finne våre aner eller med andre spørsmål angående slektsgranskning eller relatert til bruk av PC/Mac.

Velkommen til vårt møte hvor du kan treffe andre som driver med slektsgransking og hvor vi kan lære av hverandre.
På arbeidsmøtet hjelper vi hverandre med søk, slektsprogram, installasjon osv. Vi har trådløst nettverk og du tar med din egen PC/Mac.
Møtet er åpent for alle som er interessert i slekts- og lokalhistorie enten du er medlem i DIS-Norge eller ikke.
Vi holder til i gamle Fjellheim skole på Brakerøya i 4. etasje. Der er heis i bygget. Man trenger nøkkel for å kunne betjene heisen. Ring telefonnummeret som står på plakaten på utgangsdøren.
Vi koker vann og gir tilgang til pulverkaffe, te og kjeks for kr. 10,00.


Slekt og Data Drammen, 1. juni 2016, klokka 18:00

Tittel: Temamøte DIS-Drammen
Sted: Ilebergveien 21, inng. fra Fjellheimgata, 3011 Drammen

Velkommen til temamøtet.
Tema i dag er "Ny programvare for visning av skanna arkivmateriale i Digitalarkivet" v/Kristian Hunskaar, Riksarkivet.
Kristian vil vise kirkebøker, tinglysningsmateriale og andre kildekategorier. Noe av dette er ikke tilgjengelig enda. 

Velkommen til vårt møte hvor du kan treffe andre som driver med slektsgransking og hvor vi kan lære av hverandre.
På temamøtet holdes et foredrag om et relevant emne og etter foredraget snakker vi om temaet eller om andre ting som du er interessert i.
Møtet er åpent for alle som er interessert i slekts- og lokalhistorie enten du er medlem i DIS-Norge eller ikke. Det er gratis adgang.
Vi holder til i gamle Fjellheim skole på Brakerøya i 4. etasje. Der er heis i bygget. Man trenger nøkkel for å kunne betjene heisen. Ring telefonnummeret som står på plakaten på utgangsdøren.
Vi koker vann og gir tilgang til pulverkaffe, te og kjeks for kr. 10,00.


Slekt og Data Buskerud, 26. mai 2016, klokka 19:00

Tittel: Slektsgranskergruppe Hallingdal
Sted: Ål Bygdearkiv

Tema: Slektsprogram og hvordan registrere det vi finner. 


Slekt og Data Drammen, 18. mai 2016, klokka 18:00

Tittel: Arbeidsmøte DIS-Drammen
Sted: Ilebergveien 21, inng. fra Fjellheimgata, 3011 Drammen

Velkommen til arbeidsmøtet
På møtet hjelper vi hverandre å finne våre aner eller med andre spørsmål angående slektsgranskning eller relatert til bruk av PC/Mac.

Velkommen til vårt møte hvor du kan treffe andre som driver med slektsgransking og hvor vi kan lære av hverandre.
På arbeidsmøtet hjelper vi hverandre med søk, slektsprogram, installasjon osv. Vi har trådløst nettverk og du tar med din egen PC/Mac.
Møtet er åpent for alle som er interessert i slekts- og lokalhistorie enten du er medlem i DIS-Norge eller ikke.
Vi holder til i gamle Fjellheim skole på Brakerøya i 4. etasje. Der er heis i bygget. Man trenger nøkkel for å kunne betjene heisen. Ring telefonnummeret som står på plakaten på utgangsdøren.
Vi koker vann og gir tilgang til pulverkaffe, te og kjeks for kr. 10,00.


Slekt og Data Kongsberg, 10. mai 2016, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - åpent møte
Sted: Archon IKA-Kongsberg Frogsvei 48

Nettbaserte slektsprogrammer - My Heritage og Geni.
Litt generell informasjon om slektsprogrammer først. Etterpå deler vi inn i grupper der dere kan få hjelp og veiledning i de ulike programmene.
 
Det vil også bli en egen gruppe for nybegynnere der dere kan få personlig hjelp med slektsforskningen. 


Slekt og Data Drammen, 4. mai 2016, klokka 18:00

Tittel: Temamøte DIS-Drammen
Sted: Ilebergveien 21, inng. fra Fjellheimgata, 3011 Drammen

Velkommen til temamøtet.
Tema i dag er "Ut av historiens mørke" v/Ole Bjørn Darrud fra Lier.
 
De eldste kirkebøkene i Bø/Lunde i Telemark er skrevet av og ligger på nettet.
Sammen med andre primærkilder kan nå slektshistoriene i området kompletteres og skrives om.
Ole Bjørn vil vise eksempler på ny forskning, drama og frodige historier fra 1700-tallet i Midt-Telemark. 
 
Hilsen 
Steinar Winnem
leder DIS-Drammen 

Velkommen til vårt møte hvor du kan treffe andre som driver med slektsgransking og hvor vi kan lære av hverandre.
På temamøtet holdes et foredrag om et relevant emne og etter foredraget snakker vi om temaet eller om andre ting som du er interessert i.
Møtet er åpent for alle som er interessert i slekts- og lokalhistorie enten du er medlem i DIS-Norge eller ikke. Det er gratis adgang.
Vi holder til i gamle Fjellheim skole på Brakerøya i 4. etasje. Der er heis i bygget. Man trenger nøkkel for å kunne betjene heisen. Ring telefonnummeret som står på plakaten på utgangsdøren.
Vi koker vann og gir tilgang til pulverkaffe, te og kjeks for kr. 10,00.


Slekt og Data Buskerud, 21. april 2016, klokka 19:00

Tittel: Slektsgranskergruppe Hallingdal
Sted: Ål Bygdearkiv

Nå blir det møter for dere i Hallingdalregionen som ønsker å treffe andre slektsgranskere der dere kan dele erfaringer og hjelpe hverandre. Målet er å møtes en gang pr. mnd, og første møte blir 
torsdag 21. april kl. 19 i Ål Bygdearkiv. 
Møtene er åpne for alle interesserte. Gratis adgang. 
 


Slekt og Data Drammen, 20. april 2016, klokka 18:00

Tittel: Arbeidsmøte DIS-Drammen
Sted: Ilebergveien 21, inng. fra Fjellheimgata, 3011 Drammen

Velkommen til arbeidsmøtet
På møtet hjelper vi hverandre å finne våre aner eller med andre spørsmål angående slektsgranskning eller relatert til bruk av PC/Mac.

Velkommen til vårt møte hvor du kan treffe andre som driver med slektsgransking og hvor vi kan lære av hverandre.
På arbeidsmøtet hjelper vi hverandre med søk, slektsprogram, installasjon osv. Vi har trådløst nettverk og du tar med din egen PC/Mac.
Møtet er åpent for alle som er interessert i slekts- og lokalhistorie enten du er medlem i DIS-Norge eller ikke.
Vi holder til i gamle Fjellheim skole på Brakerøya i 4. etasje. Der er heis i bygget. Man trenger nøkkel for å kunne betjene heisen. Ring telefonnummeret som står på plakaten på utgangsdøren.
Vi koker vann og gir tilgang til pulverkaffe, te og kjeks for kr. 10,00.


Slekt og Data Buskerud, 12. april 2016, klokka 19:00

Tittel: Kurs i slektsforskning på Hønefoss
Sted: Svenskestua, Ringerike museum

Tirsdag 12. april kl. 19 - 21 arrangerer Ringerike Slektshistorielag og DIS-Buskerud kurs i slektsforskning på Ringerike museum (Svenskestua). Kursansvarlig er Nils Elsrud. Kurset er åpent for alle interesserte. Ingen påmelding.


Slekt og Data Kongsberg, 12. april 2016, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - åpent møte
Sted: Archon IKA-Kongsberg Frogsvei 48

Slektsprogrammer på egen pc - Brothers Keeper, Legacy og Embla. 
Litt generell informasjon om slektsprogrammer først. Etterpå deler vi inn i grupper der dere kan få hjelp og veiledning i de ulike programmene.
 
Det vil også bli en egen gruppe for nybegynnere der dere kan få personlig hjelp med slektsforskningen. 


Slekt og Data Drammen, 6. april 2016, klokka 18:00

Tittel: Temamøte DIS-Drammen
Sted: Ilebergveien 21, inng. fra Fjellheimgata, 3011 Drammen

Velkommen til temamøtet.
Tema i dag er "DIS-Norges nettsider" v/Steinar Winnem, nestleder DIS-Drammen
 
Hva finner vi der og hvordan kan vi bruke informasjonen.

Velkommen til vårt møte hvor du kan treffe andre som driver med slektsgransking og hvor vi kan lære av hverandre.
På temamøtet holdes et foredrag om et relevant emne og etter foredraget snakker vi om temaet eller om andre ting som du er interessert i.
Møtet er åpent for alle som er interessert i slekts- og lokalhistorie enten du er medlem i DIS-Norge eller ikke. Det er gratis adgang.
Vi holder til i gamle Fjellheim skole på Brakerøya i 4. etasje. Der er heis i bygget. Man trenger nøkkel for å kunne betjene heisen. Ring telefonnummeret som står på plakaten på utgangsdøren.
Vi koker vann og gir tilgang til pulverkaffe, te og kjeks for kr. 10,00.


Slekt og Data Kongsberg, 4. april 2016, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - Nybegynnerkurs dag 3
Sted: Archon IKA-Kongsberg Frogsvei 48

Nybegynnerkurs dag 3 av 3 


Slekt og Data Drammen, 16. mars 2016, klokka 18:00

Tittel: Arbeidsmøte DIS-Drammen
Sted: Ilebergveien 21, inng. fra Fjellheimgata, 3011 Drammen

Velkommen til arbeidsmøtet
På møtet hjelper vi hverandre å finne våre aner eller med andre spørsmål angående slektsgranskning eller relatert til bruk av PC/Mac.

Velkommen til vårt møte hvor du kan treffe andre som driver med slektsgransking og hvor vi kan lære av hverandre.
På arbeidsmøtet hjelper vi hverandre med søk, slektsprogram, installasjon osv. Vi har trådløst nettverk og du tar med din egen PC/Mac.
Møtet er åpent for alle som er interessert i slekts- og lokalhistorie enten du er medlem i DIS-Norge eller ikke.
Vi holder til i gamle Fjellheim skole på Brakerøya i 4. etasje. Der er heis i bygget. Man trenger nøkkel for å kunne betjene heisen. Ring telefonnummeret som står på plakaten på utgangsdøren.
Vi koker vann og gir tilgang til pulverkaffe, te og kjeks for kr. 10,00.


Slekt og Data Kongsberg, 14. mars 2016, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - Nybegynnerkurs dag 2
Sted: Archon IKA-Kongsberg Frogsvei 48

Nybegynnerkurs dag 2 av 3


Slekt og Data Kongsberg, 8. mars 2016, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - åpent møte
Sted: Archon IKA-Kongsberg Frogsvei 48

Tema ikke fastlagt. 


Slekt og Data Kongsberg, 7. mars 2016, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - Nybegynnerkurs dag 1
Sted: Archon IKA-Kongsberg Frogsvei 48

Nybegynnerkurs dag 1 av 3

Nybegynnerkurs over 3 kvelder - mandagene 7/3, 14/3 og 4/4. Alle dager kl. 18.30 - 21.00

Pris for hele kurset er kr. 700.- for ikke medlemmer / kr. 250.- for DIS-medlemmer.

Kurset holdes på Archon, IKA Kongsberg, Frogsvei 48.

Påmelding til kongsberg@bu.disnorge.no eller pr tlf 900 90 773 (gjerne som SMS)


Slekt og Data Buskerud, 2. mars 2016, klokka 11:00

Tittel: Møt oss på KongsbergMarken
Sted: Smeltehytta, Kongsberg

Slekt og Data Buskerud sitter på stand i Smeltehytta under Kongsberg Marken 2017.
Mulighet for hjelp og veiledning innen slektsforskning, samt salg av bøker og anesirkler.  


Slekt og Data Drammen, 2. mars 2016, klokka 18:00

Tittel: Temamøte DIS-Drammen
Sted: Ilebergveien 21, inng. fra Fjellheimgata, 3011 Drammen

Velkommen til temamøtet.
Tema i dag er "DIS-Buskeruds nettsider" v/Steinar Winnem, nestleder DIS-Drammen
 
Hva finner vi på våre nettsider og hvordan kan vi bruke informasjonen.

Velkommen til vårt møte hvor du kan treffe andre som driver med slektsgransking og hvor vi kan lære av hverandre.
På temamøtet holdes et foredrag om et relevant emne og etter foredraget snakker vi om temaet eller om andre ting som du er interessert i.
Møtet er åpent for alle som er interessert i slekts- og lokalhistorie enten du er medlem i DIS-Norge eller ikke. Det er gratis adgang.
Vi holder til i gamle Fjellheim skole på Brakerøya i 4. etasje. Der er heis i bygget. Man trenger nøkkel for å kunne betjene heisen. Ring telefonnummeret som står på plakaten på utgangsdøren.
Vi koker vann og gir tilgang til pulverkaffe, te og kjeks for kr. 10,00.


Slekt og Data Buskerud, 27. februar 2016, klokka 11:00

Tittel: Stand på KongsbergMarken
Sted: Smeltehytta, Bergverksmuseet, Kongsberg

Møt oss i Smeltehytta under KongsbergMarken. 
Hjelp til søk, salg av bøker, sirkler mm.  


Slekt og Data Buskerud, 26. februar 2016, klokka 11:00

Tittel: Stand på KongsbergMarken
Sted: Smeltehytta, Bergverksmuseet, Kongsberg

Møt oss i Smeltehytta under KongsbergMarken. 
Hjelp til søk, salg av bøker, sirkler mm.  


Slekt og Data Buskerud, 25. februar 2016, klokka 11:00

Tittel: Stand på KongsbergMarken
Sted: Smeltehytta, Bergverksmuseet, Kongsberg

Møt oss i Smeltehytta under KongsbergMarken. 
Hjelp til søk, salg av bøker, sirkler mm.  


Slekt og Data Drammen, 17. februar 2016, klokka 18:00

Tittel: Arbeidsmøte DIS-Drammen
Sted: Ilebergveien 21, inng. fra Fjellheimgata, 3011 Drammen

Velkommen til arbeidsmøtet
På møtet hjelper vi hverandre å finne våre aner eller med andre spørsmål angående slektsgranskning eller relatert til bruk av PC/Mac.

Velkommen til vårt møte hvor du kan treffe andre som driver med slektsgransking og hvor vi kan lære av hverandre.
På arbeidsmøtet hjelper vi hverandre med søk, slektsprogram, installasjon osv. Vi har trådløst nettverk og du tar med din egen PC/Mac.
Møtet er åpent for alle som er interessert i slekts- og lokalhistorie enten du er medlem i DIS-Norge eller ikke.
Vi holder til i gamle Fjellheim skole på Brakerøya i 4. etasje. Der er heis i bygget. Man trenger nøkkel for å kunne betjene heisen. Ring telefonnummeret som står på plakaten på utgangsdøren.
Vi koker vann og gir tilgang til pulverkaffe, te og kjeks for kr. 10,00.


Slekt og Data Drammen, 11. februar 2016, klokka 16:30

Tittel: Slektsgranskerkurs på Drammensbiblioteket
Sted: Drammensbiblioteket, Papirbredden

Hva: Slektsgranskerkurs - dag 2
Hvor: Drammensbiblioteket, spør i skranken 1. etg
Når: Onsdag 11. februar 2016 kl 16:30-19:30
 
 


Slekt og Data Kongsberg, 9. februar 2016, klokka 18:00

Tittel: DIS-Kongsberg - årsmøte og boklansering
Sted: Kongsberg bibliotek Krona

Årsmøte i DIS-Kongsberg. 
Papirer til årsmøtet finner dere her: http://bu.disnorge.no/%C3%A5rsm%C3%B8te-i-dis-kongsberg-2016
 
Etter årsmøtesakene blir det boklansering av boken "Vikingarven" på biblioteket kl. 19. 
Boken er skrevet av en av våre medlemmer, Jan Ragnar Nymoen, etter inspirasjon av slektsforskning og DNA.
Mer info om boka finner dere her: http://www.araltes.org/  


Slekt og Data Drammen, 4. februar 2016, klokka 16:30

Tittel: Slektsgranskerkurs på Drammensbiblioteket
Sted: Drammensbiblioteket, Papirbredden.

Hva: Slektsgranskerkurs - dag 1
Hvor: Drammensbiblioteket, spør i skranken i 1. etg.
Når: 4. februar kl 16:30-19:30
 
Påmelding: Tidligst 5. januar 2016 til Biblioteket i 2. etg eller på tlf:  32 04 54 31.
 
Arrangør: Drammensbiblioteket i samarbeid med DIS-Buskerud


Slekt og Data Drammen, 3. februar 2016, klokka 18:00

Tittel: Temamøte DIS-Drammen
Sted: Ilebergveien 21, inng. fra Fjellheimgata, 3011 Drammen

 Velkommen til temamøtet.
Tema i dag er "Hvordan bruke DIS-Norges Slektsforum" v/Tore Stustad, leder DIS-Drammen
 
En innføring i hva forumet består av og hvordan vi bruker det. 

Velkommen til vårt møte hvor du kan treffe andre som driver med slektsgransking og hvor vi kan lære av hverandre.
På arbeidsmøtet hjelper vi hverandre med søk, slektsprogram, installasjon osv. Vi har trådløst nettverk og du tar med din egen PC/Mac.
Møtet er åpent for alle som er interessert i slekts- og lokalhistorie enten du er medlem i DIS-Norge eller ikke.

Vi holder til i gamle
Fjellheim skole på Brakerøya i 4. etasje. Der er heis i bygget. Man trenger nøkkel for å kunne betjene heisen. Ring telefonnummeret som står på plakaten på utgangsdøren.

Vi koker vann og gir tilgang til pulverkaffe, te og kjeks for kr. 10,00
.

 


Slekt og Data Drammen, 3. februar 2016, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Årsmøte
Sted: Fjellheim skole, Ilebergveien 21, 4. etg 3011 Drammen

Årsmøte 2016 DIS-Drammen.
 
Tid: Onsdag 3. februar 2016, kl 18:00-19:00
Sted: Fjellheim skole
Agenda: Vanlige årsmøtesaker samt eventuelt innkomne saker.
 
Etter årsmøtet blir det Temamøte. 

Sakspapirer legges ut på http://bu.disnorge.no/node/622 
 
Medlemmer i DIS-Buskerud har stemmerett og kan stemme på vegne av andre medlemmer hvis de har skriftlig fullmakt.
 
Hvis du har en sak du ønsker tatt opp pa&s78; a&s78;rsmøtet, kan du melde dette til Tore Stustad eller Steinar Winnem senest den 1. feb. 2015.
 
Møt opp! Velkommen!


Slekt og Data Drammen, 20. januar 2016, klokka 18:00

Tittel: Arbeidsmøte DIS-Drammen
Sted: Ilebergveien 21, inng. fra Fjellheimgata, 3011 Drammen

Velkommen til arbeidsmøtet
På møtet hjelper vi hverandre å finne våre aner eller med andre spørsmål angående slektsgranskning eller relatert til bruk av PC/Mac.

Velkommen til vårt møte hvor du kan treffe andre som driver med slektsgransking og hvor vi kan lære av hverandre.
På arbeidsmøtet hjelper vi hverandre med søk, slektsprogram, installasjon osv. Vi har trådløst nettverk og du tar med din egen PC/Mac.
Møtet er åpent for alle som er interessert i slekts- og lokalhistorie enten du er medlem i DIS-Norge eller ikke.
Vi holder til i gamle Fjellheim skole på Brakerøya i 4. etasje. Der er heis i bygget. Man trenger nøkkel for å kunne betjene heisen. Ring telefonnummeret som står på plakaten på utgangsdøren.
Vi koker vann og gir tilgang til pulverkaffe, te og kjeks for kr. 10,00.


Slekt og Data Kongsberg, 12. januar 2016, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - åpent møte
Sted: Archon IKA-Kongsberg Frogsvei 48

Vi får besøk fra Nasjonalbiblioteket som skal fortelle oss om hva vi kan finne og hvordan vi kan bruke nettsiden www.nb.no


Slekt og Data Drammen, 6. januar 2016, klokka 18:00

Tittel: Temamøte DIS-Drammen
Sted: Ilebergveien 21, inng. fra Fjellheimgata, 3011 Drammen

Velkommen til temamøtet.
Tema i dag er "Bruk av slektsprogram på internett" v/Ivan Christensen.

Hva kan det brukes til og hva skal man være forsiktig med.
Belyst med eksempler på bruk av MyHeritage.

Velkommen til vårt møte hvor du kan treffe andre som driver med slektsgransking og hvor vi kan lære av hverandre.
På temamøtet holdes et foredrag om et relevant emne og etter foredraget snakker vi om temaet eller om andre ting som du er interessert i.
Møtet er åpent for alle som er interessert i slekts- og lokalhistorie enten du er medlem i DIS-Norge eller ikke. Det er gratis adgang.

Vi holder til i gamle Fjellheim skole på Brakerøya i 4. etasje. Der er heis i bygget. Man trenger nøkkel for å kunne betjene heisen. Ring telefonnummeret som står på plakaten på utgangsdøren.

Vi koker vann og gir tilgang til pulverkaffe, te og kjeks for kr. 10,00.


Slekt og Data Kongsberg, 8. desember 2015, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - åpent møte
Sted: Archon IKA Kongsberg Frogsvei 48


Slekt og Data Kongsberg, 5. desember 2015, klokka 10:00

Tittel: Fortidens hemmeligheter - lørdagsåpen lesesal på Statsarkivet i Kongsberg
Sted: Statsarkivet i Kongsberg Frogsvei 44

Dagens tema: Skipsfart 


Slekt og Data Drammen, 2. desember 2015, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Julemøte
Sted: Ilebergveien 21, 4. etg. 3011 Drammen

Velkommen til temamøtet som i dag er todelt.
 
Først ute er Eldbjørg Johansen med  "Julefeiring hos fattigfolk ca. 1895" opplesning av et radiokåseri holdt av Eldbjørgs bestefar.
Så kommer pastor Jon Mamen med "Advent og jul".

Velkommen til vårt møte hvor du kan treffe andre som driver med slektsgransking og hvor vi kan lære av hverandre.
På temamøtet holdes et foredrag om et relevant emne og etter foredraget snakker vi om temaet eller om andre ting som du er interessert i.
Møtet er åpent for alle som er interessert i slekts- og lokalhistorie enten du er medlem i DIS-Norge eller ikke. Det er gratis adgang.
Vi holder til i gamle Fjellheim skole på Brakerøya i 4. etasje. Der er heis i bygget. Man trenger nøkkel for å kunne betjene heisen. Ring telefonnummeret som står på plakaten på utgangsdøren.
Vi koker vann og gir tilgang til pulverkaffe, te og kjeks for kr. 10,00.


Slekt og Data Buskerud, 21. november 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsdag Geilo
Sted: Geilo bibliotek

Slektsdag med utstillinger og foredrag. Årets tema er "Hvem tror du at du er".
 
Kl. 10.30: Hva finnes på Digitalarkivet, og hvordan søker vi der.
 
Trådløst nettverk. Gratis adgang. Åpent for alle interesserte  


Slekt og Data Drammen, 18. november 2015, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Arbeidsmøte
Sted: Ilebergveien 21, 4. etg. 3011 Drammen

Velkommen til arbeidsmøtet
På møtet hjelper vi hverandre å finne våre aner eller med andre spørsmål angående slektsgranskning eller relatert til bruk av PC/Mac.

Velkommen til vårt møte hvor du kan treffe andre som driver med slektsgransking og hvor vi kan lære av hverandre.
På arbeidsmøtet hjelper vi hverandre med søk, slektsprogram, installasjon osv. Vi har trådløst nettverk og du tar med din egen PC/Mac.
Møtet er åpent for alle som er interessert i slekts- og lokalhistorie enten du er medlem i DIS-Norge eller ikke.
Vi holder til i gamle Fjellheim skole på Brakerøya i 4. etasje. Der er heis i bygget. Man trenger nøkkel for å kunne betjene heisen. Ring telefonnummeret som står på plakaten på utgangsdøren.
Vi koker vann og gir tilgang til pulverkaffe, te og kjeks for kr. 10,00.


Slekt og Data Kongsberg, 10. november 2015, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - åpent møte
Sted: Archon IKA Kongsberg Frogsvei 48

Hvordan søke og nyttegjøre seg av Familysearch


Slekt og Data Kongsberg, 7. november 2015, klokka 10:00

Tittel: Fortidens hemmeligheter - lørdagsåpen lesesal på Statsarkivet i Kongsberg
Sted: Statsarkivet i Kongsberg Frogsvei 44

Dagens tema: Branntakster 


Slekt og Data Drammen, 4. november 2015, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Temamøte
Sted: Ilebergveien 21, 4. etg. 3011 Drammen

Tema: "Brothers Keeper", foredrag ved Remi Pedersen, DIS-Buskerud.

Etter foredraget blir det diskusjon omkring temaet.
Dersom du er interessert i lokalhistorie og/eller slektshistorie er dette stedet for deg!
 
Vi har dessverre ikke adgang til kjøkken, så ta med termos med det du ønsker å drikke og noe å spise.
 
Møtet er åpent for alle, enten du er medlem i DIS eller ikke. Gratis adgang.


Slekt og Data Kongsberg, 2. november 2015, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - Nybegynnerkurs dag 3
Sted: Archon IKA Kongsberg Frogsvei 48

Nybegynnerkurs dag 3 av 3


Slekt og Data Buskerud, 31. oktober 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsforskerdagen 2015 i Buskerud
Sted: Drammen og Kongsberg

Årets Slektsforskerdag avholdes med utstillinger og foredrag. Årets tema er "Hvem tror du at du er".
Detaljert program finnes på http://bu.disnorge.no/ 


Slekt og Data Drammen, 21. oktober 2015, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Arbeidsmøte
Sted: Ilebergveien 21, 4. etg. 3011 Drammen

Vi hjelper deg i finne dine aner på nett. Du får hjelp med å løse dataproblemer og veiledning i bruk av slektsprogrammer. Vi har trådløst nettverk, du har PC. Dersom du er interessert i lokalhistorie eller slektshistorie er dette stedet for deg! Møtet er åpent for alle. Vi har dessverre ikke adgang til kjøkken, så ta med termos med det du ønsker å drikke og noe å spise. Gratis adgang.


Slekt og Data Kongsberg, 19. oktober 2015, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - Nybegynnerkurs dag 2
Sted: Archon IKA Kongsberg Frogsvei 48

Nybegynnerkurs dag 2 av 3


Slekt og Data Kongsberg, 13. oktober 2015, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - åpent møte
Sted: Archon IKA Kongsberg Frogsvei 48

Hvordan starte å lete etter slekt i USA v/Hilde Wedde


Slekt og Data Kongsberg, 12. oktober 2015, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - Nybegynnerkurs dag 1
Sted: Archon IKA Kongsberg, Frogsvei 48

Nybegynnerkurs dag 1 av 3

Nybegynnerkurs over 3 kvelder - mandagene 12/10, 19/10 og 2/11. Alle dager kl. 18.30 - 21.00

Pris for hele kurset er kr. 700.- for ikke medlemmer / kr. 250.- for DIS-medlemmer.

Kurset holdes på Archon, IKA Kongsberg, Frogsvei 48.

Påmelding til kongsberg@bu.disnorge.no eller pr tlf 900 90 773 (gjerne som SMS)


Slekt og Data Drammen, 7. oktober 2015, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Temamøte
Sted: Ilebergveien 21, 4. etg. 3011 Drammen

Tema: "FamilySearch" ved Hilde Wedde, leder DIS-Buskerud.

Etter foredraget blir det diskusjon omkring temaet.
Dersom du er interessert i lokalhistorie og/eller slektshistorie er dette stedet for deg!
 
Vi har dessverre ikke adgang til kjøkken, så ta med termos med det du ønsker å drikke og noe å spise.
 
Gratis adgang. Møtet er åpent for alle.


Slekt og Data Kongsberg, 3. oktober 2015, klokka 10:00

Tittel: Fortidens hemmeligheter - lørdagsåpen lesesal på Statsarkivet i Kongsberg
Sted: Statsarkivet i Kongsberg Frogsvei 44

Dagens tema: Hvordan lære seg gotisk. 
Tips om nyttige ressurser og hjelpemidler mm.  


Slekt og Data Drammen, 16. september 2015, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Arbeidsmøte
Sted: Ilebergveien 21, 4. etg. 3011 Drammen

Vi hjelper deg i finne dine aner på nett. Du får hjelp med å løse dataproblemer og veiledning i bruk av slektsprogrammer. Vi har trådløst nettverk, du har PC. Dersom du er interessert i lokalhistorie eller slektshistorie er dette stedet for deg! Møtet er åpent for alle. Vi har dessverre ikke adgang til kjøkken, så ta med termos med det du ønsker å drikke og noe å spise. Gratis adgang.


Slekt og Data Drammen, 16. september 2015, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Slektsgranskerkurs
Sted: Ilebergveien 21, 3011 Drammen. Inngang fra Fjellheimgata

DIS-Drammen holder nybegynnerkurs for slektsgranskere. Kurset går over to kvelder på Drammensbiblioteket med en tredje kveld onsdag 23. september kl. 18.00 -21.00 i DIS-Drammens møtelokale i gamle Fjellheim skole.

DIS-Drammen holder nybegynnerkurs for slektsgranskere. Kurset går over to kvelder på Drammensbiblioteket med en tredje kveld onsdag 16. september kl. 18.00 -21.00 i DIS-Drammens møtelokale i gamle Fjellheim skole, Ilebergveien 21, 3011 Drammen, inngang fra Fjellheimgata.

Kurset gir en enkel innføring i bruk av kilder for å finne fram til egen slekt. Det veiledes i systematisering av funn og slektsprogram. Ta med egen PC eller lån hos oss. Ta gjerne med en oppgave du vil ha hjelp til. For evt. andre spørsmål om kurset; kontakt drammen@bu.disnorge.no

Påmelding til bibliotekets skranke i 2. etasje eller på tlf 32 04 54 31.

Først til mølla får plass. Det er plass til 20 deltagere og kurset er gratis.


Slekt og Data Drammen, 10. september 2015, klokka 16:30

Tittel: DIS-Drammen Slektsgranskerkurs
Sted: Drammensbiblioteket, Datarommet i 2. etg

DIS-Drammen holder nybegynnerkurs for slektsgranskere. Kurset går over to kvelder på Drammensbiblioteket med en tredje kveld i DIS-Drammens møtelokale i gamle Fjellheim skole, Ilebergveien 21, 3011 Drammen, inngang fra Fjellheimgata.

Påmelding til bibliotekets skranke i 2. etasje eller på tlf 32 04 54 31.

Først til mølla får plass. Det er plass til 20 deltagere og kurset er gratis.

Torsdag 10. september kl. 16:30-19:15.

Slektsgranskerkurs
Datarommet 2. etasje

DIS-Drammen holder nybegynnerkurs for slektsgranskere. Kurset går over to kvelder på Drammensbiblioteket med en tredje kveld onsdag 16. september kl. 18.00 -21.00 i DIS-Drammens møtelokale i gamle Fjellheim skole, Ilebergveien 21, 3011 Drammen, inngang fra Fjellheimgata.

Kurset gir en enkel innføring i bruk av kilder for å finne fram til egen slekt. Det veiledes i systematisering av funn og slektsprogram. Ta med egen PC eller lån hos oss. Ta gjerne med en oppgave du vil ha hjelp til. For evt. andre spørsmål om kurset; kontakt drammen@bu.disnorge.no


Slekt og Data Buskerud, 8. september 2015, klokka 19:00

Tittel: Møte på Hønefoss
Sted: Ringerike museum

Ringerike Slektshistorielag i samarbeid  med DIS-Buskerud inviterer til åpent møte tirsdag 8. september kl 1900 på Ringerikes Museum (ved Norderhov kirke).

 

Sten Høyendahl holder kurs: "Slik behersker du gotisk håndskrift".


Slekt og Data Kongsberg, 8. september 2015, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - åpent møte
Sted: Archon IKA Kongsberg Frogsvei 48


Slekt og Data Kongsberg, 5. september 2015, klokka 10:00

Tittel: Fortidens hemmeligheter - lørdagsåpen lesesal på Statsarkivet i Kongsberg
Sted: Statsarkivet i Kongsberg, Frogsvei 44

Dagens tema: Landssviksaker
Presentasjon av hva som finnes på Statsarkivet i Kongsberg, og informasjon om hvordan man søker om innsyn.  


Slekt og Data Drammen, 3. september 2015, klokka 16:30

Tittel: DIS-Drammen Slektsgranskerkurs
Sted: Drammensbiblioteket, Datarommet i 2. etg.

DIS-Drammen holder nybegynnerkurs for slektsgranskere. Kurset går over to kvelder på Drammensbiblioteket med en tredje kveld i DIS-Drammens møtelokale i gamle Fjellheim skole, Ilebergveien 21, 3011 Drammen, inngang fra Fjellheimgata.

Påmelding til bibliotekets skranke i 2. etasje eller på tlf 32 04 54 31.

Først til mølla får plass. Det er plass til 20 deltagere og kurset er gratis.

Torsdag 3. september kl. 16.30-19:15, torsdag 10. september kl. 16:30-19:15 og onsdag 16. september kl. 18:00-21:00.

Slektsgranskerkurs for nybegynnere
Drammensbiblioteket, datarommet 2. etasje

DIS-Drammen holder nybegynnerkurs for slektsgranskere. Kurset går over to kvelder på Drammensbiblioteket med en tredje kveld onsdag 16. september kl. 18.00 -21.00 i DIS-Drammens møtelokale i gamle Fjellheim skole, Ilebergveien 21, 3011 Drammen, inngang fra Fjellheimgata.

Kurset gir en enkel innføring i bruk av kilder for å finne fram til egen slekt. Det veiledes i systematisering av funn og slektsprogram. Ta med egen PC eller lån hos oss. Ta gjerne med en oppgave du vil ha hjelp til. For evt. andre spørsmål om kurset; kontakt drammen@bu.disnorge.no


Slekt og Data Drammen, 2. september 2015, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Temamøte
Sted: Ilebergveien 21, 4. etg. 3011 Drammen

Tema: " ... ikke fastsatt ... ", foredrag ved N N. Etter foredraget blir det diskusjon omkring temaet. Dersom du er interessert i lokalhistorie og/eller slektshistorie er dette stedet for deg! Møtet er åpent for alle. Vi har dessverre ikke adgang til kjøkken, så ta med termos med det du ønsker å drikke og noe å spise. Gratis adgang.


Slekt og Data Drammen, 19. august 2015, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Arbeidsmøte
Sted: Ilebergveien 21, 4. etg. 3011 Drammen

Vi hjelper deg i finne dine aner på nett. Du får hjelp med å løse dataproblemer og veiledning i bruk av slektsprogrammer. Vi har trådløst nettverk, du har PC. Dersom du er interessert i lokalhistorie eller slektshistorie er dette stedet for deg! Møtet er åpent for alle. Vi har dessverre ikke adgang til kjøkken, så ta med termos med det du ønsker å drikke og noe å spise. Gratis adgang.


Slekt og Data Drammen, 17. juni 2015, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Arbeidsmøte
Sted: Ilebergveien 21, 4. etg. 3011 Drammen

Vi hjelper deg i finne dine aner på nett. Du får hjelp med å løse dataproblemer og veiledning i bruk av slektsprogrammer. Vi har trådløst nettverk, du har PC. Dersom du er interessert i lokalhistorie eller slektshistorie er dette stedet for deg! Møtet er åpent for alle. Vi har dessverre ikke adgang til kjøkken, så ta med termos med det du ønsker å drikke og noe å spise. Gratis adgang.


Slekt og Data Buskerud, 13. juni 2015, klokka 11:00

Tittel: Lampelandmarken 2015
Sted: Lampeland sentrum

DIS-Buskerud stiller på stand på Lampelandmarken 2015. 
Informasjon om slektsgransking, salg av bøker og materiell, hjelp til søk.  


Slekt og Data Drammen, 3. juni 2015, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Temamøte
Sted: Ilebergveien 21, 4. etg. 3011 Drammen

Tema: "Skriv ditt liv", foredrag ved Kjersti Wold. Kjersti er forfatteren bak boken Skriv ditt liv. 

Etter foredraget blir det diskusjon omkring temaet.
Dersom du er interessert i lokalhistorie og/eller slektshistorie er dette stedet for deg!
Møtet er åpent for alle.
Vi har dessverre ikke adgang til kjøkken, så ta med termos med det du ønsker å drikke og noe å spise.
Gratis adgang.
 


Slekt og Data Drammen, 20. mai 2015, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Arbeidsmøte
Sted: Ilebergveien 21, 4. etg. 3011 Drammen

Vi hjelper deg i finne dine aner på nett. Du får hjelp med å løse dataproblemer og veiledning i bruk av slektsprogrammer. Vi har trådløst nettverk, du har PC. Dersom du er interessert i lokalhistorie eller slektshistorie er dette stedet for deg! Møtet er åpent for alle. Vi har dessverre ikke adgang til kjøkken, så ta med termos med det du ønsker å drikke og noe å spise. Gratis adgang.


Slekt og Data Kongsberg, 12. mai 2015, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - åpent møte
Sted: Archon IKA Kongsberg, Frogsvei 48

Gotisk time v/Remi Pedersen 

Her er forslag til tekster vi kan jobbe med denne kvelden: 
 
Pantebok Aker sorenskriveri  - venstre side 
Dåp Nesna 1851  - dåp nr. 16 
Skifte Kristiansand - venstre side 
Dåp Eiker 1696   - dåp nr. 69 
Dåp Lødingen 1830  - dåp 21. mars 1830 
 
 
Hvis noen har tekster de ønsker hjelp til å tolke, er det fint om de sendes oss på forhånd. 
 


Slekt og Data Drammen, 6. mai 2015, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Temamøte
Sted: Ilebergveien 21, 4.etg. 3011 Drammen

Tema: "Brakerøya før og nå", foredrag ved Tore Stustad. 

Etter foredraget blir det arbeidsmøte.
Dersom du er interessert i lokalhistorie og/eller slektshistorie er dette stedet for deg!
Møtet er åpent for alle.
Vi har dessverre ikke adgang til kjøkken, så ta med termos med det du ønsker å drikke og noe å spise.
 
Gratis adgang.


Slekt og Data Drammen, 29. april 2015, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Slektsgranskerkurs
Sted: Ilebergveien 21, 4. et. 3011 Drammen

Avslutning på Slektsgranskerkurset holdes i våre lokaler i gamle Fjellheim skole på Nøste.
  

Ta med din PC så hjelper vi deg med å komme igang og med installasjon av slektsprogram, etc.
 
Dessverre har vi ikke tilgang til kjøkken så dersom du trenger mat eller drikke i løpet av kvelden må du bringe det med deg.
Der er heis i huset for de som trenger hjelp for å komme opp i 4. etasje. 
Vi har trådløst nettverk.
 
Hjertelig velkommen. 


Slekt og Data Drammen, 23. april 2015, klokka 16:30

Tittel: DIS-Drammen Slektsgranskerkurs
Sted: Drammensbiblioteket

Dag 2 av årets slektsgranskerkurs som holdes i samarbeide med Drammensbiblioteket. Kurset er gratis og påmelding skjer til Biblioteket. 3. dag av kurset avholdes på Introduksjonssenteret i Ilebergveien 21, 3011 Drammen i DIS-Drammens møtelokaler. Mer informasjon kommer her!


Slekt og Data Buskerud, 17. april 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsforskerdag IKA Kongsberg
Sted: Archon IKA Kongsberg Frogs vei 48, Kongsberg

IKA Kongsberg inviterer til slektsforskerdag fredag 17. april 2015 kl. 1000-1500 ved IKA Kongsberg, Frogs vei 48, 3611 Kongsberg.

Program
1. Omvisning i nytt arkivbygg «Archon»
2. Forespørsel – hvordan går du fram?
    a. Veiledning og praktiske rutiner ved bestilling
    b. Lesesal
    c. Kataloger – finne fram på nett
3. Lunsj
4. Hva har IKA Kongsberg å tilby?
Vi tenker først å presentere gjennom eksempler en bredde av kommunale kilder som kan være relevante. Dernest stoppe ved et par særlig interessante kategorier.
    a. 
Eksempler - en vandring gjennom kildekategorier
    b. 
Skolen
    c. Fattigomsorgen

Praktiske forhold
Det er ingen betingelse at man bruker pc/nettbrett ved denne samlingen. Men IKA Kongsberg har god linjekapasitet og infrastruktur for de som velger å ta med eget utstyr.

Det er ikke lagt opp til kursavgift. Det er kantine på Høgskolen i Buskerud og Telemark rett i vårt naboskap. Av praktiske grunner ber vi om tilbakemelding på om du ønsker at vi skal reservere lunsj til deg.

Enkel lunsj: To halve rundstykker inkl. kaffe/te til kr. 55,-.  Lunsjen betales direkte i kassen på høgskolen.

Påmelding
Påmelding til e-post: postmottak@ikakongsberg.no eller telefon: 32 76 40 20 innen 14. april. Husk å opplyse om du ønsker at vi skal reservere lunsj til deg.

Hvor finner du IKA Kongsberg? Følg Baneveien på østsiden (jernbanesiden) av Lågen - IKA Kongsberg ligger i rett ved siden av Statsarkivet og har egne oppkjøring og gode parkeringsforhold. 

Lesesal
Vi gjør oppmerksom på at IKA Kongsberg har felles lesesal med Statsarkivet i Kongsberg. Lesesalen har åpent mandag og torsdag 0900-1500 og tirsdag og onsdag 0900-1900. Fredag og lørdag er lesesalen stengt.

Det vil av den grunn ikke bli anledning til å foreta bestilling av materialet fredag 17. april. 


Slekt og Data Drammen, 16. april 2015, klokka 16:30

Tittel: DIS-Drammen Slektsgranskerkurs
Sted: Drammensbiblioteket

Dag 1 av årets slektsgranskerkurs som holdes i samarbeide med Drammensbiblioteket. Kurset er gratis og påmelding skjer til Biblioteket. Mer informasjon kommer her!


Slekt og Data Drammen, 15. april 2015, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Arbeidsmøte
Sted: Ilebergveien 21, 4. etg. 3011 Drammen

Vi hjelper deg i finne dine aner på nett. Du får hjelp med å løse dataproblemer og veiledning i bruk av slektsprogrammer. Vi har trådløst nettverk, du har PC. Dersom du er interessert i lokalhistorie eller slektshistorie er dette stedet for deg! Møtet er åpent for alle. Vi har dessverre ikke adgang til kjøkken, så ta med termos med det du ønsker å drikke og noe å spise. Gratis adgang.


Slekt og Data Kongsberg, 14. april 2015, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - åpent møte
Sted: Archon, IKA Kongsberg Frogsvei 48, Kongsberg

Tema: Brothers Keeper v/Remi Pedersen
Ta gjerne med spørsmål vedr bruk av programmet.  
 


Slekt og Data Kongsberg, 11. april 2015, klokka 10:00

Tittel: Fortidens hemmeligheter - lørdagsåpen lesesal på Statsarkivet i Kongsberg
Sted: Statsarkivet i Kongsberg Frogsvei 44

Dagens tema: Farskap og bidrag


Slekt og Data Buskerud, 25. mars 2015, klokka 18:30

Tittel: Årsmøte DIS-Buskerud
Sted: Sanden Hotell, Hokksund

Før årsmøtesakene behandles blir det foredrag om søk etter slekt i Sverige. 
 


Slekt og Data Drammen, 18. mars 2015, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Arbeidsmøte
Sted: Ilebergveien 21, 4. etg. 3011 Drammen

Vi hjelper deg i finne dine aner på nett. Du får hjelp med å løse dataproblemer og veiledning i bruk av slektsprogrammer. Vi har trådløst nettverk, du har PC. Dersom du er interessert i lokalhistorie eller slektshistorie er dette stedet for deg! Møtet er åpent for alle. Vi har dessverre ikke adgang til kjøkken, så ta med termos med det du ønsker å drikke og noe å spise. Gratis adgang.


Slekt og Data Buskerud, 14. mars 2015, klokka 11:00

Tittel: DIS-Buskerud Webseminar
Sted: Scandic Hotell, Hamar

DIS-Hedmark inviterer til Drupal seminar


Slekt og Data Kongsberg, 10. mars 2015, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - åpent møte
Sted: Archon, IKA Kongsberg Frogsvei 48, Kongsberg

Jakten på historien i "Ringrosen" ved Lena Roer

Foredraget "Jakten på historien i Ringrosen" handler om hvordan forfatteren Lena Roer har funnet historien i romanen min. Siden den er basert på virkelige hendelser fra hennes bestemors oppvekst i Kragerø, går hun inn på hvilke kilder hun har benyttet, hvor hun har funnet dem og hvordan hun har tenkt og jobbet underveis. I tillegg snakker hun også litt om hva det betyr for oss å finne ut av familiehemmeligheter, og hva som skjer når vi ser dem i et nytt lys. Hun vil gjennom foredraget gjerne oppfordre andre til å lete i sin egen familiehistorie. Lena Roer (1969) er fra Råde i Østfold, og er vokst opp som nærmeste nabo til sin bestemor og alle hennes forunderlige historier fra et svært spennende liv. Siden 2000 har hun vært bosatt i Fredrikstad med mann og to sønner. Lena Roer er utdannet tekstforfatter, og har mer eller mindre arbeidet som dette i hele sin yrkeskarriere. «Ringrosen» er hennes debutroman.


Slekt og Data Kongsberg, 7. mars 2015, klokka 10:00

Tittel: Fortidens hemmeligheter - lørdagsåpen lesesal på Statsarkivet i Kongsberg
Sted: Statsarkivet i Kongsberg Frogsvei 44

Dagens tema: Fattigvesen


Slekt og Data Drammen, 4. mars 2015, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Temamøte
Sted: Ilebergveien 21, 4.etg. 3011 Drammen

Tema: "Eidsvoldmann-prosjektet; Fremdrift, utfordringer og status ", foredrag ved Chris Nyborg. Etter foredraget blir det diskusjon omkring temaet. Dersom du er interessert i lokalhistorie og/eller slektshistorie er dette stedet for deg! Møtet er åpent for alle. Vi har dessverre ikke adgang til kjøkken, så ta med termos med det du ønsker å drikke og noe å spise. Gratis adgang.


Slekt og Data Drammen, 18. februar 2015, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Arbeidsmøte med årsmøte
Sted: Ilebergveien 21, 4. etg. 3011 Drammen

Vi avholder årsmøte i dag før arbeidsmøtet. Nærmere informasjon og årsmøtedokumenter finner dere her
 
Etter årsmøtet er det arbeidsmøte. Vi hjelper deg i finne dine aner på nett. Du får hjelp med å løse dataproblemer og veiledning i bruk av slektsprogrammer. Vi har trådløst nettverk, du har PC. Dersom du er interessert i lokalhistorie eller slektshistorie er dette stedet for deg! Møtet er åpent for alle. Vi har dessverre ikke adgang til kjøkken, så ta med termos med det du ønsker å drikke og noe å spise. Gratis adgang.


Slekt og Data Kongsberg, 10. februar 2015, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - åpent møte
Sted: Archon, IKA Kongsberg Frogsvei 48, Kongsberg

Årsmøte i DIS-Kongsberg. Agenda finner dere her
 
Etter årsmøtet er det åpent møte der vi hjelper hverandre og frisker opp søk på bl.a. Digitalarkivet og Familysearch
 


Slekt og Data Kongsberg, 7. februar 2015, klokka 10:00

Tittel: Fortidens hemmeligheter - lørdagsåpen lesesal på Statsarkivet i Kongsberg
Sted: Statsarkivet i Kongsberg Frogsvei 44

Dagens tema: Rariteter i magasinet – omvisning


Slekt og Data Drammen, 4. februar 2015, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Temamøte
Sted: Ilebergveien 21, 4. etg 3011 Drammen

Tema: "Grunnlovens soldater", foredrag ved Carsten Berg Høgenhoff. Fra 1807 til 1914 var Norge i kontinuerlig krigs- eller krise-tilstand. Den norsk militærmakten stod sentralt i dette - men hva var forventet av den enkelte soldat? Foredraget tar utgangspunkt i boken "Grunnlovens soldater" av Terje Holm og de erfaringer foredragsholderen har fra re-enactmentgruppen Det Søndenfieldske Frivillige Musqueteer Corps ved Akershus festning. Noen av slagene mellom norske og svenske styrker i 1808 og 1814 blir gjennomgått i detalj. Etter foredraget blir det diskusjon omkring temaet. Dersom du er interessert i lokalhistorie og/eller slektshistorie er dette stedet for deg! Møtet er åpent for alle. Vi har dessverre ikke adgang til kjøkken, så ta med termos med det du ønsker å drikke og noe å spise. Gratis adgang.


Slekt og Data Kongsberg, 2. februar 2015, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - Nybegynnerkurs dag 3
Sted: Archon, IKA Kongsberg Frogsvei 48

Nybegynnerkurs dag 3 av 3


Slekt og Data Kongsberg, 26. januar 2015, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - Nybegynnerkurs dag 2
Sted: Archon, IKA Kongsberg Frogsvei 48

Nybegynnerkurs dag 2 av 3


Slekt og Data Drammen, 21. januar 2015, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Arbeidsmøte
Sted: Ilebergveien 21, 4. etg. 3011 Drammen

Vi hjelper deg i finne dine aner på nett. Du får hjelp med å løse dataproblemer og veiledning i bruk av slektsprogrammer. Vi har trådløst nettverk, du har PC. Dersom du er interessert i lokalhistorie eller slektshistorie er dette stedet for deg! Møtet er åpent for alle. Vi har dessverre ikke adgang til kjøkken, så ta med termos med det du ønsker å drikke og noe å spise. Gratis adgang.


Slekt og Data Kongsberg, 19. januar 2015, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - Nybegynnerkurs dag 1
Sted: Archon, IKA Kongsberg Frogsvei 48

Nybegynnerkurs dag 1 av 3

Nybegynnerkurs over 3 kvelder - mandagene 19/1, 26/1 og 2/2, med en oppfølgingskveld mandag 2/3. Alle dager kl. 18.30 - 21.30

Pris for hele kurset er kr. 700.- for ikke medlemmer / kr. 250.- for DIS-medlemmer.

Kurset holdes på Archon, IKA Kongsberg, Frogsvei 48.

Påmelding til kongsberg@bu.disnorge.no eller pr tlf 900 90 773 (gjerne som SMS)


Slekt og Data Kongsberg, 13. januar 2015, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - åpent møte
Sted: Archon, IKA Kongsberg Frogsvei 48

DNA i slektsforskning v/Heidi Sitara Fjeldvig


Slekt og Data Kongsberg, 10. januar 2015, klokka 10:00

Tittel: Fortidens hemmeligheter - lørdagsåpen lesesal på Statsarkivet i Kongsberg
Sted: Statsarkivet i Kongsberg Frogsvei 44

Dagens tema: Slektsgransking for nybegynner. Det blir en introduksjon til temaet kl. 10.30


Slekt og Data Drammen, 7. januar 2015, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Temamøte
Sted: Ilebergveien 21, 4. etg. 3011 Drammen

Tema: " ... ikke fastsatt ... ", foredrag ved . Etter foredraget blir det diskusjon omkring temaet. Dersom du er interessert i lokalhistorie og/eller slektshistorie er dette stedet for deg! Møtet er åpent for alle. Vi har dessverre ikke adgang til kjøkken, så ta med termos med det du ønsker å drikke og noe å spise. Gratis adgang.


Slekt og Data Drammen, 10. desember 2014, klokka 18:00

Tittel: Julemøte DIS-Drammen
Sted: Ilebergveien 21, inngang fra FJellheimgata, 3011 Drammen

JULEMØTE med Gløgg og Pepperkaker, og sikkert en og annen julehistorie. Styret koker gløgg og står for serveringen. Du tar med kaffe selv. Vi har dessverre ikke adgang til kjøkken slik at vi kan koke kaffe. Du er hjertelig velkommen til vårt siste møte i 2014. Det blir en orientering om planene for neste år med temamøteaktiviteter osv. Møtet er åpent for alle, medlemskap er ingen betingelse.


Slekt og Data Kongsberg, 9. desember 2014, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - åpent møte
Sted: Archon IKA Kongsberg Frogs vei 48

Tips om søk i de store byene - Oslo, Bergen og Trondheim


Slekt og Data Kongsberg, 6. desember 2014, klokka 10:00

Tittel: Fortidens hemmeligheter - aktive lørdager på Statsarkivet i Kongsberg
Sted: Statsarkivet i Kongsberg

Slektsgransking i kommunearkivene

Førstkommende lørdag 6/12 er det klart for årets siste lørdagsåpne lesesal på Statsarkivet i Kongsberg! Tema for dagen er slektsgransking i kommunearkivene, og IKA Kongsberg (Interkommunalt arkivdepot for Buskerud, Vestfold og Telemark) kommer for å orientere om temaet! 
 
De vil holde foredrag kl. 10.30 om hva man kan finne i kommunale arkiv – rettet mot slektsforskere. De har også planlagt å si noe om hvordan man henvender seg og hva som finnes i Arkivportalen av deres arkiver (og også hvordan man finner deres arkiver i Arkivportalen). Foredraget starter kl. 10.30. 
 
Etter foredraget er de fra IKA tilgjengelige for å svare på spørsmål og veilede. Pga at de blir opptatt med foredrag og veiledning får ikke IKA mulighet til å hente materiale i sine magasiner denne lørdagen. Men hvis det er noen som ønsker å se på kommunalt materiale, kan de melde i fra på forhånd (i god tid før lørdagen). 

DIS-Kongsberg er som vanlig også med og hjelper til med letingen i nettkilder. Åpent 10-14. Trådløst nettverk, så ta gjerne med egen pc. Gratis kaffe og kjeks. Velkommen!


Slekt og Data Drammen, 26. november 2014, klokka 18:00

Tittel: Medlemsmøte DIS-Drammen
Sted: Ilebergveien 21, inngang fra FJellheimgata, 3011 Drammen

Vi tilbyr hjelp til å lete på nett og praktisk opplæring med interne krefter, bl.a. Det nye Digitalarkivet. Vi har ikke adgang til kjøkken, så de som vil ha en kopp kaffe eller te må selv ta med. Vi har trådløst nettverk, du tar med din PC. Møtet er åpent for alle, medlemskap er ingen betingelse. Hjertelig velkommen!


Slekt og Data Drammen, 12. november 2014, klokka 18:00

Tittel: Medlemsmøte DIS-Drammen
Sted: Ilebergveien 21, inngang fra Fjellheimgata, 3011 Drammen

Vi tilbyr hjelp til å lete på nett og pra praktisk opplæring med interne krefter, bl.a. Det nye Digitalarkivet. Vi har ikke adgang til kjøkken, så de som vil ha en kopp kaffe eller te må selv ta med. Vi har trådløst nettverk, du tar med din PC. Møtet er åpent for alle, medlemskap er ingen betingelse. Hjertelig velkommen!


Slekt og Data Kongsberg, 11. november 2014, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - åpent møte
Sted: Archon IKA Kongsberg Frogs vei 48

Slektsprogrammer

Hvilken nytte har vi av å bruke et slektsprogram? Demonstrasjon av ulike slektsprogrammer - Brothers Keeper, Legacy, Embla og TMG


Slekt og Data Kongsberg, 8. november 2014, klokka 10:00

Tittel: Fortidens hemmeligheter - aktive lørdager på Statsarkivet i Kongsberg
Sted: Statsarkivet i Kongsberg

Dagens tema: Tingbøker


Slekt og Data Buskerud, 25. oktober 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsforskerdagen i Buskerud
Sted: Drammen, Kongsberg og Rødberg

Slektsforskerdagen 25. oktober 2014 - Drammen, Kongsberg og Rødberg

Lørdag 25. oktober arrangeres Slektsforskerdagen mange steder i landet.
I Buskerud kan du finne oss på 3 steder:
 
1. Drammensbiblioteket på Papirbredden. Her blir det foredrag og stands, hjelp og veiledning kl. 10-14.30
 
2. Kantina, Tinius Olsens skole, Kongsberg. Her blir det også foredrag og stands, hjelp og veiledning kl. 10-15.
 
3. Rødberg bibliotek kl. 12-16. Demonstrasjon av nyttige kilder på nett. Hjelp og veiledning i slektsforskning. 
 
Mer info og detaljert program finner du her: http://bu.disnorge.no/slektsforskerdagen-2014 
 
Alle arrangementer er gratis og åpne for alle interesserte.
 


Slekt og Data Drammen, 22. oktober 2014, klokka 18:00

Tittel: Medlemsmøte DIS-Drammen
Sted: Ilebergveien 21, inngang fra Fjellheimgata, 3011 Drammen

Vi tilbyr hjelp til å lete på nett og pra praktisk opplæring med interne krefter, bl.a. Det nye Digitalarkivet. Vi har ikke adgang til kjøkken, så de som vil ha en kopp kaffe eller te må selv ta med. Vi har trådløst nettverk, du tar med din PC. Møtet er åpent for alle, medlemskap er ingen betingelse. Hjertelig velkommen!


Slekt og Data Buskerud, 14. oktober 2014, klokka 19:00

Tittel: Åpent kurs i slektsforskning på Hønefoss
Sted: Hønefoss Bowlingsenter Ankersgate 30, 3513 Hønefoss

Ringerike Slektshistorielag arrangerer i samarbeid med DIS-Buskerud åpent kurs i slektsforskning for alle. Vi frisker opp kurset som ble kjørt i vår. Dette kurset vil bli fulgt opp av del II senere i høst/vinter.


Slekt og Data Kongsberg, 14. oktober 2014, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - åpent møte
Sted: Archon IKA Kongsberg Frogs vei 48

Tips om andre kilder utenom Digitalarkive. 
Etter foredraget er det mulig å få hjelp til egen slektsforskning. 
Det er trådløst nettverk, ta derfor gjerne med egen pc. 


Slekt og Data Drammen, 8. oktober 2014, klokka 18:00

Tittel: Medlemsmøte DIS-Drammen
Sted: Ilebergveien 21, inngang fra Fjellheimgata, 3011 Drammen

Vi tilbyr hjelp til å lete på nett og pra praktisk opplæring med interne krefter, bl.a. Det nye Digitalarkivet. Vi har ikke adgang til kjøkken, så de som vil ha en kopp kaffe eller te må selv ta med. Vi har trådløst nettverk, du tar med din PC. Dette er samtidig siste dag av Slektsgranskerkurset som vi holder i samarbeide med Drammensbiblioteket. Møtet er åpent for alle, medlemskap er ingen betingelse. Hjertelig velkommen!


Slekt og Data Kongsberg, 4. oktober 2014, klokka 10:00

Tittel: Fortidens hemmeligheter - aktive lørdager på Statsarkivet i Kongsberg
Sted: Statsarkivet i Kongsberg


Slekt og Data Drammen, 24. september 2014, klokka 18:00

Tittel: Medlemsmøte DIS-Drammen
Sted: Ilebergveien 21, inngang fra Fjellheimgata, 3011 Drammen

Vi tilbyr hjelp til å lete på nett og pra praktisk opplæring med interne krefter, bl.a. Det nye Digitalarkivet. Vi har ikke adgang til kjøkken, så de som vil ha en kopp kaffe eller te må selv ta med. Vi har trådløst nettverk, du tar med din PC. Møtet er åpent for alle, medlemskap er ingen betingelse. Hjertelig velkommen!


Slekt og Data Drammen, 10. september 2014, klokka 18:00

Tittel: Medlemsmøte DIS-Drammen
Sted: Ilebergveien 21, inng fra Fjellheimgata, 3011 Drammen

På dette første møtet ønsker vi å diskutere med medlemmene hva dere ønske er om møtestruktur i høstsemesteret. Styret ser for seg at vi satser på praktisk opplæring med interne krefter, bl.a. Det nye Digitalarkivet. Vi har ikke adgang til kjøkken, så de som vil ha en kopp kaffe eller te må selv ta med. Vi har trådløst nettverk, du tar med din PC. Møtet er åpent for alle, medlemskap er ingen betingelse. Hjertelig velkommen!


Slekt og Data Kongsberg, 9. september 2014, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - åpent møte
Sted: Archon IKA Kongsberg Frogs vei 48

Åpent møte. Vi frisker opp søk på nye Digitalarkiver, og vi hjelper hverandre med slektsfaglige problemer.


Slekt og Data Kongsberg, 6. september 2014, klokka 10:00

Tittel: Fortidens hemmeligheter - aktive lørdager på Statsarkivet i Kongsberg
Sted: Statsarkivet i Kongsberg

Dagens tema: Sjøinnrullering.
IKA Kongsberg er til stede og tilbyr omvisning i sine nye lokaler.


Slekt og Data Drammen, 28. mai 2014, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Arbeidsmøte
Sted: Temte gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag holder arbeidsmøte.
Vi hjelper deg å finne dine aner på nett og i Buskerud Slektshistorielags rikholdige bibliotek. Og vi hjelper til med dataproblemer og gir veiledning i bruk av slektsprogram.
Vi har trådløst nettverk og noen PC-er til disposisjon.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.
Enkel servering. Inngang kr. 20


Slekt og Data Drammen, 21. mai 2014, klokka 18:00

Tittel: BuDIS
Sted: Temte gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi registrerer slektsrelaterte kilder på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommen til å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows av oss.


Slekt og Data Drammen, 14. mai 2014, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen Temamøte
Sted: Temte gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

DIS-Drammen og Buskerud Historielag holder felles temamøte.
Tema: Ikke fastsatt enda.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.
Enkel servering. Inngang kr. 20


Slekt og Data Kongsberg, 13. mai 2014, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - Åpent møte
Sted: Raumyr skole

FamilySearch - hvordan søker vi og hva finner vi der?


Slekt og Data Drammen, 7. mai 2014, klokka 18:00

Tittel: BuDIS
Sted: Temte gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi registrerer slektsrelaterte kilder på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommen til å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows av oss.


Slekt og Data Drammen, 23. april 2014, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Arbeidsmøte
Sted: Temte gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag holder arbeidsmøte.
Vi hjelper deg å finne dine aner på nett og i Buskerud Slektshistorielags rikholdige bibliotek. Og vi hjelper til med dataproblemer og gir veiledning i bruk av slektsprogram.
Vi har trådløst nettverk og noen PC-er til disposisjon.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.
Enkel servering. Inngang kr. 20


Slekt og Data Drammen, 9. april 2014, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen Temamøte
Sted: Temte gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

DIS-Drammen og Buskerud Historielag holder felles temamøte.
Tema: "Hvilken hjelp får vi på FamilySearch?" v/Hilde Wedde, leder i DIS-Buskerud
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.
Enkel servering. Inngang kr. 20


Slekt og Data Kongsberg, 8. april 2014, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - Åpent møte
Sted: Raumyr skole

Tema: Digitale bøker. Hva finnes og hvor finner vi dem.


Slekt og Data Kongsberg, 5. april 2014, klokka 10:00

Tittel: Fortidens hemmeligheter - aktive lørdager på Statsarkivet i Kongsberg
Sted: Statsarkivet i Kongsberg

Dagens tema: Dødsfall og skifte


Slekt og Data Drammen, 2. april 2014, klokka 18:00

Tittel: BuDIS
Sted: Temte gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi registrerer slektsrelaterte kilder på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommen til å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows av oss.


Slekt og Data Drammen, 26. mars 2014, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Arbeidsmøte
Sted: Temte gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag holder arbeidsmøte.
Vi hjelper deg å finne dine aner på nett og i Buskerud Slektshistorielags rikholdige bibliotek. Og vi hjelper til med dataproblemer og gir veiledning i bruk av slektsprogram.
Vi har trådløst nettverk og noen PC-er til disposisjon.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.
Enkel servering. Inngang kr. 20


Slekt og Data Buskerud, 22. mars 2014, klokka 11:00

Tittel: Slektsdag i Uvdal
Sted: Uvdal Herredshus

Lørdag 22. mars er det slektsdag i Uvdal kl. 11-16. Det er Uvdal Bygdekvinnelag som har invitert oss. Det blir foredrag om det nye digitalarkivet og tips til hvordan vi søker der. Det blir også god mulighet til å få hjelp til egen slektsforskning.
Har du lyst å delta? Ta i så fall kontakt med Gunhild Vikan mob. 41554835.


Slekt og Data Drammen, 19. mars 2014, klokka 18:00

Tittel: BuDIS
Sted: Temte gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi registrerer slektsrelaterte kilder på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommen til å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows av oss.


Slekt og Data Buskerud, 17. mars 2014, klokka 18:30

Tittel: Årsmøte DIS-Buskerud
Sted: Temte gård Horgen 10 3055 Krokstadelva

Foredrag kl. 18.30: Liv Jorunn Kjennerud fra Statsarkivet i Kongsberg forteller om Prestearkivene og hva slags informasjon vi kan finne der.
 
Etter foredraget er det vanlige årsmøtesaker. Årsmøtepapirer finner dere her: http://bu.disnorge.no/%C3%A5rsm%C3%B8te-dis-buskerud-2014
 


Slekt og Data Drammen, 12. mars 2014, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen Temamøte
Sted: Temte gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

DIS-Drammen og Buskerud Historielag holder felles temamøte.
Tema: "Kommunikasjon" v/Aina Johnsen Rønningen, redaktør I Slekt og Data.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.
Enkel servering. Inngang kr. 20


Slekt og Data Kongsberg, 11. mars 2014, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - Åpent møte
Sted: Raumyr skole

Vi ser på DIS-Norge sine sider. Hva finner vi der?
 
Hvordan bruker vi Slektsforum, Genealogiske ressurser, Gravminner, DIS-Treff og andre kilder på sidene 


Slekt og Data Drammen, 5. mars 2014, klokka 18:00

Tittel: BuDIS
Sted: Temte gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi registrerer slektsrelaterte kilder på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommen til å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows av oss.


Slekt og Data Drammen, 5. mars 2014, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen årsmøte
Sted: Temte Gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

Vanlige årsmøtesaker. Vi arbeider med å få til et foredrag om bokhylla.no. Mer når det er avklart. Alle er hjertelig velkommen, men bare medlemmer I DIS-Buskerud har stemmerett. Det blir enkel servering. Mer info finner du her: http://bu.disnorge.no/node/556


Slekt og Data Drammen, 5. mars 2014, klokka 18:30

Tittel: Årsmøte DIS-Drammen
Sted: Temte Gård, Horgen 10 3055 Krokstadelva

Årsmøtet avholdes på Temte Gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva, onsdag 5. mars kl 18:00. Vidar Iversen, Nationalbiblioteket holder foredrag om bokhylla.no kl 18:00. Nationalbiblioteket har hittil digitalisert 139 531 aviser, 161 209 bøker, 115 055 fotografier, 748 filmer, 41 242 radioopptak og 8767 håndskrifter. Årsmøtet begynner ca kl 19:00 umiddelbart etter at foredraget er ferdig. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til vårt årsmøte som innledes med dette svært interessante foredraget om Prestearkivene. Det blir enkel servering og kr 20 I inngangsbillett. Hertelig velkommen.


Slekt og Data Kongsberg, 1. mars 2014, klokka 10:00

Tittel: Fortidens hemmeligheter - aktive lørdager på Statsarkivet i Kongsberg
Sted: Statsarkivet i Kongsberg

Dagens tema: Utvandring
Kl. 10.30: DIS-Kongsberg orienterer om amerikanske kilder på nett


Slekt og Data Drammen, 26. februar 2014, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Arbeidsmøte
Sted: Temte gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag holder arbeidsmøte.
Vi hjelper deg å finne dine aner på nett og i Buskerud Slektshistorielags rikholdige bibliotek. Og vi hjelper til med dataproblemer og gir veiledning i bruk av slektsprogram.
Vi har trådløst nettverk og noen PC-er til disposisjon.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.
Enkel servering. Inngang kr. 20


Slekt og Data Drammen, 12. februar 2014, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen Temamøte
Sted: Temte gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

DIS-Drammen og Buskerud Historielag holder felles temamøte.
Tema: "Hvordan søke og finne frem i Nye Digitalarkivet" v/Hilde Wedde, leder I DIS-Buskerud.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.
Enkel servering. Inngang kr. 20


Slekt og Data Kongsberg, 11. februar 2014, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - Åpent møte
Sted: Raumyr skole

Online slektsprogrammer. Hvilke finnes, fordeler og ulemper, begrensninger mm.
Årsmøte i DIS-Kongsberg


Slekt og Data Drammen, 5. februar 2014, klokka 18:00

Tittel: BuDIS
Sted: Temte gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi registrerer slektsrelaterte kilder på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommen til å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows av oss.


Slekt og Data Kongsberg, 4. februar 2014, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - Nybegynnerkurs dag 3 av 3
Sted: Raumyr skole


Slekt og Data Kongsberg, 1. februar 2014, klokka 10:00

Tittel: Fortidens hemmeligheter - aktive lørdager på Statsarkivet i Kongsberg
Sted: Statsarkivet i Kongsberg

Dagens tema: Prestearkiver
Kl. 11 holdes en orientering om hvilke kilder man kan finne i prestearkivene 


Slekt og Data Drammen, 29. januar 2014, klokka 18:00

Tittel: BuDIS
Sted: Temte gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi registrerer slektsrelaterte kilder på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommen til å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows av oss.


Slekt og Data Kongsberg, 28. januar 2014, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - Nybegynnerkurs dag 2 av 3
Sted: Raumyr skole


Slekt og Data Drammen, 22. januar 2014, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Arbeidsmøte
Sted: Temte gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag holder arbeidsmøte.
Vi hjelper deg å finne dine aner på nett og i Buskerud Slektshistorielags rikholdige bibliotek. Og vi hjelper til med dataproblemer og gir veiledning i bruk av slektsprogram.
Vi har trådløst nettverk og noen PC-er til disposisjon.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.
Enkel servering. Inngang kr. 20


Slekt og Data Kongsberg, 21. januar 2014, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - Nybegynnerkurs dag 1 av 3
Sted: Raumyr skole

Påmelding til kongsberg@bu.disnorge.no
 
Pris for hele kurset (3 dager) kr. 200.- for DIS-medlemmer, kr. 600.- for ikke-medlemmer


Slekt og Data Drammen, 15. januar 2014, klokka 18:00

Tittel: BuDIS
Sted: Temte gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi registrerer slektsrelaterte kilder på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommen til å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows av oss.


Slekt og Data Buskerud, 14. januar 2014, klokka 19:00

Tittel: Hønefoss - møte på Ringerike museum
Sted: Ringerike Museum, Svenskestua

TA VARE PÅ BØKENE.

Boken er viktig, den er vår historie. 
De fleste av oss har bøker hjemme, men vi vet ikke alltid hva som er hva på
en bok, hva som er best for boken og hvordan den må behandles hjemme.

Antikvarbokhandler Nina Welle holder foredrag 14. januar kl 19:00 i Svenskestua, Ringerike Museum i Norderhov om antikvariske bøker, litt bokhistorie og boken som fysisk objekt, samt stell, renhold og vedlikehold av bøker.
Hun vil også ta opp hva man må se opp for ved innkjøp av eldre bøker, hvordan man ser at boken er en førsteutgave og hvilken innvirkning bokens tilstand har på prisfastsettelse. Publikum kan ta med EN bok hver for å se på problemer, men det ikke er sikkert vi rekker alle. Nina foretar ikke taksering av bøker.


Slekt og Data Kongsberg, 14. januar 2014, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - Åpent møte
Sted: Raumyr skole

Søk etter slekt i Danmark


Slekt og Data Drammen, 8. januar 2014, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Arbeidsmøte
Sted: Temte gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag holder arbeidsmøte.
Vi hjelper deg å finne dine aner på nett og i Buskerud Slektshistorielags rikholdige bibliotek. Og vi hjelper til med dataproblemer og gir veiledning i bruk av slektsprogram.
Vi har trådløst nettverk og noen PC-er til disposisjon.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.
Enkel servering. Inngang kr. 20


Slekt og Data Kongsberg, 4. januar 2014, klokka 10:00

Tittel: Fortidens hemmeligheter - aktive lørdager på Statsarkivet i Kongsberg
Sted: Statsarkivet i Kongsberg


Slekt og Data Drammen, 11. desember 2013, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen Julemøte
Sted: Temte Gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag holder julemøte med servering av julegrøt.
Tema: Juletradisjoner v/Beate Lindseth
Etter foredraget er det fritt fram for de som ønsker å synge, spille eller fortelle en julehistorie, samt loddsalg.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.
Inngang kr. 20


Slekt og Data Kongsberg, 10. desember 2013, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - Åpent møte
Sted: Raumyr skole

Søkbare dødsfalls- og skifteregistre


Slekt og Data Kongsberg, 7. desember 2013, klokka 10:00

Tittel: Fortidens hemmeligheter - aktive lørdager på Statsarkivet i Kongsberg
Sted: Statsarkivet i Kongsberg

Dagens tema: Firmaer i arkivene


Slekt og Data Drammen, 4. desember 2013, klokka 18:00

Tittel: BuDIS
Sted: Temte Gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi transkriberer slektsrelaterte kilde på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommentil å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows.
Vi trenger sårt fler til å hjelpe oss med kilderegistreringen.
Det blir enkel servering.

Det blir styremøte i DIS-Drammen i kveld.


Slekt og Data Drammen, 27. november 2013, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Arbeidsmøte
Sted: Temte Gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag holder arbeidsmøte.
Vi hjelper deg å finne dine aner på nett og i Buskerud Slektshistorielags rikholdige bibliotek. Og vi hjelper til med dataproblemer og gir veiledning i bruk av slektsprogram.
Vi har trådløst nettverk og noen PC-er til disposisjon.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.
Enkel servering. Inngang kr. 20


Slekt og Data Drammen, 20. november 2013, klokka 18:00

Tittel: BuDIS
Sted: Temte Gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi registrerer slektsrelaterte kilder på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommen til å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows av oss.


Slekt og Data Drammen, 13. november 2013, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen Temamøte
Sted: Temte Gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag holder temamøt.
Tema: "Anna Rogstad - Første kvinne på Stortinget. Politisk og pedagogisk pioner" v/Gunhild Ramm Reistad. 
Etter foredraget blir det kaffe og kaker samt loddsalg.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.
Inngang kr. 20


Slekt og Data Kongsberg, 12. november 2013, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - Åpent møte
Sted: Raumyr skole

Brukermøte for ulike slektsprogrammer der dere har mulighet for å utveksle erfaringer, spørre og få hjelp og veiledning i bruk av programmene. 
Aktuelle programmer: 
Brothers Keeper
TMG
Legacy 
Embla 
 


Slekt og Data Kongsberg, 9. november 2013, klokka 10:00

Tittel: Arkivdagen 2013
Sted: Statstarkivet i Kongsberg

Arkivdagen 2013. Tema: Stemmer
Olav Sem, fortellerkunstens mester fra Telemark, kommer på besøk kl. 12.00 og skal kåsere over arkivdagens tema. Han er kjent for å ta publikum med inn i en verden med vakker poesi, stevtoner, sagn og middelalderballader. Olav Sem er en erfaren underholder og foredragsholder, i tillegg til å være en av landets fremste folkedansere.

Det vil bli mulighet for å få en omvisning i statsarkivets aller helligste, nemlig magasinet. Her vil vi vise fram noen smakebiter fra arkivene. I tillegg til stemmerettsutstillingen vil vi ha utstillinger knyttet til temaet "Stemmer", blant annet kan vi vise fram eksempler på sivil motstand under 2. verdenskrig.

Lesesalen er selvfølgelig åpen for de som ønsker å se på arkivsaker eller trenger hjelp til å komme videre i slektsforskningen. DIS-Kongsberg er som vanlig til stede for å hjelpe til med søking i kilder på nett.

Vi serverer gratis kaffe og noe attåt. Velkommen!
 


Slekt og Data Drammen, 6. november 2013, klokka 18:00

Tittel: BuDIS
Sted: Temte Gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi transkriberer slektsrelaterte kilde på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommentil å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows.
Vi trenger sårt fler til å hjelpe oss med kilderegistreringen.
Det blir enkel servering.

Det blir styremøte i DIS-Drammen i kveld.


Slekt og Data Drammen, 30. oktober 2013, klokka 18:00

Tittel: BuDIS
Sted: Temte Gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi transkriberer slektsrelaterte kilde på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommentil å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows.
Vi trenger sårt fler til å hjelpe oss med kilderegistreringen.
Det blir enkel servering.


Slekt og Data Buskerud, 26. oktober 2013, klokka 10:00

Tittel: DIS-Buskerud Slektsforskerdagen 2013
Sted: Drammen, Kongsberg

Foredrag og stands på 
- Drammensbiblioteket, Papirbredden, Drammen
- Kantina, Tinius Olsens skole, Kongsberg
 


Slekt og Data Drammen, 23. oktober 2013, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Arbeidsmøte
Sted: Temte Gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag holder arbeidsmøte.
Vi hjelper deg å finne dine aner på nett og i Buskerud Slektshistorielags rikholdige bibliotek. Og vi hjelper til med dataproblemer og gir veiledning i bruk av slektsprogram.
Vi har trådløst nettverk og noen PC-er tildisposisjon.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.
Enkel servering. Inngang kr. 20


Slekt og Data Drammen, 16. oktober 2013, klokka 18:00

Tittel: BuDIS
Sted: Temte Gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi transkriberer slektsrelaterte kilde på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommentil å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows.
Vi trenger sårt fler til å hjelpe oss med kilderegistreringen.
Det blir enkel servering.


Slekt og Data Drammen, 9. oktober 2013, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen Temamøte
Sted: Temte Gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

DIS-Drammen og Buskerud Historielag holder felles temamøte.
Tema: Ikke fastsatt enda.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.
Enkel servering. Inngang kr. 20


Slekt og Data Kongsberg, 8. oktober 2013, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - Åpent møte
Sted: Raumyr skole

Søk etter slekt i Sverige v/Hilde Wedde
 
Etter foredraget kan du ta en prat over en kopp kaffe, og du kan få hjelp til din egen slektsforskning.
Trådløst nettverk, ta med egen pc.


Slekt og Data Kongsberg, 5. oktober 2013, klokka 10:00

Tittel: Fortidens hemmeligheter - aktive lørdager på Statsarkivet i Kongsberg
Sted: Statsarkivet i Kongsberg


Slekt og Data Drammen, 2. oktober 2013, klokka 18:00

Tittel: BuDIS
Sted: Temte Gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi transkriberer slektsrelaterte kilde på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommentil å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows.
Vi trenger sårt fler til å hjelpe oss med kilderegistreringen.
Det blir enkel servering.

Det blir styremøte for DIS-Drammen i kveld.


Slekt og Data Drammen, 25. september 2013, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Arbeidsmøte
Sted: Temte Gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag holder felles arbeidsmøte.
Vi hjelper deg å finne dine aner på nett og i Buskerud Slektshistorielags rikholdige bibliotek. Og vi hjelper til med dataproblemer.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.
Enkel servering. Inngang kr. 20


Slekt og Data Drammen, 18. september 2013, klokka 18:00

Tittel: BuDIS
Sted: Temte Gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi transkriberer slektsrelaterte kilde på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommentil å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows.
Vi trenger sårt fler til å hjelpe oss med kilderegistreringen.
Det blir enkel servering.


Slekt og Data Drammen, 11. september 2013, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen Temamøte
Sted: Temte Gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag holder temamøt.
Tema: "Slik levde de da" v/Hanne Maria Johansen. Om Drammens bybefolkning fra 200 år tilbake og frem til nå. 
Etter foredraget blir det kaffe og kaker samt loddsalg.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.
Inngang kr. 20


Slekt og Data Kongsberg, 10. september 2013, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - Åpent møte
Sted: Raumyr skole


Slekt og Data Kongsberg, 7. september 2013, klokka 10:00

Tittel: Fortidens hemmeligheter - aktive lørdager på Statsarkivet i Kongsberg
Sted: Statsarkivet i Kongsberg

Tema for dagen kommer senere


Slekt og Data Drammen, 4. september 2013, klokka 18:00

Tittel: BuDIS
Sted: Temte Gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi transkriberer slektsrelaterte kilde på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommentil å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows.
Vi trenger sårt fler til å hjelpe oss med kilderegistreringen.
Det blir enkel servering.

Det blir styremøte i DIS-Drammen i kveld.


Slekt og Data Drammen, 28. august 2013, klokka 18:00

Tittel: BuDIS
Sted: Temte Gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi transkriberer slektsrelaterte kilde på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommentil å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows.
Vi trenger sårt fler til å hjelpe oss med kilderegistreringen.
Det blir enkel servering.


Slekt og Data Drammen, 21. august 2013, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Arbeidsmøte
Sted: Temte Gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag holder arbeidsmøte.
Vi hjelper deg å finne dine aner på nett og i Buskerud Slektshistorielags rikholdige bibliotek. Og vi hjelper til med dataproblemer og gir veiledning i bruk av slektsprogram.
Vi har trådløst nettverk og noen PC-er tildisposisjon.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.
Enkel servering. Inngang kr. 20.


Slekt og Data Buskerud, 17. august 2013, klokka 11:00

Tittel: Vegglidagen 2013
Sted: Veggli sentrum

Vi står på stand på Vegglidagen 2013 !


Slekt og Data Drammen, 14. august 2013, klokka 18:00

Tittel: BuDIS
Sted: Temte Gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi transkriberer slektsrelaterte kilde på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommentil å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows.
Vi trenger sårt fler til å hjelpe oss med kilderegistreringen.
Det blir enkel servering.

Det blir styremøte i DIS-Drammen i kveld.


Slekt og Data Drammen, 12. juni 2013, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Temamøte - Byvandring
Sted: Water Ice på Strømsø Torg

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag holder temamøt.
Tema: Byvandring i området Strømsø/Tollbugaten med Trulte Ellingsen som guide.
Oppmøte kl. 18:00 ced Water Ice på Strømsø torg.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.
 
Vi vandrer i Tollbugata. Kanskje Strømsø kirke eller Elvepromenaden hvis tiden strekker til og orken orker. Ingen penger vil bli innkrevd under vandringen. 


Slekt og Data Buskerud, 11. juni 2013, klokka 19:00

Tittel: DIS-Buskerud - møte på Hønefoss i samarbeid med Ringerike Slektshistorielag
Sted: Hønefoss Bowlingsenter Ankersgate 30 3513 Hønefoss

Gotisk skrift v/Sten Høyendahl


Slekt og Data Buskerud, 8. juni 2013, klokka 11:00

Tittel: Lampelandmarken 2013
Sted: Lampeland sentrum

Vi har stand på Lampelandmarken 2013 !


Slekt og Data Drammen, 5. juni 2013, klokka 18:00

Tittel: BuDIS
Sted: Temte Gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi transkriberer slektsrelaterte kilde på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommentil å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows.
Vi trenger sårt fler til å hjelpe oss med kilderegistreringen.
Det blir enkel servering.


Slekt og Data Drammen, 29. mai 2013, klokka 18:00

Tittel: BuDIS
Sted: Temte Gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi transkriberer slektsrelaterte kilde på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommentil å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows.
Vi trenger sårt fler til å hjelpe oss med kilderegistreringen.
Det blir enkel servering.


Slekt og Data Drammen, 22. mai 2013, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Arbeidsmøte
Sted: Temte Gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag holder arbeidsmøte.
Vi hjelper deg å finne dine aner på nett og i Buskerud Slektshistorielags rikholdige bibliotek. Og vi hjelper til med dataproblemer og gir veiledning i bruk av slektsprogram.
Vi har trådløst nettverk og noen PC-er tildisposisjon.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.
Enkel servering. Inngang kr. 20


Slekt og Data Drammen, 15. mai 2013, klokka 18:00

Tittel: BuDIS
Sted: Temte Gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi transkriberer slektsrelaterte kilde på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommentil å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows.
Vi trenger sårt fler til å hjelpe oss med kilderegistreringen.
Det blir enkel servering.


Slekt og Data Kongsberg, 14. mai 2013, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - åpent møte
Sted: Raumyr skole


Slekt og Data Drammen, 8. mai 2013, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen Temamøte
Sted: Temte Gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag holder temamøt.
Tema: Tema kommer senere
Etter foredraget blir det kaffe og kaker samt loddsalg.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.
Inngang kr. 20
 
Det blir styremøte for DIS-Drammen i kveld kl 17:30


Slekt og Data Drammen, 24. april 2013, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Arbeidsmøte
Sted: Temte Gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag holder arbeidsmøte.
Vi hjelper deg å finne dine aner på nett og i Buskerud Slektshistorielags rikholdige bibliotek. Og vi hjelper til med dataproblemer og gir veiledning i bruk av slektsprogram.
Vi har trådløst nettverk og noen PC-er til disposisjon.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.
Enkel servering. Inngang kr. 20


Slekt og Data Drammen, 18. april 2013, klokka 16:30

Tittel: DIS-Drammen og Drammensbiblioteket
Sted: Drammensbiblioteket, Datarommer 2. etasjeSlekt og Data Drammen, 11. april 2013, klokka 16:30

Tittel: DIS-Drammen og Drammensbiblioteket
Sted: Drammensbiblioteket, Papirbredden

Slektsforskerkurs for nybegynnere. Dag 1
DIS-Drammen holder nybegynnerkurs for slektsgranskere. Kurset går over to kvelder på Drammensbiblioteket med en tredje kveld onsdag 24. april kl. 18.00 -21.00 på Temte Gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva. Kurset gir en enkel innføring i bruk av kilder for å finne fram til egen slekt. Det veiledes i systematisering av funn og slektsprogram. Ta med egen PC eller lån hos oss. Ta gjerne med en oppgave du vil ha hjelp til. For evt. andre spørsmål om kurset; kontakt www.disnorge.no/bu Påmelding til biblioteket 2. etasje eller på tlf.: 32 04 54 31. Sted: datarommet i 2. etasje på biblioteket.


Slekt og Data Drammen, 10. april 2013, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen Temamøte
Sted: Temte Gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag holder temamøte.
Tema: "Gotisk skrift" v/Maya Lillemoen.
Etter foredraget blir det kaffe og kaker samt loddsalg.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.
Inngang kr. 20
 
DIS-Drammen har styremøte fra kl 17:30 i kveld.


Slekt og Data Buskerud, 9. april 2013, klokka 19:00

Tittel: DIS-Buskerud - åpent møte på Hønefoss
Sted: Hønefoss Bowlingsenter, Ankerveien, Hønefoss

Digitalarkivets muligheter

Vi vil gå inn på mulighetene som finnes i Digitalarkivet som kirkebøker, skifteregistre,Matrikkel, folketellinger etc.
Har du spørsmål om slekt kan du ta med det også.
Møtet er åpent for alle.

 


Slekt og Data Kongsberg, 9. april 2013, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - åpent møte
Sted: Raumyr skole

Om bruk av slektsprogrammer. Demonstrasjon av Brothers Keeper, Legacy og TMG


Slekt og Data Kongsberg, 6. april 2013, klokka 10:00

Tittel: Fortidens hemmeligheter - aktive lørdager på Statsarkivet
Sted: Statsarkivet i Kongsberg

Velkommen til lørdagsåpen lesesal på Statsarkivet i Kongsberg!

Vi stiller med en godt bemannet og aktiv lesesal. Dette er et tilbud til alle som er interessert i slektsforskning og lokalhistorie, og vi oppfordrer spesielt nybegynnere til å ta seg en tur! 
 
Vi vil være behjelpelige med å finne fram arkivkilder i magasinet og vi kan også hjelpe til med å tyde gotisk skrift. Statsarkivet har arkiver fra Buskerud, Vestfold og Telemark, men det er ingen grunn til å bli hjemme selv om du ikke har slekt i området. Det er samarbeid med DIS-Kongsberg, som vil ha representanter til stede som kan hjelpe til med søking i forskjellige kilder på nett.

Dersom du vil ha starthjelp til slektsforskning, anbefaler vi at du har opplysninger om personer så langt tilbake som til før 1930-tallet.

Vi har valgt ut noen spennende temaer for hver lørdag, og vi viser fram noen relevante eksempler innenfor disse temaene. Men du vil selvfølgelig også kunne få svar på andre ting.

Ta gjerne med egen pc, vi har trådløst nettverk!

Dagens tema: Reise og flytting
 
Det blir også foredrag om digitale bilder ved fylkesfotograf Bjørn Johnsen. 


Slekt og Data Drammen, 3. april 2013, klokka 18:00

Tittel: BuDIS
Sted: Temte Gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi transkriberer slektsrelaterte kilde på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommentil å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows.
Vi trenger sårt fler til å hjelpe oss med kilderegistreringen.
Det blir enkel servering.

Det blir styremøte for DIS-Drammen i kveld.


Slekt og Data Buskerud, 20. mars 2013, klokka 18:30

Tittel: DIS-Buskerud - Årsmøte
Sted: Sanden Hotell, Hokksund

Nina Hanssen, nestleder i DIS-Norge, Slekt &Data holder foredrag om "Hvordan kan bruk av sosiale medier være til nytte for slektsforskeren"
 
Nina Hanssen er forfatter og journalist, og har mange års erfaring med bruk av sosiale medier. Hun har i 2012 publisert to fagbøker i Norge. Boka Flow i hverdagen er også oversatt til dansk. Hun skriver for tiden bok om pusteteknikker og pust i hverdagen. Nina er også styreleder i KvinneRom, et nettverk for næringslivskvinner på Romerike.
 
Etter foredraget er det vanlige årsmøtesaker 


Slekt og Data Drammen, 20. mars 2013, klokka 18:00

Tittel: BuDIS
Sted: Temte Gård, Horgen 10, 3055 Krokstadelva

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi transkriberer slektsrelaterte kilde på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommentil å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows.
Vi trenger sårt fler til å hjelpe oss med kilderegistreringen.
Det blir enkel servering.
 
Gjør oppmerksom på at dette er første møte etter flyttingen og at vi ikke klarer å få bredbandet opp å gå til i dag.
Dessuten er det årsmøte i DIS-Buskerud i dag og bl.a. Tore og Steinar skal dit.
Hvis det er noen som trenger transport fra Drammen til Krokstadelva så ta kontakt med Tore på tlf 957 49 536 eller send epost til drammen@bu.disnorge.no.


Slekt og Data Drammen, 13. mars 2013, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen Temamøte
Sted: LHL-Senter Drammen, Nøsteveien 2. 3400 Lier

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag holder temamøt.
Tema: "Gamle bilder i slektsforskning" v/Tom Larsen.
Etter foredraget blir det kaffe og kaker samt loddsalg.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.


Slekt og Data Kongsberg, 12. mars 2013, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - åpent møte
Sted: Raumyr skole

Hvordan bruke Arkivportalen.no
 
Liv Jorunn Kjennerud og Bodil Løver fra Statsarkivet i Kongsberg kommer og viser oss hvordan vi skal søke og hva vi kan finne. 


Slekt og Data Drammen, 6. mars 2013, klokka 18:00

Tittel: BuDIS
Sted: LHL-Senter Drammen, Nøsteveien 2. 3400 Lier

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi transkriberer slektsrelaterte kilde på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommentil å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows.
Vi trenger sårt fler til å hjelpe oss med kilderegistreringen.
Det blir enkel servering.

Det blir også styremøte for DIS-Drammen i kveld.


Slekt og Data Kongsberg, 2. mars 2013, klokka 10:00

Tittel: Fortidens hemmeligheter - aktive lørdager på Statsarkivet
Sted: Statsarkivet i Kongsberg

Velkommen til lørdagsåpen lesesal på Statsarkivet i Kongsberg!

Vi stiller med en godt bemannet og aktiv lesesal. Dette er et tilbud til alle som er interessert i slektsforskning og lokalhistorie, og vi oppfordrer spesielt nybegynnere til å ta seg en tur! 
 
Vi vil være behjelpelige med å finne fram arkivkilder i magasinet og vi kan også hjelpe til med å tyde gotisk skrift. Statsarkivet har arkiver fra Buskerud, Vestfold og Telemark, men det er ingen grunn til å bli hjemme selv om du ikke har slekt i området. Det er samarbeid med DIS-Kongsberg, som vil ha representanter til stede som kan hjelpe til med søking i forskjellige kilder på nett.

Dersom du vil ha starthjelp til slektsforskning, anbefaler vi at du har opplysninger om personer så langt tilbake som til før 1930-tallet.

Vi har valgt ut noen spennende temaer for hver lørdag, og vi viser fram noen relevante eksempler innenfor disse temaene. Men du vil selvfølgelig også kunne få svar på andre ting.

Ta gjerne med egen pc, vi har trådløst nettverk!

Dagens tema: Borgerskap og handelsbrev


Slekt og Data Drammen, 27. februar 2013, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Arbeidsmøte
Sted: LHL-Senter Drammen, Nøsteveien 2. 3400 Lier

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag holder arbeidsmøte.
Vi hjelper deg å finne dine aner på nett og i Buskerud Slektshistorielags rikholdige bibliotek. Og vi hjelper til med dataproblemer og gir veiledning i bruk av slektsprogram.
Vi har trådløst nettverk og noen PC-er til disposisjon.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.
Enkel servering.


Slekt og Data Drammen, 20. februar 2013, klokka 18:00

Tittel: BuDIS
Sted: LHL-Senter Drammen, Nøsteveien 2. 3400 Lier

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi transkriberer slektsrelaterte kilde på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommentil å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows.
Vi trenger sårt fler til å hjelpe oss med kilderegistreringen.
Det blir enkel servering.


Slekt og Data Drammen, 13. februar 2013, klokka 17:30

Tittel: DIS-Drammen Årsmøte
Sted: LHL-Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

På grunn av dårlig fremmøte da vi hadde planlagt årsmøte, onsdag 6. feb, ble møtet vedtatt utsatt 1 uke.
Denne gangen håper vi på bedre fremmøte og holder møtet før temamøtet begynner.
Steinar


Slekt og Data Drammen, 13. februar 2013, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen, Temamøte
Sted: LHL-Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

 DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag holder felles temamøte.
Tema: "Skriv din livshistorie" v/Mette Mari Langum, Vita Veritas.

Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.
Enkel servering.


Slekt og Data Kongsberg, 12. februar 2013, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - åpent møte
Sted: Raumyr skole

Årsmøte i DIS-Kongsberg
 
Etter årsmøtet: Hvordan søke i det nye Digitalarkivet v/ Hilde Wedde


Slekt og Data Buskerud, 9. februar 2013, klokka 11:00

Tittel: Slektsdag i Uvdal
Sted: Uvdal Herredshus

Innføring i slektsforskning, - hvordan søke etter slekt via internett.
 
Trådløst nettverk. Ta gjerne med egen pc. 


Slekt og Data Drammen, 6. februar 2013, klokka 18:00

Tittel: BuDIS
Sted: LHL-Senter Drammen, Nøsteveien 2. 3400 Lier

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi transkriberer slektsrelaterte kilde på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommentil å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows.
Vi trenger sårt fler til å hjelpe oss med kilderegistreringen.
Det blir enkel servering.


Slekt og Data Kongsberg, 5. februar 2013, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - Nybegynnerkurs dag 3
Sted: Raumyr skole


Slekt og Data Kongsberg, 2. februar 2013, klokka 10:00

Tittel: Fortidens hemmeligheter - aktive lørdager på Statsarkivet
Sted: Statsarkivet i Kongsberg

Vi er igjen klare for lørdagsåpen lesesal for alle som vil lære mer om slektsgranskning. Denne gang vil vi dessuten vise noen eksempler på hvordan man finner fram i farskaps- og bidragssaker.

Kl. 11 vil statsarkivar Nils Johan Stoa gi et innblikk i hvilke digitale kilder som finnes på nett.

Vi henter arkivmateriale i magasinet, og kan også hjelpe til med å lese gotisk skrift. Statsarkivet har arkiver fra Buskerud, Vestfold og Telemark, men det er ingen grunn til å bli hjemme selv om du ikke har slekt i området. Vi samarbeider med DIS-Kongsberg, som vil ha representanter til stede som kan hjelpe til med søking i forskjellige kilder på nett.

Dersom du vil ha starthjelp til slektsforskning, anbefaler vi at du har opplysninger om personer så langt tilbake som til før 1930-tallet.

Ta gjerne med egen pc, vi har trådløst nettverk!


Slekt og Data Drammen, 30. januar 2013, klokka 18:00

Tittel: BuDIS
Sted: LHL-Senter Drammen, Nøsteveien 2. 3400 Lier

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi registrerer slektsrelaterte kilder på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommen til å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows av oss.


Slekt og Data Kongsberg, 29. januar 2013, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - Nybegynnerkurs dag 2
Sted: Raumyr skole


Slekt og Data Drammen, 23. januar 2013, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Arbeidsmøte
Sted: LHL-Senter Drammen, Nøsteveien 2. 3400 Drammen

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag holder arbeidsmøte.
Vi hjelper deg å finne dine aner på nett og i Buskerud Slektshistorielags rikholdige bibliotek. Og vi hjelper til med dataproblemer og gir veiledning i bruk av slektsprogram.
Vi har trådløst nettverk og noen PC-er tildisposisjon.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.
Enkel servering.


Slekt og Data Kongsberg, 22. januar 2013, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - Nybegynnerkurs dag 1
Sted: Raumyr skole


Slekt og Data Drammen, 16. januar 2013, klokka 18:00

Tittel: BuDIS
Sted: LHL-Senter Drammen, Nøsteveien 2. 3400 Lier

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi registrerer slektsrelaterte kilder på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommen til å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows av oss.
 
Det blir styremøte i DIS-Drammen i kveld.


Slekt og Data Buskerud, 15. januar 2013, klokka 19:00

Tittel: DIS-Buskerud - møte på Hønefoss i samarbeid med Ringerike Slektshistorielag
Sted: Hønefoss Bowlingsenter, Ankersgate 30, 3513 Hønefoss

DNA i Slektsforskningen ved Anne Marit Berge


Slekt og Data Drammen, 9. januar 2013, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen Temamøte
Sted: LHL-Senter Drammen, Nøsteveien 2. 3400 Lier

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag holder temamøte.
Tema: "Mormon-pionerene fra Sandsvær" v/Tore Gervin.
Et spennende kapittel i utvandringshistorien - fra dåp i Numedalslågen til dramatiske seilaser over Atlanteren, med godstog og rett på gulvet i kuvogner via Canada og 160 mil til fots gjennom indianerland til Salt Lake City i 1862, 1863 og 1866.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.
Enkel servering.
 


Slekt og Data Drammen, 9. januar 2013, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen, Temamøte
Sted: LHL-Senter Drammen, Nøsteveien 2 3400 Lier

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag holder felles temamøte.
Tema: "Mormon-pionerene fra Sandsvær" v/Tor Gervin.
Et spennende kapittel i utvandringshistorien - fra dåp i Numedalslågen, til dramatiske seilaser over Atlanteren, med godstog og rett på gulvet i kuvogner via Canada og 160 mil til fots gjennom indianerland til Salt Lake City i 1862, 
1863 og 1866.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.
Enkel servering.


Slekt og Data Kongsberg, 8. januar 2013, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - åpent møte
Sted: Raumyr skole


Slekt og Data Kongsberg, 5. januar 2013, klokka 10:00

Tittel: Fortidens hemmeligheter - aktive lørdager på Statsarkivet
Sted: Statsarkivet i Kongsberg

Dagens tema er Generell slektsforskning
Se ellers: http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Kongsberg/Arrangementer/Loerdager-paa-lesesalen-vaaren-2013


Slekt og Data Drammen, 12. desember 2012, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen, Julemøte
Sted: LHL-Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag holder felles julemøte med pepperkaker og gløgg.
Tema: "Gammel slekt fra Østre Vikersund " v/Erling Diesen.
Etter foredraget er det fritt fram for de som ønsker å fortelle julehistorier eller har noe annet på hjertet.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.


Slekt og Data Kongsberg, 11. desember 2012, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - åpent møte
Sted: Raumyr skole

Om bruk av slektsprogrammer og hva vi kan bruke slektsprogrammene til.


Slekt og Data Drammen, 5. desember 2012, klokka 18:00

Tittel: BuDIS Registreringsgruppemøte
Sted: LHL-Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi registrerer slektsrelaterte kilder på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommen til å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows av oss.
 
DIS-Drammen har styremøte med planlegging av neste årsmøte. 


Slekt og Data Kongsberg, 1. desember 2012, klokka 10:00

Tittel: Fortidens hemmeligheter - aktive lørdager på Statsarkivet
Sted: Statsarkivet i Kongsberg


Slekt og Data Drammen, 28. november 2012, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen, Arbeidsmøte
Sted: LHL-Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag holder felles arbeidsmøte.
Vi hjelper deg å finne dine aner på nett og i Buskerud Slektshistorielags rikholdige bibliotek. Og vi hjelper til med dataproblemer.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.
Enkel servering.


Slekt og Data Drammen, 21. november 2012, klokka 18:00

Tittel: BuDIS Registreringsgruppemøte
Sted: LHL-Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi registrerer slektsrelaterte kilder på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommen til å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows av oss.


Slekt og Data Buskerud, 20. november 2012, klokka 19:00

Tittel: Slektsforskningskurs på Hønefoss
Sted: Hønefoss Bowlingsenter, Ankersgate 30, 3513 Hønefoss

Det startes nå et samarbeidsprosjekt mellom Ringerike slektshistorielag og DIS Buskerud i form av en kurs-serie på Hønefoss. Alle møtene holdes på Hønefoss Bowlingsenter, Ankersgate 30, 3513 Hønefoss

Emne 13 november: Skiftemateriell i Digitalarkivet v/Nils Elsrud.

Kursene er gratis, og åpne for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer.

Hjertelig velkommen.


Slekt og Data Drammen, 20. november 2012, klokka 18:00

Tittel: BuDIS
Sted: LHL-Senter Drammen, Nøsteveien 2. 3400 Lier

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi transkriberer slektsrelaterte kilde på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommentil å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows.
Vi trenger sårt fler til å hjelpe oss med kilderegistreringen.
Det blir enkel servering.


Slekt og Data Drammen, 14. november 2012, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen, Temamøte
Sted: LHL-Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag holder felles temamøte.
Tema: " " v/Anne Marit Berge (administrator for norske DNA-tester for National Geographic og Family Tree DNA) 
DNA-testing er et redskap man kan bruke som tillegg til vanlig historisk metode for å finne ut noe om slekt og opphav.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.
Det blir enkel servering etter foredraget.


Slekt og Data Kongsberg, 13. november 2012, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - åpent møte
Sted: Raumyr skole

Gotisk kveld. Vi løser gotisk skrift i fellesskap.
Send gjerne vanskelig tekst til kongsberg@bu.disnorge.no


Slekt og Data Kongsberg, 10. november 2012, klokka 10:00

Tittel: Arkivdagen 2012 Kongsberg
Sted: Statsarkivet i Kongsberg

Arkivdagen er et nordisk samarbeid da arkivinstitusjoner i hele Norden holder åpent for publikum. Tema for 2012 er "Møteplasser", og på Statsarkivet i Kongsberg vil denne dagen avvikles lørdag 10.november kl. 10-14.

Det vil bli mulighet for å være med på en omvisning i magasinet og å se på utstillinger om viktige møteplasser i vårt område. Statsarkivar Nils Johan Stoa vil holde foredrag om Telemarkskanalen, og lesesalen er selvfølgelig åpen for de som ønsker å se på arkivsaker eller trenger hjelp til å komme videre i slektsforskningen. DIS er til stede på lesesalen også denne lørdagen hvis du trenger hjelp eller veiledning.

Foredraget begynner kl. 11.00, og omvisningen vil være kl. 12.00.

Statsarkivet serverer gratis kaffe og noe attåt. Velkommen!


Slekt og Data Drammen, 7. november 2012, klokka 18:00

Tittel: BuDIS Registreringsgruppemøte
Sted: LHL-Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi registrerer slektsrelaterte kilder på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommen til å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows av oss.
 
Styremøte i DIS-Drammen i dag. 


Slekt og Data Kongsberg, 3. november 2012, klokka 10:00

Tittel: Fortidens hemmeligheter - aktive lørdager på Statsarkivet
Sted: Statsarkivet i Kongsberg


Slekt og Data Drammen, 31. oktober 2012, klokka 18:00

Tittel: BuDIS Registreringrgruppemøte
Sted: LHL-Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi registrerer slektsrelaterte kilder på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommen til å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows av oss.


Slekt og Data Buskerud, 27. oktober 2012, klokka 10:00

Tittel: Slektsforskerdagen Kongsberg
Sted: Kantina, Tinius Olsens skole, Kongsberg

Foredrag 10:30 "Amerikabrev som kilde" v/Knut Jordheim, Interkommunalt Arkiv Kongsberg
Foredrag 12:00 "Post på og langs Hvittingfossbanen" v/Håkon Westby. Han har bilder av konvolutter, postkort og fraktbrev, og kan og si litt om hvor en kan finne opplysninger om hvem som var poståpnere på poststedene langs banen. Og hvor en finner opplysninger om hvem som jobbet på banen, fra direksjonen og ned til banevokterne.


Slekt og Data Buskerud, 27. oktober 2012, klokka 10:00

Tittel: Slektsforskerdagen Drammen
Sted: Drammensbiblioteket, Papirbredden

Åpning 10:15 "Velkomst", åpning og orientering v/Tore Stustad, leder DIS-Drammen
Foredrag 10:30 "Gamle brev forteller" v/Tom Oddby, Drammen Byarkiv 
Mingling 11:00-12:15  
Foredrag 12:30 Norske kongebrev, brev fra middelalderen og andre kilder ved Drammen bibliotek” v/Else Høie, Drammensbiblioteket.
Fra hele Norge er det bevart brev bl.a. om arv, eiendomssalg og tvister. De er et viktig grunnlag for slektsforskning i middelalderen. 


Slekt og Data Drammen, 24. oktober 2012, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen, Arbeidsmøte
Sted: LHL-Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag holder felles arbeidsmøte.
Vi hjelper deg å finne dine aner på nett og i Buskerud Slektshistorielags rikholdige bibliotek. Og vi hjelper til med dataproblemer.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen. Enkel servering.


Slekt og Data Drammen, 17. oktober 2012, klokka 18:00

Tittel: BuDIS Registreringsgruppemøte
Sted: LHL-Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Liler

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi registrerer slektsrelaterte kilder på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommen til å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows av oss.


Slekt og Data Drammen, 10. oktober 2012, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen, Temamøte
Sted: LHL-Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag holder felles temamøte.
Tema: "Sem Kongsgård på Eiker" v/Bent Ek.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.
Det blir enkel servering etter foredraget.
 
Styret i DIS-Drammen møter tidligere til styremøte. 


Slekt og Data Kongsberg, 9. oktober 2012, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - åpent møte
Sted: Raumyr skole

Mormonpionerene fra Sandsvær v Tor Gervin (DIS-Vestfold)
En sann historie skritt for skritt på dramatiske seilaser over Atlanteren, med godstog og i kuvogner via Canada og 160 mil på beina gjennom indianerland. Mormonene har mer på lager enn hva vi finner på FamilySearch.


Slekt og Data Kongsberg, 6. oktober 2012, klokka 10:00

Tittel: Fortidens hemmeligheter - aktive lørdager på Statsarkivet
Sted: Statsarkivet i Kongsberg


Slekt og Data Drammen, 3. oktober 2012, klokka 18:00

Tittel: BuDIS Registreringsgruppemøte
Sted: LHL-Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag holder felles arbeidsmøte.
Vi hjelper deg å finne dine aner på nett og i Buskerud Slektshistorielags rikholdige bibliotek. Og vi hjelper til med dataproblemer.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen. Enkel servering.


Slekt og Data Drammen, 26. september 2012, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen, Arbeidsmøte
Sted: LHL-Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier.

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag holder felles arbeidsmøte.
Vi hjelper deg å finne dine aner på nett og i Buskerud Slektshistorielags rikholdige bibliotek. Og vi hjelper til med dataproblemer.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen. Enkel servering.


Slekt og Data Drammen, 19. september 2012, klokka 18:00

Tittel: BuDIS Registreringsgruppemøte
Sted: LHL-Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi registrerer slektsrelaterte kilder på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommen til å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows av oss.


Slekt og Data Drammen, 12. september 2012, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen, Temamøte
Sted: LHL-Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

 DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag holder felles temamøte.
Tema: "Bingen-området" v/Tom A Ingebo.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.
Det blir enkel servering etter foredraget.


Slekt og Data Buskerud, 11. september 2012, klokka 19:00

Tittel: Slektsforskningskurs på Hønefoss
Sted: Hønefoss Bowlingsenter, Ankersgate 30, 3513 Hønefoss

Det startes nå et samarbeidsprosjekt mellom Ringerike slektshistorielag og DIS Buskerud i form av en kurs-serie på Hønefoss. Alle møtene holdes på Hønefoss Bowlingsenter, Ankersgate 30, 3513 Hønefoss

Emne 11 september: Billedbehandling i slektsforskning v/Tom Larsen

Kursene er gratis, og åpne for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer.

Hjertelig velkommen.


Slekt og Data Kongsberg, 11. september 2012, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - åpent møte
Sted: Raumyr skole

Om kirkeåret og ulike termer i kirkebøkene.


Slekt og Data Drammen, 5. september 2012, klokka 18:00

Tittel: BuDIS Registreringsgruppemøte
Sted: LHL-Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi registrerer slektsrelaterte kilder på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommen til å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows av oss.
 
Det blir også styremøte i DIS-Drammen i dag. 


Slekt og Data Kongsberg, 1. september 2012, klokka 10:00

Tittel: Fortidens hemmeligheter - aktive lørdager på Statsarkivet
Sted: Statsarkivet i Kongsberg


Slekt og Data Drammen, 29. august 2012, klokka 18:00

Tittel: BuDIS Registreringsgruppemøte
Sted: LHL-Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

Registreringsgruppa BuDIS holder arbeidsmøte.
Vi registrerer slektsrelaterte kilder på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommen til å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare for Windows av oss.


Slekt og Data Drammen, 22. august 2012, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen, Arbeidsmøte
Sted: LHL-Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag holder felles arbeidsmøte.
Vi hjelper deg å finne dine aner på nett og i Buskerud Slektshistorielags rikholdige bibliotek. Og vi hjelper til med dataproblemer.
Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen. Det blir enkel servering.


Slekt og Data Buskerud, 12. juni 2012, klokka 19:00

Tittel: Slektsforskningskurs på Hønefoss
Sted: Hønefoss Bowlingsenter, Ankersgate 30, 3513 Hønefoss

Det startes nå et samarbeidsprosjekt mellom Ringerike slektshistorielag og DIS Buskerud i form av en kurs-serie på Hønefoss. Alle møtene holdes på Hønefoss Bowlingsenter, Ankersgate 30, 3513 Hønefoss

Emne 12 juni: Gotisk skrift v/ Sten Høyendahl.

Kursene er gratis, og åpne for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer.

Hjertelig velkommen.


Slekt og Data Drammen, 30. mai 2012, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Møte i registreringsgruppen Bu-DIS
Sted:

Registreringsgruppen Bu-DIS holder arbeidsmøte. Vi registrerer slektsrelaterte kilder på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommen til å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare fra oss.
Ta med PC.


Slekt og Data Drammen, 23. mai 2012, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Arbeidsmøte
Sted: LHL Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag inviterer til arbeidsmøte. Her hjelper vi deg å finne dine aner på nett og i Buskerud Slektshistorielags rikholdige bibliotek. Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.


Slekt og Data Drammen, 16. mai 2012, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Møte i registreringsgruppen Bu-DIS
Sted:

Registreringsgruppen Bu-DIS holder arbeidsmøte. Vi registrerer slektsrelaterte kilder på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommen til å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare fra oss.
Ta med PC.


Slekt og Data Drammen, 9. mai 2012, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen Temamøte
Sted:

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag felles temamøte - Tema: "Om slekten Thornberg, Gulsvik, Ringnes og Hvite - var det et familinavn? " v/Torgrim Redalen
Møtet er åpent for alle interesserte og det blir enkel servering etter foredraget.


Slekt og Data Kongsberg, 8. mai 2012, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - åpent møte
Sted: Raumyr skole

Tema ikke fastsatt.


Slekt og Data Drammen, 2. mai 2012, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Møte i registreringsgruppen Bu-DIS
Sted:

Registreringsgruppen Bu-DIS holder arbeidsmøte. Vi registrerer slektsrelaterte kilder på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommen til å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare fra oss.
Ta med PC.


Slekt og Data Drammen, 25. april 2012, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Arbeidsmøte
Sted: LHL Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier


Slekt og Data Drammen, 18. april 2012, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Møte i registreringsgruppen Bu-DIS
Sted:

Registreringsgruppen Bu-DIS holder arbeidsmøte. Vi registrerer slektsrelaterte kilder på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommen til å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare fra oss.
Ta med PC.


Slekt og Data Drammen, 18. april 2012, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen - Årsmøte
Sted: LHL Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

Det blir vanlige årsmøtesaker.
Flere detaljer og møtedokumentasjon her: http://bu.disnorge.no/node/479
 
Vel møtt.
 
Steinar


Slekt og Data Drammen, 11. april 2012, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen Temamøte
Sted:

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag felles temamøte - Tema: "Hva er nytt i familysearch.org?" v/Maya Lillemoen.
Møtet er åpent for alle interesserte og det blir enkel servering etter foredraget.


Slekt og Data Buskerud, 10. april 2012, klokka 19:00

Tittel: Slektsforskningskurs på Hønefoss
Sted: Hønefoss Bowlingsenter, Ankersgate 30, 3513 Hønefoss

Det startes nå et samarbeidsprosjekt mellom Ringerike slektshistorielag og DIS Buskerud i form av en kurs-serie på Hønefoss. Alle møtene holdes på Hønefoss Bowlingsenter, Ankersgate 30, 3513 Hønefoss

Emne 10 april: Bruk av kirkebøkene på Digitalarkivet v/Nils Elsrud

Kursene er gratis, og åpne for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer.

Hjertelig velkommen.


Slekt og Data Kongsberg, 10. april 2012, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - åpent møte
Sted: Raumyr skole

Gotisk time. Vi løser gotisk skrift i plenum. Kom gjerne med ting du ønsker hjelp til å tyde, eller send det inn på forhånd til kongsberg@bu.disnorge.no


Slekt og Data Drammen, 28. mars 2012, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Arbeidsmøte
Sted:

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag inviterer til arbeidsmøte. Her hjelper vi deg å finne dine aner på nett og i Buskerud Slektshistorielags rikholdige bibliotek. Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.


Slekt og Data Kongsberg, 27. mars 2012, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg
Sted: Raumyr skole

Oppfølgingsmøte etter nybegynnerkurset


Slekt og Data Drammen, 21. mars 2012, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Møte i registreringsgruppen Bu-DIS
Sted:

Registreringsgruppen Bu-DIS holder arbeidsmøte. Vi registrerer slektsrelaterte kilder på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommen til å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare fra oss.
Ta med PC.


Slekt og Data Buskerud, 19. mars 2012, klokka 18:30

Tittel: DIS-Buskerud - Årsmøte
Sted: Sanden Hotell, Hokksund


Slekt og Data Drammen, 14. mars 2012, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen Temamøte
Sted:

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag felles temamøte har i dag foredrag om "Personvern" v/Knut B Kaspersen, Datatilsynet.
Møtet er åpent for alle interesserte og det blir enkel servering etter foredraget.


Slekt og Data Kongsberg, 13. mars 2012, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - åpent møte
Sted: Raumyr skole

Hvordan bruke Sleksforum på DIS-Norge sine sider


Slekt og Data Buskerud, 10. mars 2012, klokka 10:00

Tittel: Slektsforskerdag på Rødberg bibliotek
Sted: Rødberg bibliotek, Nore og Uvdal

Foredrag kl. 10.30: Hvordan komme i gang med slektsforskning, og nyttige kilder på nett.
Ellers er det mulig å få veiledning og informasjon om slektsforskning og hjelp til søk på nett.
 


Slekt og Data Drammen, 7. mars 2012, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Møte i registreringsgruppen Bu-DIS
Sted:

Registreringsgruppen Bu-DIS holder arbeidsmøte. Vi registrerer slektsrelaterte kilder på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommen til å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare fra oss.
Ta med PC.


Slekt og Data Drammen, 29. februar 2012, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Møte i registreringsgruppen Bu-DIS
Sted: LHL Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

Registreringsgruppen Bu-DIS holder arbeidsmøte. Vi registrerer slektsrelaterte kilder på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommen til å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare fra oss.
Ta med PC.


Slekt og Data Buskerud, 25. februar 2012, klokka 10:00

Tittel: Møt oss på Bjørneparken kjøpesenter, Flå
Sted: Bjørneparken kjøpesenter, Flå

Vi er til stede på Bjørneparken kjøpesenter i senterets åpningstid. Der kan du få informasjon om slektsforskning, og veiledning i søk etter slekt på nett.


Slekt og Data Drammen, 22. februar 2012, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Arbeidsmøte
Sted: LHL Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier


Slekt og Data Kongsberg, 21. februar 2012, klokka 18:00

Tittel: DIS-Kongsberg - Nybegynnerkurs dag 3
Sted: Raumyr skole


Slekt og Data Drammen, 15. februar 2012, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Møte i registreringsgruppen Bu-DIS
Sted:


Slekt og Data Kongsberg, 14. februar 2012, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - Åpent møte
Sted: Raumyr skole

"Skriv din historie" Forfatteren Camilla Otterlei kommer og forteller om sine erfaringer ved å skrive slektsbok.


Slekt og Data Drammen, 8. februar 2012, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen Temamøte
Sted: LHL Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

"Om slekten Griis fra Sigdal" v/Torgeir Redalen.


Slekt og Data Drammen, 1. februar 2012, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Møte i registreringsgruppen Bu-DIS
Sted:

Registreringsgruppen Bu-DIS holder arbeidsmøte. Vi registrerer slektsrelaterte kilder på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommen til å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare fra oss.
Ta med PC.


Slekt og Data Kongsberg, 31. januar 2012, klokka 18:00

Tittel: DIS-Kongsberg - Nybegynnerkurs dag 2
Sted: Raumyr skole

Nybegynnerkurs over 3 dager - 24/1, 31/1 og 21/2


Slekt og Data Drammen, 25. januar 2012, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Arbeidsmøte
Sted:

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag inviterer til arbeidsmøte. Her hjelper vi deg å finne dine aner på nett og i Buskerud Slektshistorielags rikholdige bibliotek. Alle lokalhistorie- og slektsinteresserte er hjertelig velkommen.


Slekt og Data Kongsberg, 24. januar 2012, klokka 18:00

Tittel: DIS-Kongsberg - Nybegynnerkurs dag 1
Sted: Raumyr skole

Påmelding til leder@bu.disnorge.no
Nybegynnerkurs over 3 dager - 24/1, 31/1 og 21/2
Kursavgift: kr. 200.- for medlemmer, kr. 600.- for ikke-medlemmer (kr. 200.- + medlemsskap)


Slekt og Data Drammen, 18. januar 2012, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Møte i registreringsgruppen Bu-DIS
Sted:

Registreringsgruppen Bu-DIS holder arbeidsmøte. Vi registrerer slektsrelaterte kilder på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommen til å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare fra oss.
Ta med PC.


Slekt og Data Drammen, 11. januar 2012, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen Temamøte
Sted:

DIS-Drammen og Buskerud Slektshistorielag felles temamøte har i dag foredrag om "Søk i ancestry.com m.m." v/Hilde Wedde, leder i DIS-Buskerud.
Møtet er åpent for alle interesserte og det blir enkel servering etter foredraget.


Slekt og Data Kongsberg, 10. januar 2012, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg
Sted: Raumyr skole

Åpent møte der du kan spørre og få hjelp, og sammen kan vi løse ulike slektsproblemer. Tilgang til amerikanske og svenske kirkebøker.


Slekt og Data Drammen, 4. januar 2012, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen Møte i registreringsgruppen Bu-DIS
Sted:

Registreringsgruppen Bu-DIS holder arbeidsmøte. Vi registrerer slektsrelaterte kilder på data. Det store prosjektet nå er 1814.
Alle er hjertelig velkommen til å hjelpe oss. Vi gir opplæring og du får det du trenger av programvare fra oss.
Ta med PC.


Slekt og Data Drammen, 14. desember 2011, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen - Julemøte
Sted: LHL Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

Eldar Steen som bor på Stenshorne gård hvor familien har bodd i generasjoner vil holde foredrag om juletradisjoner før og nå.


Slekt og Data Kongsberg, 13. desember 2011, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg
Sted: Raumyr skole, Kongsberg

Tema: Ulike kilder for prester, embetsmenn, tollere m.v.

Mulighet for å få hjelp og veiledning etter foredraget.


Slekt og Data Drammen, 23. november 2011, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen - Arbeidsmøte
Sted: LHL Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

Alle er hjertelig velkommen til vårt åpne møte i samarbeide med Buskerud Slektshistorielag. Du er velkommen også om du ikke er medlem.
Vi hjelper deg å finne dine aner på nett, tyde kilder osv.
Ta gjerne med din egen PC. Vi har trådløst nett.
 
Enkel servering og gratis adgang.


Slekt og Data Drammen, 9. november 2011, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen - Temamøte
Sted: LHL Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

DNA i slektsforskning v/Jan Myhrvold


Slekt og Data Kongsberg, 8. november 2011, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg -
Sted: Raumyr skole, Kongsberg

Tema: DNA i slektsforskningen

Muligheter for å få hjelp og veiledning etter foredraget.


Slekt og Data Kongsberg, 1. november 2011, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg
Sted: Raumyr skole

Nybegynnerkveld.

Informasjon og hjelp i ulike slektsprogrammer.


Slekt og Data Buskerud, 29. oktober 2011, klokka 10:00

Tittel: DIS-Buskerud Slektsforskerdagen 2011 Kongsberg
Sted: Kantina, Tinius Olsens skole, Kongsberg

Foredrag, utstillinger, veiledning og hjelp til slektsforskning.

Foredrag:
Kl. 10.30: Kort innføring i slektsforskning med vekt på hva vi kan finne på internett v/Hilde Wedde, DIS-Buskerud.
Kl. 12.00: Kommunens funksjon og hva vi kan forvente å finne i arkivene der v/Steinar Marvik, IKA Kongsberg
 
I tillegg til DIS-Kongsberg finner du IKA Kongsberg og Statsarkivet, De reisende, Geni og Div. slektsprogrammer. Salg av bøker og div. slektsmateriell

Åpent for alle interesserte. Gratis adgang. Salg av kaffe og vafler


Slekt og Data Buskerud, 29. oktober 2011, klokka 10:00

Tittel: DIS-Buskerud Slektsforskerdagen 2011 Drammen
Sted: Biblioteket, Papirbredden, Drammen

Foredrag om kilder i Drammen Byarkiv, utstillinger, veiledning og hjelp til slektsforskning.
Gratis adgang.


Slekt og Data Drammen, 26. oktober 2011, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen - Arbeidsmøte
Sted: LHL Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

Alle er hjertelig velkommen til vårt åpne møte i samarbeide med Buskerud Slektshistorielag. Du er velkommen også om du ikke er medlem.
Vi hjelper deg å finne dine aner på nett, tyde kilder osv.
Ta gjerne med din egen PC. Vi har trådløst nett.
 
Enkel servering og gratis adgang.


Slekt og Data Drammen, 19. oktober 2011, klokka 18:00

Tittel: Nybegynnerkurs i slektsforskning - dag 2 og 3
Sted: LHL Senter Drammen, Nøsteveien 2,3400 Lier

Andre dag blir det praktiske øvelser på PC. Ta derfor med din egen PC hvis den har trådløst nettverk. Vi har noen disponible PC-er og trådløst nett.
Vi får lære mer om hvilke kilder som fins og hvordan vi søker.
Det er fint om du har en problemane, som du vet endel fakta om så kan vi forsøke å finne vedkommende.
Vi vil også få vite litt mer om slektsprogrammet Brothers Keeper som de fleste medlemmene i DIS-Norge bruker.
I dag kommer vår registreringsgruppe BuDIS til å være tilstede slik at vi blir mange hjelpere.
Alle er hjertelig velkommen, også de som ikke er medlem i DIS eller i Buskerud Slektshistorielag.
Det er ingen påmelding og det er gratis.
Kontakt Anne-Grethe eller Steinar dersom du har spørsmål.
Siste kursdag blir onsdag 26. oktober. Dette faller sammen med arbeidsmøtet vårt og da vil det være mange eksperter tilstede som kan bistå.
 


Slekt og Data Drammen, 12. oktober 2011, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen - Temamøte
Sted: LHL Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

Tema: En nasjonal dugnad for å beskrive den norske befolkning og det norske samfunn i 1814 v/Ivar Fonnes.


Slekt og Data Kongsberg, 11. oktober 2011, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg
Sted: Raumyr skole, Kongsberg

Tema: Hvordan bruke FamilySearch i slektsforskningen.

Muligheter for å få hjelp og veiledning etter foredraget.


Slekt og Data Drammen, 5. oktober 2011, klokka 1800

Tittel: Nybegynnerkurs i slektsforskning - dag 1
Sted: LHL Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

Første dag blir det teoretisk gjennomgang av et case ved Anne-Grethe.

Vi får lære litt om hvordan man kommer igang og om hvilke kilder som finnes på nettet og andre steder og også litt om slektsprogram.
Alle er hjertelig velkommen, også de som ikke er medlem i DIS eller i Buskerud Slektshistorielag.
Det er ingen påmelding og det er gratis.
Det er ikke nødvendig å ta med PC i dag.
 
Kontakt Anne-Grethe eller Steinar dersom du har spørsmål.
Eller ta deg en tur på vårt neste arbeidsmøte som er 28. september samme sted. 


Slekt og Data Drammen, 28. september 2011, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen - Arbeidsmøte
Sted: LHL Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

Alle er hjertelig velkommen til vårt åpne møte i samarbeide med Buskerud Slektshistorielag. Du er velkommen også om du ikke er medlem.
Vi hjelper deg å finne dine aner på nett, tyde kilder osv.
Ta gjerne med din egen PC. Vi har trådløst nett.
 
Enkel servering og gratis adgang.


Slekt og Data Drammen, 14. september 2011, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen - Temamøte
Sted: LHL Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

Hvordan legge ut etterlysninger på Brukarforum og Dis-Norge v/Anne-Grethe og Maya


Slekt og Data Kongsberg, 13. september 2011, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - Åpent møte
Sted: Raumyr skole, Kongsberg

Åpent møte der du kan ta med deg dine spørsmål og få veiledning innen slektsforskning.

Informasjon om nye kilder på internett. 


Slekt og Data Kongsberg, 10. september 2011, klokka 10:00

Tittel: Stand på Stortorvet kjøpesenter
Sted: Stortorvet Kjøpesenter, Kongsberg

Vi står på stand på Stortorvet kjøpesenter i Kongsberg. Vi har med pc og kan gi veiledning i slektsforskning og svare på slektsfaglige spørsmål.


Slekt og Data Drammen, 24. august 2011, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen - Arbeidsmøte
Sted: LHL Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

Alle er hjertelig velkommen til vårt åpne møte i samarbeide med Buskerud Slektshistorielag. Du er velkommen også om du ikke er medlem.
Vi hjelper deg å finne dine aner på nett, tyde kilder osv.
Ta gjerne med din egen PC. Vi har trådløst nett.
 
Enkel servering og gratis adgang.


Slekt og Data Drammen, 25. mai 2011, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen - Arbeidsmøte
Sted: LHL Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

Felles arbeidsmøte med Buskerud Slektshistorielag. Ta med egen PC, vi har nett.
Her får du hjelp med å finne aner.


Slekt og Data Drammen, 11. mai 2011, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen - Temamøte
Sted: LHL Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

Tema: Dissentere og andre trossamfunn v/Nina Hestem Berggren
Åpent møte, alle er hjertelig velkommen.


Slekt og Data Kongsberg, 10. mai 2011, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - Åpent møte
Sted: Raumyr skole, Kongsberg

Erfaringer fra  Gravminneregistrering i praksis.

Svein Tore Andersen og Dag Bommen forteller om sine erfaringer med registrering av kirkegårder i Øvre Eiker.
 
Gotisk kvarter.


Slekt og Data Drammen, 5. mai 2011, klokka 16:30

Tittel: Drammensbiblioteket/DIS-Drammen
Sted: Drammensbiblioteket, Papirbredden

Drammensbiblioteket i smarbeide med DIS-Drammen holder Slektsgranskningskurs for nybegynnere på Biblioteket.
Kurset går ober to kvelder, torsdag 28. april og torsdag 5. mai, begge dagene kl 16:30-19:30.
Ta med egen PC eller lån hos oss.
 
Påmelding tlf. 32 04 54 31


Slekt og Data Drammen, 4. mai 2011, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen - Årsmøte
Sted: LHL Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

Årsmøte DIS-Drammen 2011 ? Agenda
 • Godkjenning av innkallelsen
 • Valg av ordstyrer
 • Valg av to representanter til å underskrive protokollen
 • Årsberetning for 2010
 • Regnskap for 2010
 • Budsjett for 2011
 • Revisors beretning
 • Valgkomiteens innstilling og valg
 • Innkomne saker
 • Årsmøtet avsluttes
Etter årsmøtet holder Torill Johnsen, leder i DIS-Norge foredrag om ?nye søk på DISNorges hjemmeside″.
Møtedokumentasjon kan du lese og eventuelt laste ned her: http://bu.disnorge.no/node/468


Slekt og Data Drammen, 28. april 2011, klokka 16:30

Tittel: Drammensbiblioteket/DIS-Drammen
Sted: Drammensbiblioteket, Papirbredden, Drammen

Drammensbiblioteket i smarbeide med DIS-Drammen holder Slektsgranskningskurs for nybegynnere på Biblioteket.

Kurset går ober to kvelder, torsdag 28. april og torsdag 5. mai, begge dagene kl 16:30-19:30.
Ta med egen PC eller lån hos oss.
 
Påmelding tlf. 32 04 54 31
 
 


Slekt og Data Drammen, 27. april 2011, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen - Arbeidsmøte
Sted: LHL Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

Felles arbeidsmøte med Buskerud Slektshistorielag. Ta med egen PC, vi har nett.
Her får du hjelp med å finne aner.


Slekt og Data Drammen, 13. april 2011, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen - Temamøte
Sted: LHL Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

Hvordan starte å lete etter slekt i USA v/Hilde Wedde
Åpent møte, alle er hjertelig velkommen.


Slekt og Data Kongsberg, 12. april 2011, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - Åpent møte
Sted: Raumyr skole, Kongsberg

Hvordan starte å lete etter slekt i USA?


Slekt og Data Buskerud, 2. april 2011, klokka 10:00

Tittel: Møt oss på Buskerud Storsenter
Sted: Buskerud Storsenter, Krokstadelva

Møt oss på Buskerud Storsenter i Krokstadelva


Slekt og Data Drammen, 23. mars 2011, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen - Arbeidsmøte
Sted: LHL Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

Felles arbeidsmøte med Buskerud Slektshistorielag. Ta med egen PC, vi har nett.
Her får du hjelp med å finne aner.


Slekt og Data Buskerud, 14. mars 2011, klokka 18:30

Tittel: Årsmøte DIS-Buskerud
Sted: Sanden Hotell, Hokksund

Vanlige årsmøtesaker. Mer info finner du her: http://bu.disnorge.no/node/461

Etter årsmøtet blir det foredrag:
- Christoffer Bye presenterer sin nye bok "Mitt barndomsrike" - om livet rundt papirindustrien på Geithus
- Hvordan søke på www.familysearch.org v/Hilde Wedde


Slekt og Data Drammen, 9. mars 2011, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen - Temamøte
Sted: LHL Senter Drammen,Nøsteveien 2, 3400 Lier

Tema "Døden som hyppig gjest i gamle dager" v/Terje Marthinsen.
Åpent møte, alle er hjertelig velkommen.


Slekt og Data Kongsberg, 8. mars 2011, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - Åpent møte
Sted: Raumyr skole, Kongsberg

Dissentere og andre trosamfunn i Norge. foredraget tar for seg en kortfattet oversikt over religionshistorie, religionslover i Norge, ulike dissenter- og andre trosamfunn. litt statistikk og til slutt litt om hvor vi kan finne dem.  Foredragsholder: Nina Hestem Berggren, DIS-Vestfold. 


Slekt og Data Kongsberg, 5. mars 2011, klokka 10:00

Tittel: Stand på Stortorvet kjøpesenter, Kongsberg
Sted: Stortorvet, Kongsberg


Slekt og Data Drammen, 23. februar 2011, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen - Arbeidsmøte
Sted: LHL Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

Felles arbeidsmøte med Buskerud Slektshistorielag. Ta med egen PC, vi har nett.
Her får du hjelp med å finne aner.


Slekt og Data Drammen, 9. februar 2011, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen - Temamøte
Sted: LHL Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

"Dykk i Eiker Arkiv. En fotohistorie" v/Gjermund Glittfjell.

Gjermund Glittfjelll har en 25 % stlling som lokalhistorisk styrer av Eiker arkiv sitt arkiv i Nedre Eiker kommune. Øvre Eiker kommune arbeider på samme måte, så dette er et felles samarbeid på tvers av kommunegerensene Arkivets hoverolle er å ta vare på kulturen i bygda vår , når det gjelder den nære fortid. Det er ca. 4 årsverk med dugnad som legges ned i arkivet hvert år. Vi drifter nettstedet Eiker,org, formidler utstillinger, arkiverer gamle fotografier, doumenter, lyd og gjenstander.Lager utstillinger og holder foredrag. Eiker arkiv har tilholdssted på Kanseliet i Solbergveien inne på Solberg spinneris område, arkivet er oppe hver torsdag fra 1800-2200, fredag etter avtale. Jeg vil på foredraget si litt om min stilling, arkivene vi forvalter og ta et dykk i fotoarkivet med bilder fra nedre del av Buskerud.


Slekt og Data Kongsberg, 8. februar 2011, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - åpent møte
Sted: Raumyr skole, Kongsberg

Årsmøte i DIS-Kongsberg. Foredrag om "Hvordan finne slekt etter år 1900 og fram mot vår egen tid"


Slekt og Data Kongsberg, 1. februar 2011, klokka 18:00

Tittel: Nybegynnerkurs dag 3
Sted: Raumyr skole, Kongsberg


Slekt og Data Drammen, 26. januar 2011, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen - Arbeidsmøte
Sted: LHL Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

Felles arbeidsmøte med Buskerud Slektshistorielag. Ta med egen PC, vi har nett.
Her får du hjelp med å finne aner.


Slekt og Data Kongsberg, 25. januar 2011, klokka 18:00

Tittel: Nybegynnerkurs dag 2
Sted: Raumyr skole, Kongsberg

Kurspåmelding gjelder alle 3 dagene - 18/1, 25/1 og 1/2


Slekt og Data Kongsberg, 18. januar 2011, klokka 18:00

Tittel: Nybegynnerkurs dag 1
Sted: Raumyr skole, Kongsberg

Påmelding til hildewe@broadpark.no


Slekt og Data Drammen, 12. januar 2011, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen - Temamøte
Sted: LHL Senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

Jonn H Eriksen snakker om 1910 tellingen. 
Åpent møte, alle er hjertelig velkommen.


Slekt og Data Kongsberg, 11. januar 2011, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - Åpent møte
Sted: Raumyr skole

Åpent møte der du kan ta med dine slektsforskningsproblemer og få hjelp til å søke.


Slekt og Data Kongsberg, 14. desember 2010, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - medlemsmøte
Sted: Raumyr skole

Tema ikke fastsatt


Slekt og Data Drammen, 8. desember 2010, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen - Julemøte
Sted: LHL senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

Julemøte
Finnemarka er tema når hobbyfotograf Håkon Øvermo skal holde foredrag. Sammen med stemningsfulle bilder, får vi lytte til historier og musikalske toner.
På menyen står det risengrynsgrøt, pepperkaker og gløgg. Om noen har en julehistorie på lur, kan den gjerne fortelles.
Ellers blir det loddsalg og mulighet for å låne bøker om Buskerud.
Velkommen!


Slekt og Data Drammen, 24. november 2010, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen - Arbeidsmøte
Sted: LHL senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier


Slekt og Data Drammen, 10. november 2010, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen - Temamøte
Sted: LHL senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier

Svenskeinnvandringen til Geithus v/Erling Diesen

Svenskeinnvandringen til Geithus
 
Når en studerer kirkebøkene for Modum for siste halvdel av 1800-tallet, som blant annet har lister over innflyttede og utflyttede, er det fram til slutten av 1870-tallet mange som flytter ut av bygda, fryktelig mange til Nord-Amerika, men også en del til Eger, Drammen, Christiania og andre steder i Norge. Men nesten ingen flytter til Modum.
Det snur fra slutten av 1870-åra.
Fortsatt emigrer mange til USA, til langt ut på 1900-tallet. Men fra da av er det også mange som flytter til Modum, og ikke minst til Geithus. Småkårsfolk fra andre deler av Modum, fra nabobygdene og fra litt fjernere steder i Norge kommer til Geithus, og tar arbeid på de tre industribedriftene som etableres der.
Men det kommer også svært mange fra Sverige. Det er dem jeg vil fortelle om.


Slekt og Data Kongsberg, 9. november 2010, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - Medlemsmøte
Sted: Raumyr skole

Hvordan lage GedCom filer.

Gotisk kvarter


Slekt og Data Buskerud, 30. oktober 2010, klokka 10:00

Tittel: DIS-Buskerud - Slektsforskerdagen 2010
Sted: Drammen, Kongsberg og Hønefoss

Se mer her: http://www.disnorge.no/bu/sfd2010.htm

 


Slekt og Data Drammen, 27. oktober 2010, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen - Arbeidsmøte
Sted: LHL senter Drammen, Nøsteveien 2, 3400 Lier


Slekt og Data Drammen, 13. oktober 2010, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen - Temamøte
Sted: Høvik skole, Jensvollveien 42, 3400 Lier

Kristian Hunskaar fra Riksarkivet holder foredrag om Digitalarkivets tjeneste "Skannet skiftemateriale".
Dette kan gi oss mange opplysninger om en person og hans livsarvinger.


Slekt og Data Kongsberg, 12. oktober 2010, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - Medlemsmøte
Sted: Raumyr skole

Om magistratarkivene v/Sigrid Jostad fra Statsarkivet

Informasjon om Arkivportalen


Slekt og Data Buskerud, 2. oktober 2010, klokka 09:30

Tittel: DIS-Buskerud - Slektsdag Ål bibliotek
Sted: Ål Bibliotek

Det blir innføring i slektsforskning v/Hilde til å begynne med.

Utover dagen i bibliotekets åpningstid skal representanter fra DIS-Buskerud hjelpe gjestene med å finne aner på digitale kilder.
Ta gjerne med egen PC, trådløst nett er tilgjengelig.
Vi ønsker alle velkommen.


Slekt og Data Buskerud, 22. september 2010, klokka 18:00

Tittel: DIS-Drammen - Arbeidsmøte
Sted: Gullaug Aktivitetssenter


Slekt og Data Buskerud, 14. september 2010, klokka 18:30

Tittel: DIS-Kongsberg - Medlemsmøte
Sted: Raumyr skole

Hvordan søke etter slekt i de store byene, med hovedvekt på Oslo, Trondheim og Bergen v/Hilde Wedde.


Slekt og Data Drammen, 8. september 2010, klokka 18:30

Tittel: DIS-Drammen - Temamøte
Sted: Gullaug Aktivitetssenter

Foredrag om "Utvandringen ti Amerika fra Sigdal-Eggedal-Krødsherad" og om "Sigdalslaget der borte.

Foredragsholder: Sigrid Kvisle


Slekt og Data Drammen, 25. august 2010, klokka 18:00

Tittel: Arbeidsmøte DIS-Drammen
Sted: Gullaug Aktivitetssenter

Arbeidsmøte. Vi hjelper deg med å finne aner på nett.