DIS-Norge
 
  English Norsk  

Aktiviteter


Møter i DIS-Hedmark


DIS-Hedmark, 5. november 2014, klokka 18:00

Tittel: Slektskafé i Trysil
Sted: Frivillig sentralen på Sønsthagen i Trysil

 Husk at det er endret til onsdag 5. nov 2014
 
DIS Trysil holder slektskafé
 
Husk kaffespleisen kr 30 i kontanter. :-) 

HUSK AT VÅRE MØTER ER PARFYMEFRIE.

På grunn av at det holdes grunnkurs i jakten på dine aner med DNA som verktøy ved Stange Bibliotek.
Den 6. nov 2014  så prøver vi og få til en samkjøring ned til Stange for de som vil delta på kurset.


DIS-Hedmark, 6. november 2014, klokka 18:00

Tittel: DNA testing i jakten på anene
Sted: Grevskapet ved Stange Bibliotek.

Kurset passer fint for dere som ennå ikke har testet seg, eller for dere som er usikre på hvordan resultatene skal tolkes. Torsdag 6. november 2014 på Grevskapet ved Stange bibliotek kl. 18-20 v/Frode Myrhaug.

Påmelding til epost@he.disnorge.no
 
Pris for medlemmer   kr 200,-
Pris ikke medlemmer kr 450,- 
Husk Bindene påmelding  og kontan betaling skjer ved fremmøte

HUSK AT VÅRE MEDLEMSMØTER ER PARFYMEFRIE.


DIS-Hedmark, 4. desember 2014, klokka 18:00

Tittel: Slektskafé i Trysil
Sted: Frivillighetssentralen i Trysil (Sønsthagen)

DIS Sør-østerdal holder slektskafé
 
Husk kaffespleisen kt 30 i kontanter. :-) 

HUSK AT VÅRE MØTER ER PARFYMEFRIE.

http://trysil.frivilligsentral.no/?pageslug=forside-14348


DIS-Hedmark, 11. desember 2014, klokka 17:00

Tittel: Åpent medlemsmøte
Sted: Stange Bibliotek, rom Rasen

HUSK AT VÅRE MEDLEMSMØTER ER PARFYMEFRIE.


Husk 30 kr til kaffespleisen. 


DIS-Hedmark, 12. februar 2015, klokka 18:00

Tittel: Årsmøte for DIS-HEDMARK
Sted: Grevskapet ved Stange Bibliotek.

HUSK AT VÅRE MØTER ER PARFYMEFRIE.
 
Enkel bevertning.