DIS-Norge
 
  English Norsk  

Aktiviteter


Møter i DIS-Hedmark


DIS-Hedmark, 2. oktober 2014, klokka 18:00

Tittel: Slektskafé i Trysil
Sted: TRYSIL

DIS Sør-østerdal holder slektskafé
 
Husk kaffespleisen kt 30 i kontanter. :-) 

HUSK AT VÅRE MØTER ER PARFYMEFRIE.


DIS-Hedmark, 9. oktober 2014, klokka 18:00

Tittel: Slektsforsking for nybegynnere
Sted: Grevskapet ved Stange Bibliotek

Påmelding til epost@he.disnorge.no
 
Pris for medlemmer   kr 200,-
Pris ikke medlemmer kr 450,- 
Husk Bindene påmelding  og kontant betaling skjer ved fremmøte.

HUSK AT VÅRE MEDLEMSMØTER ER PARFYMEFRIE.


DIS-Hedmark, 6. november 2014, klokka 18:00

Tittel: Slektskafé i Trysil
Sted: Trysil

DIS Sør-østerdal holder slektskafé
 
Husk kaffespleisen kt 30 i kontanter. :-) 

HUSK AT VÅRE MØTER ER PARFYMEFRIE.


DIS-Hedmark, 6. november 2014, klokka 19:00

Tittel: DNA testing i jakten på anene
Sted: Grevskapet ved Stange Bibliotek.

Kurset passer fint for dere som ennå ikke har testet seg, eller for dere som er usikre på hvordan resultatene skal tolkes. Torsdag 6. november 2014 på Stange bibliotek (Grevskapet) kl. 19-21 v/Randi Hagen.

Påmelding til epost@he.disnorge.no
 
Pris for medlemmer   kr 300,-
Pris ikke medlemmer kr 550,- 
Husk Bindene påmelding  og kontan betaling skjer ved fremmøte

HUSK AT VÅRE MEDLEMSMØTER ER PARFYMEFRIE.


DIS-Hedmark, 4. desember 2014, klokka 18:00

Tittel: Slektskafé i Trysil
Sted: Frivillighetssentralen i Trysil (Sønsthagen)

DIS Sør-østerdal holder slektskafé
 
Husk kaffespleisen kt 30 i kontanter. :-) 

HUSK AT VÅRE MØTER ER PARFYMEFRIE.

http://trysil.frivilligsentral.no/?pageslug=forside-14348


DIS-Hedmark, 11. desember 2014, klokka 17:00

Tittel: Åpent medlemsmøte
Sted: Stange Bibliotek, rom Rasen

HUSK AT VÅRE MEDLEMSMØTER ER PARFYMEFRIE.


Husk 30 kr til kaffespleisen. 


DIS-Hedmark, 12. februar 2015, klokka 18:00

Tittel: Årsmøte for DIS-HEDMARK
Sted: Grevskapet ved Stange Bibliotek.

HUSK AT VÅRE MØTER ER PARFYMEFRIE.
 
Enkel bevertning.