DIS-Norge
 
  English Norsk  

Aktiviteter


Avholdte møter i Slekt og Data Sør-Trøndelag


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 9. mai 2017, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen i tredje etasje

 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra Slekt og Data Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og Slekt og Data sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Nea, 9. mai 2017, klokka 19:00

Tittel: Medlemsmøte i Slekt og Data Nea
Sted: Selbu Frivilligsentral

Medlemsmøte i Slekt og Data Nea
 
 Tema: Nybegynnerkurs i slektsforskning til høsten.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 2. mai 2017, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen i tredje etasje

 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra Slekt og Data Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og Slekt og Data sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 25. april 2017, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen i tredje etasje

 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra Slekt og Data Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og Slekt og Data sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 20. april 2017, klokka 18:00

Tittel: Finn din slekt
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen i tredje etasje

Har du en slektsnøtt ? Ta med navn og dato !
Her møter du erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer som tilbyr sin ekspertise i slektsforskning.Du får tilgang til bygdebøker, registre og en rekke databaser.
Fram til klokken 18.00 kan du arbeide med kilder fra arkivet. Disse må du bestille på e-post til dagen i forveien eller på lesesalen før kl. 14.30


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 18. april 2017, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen i tredje etasje

 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra Slekt og Data Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og Slekt og Data sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 6. april 2017, klokka 18:30

Tittel: DNA i slektsforskning
Sted: Arkvsenteret Dora 4. etg

Hvordan kan DNA være til nytte i slektsforskningen. 

Foredragholder Carl Birger van der Hagen vil orienter om muligheter, fordeler og fallgruber, og gir råd om hvordan bruke DNA i slektsforskningen.
Etter pausen blir det mulighet til å ta en DNA-prøve


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 4. april 2017, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen i tredje etasje

 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra Slekt og Data Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og Slekt og Data sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 28. mars 2017, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen i tredje etasje

 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra Slekt og Data Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og Slekt og Data sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Nea, 28. mars 2017, klokka 19:00

Tittel: Årsmøte / medlemsmøte
Sted: Selbu Frivilligsentral

Årsmøte etterfulgt av medlemsmøte.
 
Alle velkommen


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 21. mars 2017, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen i tredje etasje

 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra Slekt og Data Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og Slekt og Data sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 16. mars 2017, klokka 18:00

Tittel: Finn din slekt
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen i tredje etasje

Har du en slektsnøtt ? Ta med navn og dato !
Her møter du erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer som tilbyr sin ekspertise i slektsforskning.Du får tilgang til bygdebøker, registre og en rekke databaser.
Fram til klokken 18.00 kan du arbeide med kilder fra arkivet. Disse må du bestille på e-post til dagen i forveien eller på lesesalen før kl. 14.30


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 14. mars 2017, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen i tredje etasje

 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra Slekt og Data Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og Slekt og Data sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Gauldal, 14. mars 2017, klokka 18:30

Tittel: Medlemsmøte i Slekt og Data Gauldal
Sted: Støren Alderspensjonat

Tema for kvelden er Utvandring


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 7. mars 2017, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen i tredje etasje

 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra Slekt og Data Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og Slekt og Data sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 2. mars 2017, klokka 18:30

Tittel: Årsmøte i Slekt og Data Sør-Trøndelag
Sted: Arkivsenteret Dora. Møterom 402, 4. etasje

Slekt og Data Sør-Trøndelag avholder sitt årsmøte den 2. mars på Dora. 
Innkalling med saksliste og møtedokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmene påSlekt og Data ST  sine hjemmesider innen 2 uker før Årsmøtet.
 
Etter årsmøtet blir det et lite foredrag om Gravminnebasen som kanskje er vår beste merkevare. Einar Johannessen orienterer om dugnadsprosjektet og gir gode råd.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 28. februar 2017, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen i 3. etasje

 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra Slekt og Data Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og Slekt og Data sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 22. februar 2017, klokka 18:00

Tittel: Møte i bK brukergruppe
Sted: Arkivsenteret Dora, Rom nr 402 fjerde etasje.

 
 
 
Møte i brukergruppa for BK
 
Aktuelle temaer: Generell innlegging av data/personer, Oppdatering, Sikkerhetskopiering, Også andre spørsmål som dukker opp under veis blir aktuelle.
Alle tar med en minne penn.
 
 Det blir også en kaffepause midtveis.
Parkeringen utenfor Dora er gratis fra kl 18.00.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 21. februar 2017, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen i 3. etasje

 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra Slekt og Data Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og Slekt og Data sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 16. februar 2017, klokka 18:00

Tittel: Finn din Slekt
Sted: Arkivsenteret Dora lesesalen i 3.etasje

Har du en slektsnøtt ? Ta med navn og dato !
Her møter du erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer som tilbyr sin ekspertise i slektsforskning.Du får tilgang til bygdebøker, registre og en rekke databaser.
Fram til klokken 18.00 kan du arbeide med kilder fra arkivet. Disse må du bestille på e-post til dagen i forveien eller på lesesalen før kl. 14.30


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 14. februar 2017, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen i 3. etasje

 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra Slekt og Data Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og Slekt og Data sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Gauldal, 14. februar 2017, klokka 18:30

Tittel: Medlemsmøte i Slekt og Data Gauldal
Sted: Støren Alderspensjonat

Tema for kvelden er Trondheimsbasen


Slekt og Data Nea, 14. februar 2017, klokka 19:00

Tittel: Medlemsmøte i Slekt og Data Nea
Sted: Selbu Frivilligsentral

Medlemsmøte i Slekt og Data Nea
 
Tema: Planlegge resten av året.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 7. februar 2017, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen i 3. etasje

 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra Slekt og Data Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og Slekt og Data sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 2. februar 2017, klokka 18:30

Tittel: Kilder på Statsarkivet
Sted: Arkivsenteret Dora 4. etg

Hva finner vi i Statarkivets magasiner ? foredrag v/ Elin Jacobsen
Hvilke arkivsaker er nyttige og hvordan finner vi frem i katalogene. 

Etter pausen: "Familiefaren som ikke kunne mønster av". Leif Jensen fra Slekt og Data Nea i Selbu forteller historien om sin far.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 31. januar 2017, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen i 3.etasje

 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra Slekt og Data Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og Slekt og Data sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 24. januar 2017, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen i 3. etasje

 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra Slekt og Data Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og Slekt og Data sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Austrått, 24. januar 2017, klokka 18:00

Tittel: Slekt og Data Austrått, medlemsmøte
Sted: Skiftkrokan på Ørland Kultursenter

Styret i Slekt og Data Austrått inviterer til medlemsmøte på Skiftkrokan, Ørland Frivilligsentral på Ørland Kultursenter,
tirsdag 24.januar 2017 kl. 18:00.
 
Hilde Murvold Borgfjord fra Kystmuseet Kystens Arv kommer og forteller om
Mølnargårdens billedsamling som nå er digitalisert.
 
Alle er hjertelig velkommen. Også ikke-medlemmer, så ta gjerne med en du kjenner.
 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 17. januar 2017, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen i 3. etasje

 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra Slekt og Data Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og Slekt og Data sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 10. januar 2017, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora, Lesesalen i 3. etasje

 

 
Hver tirsdag vil medlemmer fra Slekt og Data Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og Slekt og Data sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Nea, 10. januar 2017, klokka 19:00

Tittel: Slekt og Data Nea, medlemsmøte
Sted: Selbu Frivilligsentral

Vi møtes på Selbu Frivilligsentral tirsdag 10. januar kl 19:00. 
Tema for kvelden blir den nye Trondheimsbasen 2017 som ble lansert 5. januar.
Hva kan vi finne der, og hvordan kan vi søke?
Det blir også mulig å få kjøpt Trondheimsbasen.  
 
På siste møtet før jul kom en av oss med en håndskrevet attest fra en prest, som var litt vanskelig å tyde. Sammen så klarte vi å løse saken. Om noen har noe tilsvarende, så er det bare å ta med.
 
Alle er hjertelig velkommen. Også ikkemedlemmer, så ta gjerne med en du kjenner.  


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 5. januar 2017, klokka 18:30

Tittel: Åpent møte / Medlemsmøte Slekt og Data Sør-Trøndelag
Sted: Arkivsenteret Dora, 4. etasje

 
 
 Åpent møte/medlemsmøte i Slekt og Data Sør-Trøndelag, med lanseringen av Trondheimsbasen 2017.
 
Finn Karlsen vil fortelle om kildene i Trondheimsbasen, og hva vi kan finne her.
 
Det blir også anledning til å kjøpe basen.
 
Servering.


Slekt og Data Gauldal, 13. desember 2016, klokka 180

Tittel: Medlemsmøte i Slekt og Data Gauldal
Sted: Støren Alderspensjonat

Medlemsmøte.
Tema for kvelden:
Familiehistorie-hvordan lager vi det? Ved Finn Karlsen.


Slekt og Data Nea, 13. desember 2016, klokka 19:00

Tittel: Medlemsmøte Slekt og Data Nea
Sted: Selbu Frivilligsentral

Medlemsmøte Slekt og Data Nea


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 10. desember 2016, klokka 10:30

Tittel: Førjulstreff Moholt bibliotek 10.desember
Sted: Moholt bibliotek

På Moholt bibliotek inviterer Strinda Historielag til førjulsmøte med slektsforskning
Slektshjelp:
Kl.10.30-14.00: Slektsforskere fra DIS Sør-Trøndelag gir hjelp og veiledning.
Foredrag:
12.00: Hva er nytt i Trondheimsbasen 2017 v/Jan Fr. Sagdahl
13.00: Billed-Quiz, Strinda rundt v/Strinda Historielag
13.30: Filmer fra mellomkrigstiden og 2.verdenskrig i Trondheimsområdet

Ellers blir det salg av Strinda Historielags årbok 2016, og servering av kaffe, te og småkaker.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 6. desember 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Statsarkivet Dora lesesalen i 3.etasje

 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra Slekt og Data Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og Slekt og Data sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 6. desember 2016, klokka 18:00

Tittel: Grunnkurs i Slektsgranskning, modul 4
Sted: Arkivsenteret Dora, 4.etasje

Grunnkurs i slektsforskning ved Finn Karlsen.
Modul 4.
 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 1. desember 2016, klokka 18:30

Tittel: Julemøte -Slekt og Data Sør-Trøndelag
Sted: Arkivsenteret Dora, 4.etasje

Døden og det gode liv.
ved Oddbjørn Ingebrigtsen
 
Foredraget handler om hva minneord eller nekrologer i aviser forteller oss. Tekstene kan, som alle tekster, tolkes på mange vis. Hva ønsker de som skriver tekstene å fortelle om livet til han eller hun som har gått bort? Kan man stole på det som står i dem? Er det kjønnsforskjeller i tekstene? Er minneordene aktuelle i slektsforskningssammenheng?


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 29. november 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora lesesalen 3.etasje

 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra Slekt og Data Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og Slekt og Data sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 29. november 2016, klokka 18:00

Tittel: Grunnkurs i Slektsgranskning, modul 3
Sted: Arkivsenteret Dora, 4.etasje

Grunnkurs i slektsforskning ved Finn Karlsen.
Modul 3.
 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 22. november 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora lesesalen 3.etasje

 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra Slekt og Data Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og Slekt og Data sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 22. november 2016, klokka 18:00

Tittel: Grunnkurs i Slektsgranskning, modul 2
Sted: Arkivsentret Dora, 4.etasje

Grunnkurs i slektsforskning ved Finn Karlsen.
Modul 2.
 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 17. november 2016, klokka 18:00

Tittel: Finn din slekt
Sted: Arkivsenteret Dora lesesalen i 3.etasje

Har du en slektsnøtt ? Ta med navn og dato !
Her møter du erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer som tilbyr sin ekspertise i slektsforskning.Du får tilgang til bygdebøker, registre og en rekke databaser.
Møt også representanter for slektsprogtammene Embla og Brothers Keeper
Fram til klokken 18.00 kan du arbeide med kilder fra arkivet. Disse må du bestille på e-post til dagen i forveien eller på lesesalen før kl. 14.30


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 15. november 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora lesesalen i 3.etasje

 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra Slekt og Data Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og Slekt og Data sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 15. november 2016, klokka 18:00

Tittel: Grunnkurs i slektsgranskning, modul 1
Sted: Arkivsenteret Dora, 4.etasje

Grunnkurs i slektsforskning ved Finn Karlsen.
Modul 1.
 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 8. november 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora lesesalen i 3.etasje

 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra Slekt og Data Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og Slekt og Data sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Gauldal, 8. november 2016, klokka 18:30

Tittel: Medlemsmøte i Slekt og Data Gauldal
Sted: Støren Alderspensjonat

Medlemsmøte.
Tema for kvelden:
Arbeidsmøte.
Hjelp til å finne frem i kilder.
Trening i å lese gotisk skrift.


Slekt og Data Nea, 8. november 2016, klokka 19:00

Tittel: Slekt og Data Nea, Medlemsmøte
Sted: Selbu Frivilligsentral

Medlemsmøte i Slekt og Data Nea


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 3. november 2016, klokka 18:30

Tittel: Åpent møte / medlemsmøte, Slekt og Data Sør-Trøndelag
Sted: Arkivsenteret Dora, 4.etasje

Reise frå noko eller reise til noko-emigrasjon.

ved Ola Svein Stugu.
 
Slekt og Data Nea og emigrantdatabasen.
ved Arnar Haugen.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 1. november 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora lesesalen 3.etasje

 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra Slekt og Data Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og Slekt og Data sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 29. oktober 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsforskerdagen 2016
Sted: Sverresborg, Trøndelag folkemuseum

Slekt og Data Sør-Trøndelag i samarbeid med Sverresborg, Trøndelag folkemuseum inviterer til slektsforskerdag.
Det blir tips og hjelp til å finne slektninger, spennende foredrag, stands, utstillinger, demonstrasjon av slektsprogram mm.
 
 

Foredrag i auditoriet:
10.30: Trondheim før og nå - husker du ? Billedforedrag ved Haldis Isachsen
12.00: WikiSrinda - Strinda Historielags nettleksikon ved Jan Habberstad
13.15: Historiske kilder til Trondheims befolkning - inkl Trondheimsbasen 2017 ved Finn Karlsen
 
Gratis inngang på museet til de som besøker oss ! 
 
Mere info om arrangementet på Slekt og Data Sør-Trøndelag sin hjemmeside 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 25. oktober 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora lesesalen i 3. etasje

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra Slekt og Data Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og Slekt og Data sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 25. oktober 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora lesesalen i 3. etasje

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra Slekt og Data Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og Slekt og Data sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 20. oktober 2016, klokka 18:00

Tittel: Finn Din Slekt
Sted:

Har du en slektsnøtt ? Ta med navn og dato !
Her møter du erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer som tilbyr sin ekspertise i slektsforskning.Du får tilgang til bygdebøker, registre og en rekke databaser.
Møt også representanter for slektsprogtammene Embla og Brothers Keeper
Fram til klokken 18.00 kan du arbeide med kilder fra arkivet. Disse må du bestille på e-post til dagen i forveien eller på lesesalen før kl. 14.30


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 18. oktober 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret DORA lesesalen i 3. etasje

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra Slekt og Data Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og Slekt og Data sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 11. oktober 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret DORA lesesalen i 3. etasje

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra Slekt og Data Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og Slekt og Data sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Nea, 11. oktober 2016, klokka 19:00

Tittel: Slekt og Data Nea, medlemsmøte
Sted: Selbu Frivilligsentral

Medlemsmøte i Slekt og Data Nea.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 6. oktober 2016, klokka 18:45

Tittel: Lær å lag slektsbok på Dora
Sted: Arkivsenteret Dora 4. etg

Arne Guldbrandsen forteller om hvordan slektsboken "Min oldefar og meg" ble til.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 6. oktober 2016, klokka 18:30

Tittel: Ekstraordinært årmøte
Sted: Arkivsenteret DORA 4. ETG

Saksliste:Vedtektsendringer, nytt navn


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 4. oktober 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora lesesalen i 3. etasje

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra Slekt og Data Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og Slekt og Data sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 27. september 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora lesesalen i 3. etasje

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra Slekt og Data Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og Slekt og Data sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 20. september 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret DORA lesesalen i 3. etasje

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra Slekt og Data Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og Slekt og Data sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 15. september 2016, klokka 18:00

Tittel: Finn Din Slekt
Sted: Arkivsenteret DORA, lesesalen i 3.etg

Har du en slektsnøtt ? Ta med navn og dato !
Her møter du erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer som tilbyr sin ekspertise i slektsforskning.Du får tilgang til bygdebøker, registre og en rekke databaser.
Møt også representanter for slektsprogtammene Embla og Brothers Keeper
Fram til klokken 18.00 kan du arbeide med kilder fra arkivet. Disse må du bestille på e-post til dagen i forveien eller på lesesalen før kl. 14.30


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 13. september 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret DORA, lesesalen i 3. etg

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra Slekt og Data Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og Slekt og Data sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 13. september 2016, klokka 13:00

Tittel: Omvisning Statsarkivet
Sted: Arkivsenteret Dora 3. etg

Bli med på en guidet omvisning i arkivets magasiner


Slekt og Data Austrått, 13. september 2016, klokka 18:00

Tittel: Slekt og Data Austrått
Sted: Skiftkroken, Ørland Kultursenter

Fosen Billedarkiv ved Sturla Leth-Olsen.  
Han vil også fortelle om musikalen "Sild-syng-sang" og personer som levde i Bjugn i 1637.


Slekt og Data Gauldal, 13. september 2016, klokka 18:30

Tittel: Slekt og Data Gauldal - lokalgruppemøte
Sted: Aktiviteten, Støren alderspensjonat

Vi jobber videre med Utvandringsprosjektet, og gjennomgår de nye løsningene for skannede kilder på Digitalarkivet.


Slekt og Data Nea, 13. september 2016, klokka 19:00

Tittel: Slekt og Data Nea, medlemsmøte
Sted: Selbu Frivilligsentral

Medlemsmøte i Slekt og Data Nea.
 
Tema for kvelden:
Planlegge Seniorsurfdagen.
Litt om søking i de nye kirkebøkene på Digitalarkivet.
 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 6. september 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen 3 etg

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra Slekt og Data Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og Slekt og Data sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 1. september 2016, klokka 18:30

Tittel: Åpent møte - Krigsseilere
Sted: Arkivsenteret DORA, 4.etasje

Kl.1830;       Krigsseilere under andre verdenskrig v/Bente Heggvik
Etter pausen:Enhjørningen-russisk skip som havarerte på Trøndelagskysten v/Sarah Dahlen Hermanstad 


Slekt og Data Austrått, 31. mai 2016, klokka 18:00

Tittel: På leit etter slekta ?
Sted: Ørland Kultursenter, Skiftkroken

Årsmøte  hvor i velger kontaltpersoner for lokalgruppen. 
Medlemsmøte med tema: Trondheimsbasen - hva finnes av personer og kilder


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 12. mai 2016, klokka 18:30

Tittel: Åpent møte - Hus og eiendom v/Finn Karlsen
Sted: Arkivsenteret Dora 4. etg

Hus og eiendom var viktig for våre slektninger bakover i tid også, men det kan være lett å glemme at her finnes det også et rikt kildemateriale. I foredraget skal Finn Karlsen gjennom noen eksempler se på hva kildene kan fortelle oss om hus og eiendom. Det gjelder hvordan hus så ut og hvordan de var bygd. Men vi ser også på hva slags dokumenter som ble tinglyst på eiendommene og hva de kan fortelle oss.

Aktuelle kilder er blant annet branntakster, pantebøker og panteregistre, matrikler og kommunale eiendomsarkiv.

Etter kaffen blir det nytt foredrag. Da vil Finn Karlsen si noe om den nye måten å finne skannede dokumenter på Digitalarkivet og vil utdype det med tanke på kirkebøkene.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 10. mai 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen tredje etasje

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 3. mai 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkvsenteret Dora, lesesalen tredje etasje

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 28. april 2016, klokka 18:00

Tittel: Finn Din Slekt
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen 3. etg

Har du en slektsnøtt ? Ta med navn og dato !
Her møter du erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer som tilbyr sin ekspertise i slektsforskning.Du får tilgang til bygdebøker, registre og en rekke databaser.

Fram til klokken 18.00 kan du arbeide med kilder fra arkivet. Disse må du bestille på e-post til dagen i forveien eller på lesesalen før kl. 14.30


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 26. april 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen tredje etasje

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 19. april 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen tredje etasje

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 12. april 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen tredje etasje

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Nea, 12. april 2016, klokka 19:00

Tittel: Arsmøte i DIS-NEA
Sted: Selbu Frivilligsentral

DIS-NEA avholder sitt årsmøte på Selbu Frivilligsentral.


Slekt og Data Nea, 10. april 2016, klokka 19:00

Tittel: Slekt og Data, Nea. Medlemsmøte
Sted: Selbu Frivilligsentrsl

Medlemsmøte i Slekt og Data, Nea.
 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 7. april 2016, klokka 18:30

Tittel: Åpent DIS-møte. Slektsforum
Sted: Arkivsenteret Dora, 4. etasje

Tema på kveldens møte er: Dis sine brukerfora- hva kan de brukes til.
Foredragsholder er Britt Iren Neergård, Dis-Møre og Romsdal.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 5. april 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen tredje etasje

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 29. mars 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen tredje etasje

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 17. mars 2016, klokka 18:00

Tittel: Finn Din Slekt
Sted: Arkivsenteret Dora. lesesalen 3.etg

Har du en slektsnøtt ? Ta med navn og dato !
Her møter du erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer som tilbyr sin ekspertise i slektsforskning.Du får tilgang til bygdebøker, registre og en rekke databaser.

Fram til klokken 18.00 kan du arbeide med kilder fra arkivet. Disse må du bestille på e-post til dagen i forveien eller på lesesalen før kl. 14.30


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 15. mars 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen tredje etasje

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 9. mars 2016, klokka 18:00

Tittel: Dødsfall og skifte - slektskurs for viderekommende
Sted: Arkivsenteret Dora, møterom 402

Kursleder er Finn Karlsen. Kurset varer i 3 timer og inkluderer kurskompendium og servering

Påmelding til Statsarkivet; satrondheim@arkivverket.no eller   telefon 73 88 45 00.
Kildematerialet er hovedsakelig fra Midt-Norge og Statsarkivet i Trondheim, men siden systemene som blir gjennomgått er generelle, vil tilsvarende kilder kunne finnes i andre arkiver.
Sted:                Arkivsenteret, Dora, Trondheim
Tidspunkt:         kl.18.00 – 21.00    
Pris                  Kr. 300,- 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 8. mars 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen tredje etasje

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 3. mars 2016, klokka 18:30

Tittel: Årsmøte i DIS-Sør-Trøndelag
Sted: Arkivsenteret Dora. Møterom 402

DIS Sør-Trøndelag avholder sitt årsmøte den 3. mars på Dora. Innkalling med saksliste og møtedokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmene på DIS-ST sine hjemmesider innen 2 uker før Årsmøtet.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 3. mars 2016, klokka 19:00

Tittel: Åpent DIS-møte - Slektprogram, apper og skyer-hva skal vi satse på ?
Sted: Arkivsenteret Dora, Møterom 402

Etter årsmøte blir det foredrag: Slektsprogram, apper og skyer - hva skal vi satse på ? Foredragholder er Finn Karlsen


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 2. mars 2016, klokka 18:00

Tittel: Forbrytelse og straff - slektskurs for viderekommende
Sted: Arkivsenteret Dora, møterom 402

Kursleder er Finn Karlsen. Kurset varer i 3 timer og inkluderer kurskompendium og servering

Påmelding til Statsarkivet; satrondheim@arkivverket.no eller   telefon 73 88 45 00.
Kildematerialet er hovedsakelig fra Midt-Norge og Statsarkivet i Trondheim, men siden systemene som blir gjennomgått er generelle, vil tilsvarende kilder kunne finnes i andre arkiver.
Sted:                Arkivsenteret, Dora, Trondheim
Tidspunkt:         kl.18.00 – 21.00    
Pris                  Kr. 300,- 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 1. mars 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen tredje etasje

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Austrått, 25. februar 2016, klokka 18:00

Tittel: Lokalgruppemøte DIS-Austrått
Sted: Frivillighetssentralen, Ørland kultursenter

Hvor bodde våre slektninger i 1801.

Vi søker etter Jacob Christophersen (Lund Selven) på Bakken og Kristoffer Larsen som er oppført som tjener på Hoøen - Kanskje har vi felles slekt ? v/Elsa
Hvor og hvordan søker vi i kirkebøkene på Digitalarkivet ? v/Aase


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 24. februar 2016, klokka 18:00

Tittel: Militære ruller - Slektskurs for viderekommende
Sted: Arkivsenteret Dora, møterom 402

Kursleder er Finn Karlsen. Kurset varer i 3 timer og inkluderer kurskompendium og servering

Påmelding til Statsarkivet; satrondheim@arkivverket.no eller   telefon 73 88 45 00.
Kildematerialet er hovedsakelig fra Midt-Norge og Statsarkivet i Trondheim, men siden systemene som blir gjennomgått er generelle, vil tilsvarende kilder kunne finnes i andre arkiver.
Sted:                Arkivsenteret, Dora, Trondheim
Tidspunkt:         kl.18.00 – 21.00    
Pris                  Kr. 300,- 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 23. februar 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkiovsenteret Dora, lesesalen tredje etasje

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 18. februar 2016, klokka 18:00

Tittel: Finn Din Slekt
Sted: Arkivseteret Dora, lesesalen 3. etg

Har du en slektsnøtt ? Ta med navn og dato !
Her møter du erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer som tilbyr sin ekspertise i slektsforskning.Du får tilgang til bygdebøker, registre og en rekke databaser.

Fram til klokken 18.00 kan du arbeide med kilder fra arkivet. Disse må du bestille på e-post til dagen i forveien eller på lesesalen før kl. 14.30


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 17. februar 2016, klokka 18:00

Tittel: Emigrasjon og immigrasjon - Slektskurs for viderekommende
Sted: Arkivsenteret Dora. Møterom 402

Kursleder er Finn Karlsen. Kurset varer i 3 timer og inkluderer kurskompendium og servering

Påmelding til Statsarkivet; satrondheim@arkivverket.no eller   telefon 73 88 45 00.
Kildematerialet er hovedsakelig fra Midt-Norge og Statsarkivet i Trondheim, men siden systemene som blir gjennomgått er generelle, vil tilsvarende kilder kunne finnes i andre arkiver.
Sted:                Arkivsenteret, Dora, Trondheim
Tidspunkt:         kl.18.00 – 21.00    
Pris                  Kr. 300,- 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 16. februar 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen tredje etasje

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 9. februar 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen tredje etasje

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 4. februar 2016, klokka 18:30

Tittel: Åpent DIS-møte - Husmannsvesenet og utvandringa til Amerika fra Byneset
Sted: Arkivsenteret, Dora 4. etg

Tema på kveldens møte er: Husmannsvesenet og utvandringa til Amerika fra Byneset. Foredragsholder er Arne Håbjørg, Byneset Historielag

Etter pausen får vi en video fra Byåsen Historielag sin USA-tur i høst


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 2. februar 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksated
Sted: Arkivsenteret DORA, lesesalen 3. etasje

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 28. januar 2016, klokka 18:00

Tittel: Møte i brukergruppa for BK
Sted: Arkivsenteret Dora, Rom nr 402 fjerde etasje.

 
 
 
 
Møte i brukergruppa for BK
 
Aktuelle temaer: Oppgradering til BK7, Oppdatering, Sikkerhetskopiering, Rapportbehandling/utskrifter. Også andre spørsmål som dukker opp under veis blir aktuelle.
 
 Det blir også en kaffepause midtveis.
Parkeringen utenfor Dora er gratis fra kl 18.00.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 26. januar 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret DORA, Lesesalen tredje etasje

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 26. januar 2016, klokka 13:00

Tittel: Omvisning i arkivene på Dora
Sted: Arkivsenteret Dora, resepsjonen i 3. etg

Bli med på en guidet omvisning i Statsarkivets magasiner


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 19. januar 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret DORA, Lesesalen tredje etasje

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 12. januar 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora, Lesesalen tredje etasje

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Gauldal, 12. januar 2016, klokka 18:30

Tittel: DIS Gauldal, Arbeidsmøte - Finn din slekt
Sted: Aktiviteten, Støren Alderspensjonat

Tema:  Vi tar en liten gjennomgang av tips og triks for PC-brukere
 


Slekt og Data Nea, 12. januar 2016, klokka 19:00

Tittel: Medlemsmøte i Dis-Nea
Sted: Selbu Frivilligsentral

Da er det klart for årets første møte i DIS-Nea.

Tirsdag 12. januar 2016 kl 1900.

                           Sted: Selbu Frivilligsentral

Alle er velkommen.
Både medlemmer og andre.
Har du nettopp begynt med slektsforskning,
eller av andre grunner føler deg usikker på noe,
er du ekstra velkommen.
Her er det mye hjelp å få.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 7. januar 2016, klokka 18:30

Tittel: Åpnet DIS-møte - Trondheimsslekter
Sted: Arkivsenteret Dora, 4.etg

Tema: "Trondheimsslekter - hvordan finne litteratur og andre kilder om dem ?" Foredragsholder er Sølvi Løchen, universitetsbibliotekar ved Gunnerusbiblioteket.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 5. januar 2016, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret DORA, Lesesalen tredje etasje

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 8. desember 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret DORA, lesesalen tredje etasje

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 3. desember 2015, klokka 18:30

Tittel: Åpnet DIS-møte - Ranheim Fabrikker
Sted: Arkivsenteret Dora, 4. etg

Tema: Papirfabrikken på Ranheim  og påvirkningen på Ranheimsamfunnet.

Vi får høre fabrikkens historie og om livet på Ramheim. Foredrag ved Knut O Torgersen.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 1. desember 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret DORA, lesessalen tredje etasje

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 24. november 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret DORA. lesesalen tredje etasje

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 19. november 2015, klokka 18:00

Tittel: Finn Din Slekt
Sted: Arkivsenteret DORA. Lesesalen i 3. etasje

Har du en slektsnøtt ? Ta med navn og dato !
Her møter du erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer som tilbyr sin ekspertise i slektsforskning.Du får tilgang til bygdebøker, registre og en rekke databaser.

Fram til klokken 18.00 kan du arbeide med kilder fra arkivet. Disse må du bestille på e-post til dagen i forveien eller på lesesalen før kl. 14.30


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 18. november 2015, klokka 18:00

Tittel: Dødsfall og skifte - Slektskurs for viderekommende
Sted: Arkivsenteret Dora

Kursleder er Finn Karlsen. Kurset varer i 3 timer og inkluderer kurskompendium og servering

Påmelding til Statsarkivet; satrondheim@arkivverket.no eller   telefon 73 88 45 00.
Kildematerialet er hovedsakelig fra Midt-Norge og Statsarkivet i Trondheim, men siden systemene som blir gjennomgått er generelle, vil tilsvarende kilder kunne finnes i andre arkiver.
Sted:                Arkivsenteret, Dora, Trondheim
Tidspunkt:         kl.18.00 – 21.00    
Pris                  Kr. 300,- 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 17. november 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen tredje etasje

 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 11. november 2015, klokka 18:00

Tittel: Forbrytelse og straff - Slektskurs for videregående
Sted: Arkivsenteret DORA

Kurset er på 3 timer og koster kr 300,- inkludert kompendium og servering. Kursholder er Finn Karlsen

Påmelding til Statsarkivet; satrondheim@arkivverket.no eller   telefon 73 88 45 00.

Kildematerialet er hovedsakelig fra Midt-Norge og Statsarkivet i Trondheim, men siden systemene som blir gjennomgått er generelle, vil tilsvarende kilder kunne finnes i andre arkiver.   

Sted:                Arkivsenteret, Dora, Trondheim
Tidspunkt:         kl.18.00 – 21.00   
Pris                   Kr.300 pr temakurs/kveld


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 10. november 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsentert DORA, lesesalen tredje etasje

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 5. november 2015, klokka 18:30

Tittel: Åpent DIS-møte 5.november - Trondhjem Tukthus
Sted: Arkivsenteret DORA

Tema: TrondhjemTukthus - Frihetsbrøvelse som straff. Foredrag v/Svein Carstens


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 4. november 2015, klokka 18:00

Tittel: Hus og Eiendom - Slektskurs for viderekommende
Sted: Arkivsenteret DORA

Kurset er på 3 timer og koster kr 300,- inkludert kompendium og servering. Kursholder er Finn Karlsen

Påmelding til Statsarkivet; satrondheim@arkivverket.no eller   telefon 73 88 45 00.
Kildematerialet er hovedsakelig fra Midt-Norge og Statsarkivet i Trondheim, men siden systemene som blir gjennomgått er generelle, vil tilsvarende kilder kunne finnes i andre arkiver.
Sted:                Arkivsenteret, Dora, Trondheim
Tidspunkt:         kl.18.00 – 21.00    
Pris                  Kr.300,- pr temakurs/kveld


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 3. november 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret DORA, lesesalen tredje etasje

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Nea, 3. november 2015, klokka 19:00

Tittel: Møte i Dis-Nea 03.11.2015 kl 1900
Sted: Selbu Folkebibliotek

Neste samling for Dis-Nea blir på biblioteket tirsdag den 3. november kl 1900.

(altså ikke andre tirsdag i november, men første)
   1.        Første post på programmet blir å samle inn bilder og data over oppdateringen av gravminnefotograferingen.
   2.       Så må vi prøve å planlegge hva vi skal foreta oss med videre.
   3.       Vi hjelper hverandre så godt vi kan, med både BK og søking i databaser. Og ellers hva det måtte være.
Vi har foreløpig ingen projektor, men dette blir i orden senere.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 31. oktober 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsforskerdagen 2015
Sted: Suhmhuset, Elvegata 6, Kalvskinnet i Trondheim

Finn Karlsen vil fortelle hvordan han har jobbet med å finne kilder til TV-programmene "Hvem Tror du at du er ?" med Kari Bremnes og Ingrid Lorentzen 

Program
 • 10:00 Utstillingen åpner
 • 10:30 Åpning - Sølvi Løchen orienterer om Norsk slektshistorisk forening og tilbudet på NTNU Gunnerusbiblioteket
 • 11:00 Del 1: Ingrid Lorentzen
 • 13.30 Del 2: Kari Bremnes
 • 15:00 Utstillingen lukker
 


Slekt og Data Austrått, 28. oktober 2015, klokka 18:00

Tittel: Lokalgruppemøte DIS-Austrått
Sted: Ørland Kultursenter, Frivillighetssentralen

Ta med en slektsgåte, så prøver vi sammen å løse denne !


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 27. oktober 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret DORA, lesesalen tredje etasje

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 20. oktober 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret DORA, lesesalen tredje etasje

 
Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
 Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 15. oktober 2015, klokka 18:00

Tittel: Finn Din Slekt
Sted: Arkivsenteret DORA. Lesesalen i 3. etasje

Har du en slektsnøtt ? Ta med navn og dato !
Her møter du erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer som tilbyr sin ekspertise i slektsforskning.Du får tilgang til bygdebøker, registre og en rekke databaser.

Fram til klokken 18.00 kan du arbeide med kilder fra arkivet. Disse må du bestille på e-post til dagen i forveien eller på lesesalen før kl. 14.30


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 13. oktober 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret DORA, lesesalen tredje etasje

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 - 13.00.
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Nea, 13. oktober 2015, klokka 19:00

Tittel: Møte i Dis-Nea, 13.10.2015 kl 1900
Sted: Låven på Granby ård

Tema for kvelden:

Lett innføring i Brother’s Keeper. Legge inn data/bilder/sikkerhetskopi/programoppdatering.

Ta med pc.

Send meg gjerne en epost , arnar.haugen@neanett.no , om hva dere spesielt trenger hjelp til, så kan jeg forberede meg litt.

Alle er hjertelig velkommen.

 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 6. oktober 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen tredje etasje

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 1. oktober 2015, klokka 18:30

Tittel: Åpent DIS-møte - Ubåtbasen Dora
Sted: Arkivsenteret Dora

Ubåtbasen Dora: fra krig til kultur - et arkeologisk perspektiv

Foredrag ved Kristoffer Eliassen Grini


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 30. september 2015, klokka 18:30

Tittel: Gotisk Skrift på Gunnerusbiblioteket
Sted: Gunnerusbiblioteket, Kalvskinnet

Tema på Norsk Slektshistorisk forening sitt åpne møte er gotisk håndskrift. Ta gjerne med vanskelige tekster. 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 29. september 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret DORA, lesesalen tredje etasje.

 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 22. september 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsentret DORA, lesesalen tredje etasje.

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 22. september 2015, klokka 1300

Tittel: Omvisning Statsarkivet
Sted: Arkivsenteret DORA. Lesesalen 3. etg

Bli med på guidet omvisning gjennom Arkivsenterets magasiner.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 17. september 2015, klokka 18:00

Tittel: Finn Din Slekt
Sted: Arkivsenteret DORA, Lesesalen 3. etasje

Har du en slektsnøtt ? Ta med navn og dato !
Her møter du erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer som tilbyr sin ekspertise i slektsforskning.Du får tilgang til bygdebøker, registre og en rekke databaser.

Fram til klokken 18.00 kan du arbeide med kilder fra arkivet. Disse må du bestille på e-post til dagen i forveien eller på lesesalen før kl. 14.30


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 15. september 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret DORA, lesesalen tredje etasje.

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 - 13.00.
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 8. september 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora, lesesalen tredje etasje.

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 - 13.00.
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 8. september 2015, klokka 13:00

Tittel: Skannerkurs
Sted: Arkivsenteret DORA, Rom 402. Fjerde etasje.

Skannerkurs ved fotograf Nils Kristian TH. Eikeland.
Lær å skanne bilder og dokumenter.

 


Slekt og Data Gauldal, 8. september 2015, klokka 18:30

Tittel: DIS-Gauldal - sesomgstart
Sted: Aktiviteten, Støren Alderspensjonat

På bakgrunn av sommerens Amerikabesøk på Rogstadmoen ser vi på hvordan slektsforhold kan spores opp, både her hjemme og i USA

Vi vil også gjerne ha forslag til aktuelle temaer på møtene fremover. Ta med PC for å fortsette med kartlegging av slekt, vi hjelper hverandre etter beste evne.


Slekt og Data Nea, 8. september 2015, klokka 19:00

Tittel: Møte i DIS-Nea
Sted: Låven på Granby Gård

          Vi starter opp slektskveldene igjen etter sommerferien.
  Tema 1: Oppdateringen av gravminnefotograferingen på kirkegårdene i Selbu.
  Tema 2: Planlegge resten av året.
  Tema 3: Eventuelt.
  Tema 4: Sikkert noen som har noe de lurer på. Det er bare å spørre.
               Alltid noen som kan vite noe.
 
  NB!!  Ingen jobbing med amerikabasen fra kl 1700 denne gang.


Slekt og Data Austrått, 5. september 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsforskerdag Ørland Kultursenter
Sted: Ørland Kultursenter, BlackBox

Slektsforskerdag med foredrag; 
kl. 11.00 Tips og råd om hvordan du begynner med slektsforskning v/Finn Karlsen
kl. 12.30 Hvem tror du at du er ? v/Finn Karsen 

Medlemmer fra DIS og Yrjar Heimbygdslag vil hjelpe deg å finne slektninger.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 3. september 2015, klokka 18:30

Tittel: Åpent DIS-møte - Førstereisgutter
Sted: Arkivsenteret Dora, 4- etg

Tema: Førstereisgutter ved Bente Heggvik.
 

Hvordan var livet for de mange unge gutter og jenter som reiste til sjøs ?
Hva finnes av kilder på Statarkivet ? 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 1. september 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret, Lesesalen 3.egt

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 - 13.00.
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 12. mai 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret DORA

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 - 13.00.  
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Da kan du få hjelp i din slektsforskning og møte andre med samme interesse. 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 7. mai 2015, klokka 18:30

Tittel: Åpent DIS-møte - Trondheims befolkning 1945
Sted: Arkivsenteret Dora

Tema: Trondheims befolkning 1945

Finn Karlsen vil fortelle oss hva vi kan finne av opplysninger om de som bodde i Trondheim i 1945.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 5. mai 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret DORA

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 - 13.00.  
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Da kan du få hjelp i din slektsforskning og møte andre med samme interesse. 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 28. april 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret DORA

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 - 13.00.  
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Da kan du få hjelp i din slektsforskning og møte andre med samme interesse. 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 23. april 2015, klokka 18:00

Tittel: Finn Din Slekt
Sted: Arkivsenteret DORA

Har du en slektsnøtt ? Ta med navn og dato !
Her møter du erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer som tilbyr sin ekspertise i slektsforskning.Du får tilgang til bygdebøker, registre og en rekke databaser.

Fram til klokken 18.00 kan du arbeide med kilder fra arkivet. Disse må du bestille på e-post til dagen i forveien eller på lesesalen før kl. 14.30


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 21. april 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret DORA

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 - 13.00.  
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Da kan du få hjelp i din slektsforskning og møte andre med samme interesse. 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 16. april 2015, klokka 18:30

Tittel: Temamøte - Dagligliv under krigen
Sted: Arkivsenteret Dora

Tema: Dagligliv under krigen. 

Ved bruk av bilder gir vi et innblikk i vareknapphet, rasjonering, innskrenkning av personlig frihet og vanskelige boforhold.
Foredraget er ved hovedbibliotekar Inger Johanne Røkke (NTNU UB).


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 14. april 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret DORA

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 - 13.00.  
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Da kan du få hjelp i din slektsforskning og møte andre med samme interesse. 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 9. april 2015, klokka 18:30

Tittel: Åpent DIS-møte; 9.april 1945 - Myter og realiteter
Sted: Arkivsenteret Dora

Tema: 9. april - myter og realteter 

Foredragsholder er Anders Kirkhusmo. Han vil fortelle om angrepet på Norge, forspillet og de første ukene av krigen.
 
Anders Kirkhumo er historiker og har bla. skrevet om Trøndelag under 2. verdenskrig i bokverket Trøndelags historie som ble utgitt på Tapir Forlag i 2005.  
 
Etter pausen blir det "Gotisk kvarter" med Elin Jakobsen og Målfrid Trøan 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 26. mars 2015, klokka 18:00

Tittel: Finn Din Slekt
Sted: Arkivsenteret DORA

Har du en slektsnøtt ? Ta med navn og dato !
Her møter du erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer som tilbyr sin ekspertise i slektsforskning.Du får tilgang til bygdebøker, registre og en rekke databaser.

Fram til klokken 18.00 kan du arbeide med kilder fra arkivet. Disse må du bestille på e-post  dagen i forveien eller på lesesalen før kl. 14.30


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 24. mars 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret DORA

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 - 13.00.  
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Da kan du få hjelp i din slektsforskning og møte andre med samme interesse. 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 17. mars 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret DORA

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 - 13.00.  
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Da kan du få hjelp i din slektsforskning og møte andre med samme interesse. 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 14. mars 2015, klokka 11:00

Tittel: Web-samling 14-15. mars
Sted: Scandic Hotell, Hamar


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 14. mars 2015, klokka 11:00

Tittel: Web-samling 14-15. mars
Sted:

Bilde fra WEB-seminaret

Fra DIS Sør-Trøndelag møtte Ketil Figenschou. 
 
 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 14. mars 2015, klokka

Tittel: Web-samling 14-15. mars
Sted:

 WEB SEMINAR HAMAR 14 - 15. mars
 FOCUSNE DRUPAL 
  Interesserte kursdeltagere 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 12. mars 2015, klokka 18:30

Tittel: Åpent temamøte - I skyggen av en helt !
Sted: Arkivsenteret Dora. Møterom 4. etg

Velkommen til Arkivsenterts åpne temamøte på Arkivsenteret  torsdag 12. mars kl. 18.30 med tema:

" I skyggen av en helt ".

Vi får innblikk i livet til kvinnene bak motstandsmennene. Det er historiker Kristin Hammer som foredrar.

Kristin Hammer vil også fortelle om Nasjonalhjelpen og fondet for krigens ofre og gi oss innblikk i et kapittel av krigs- og etterkrigshistorien som er ukjent for de fleste. 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 10. mars 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret DORA

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 - 13.00.  
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Da kan du få hjelp i din slektsforskning og møte andre med samme interesse. 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 5. mars 2015, klokka 18:30

Tittel: Årsmøte i DIS Sør-Trøndelag
Sted: Arkivsenteret Dora, 4. etg.

DIS Sør-Trøndelag avholder sitt årsmøte den 5. mars på Dora. Innkalling med saksliste og møtedokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmene på DIS-ST sine hjemmesider innen 2 uker før Årsmøtet.

Etter årsmøtet blir det åpent møte hvor tema er Historiske kart


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 5. mars 2015, klokka 19:00

Tittel: Åpent DIS-møte - Historiske kart
Sted: Arkivsenteret Dora 4. etasje

Etter årmøte som starter kl. 18.30 blir det åpent møte hvor Statens kartverk informerer om historiske kart. Foredrag ved Fylkeskartsjef Lars Mardal


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 3. mars 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret DORA

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 - 13.00.  
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Da kan du få hjelp i din slektsforskning og møte andre med samme interesse. 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 26. februar 2015, klokka 18:00

Tittel: Finn Din Slekt
Sted: Arkivsenteret DORA

Har du en slektsnøtt ? Ta med navn og dato !
Her møter du erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer som tilbyr sin ekspertise i slektsforskning.Du får tilgang til bygdebøker, registre og en rekke databaser.

Fram til klokken 18.00 kan du arbeide med kilder fra arkivet. Disse må du bestille på e-post til dagen i forveien eller på lesesalen før kl. 14.30


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 24. februar 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret DORA

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 - 13.00.  
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Da kan du få hjelp i din slektsforskning og møte andre med samme interesse. 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 17. februar 2015, klokka 18:00

Tittel: Innføringskurs i Slektsforskning
Sted: Arkivsenteret DORA, møterom 4 etg.

Finn Karlsen, kjent fra TV-serien Hvem tror du at du er på NRK 1, lærer deg triksene du trenger for å komme igang med egen slektsforskning. 

Gjennom praktiske øvelser lærer du om de viktigste kildene for slektsforskning og hvordan du skal bruke dem. Du vil også lære litt om hvordan du skal ta vare på dine slektsopplysninger og hvordan du lager slektstavler.

Ta gjerne med din egen bærbare PC.  

Kurset går på kveldstid og starter 17. februar                                              

Tirsdag 17. feb. 24. feb. 03.mar. kl. 18.00 - 20.00                    

Sted:             Arkivsenteret på Dora, møterommet i 4. etasje

Pris:              500 kr. Kursmateriale inngår (slektsforskningsboksen).
Kursleder:      Finn Karlsen
Påmelding:     Statsarkivet på e-post eller tel. 73 88 45 00


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 17. februar 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret DORA

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 - 13.00.  
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Da kan du få hjelp i din slektsforskning og møte andre med samme interesse. 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 10. februar 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret DORA

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 - 13.00.  
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Da kan du få hjelp i din slektsforskning og møte andre med samme interesse. 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 5. februar 2015, klokka 18:30

Tittel: Åpent DIS-møte - Landsvikarkivet åpnes
Sted: Arkivsenteret DORA 4. etasje

Det har vært strenge begrensninger på tilgang til arkivmateriale fra andre verdenskrig. Den 1. januar 2015 ble arkivet åpnet for innsyn for alle.Arkivar Gunnar Sørum orienterer om de nye retningslinjene, og de nye mulighetene for bruk av arkiv fra andre vedenskrig.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 3. februar 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 - 13.00.  
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Da kan du få hjelp i din slektsforskning og møte andre med samme interesse. 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 28. januar 2015, klokka 18:30

Tittel: Brothers Keeper brukergruppemøte
Sted: Arkivsenteret Dora. Møterom 4. etg

"På vei mot BK 7". Vi har nå kommet til verson 7.40 av BK som ble sluppet høsten 2014
 
Vi er tilstede fra kl. 18.00 og vil svare på spørsmål før møtet begynner kl. 19.00


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 27. januar 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret DORA

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 - 13.00.  
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Da kan du få hjelp i din slektsforskning og møte andre med samme interesse. 
 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 20. januar 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret DORA

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 - 13.00.  
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Da kan du få hjelp i din slektsforskning og møte andre med samme interesse. 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 13. januar 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 - 13.00.  
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Da kan du få hjelp i din slektsforskning og møte andre med samme interesse. 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 8. januar 2015, klokka 18:30

Tittel: Åpent DIS-møte - Digital detektiv
Sted: Arkivsenteret Dora 4.etasje

 
Tema på kveldens har vi valgt å kalle Digital detektiv. Da vil Nationalbiblioteket informere om sine ressurser til bruk for slektsgranskere. Foredraget er ved bibliotekar Vidar Iversen v/Nationalbiblioteket.
Etter pausen vil fadder for DNA-gruppen Tore Syversen, orientere om bruk av genetiske tester i slektsforskning.

Nasjonalbibliotekets digitale tjenester.
Vi får en innføring i innhold og bruk av bokhylla.no med fokus på eldre aviser, bygdebøker og annet slektsforskermateriale.
Nasjonalbibliotekets samling av flyfoto og kart.
Hva inneholder samlingene og hvordan man får tilgang til dem.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 6. januar 2015, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 - 13.00.  
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Da kan du få hjelp i din slektsforskning og møte andre med samme interesse. 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 15. desember 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret på DORA, lesesalen i tredje etasje

 
 
 
 
Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora  mellom kl. 10.00 - 13.00.
 
De vil hjelpe deg å komme i gang med å søke etter dine slektninger. Vise deg hvor det kan søkes og hvordan. De vil også hjelpe deg å komme videre om du står fast i noe.
 
Du får tilgang til databasene Ancestry, De svenske databasene Arkiv Digital og Svar, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser og DIS sine boksamlinger.  
Her får du god hjelp i din slektsforskning og møter andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 9. desember 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Lesesalen i Arkivsenterert på Dora

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 – 13.00.
Da kan du få hjelp med egen slektsforskning og møte andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 9. desember 2014, klokka 13:00

Tittel: Omvisning i Arkivene
Sted: Arkivsenteret Dora

Fire tirsdager denne høsten tilbyr Arkivsenteret omvisning i arkivene. I dag besøker vi IKA-Trøndelags arkiver.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 4. desember 2014, klokka 18:00

Tittel: Åpent møte
Sted: Arkivsenteret DORA

DIS Sør-Trøndelag feirer sitt 20-års jubileum med tema: Mattradisjoner 
Det bli boksalg hvor vi selger våre brukte bøker til inntekt for DIS, Alle har anledning til å donere av sin overflødige litteratur.

Første torsdag i måneden inviterer DIS til åpne møter med foredrag. Alle møtene er gratis og finner sted i Arkivsenterets møterom i 4. etasje.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 3. desember 2014, klokka 18:30

Tittel: Slettet
Sted: Arkivsenteret Dora, 4. etg


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 2. desember 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Lesesalen i Arkivsenteret på Dora

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 – 13.00.
Da kan du få hjelp med egen slektsforskning og møte andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 2. desember 2014, klokka 12:30

Tittel: Avlyst
Sted: Arkivsenteret Lille lesesal, Dora

Vita Veritas har et opplegg for å hjelpe til med å dokumenter livshistorien, og hele prossessen fram til ferdig bok. Liv Turid Storli vil orientere om tilbudet og gi eksempler.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 27. november 2014, klokka 18:00

Tittel: Temakveld
Sted: Gunnerusbibloteket Kalvskinnet

Trykte slektsbøker som hjelpemiddel i slektsforskningen v/Sølvi Løchen

Vi får også en innføring i i hvordan v bruker BIBSYS for å søke etter slektsbøker
 
Se kilder på Gunnerusbibloteket


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 25. november 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Lesesalen i Arkivsenteret på Dora

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 – 13.00.
Da kan du få hjelp med egen slektsforskning og møte andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 25. november 2014, klokka 12:30

Tittel: Kurs i app´er for slektsforskere
Sted: Arkivsenteret Lille lesesal, Dora

Finn Karlsen vil fortelle om og vise eksemler på aktuelle app´er for slektsforskere.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 20. november 2014, klokka 18:00

Tittel: Finn Din Slekt
Sted: Lesesalen i Arkivsenteret på Dora

Har du en slektsnøtt ? Ta med navn og dato !

Ønsker du hjelp til å søke etter slekt kan du få hjelp og veiledning av erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer.

 
Vi møtes på lesesalen og vil ha tilgang på bygdebøker, registre og databaser.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 18. november 2014, klokka 12:30

Tittel: Kurs i grunnleggende bruk av PC
Sted: Arkivsenteret Lille lesesal, DORA

Vi lærer litt om hva PC-en kan hjelpe oss med. Hva vi kan finne på internett og hvor det blir av bilder og dokumener som vi lagrer på PC-en.
 
Kursdeltagerne må ha med egen PC.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 18. november 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 – 13.00.
Da kan du få hjelp med egen slektsforskning og møte andre med samme interesse.

Da kan du få hjelp med egen slektsforskning og møte andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 18. november 2014, klokka 13:00

Tittel: Omvisning i Arkivene
Sted: Arkivsenteret Dora

Fire tirsdager denne høsten tilbyr Arkivsenteret omvisning i arkivene. I dag besøker vi NTNU UBITs arkiver.

Oppmøte i lesesalen 3. etasje. Gratis, ingen påmelding.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 11. november 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Lesesalen i Arkivsenteret på Dora

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 – 13.00.
Da kan du få hjelp med egen slektsforskning og møte andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 11. november 2014, klokka 12:30

Tittel: Kurs i intervjuteknikk
Sted: Arkivsenteret Lille lesesal, DORA

Vi vil få tips om hvodan vi går frem for å samle inn muntlig informasjon til våre livshistoreier.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 11. november 2014, klokka 18:00

Tittel: Slektsforskerkurs
Sted: Arkivsenteret Dora

Dette innføringskurset går over 3 kvelder i november.
Gjennom praktiske øvelser lærer du om de viktigst kildene for slektsforskning og hvordan du skal bruke dem.
Du vil også lære litt om hvordan du skal ta vare på slektsopplysninger oh hvordan du lager slektstavler.

Dette innføringskurset går over 3 kvelder og er nytting både for nybegynnere og de som har hodt på en stund.

Ta gjerne med din egen bærbare PC.
 
Kurskvelder; 11.11 - 18.11 og 25.11
Kursavgift: Kr. 300,-
Kursleder: Finn Karlsen
Påmelding til satrondheim@arkivverket.no eller telefon 73 88 45 00


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 6. november 2014, klokka 18:30

Tittel: Åpent møte
Sted: Arkivsenteret DORA

Tema: Kilder til byen, dens hus, folk og historier

Første torsdag i måneden inviterer DIS til åpne møter med foredrag. Alle møtene er gratis og finner sted i Arkivsenterets møterom i 4. etasje.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 5. november 2014, klokka 19:00

Tittel: Brukergruppemøte Brothers Keeper
Sted: Arkivsenteret møterommet 4. etasje

I vår ble verson 7 av slektsprogrammet sluppet.
I kveld vil Idar Loe orientere hva er nytt siden lanseringen,  og hva vi bør gjøre før vi laster ned og overfører våre filer til den nye versonen.
 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 5. november 2014, klokka 18:30

Tittel: Trondhjem Tukthus - Frihetsberøvelse som straff
Sted: Arkivsenteret Dora

Trondheim Tukthus. Frihetsberøvelse som straff. Foredrag v/Svein Carstens.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 4. november 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Lesesalen i Arkivsenteret på Dora

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 – 13.00.
Da kan du få hjelp med egen slektsforskning og møte andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 4. november 2014, klokka 12:30

Tittel: Kurs i billedsamlinger
Sted: Arkivsenteret Lille lesesal, Dora

Hvor finner vi bilder på internett og hvordan bruker vi den. Ved Inger-Johanne Glasø Røkke, UBIT


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 30. oktober 2014, klokka 18:00

Tittel: Finn Din Slekt
Sted: Lesesalen i Arkivsenteret på Dora

Har du en slektsnøtt ? Ta med navn og dato !

Ønsker du hjelp til å søke etter slekt kan du få hjelp og veiledning av erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer.

 
Vi møtes på lesesalen og vil ha tilgang på bygdebøker, registre og databaser.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 28. oktober 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Lesesalen i Arkivsenteret på Dora

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 – 13.00.
Da kan du få hjelp med egen slektsforskning og møte andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 25. oktober 2014, klokka 10:00

Tittel: Sletsforskerdagen 2014
Sted: Hornemannsgården

Historiefortelleren
Historiefortelleren Hans Olav Løkken, Stjørdal kommer på besøk. Han har skrevet 14 bøker, har fast historisk spalte i avis og vært i NRK og Radio Trøndelag med sine historier.  
Hans Olav Løkken vil snakke om sin erfaring som historieforteller;
Hvem er historiefortelleren, hvordan jobber han, finner historiene og tilpasser de ? 
- samt gir noen merkverdige eksempler du kanskje ikke vi tro på.
Tore Syversen vil snakke om "Bruk av genetiske tester i slektsforskning", og Finn Karlsen vil gi innføring i "Hvordan finne slekt".
 

Vi inviterer til slektsforskerdag der en møter andre med samme interesse.

Det blir foredrag, informasjon om DIS, utstillinger, demonstrasjon av slektsprogrammer og mulighet til veiledning og leting etter slekt.
Stand med billedbehandling, brukergruppen  DNA og slektsprogrammene TMG, Legacy, Embla og TMG vil være tilstede sammen med Strinda Historielag og Arbeiderbevegelsens Historielag i Trøndelag.
Også Statsarkivet, Byarkivet, Dorabiblioteket og Gunneriusbiblioteket deltar.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 21. oktober 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Lesesalen i Arkivsenteret på Dora

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 – 13.00.
Da kan du få hjelp med egen slektsforskning og møte andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 16. oktober 2014, klokka 18:00

Tittel: Utgår - temamøtet må dessverre avlyses
Sted: Arkivsenteret Dora

Flytting-hvorfor flyttet man, hva flyttet man til, og hvordan levde man som innflytter.

Møtet må desverre utgå !


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 14. oktober 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Lesesalen i Arkivsenteret på Dora

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 – 13.00.
Da kan du få hjelp med egen slektsforskning og møte andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 14. oktober 2014, klokka 13:00

Tittel: Omvisning i Arkivene
Sted: Arkivsentert Dora

Fire tirsdager denne høsten tilbyr Arkivsenteret omvisning i arkivene. I dag besøker vi Byarkivets arkiver.

Oppmøte i lesesalen 3. etasje. Gratis, ingen påmelding.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 7. oktober 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Lesesalen i Arkivsenteret på Dora

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 – 13.00.
Da kan du få hjelp med egen slektsforskning og møte andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 7. oktober 2014, klokka 12:30

Tittel: Kurs i gammel skrift
Sted: Arkivsenteret DORA

Arkivsenteret arrangerer kurs i lesing av gammel skrift i oktober.
Du lærer å lese skrift fra 1700 - og 1800-tallet. Vi leser i kilder som er mye brukt av slektsgranskere og lokalhistorikere - som skifter, tingbøker, kirkebøker og pantebøker. Kursleder er Elin Jacobsen, Statsarkivet forteller også om ord og uttrykk som dukker opp i kildene, og hun vil gi et innblikk i vår lokale administrasjonshistorie.
 

Kurskvelder er 7.10 - 14.10 - 21.10 - 28.10.
Kursavgift:  kr. 300,-
Kursleder: Elin Jacobsen, Statsarkivet
Påmelding til:  elja@arkivverket.no eller telefon 73884500


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 2. oktober 2014, klokka 18:30

Tittel: Åpent møte
Sted: Arkivsenteret DORA

Tema : Minneinnsamlingen: "Mange stemmer fra levd liv." Siv Randi Kolstad og Aud Mikkelsen Tretvik orienterer og viser eksempler fra prosjektet om å samle inn livshistorier fra personer født før 1950, slik folk husker det selv.

Første torsdag i måneden inviterer DIS til åpne møter med foredrag. Alle møtene er gratis og finner sted i Arkivsenterets møterom i 4. etasje.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 30. september 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Lesesalen i Ak¨rkivsenteret på Dora

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 – 13.00.
Da kan du få hjelp med egen slektsforskning og møte andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 30. september 2014, klokka 14:00

Tittel: Kurs i scanning
Sted: Arkivsenteret Lille lesesal, DORA

Vi får gode råd om scanning av forskjellige typer bilder.
 
Ved fotograf Nils Kristian Thompson Eikeland, NTNU UB


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 25. september 2014, klokka 18:00

Tittel: Finn Din Slekt
Sted: Lesesalen i Arkivsenteret på Dora

Har du en slektsnøtt ? Ta med navn og dato !

Ønsker du hjelp til å søke etter slekt kan du få hjelp og veiledning av erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer.

 
Vi møtes på lesesalen og vil ha tilgang på bygdebøker, registre og databaser.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 23. september 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Lesesalen i Arkivsenteret på Dora

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 – 13.00.
Da kan du få hjelp med egen slektsforskning og møte andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 23. september 2014, klokka 14:00

Tittel: Kurs i billedbehandling
Sted: Arkivsenteret Lille lesesal, DORA

Vi lærer grunnleggende teknikker for å behandle og forbedre digitale bilder.
Ved fotograf Nils Kristian Thompson Eikeland, NTNU UB
 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 18. september 2014, klokka 18:00

Tittel: Temakveld
Sted: Arkivsenteret Dora

Slektsdata lagret på Internett v/Finn Karlsen
 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 16. september 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Lesesalen i Arkivsenteret på Dora

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 – 13.00.
Da kan du få hjelp med egen slektsforskning og møte andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 16. september 2014, klokka 12:30

Tittel: Innføring Digitalarkiver
Sted: Arkivsenteret Lille lesesal,Dora

Hvordan finne kilder i Digitalarkivet ?
Finn Karlsen orienterer og viser hvordan man finner kilder på
Digitalarkivet
 
 
 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 16. september 2014, klokka 13:00

Tittel: Omvisning i Arkivene
Sted: Arkivsenteret Dora

Fire tirsdager denne høsten tilbyr Arkivsenteret omvisning i arkivene. I dag besøker vi Statsarkivets arkiver.

Oppmøte i lesesalen 3. etasje. Gratis, ingen påmelding.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 12. september 2014, klokka 16:00

Tittel: Kulturnatt Trondheim
Sted: Arkivsenteret DORA

Velkommen til en spennende kveld om sjørøveri og sjøfart på 1700- og 1800-tallet.

I arkivene skjuler det seg mange spennende historier om sjørøvere, skatter og forlis, og dokumenter som kan fortelle hvordan sjøfartsbyen Trondheim var på 1700- og 1800-tallet.

Vi tar dere med i mørket gjennom kjernen av ubåtbunkeren Dora, hvor alle historiene ligger godt bevart.

Bli kjent med Kaptein Kaald, en ekte trøndersk sjørøver som herjet i Nordsjøen på 1800-tallet. Vi forteller historien om førstereisgutten Lorentz Bruun som reiste til sjøs 15 år gammel, handelsmannen Johan Fredrik Roshauw og forliset utenfor Runde på 1700-tallet.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 9. september 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Lesesalen i Arkivsenteret på Dora

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 – 13.00.
Da kan du få hjelp med egen slektsforskning og møte andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 4. september 2014, klokka 18:30

Tittel: Åpent møte
Sted: Arkivsenteret Dora, møterom 4. etasje

Tema.: Historiefortelling - hva er det og hvorfor har vi det som tema. Ved leder i DIS Sør-Trøndelag Finn Karlsen

Første torsdag i måneden inviterer DIS til åpne møter med foredrag. Alle møtene er gratis og finner sted i Arkivsenterets møterom i 4. etasje.
 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 2. september 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Lesesalen i Arkivsenteret på Dora

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet på lesesalen på Dora mellom kl. 10.00 – 13.00.
Da kan du få hjelp med egen slektsforskning og møte andre med samme interesse.


I Slektsverkstedetet finnes databaser som vi abonnerer på som Ancestry, de svenske databasene Arkiv Digital og SVAR, eksklusiv søketjenste i Nasjonalbibliotekets aviser med mer. Her finner du også DIS sin boksamling.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 14. juni 2014, klokka 09:00

Tittel: Sommertur DIS Sør-Trøndelag
Sted: Busstur

Årets sommertur går av stabelen lørdag 14. juni.

Turen koster 400 kr pr person alt inkludert. Påmelding sendes til sidsewo@online.no. Frist for påmelding er lørdag 7. juni. Trenger du mere informasjon, kontakt leder Finn: finn@fkarlsen.net tlf 97 14 72 74.

Oppmøte er ved ASKO Midt-Norge, Østre Rosten 104 på Tiller.

Program:

09.00 Bussen kjører fra Asko Midt-Norge, Østre Rosten 104 Tiller.
10.00 Ankomst Halland Camping - DIS-Trollheimens guide entrer bussen.
10.20 Ankomst Jutulstuggu, Stamnan
10.30 Kaffe og hyllkaku
Oddbjørn Gorsetbakk forteller historien om jutullene på Uv
11.30 Bussen kjører videre til Voll
11.40 Besøk på "Gammelbua" og Trollheimens emigrantutstilling
13.20 Avgang til Grindal
13.30 Ankomst Fredheim grendahus 
14.00 Middag - Kaffe
15.30 Bussen kjører til Løkken
16.00 Besøk på Orkla Industrimuseum
17.00 Museet stenger
17.10 Avgang til Trondheim
  Kjøretid til Tiller: 50 min. Ankomst ca. kl. 18.00

Med forbehold om mindre justeringer underveis.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 3. juni 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret på Dora

Kom å få hjelp med egen slektsforskning og møt andre med samme interesse.

I Slektsverkstedetet finnes databaser som vi abonnerer på som Ancestry, de svenske databasene Arkiv Digital og SVAR, eksklusiv søketjenste i Nasjonalbibliotekets aviser med mer. Her finner du også DIS sin boksamling.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 27. mai 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret på Dora

Kom å få hjelp med egen slektsforskning og møt andre med samme interesse.

I Slektsverkstedetet finnes databaser som vi abonnerer på som Ancestry, de svenske databasene Arkiv Digital og SVAR, eksklusiv søketjenste i Nasjonalbibliotekets aviser med mer. Her finner du også DIS sin boksamling.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 22. mai 2014, klokka 18:00

Tittel: Slektsforskertreff DIS Sør-Fosen
Sted: Frøya bibliotek, Sistranda


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 21. mai 2014, klokka 18:00

Tittel: Embla brukergruppe
Sted: Arkivsenteret Dora, 4. etg.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 20. mai 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret på Dora

Kom å få hjelp med egen slektsforskning og møt andre med samme interesse.

I Slektsverkstedetet finnes databaser som vi abonnerer på som Ancestry, de svenske databasene Arkiv Digital og SVAR, eksklusiv søketjenste i Nasjonalbibliotekets aviser med mer. Her finner du også DIS sin boksamling.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 13. mai 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverktøy
Sted: Arkivsenteret på Dora

Kom å få hjelp med egen slektsforskning og møt andre med samme interesse.

I Slektsverkstedetet finnes databaser som vi abonnerer på som Ancestry, de svenske databasene Arkiv Digital og SVAR, eksklusiv søketjenste i Nasjonalbibliotekets aviser med mer. Her finner du også DIS sin boksamling.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 6. mai 2014, klokka 18:00

Tittel: Slektsforskertreff DIS Sør-Fosen
Sted: Hitra bibliotek, Fillan


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 6. mai 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret på Dora

Kom å få hjelp med egen slektsforskning og møt andre med samme interesse.

I Slektsverkstedetet finnes databaser som vi abonnerer på som Ancestry, de svenske databasene Arkiv Digital og SVAR, eksklusiv søketjenste i Nasjonalbibliotekets aviser med mer. Her finner du også DIS sin boksamling.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 5. mai 2014, klokka 18:00

Tittel: DNA Gruppemøte
Sted: Arkivsenteet på Dora

Innføring i DNA-undersøkelser som hobby
 
Ikveld vil Ole Bernt Lile snakke om sine erfaringer.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 29. april 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret, Dora

I Slektsverkstedetet finnes databaser som vi abonnerer på som Ancestry, de svenske databasene Arkiv Digital og SVAR, eksklusiv søketjenste i Nasjonalbibliotekets aviser med mer. Her finner du også DIS sin boksamling.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 24. april 2014, klokka 18:00

Tittel: Slektsforskertreff DIS Sør-Fosen
Sted: Frøya bibliotek, Sistranda


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 24. april 2014, klokka 18:00

Tittel: Finn din slekt
Sted: Arkivsenteret, Dora

Ønsker du hjelp til å søke etter slekt kan du få hjelp og veiledning av erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer.

Vi møtes på lesesalen og vil ha tilgang på bygdebøker, registre og databaser. Du kan også jobbe med kildemateriale fra arkivet dersom du har bestilt det i forveien.
Materiale som finnes i arkivet kan bestilles i vanlig åpningstid kl.9.00-14.30.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 22. april 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret på Dora

I Slektsverkstedetet finnes databaser som vi abonnerer på som Ancestry, de svenske databasene Arkiv Digital og SVAR, eksklusiv søketjenste i Nasjonalbibliotekets aviser med mer. Her finner du også DIS sin boksamling.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 9. april 2014, klokka 18:00

Tittel: Embla brukergruppe
Sted: Arkivsenteret Dora, 4. etg.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 8. april 2014, klokka 18:00

Tittel: Slektsforskertreff DIS Sør-Fosen
Sted: Hitra bibliotek, Fillan


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 8. april 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret, Dora


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 3. april 2014, klokka 18:30

Tittel: Medlemsmøte møte, ÅRSMØTE
Sted: Arkivsenteret, Dora

3.april kl.18.30-20.30. Arkivsenteret Dora. Svein Henrik Pedersen: «Eidsvollsjubileet. Foredrag med utgangspunkt i de trønderske eidsvollsmennene (Darre fra Klæbu, Floer fra Røros, Forsæth fra Klæbu og Giedeboe fra Orkdal/Trondheim)»


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 1. april 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret, Dora


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 27. mars 2014, klokka 18:00

Tittel: Temakveld på Arkivsenteret på Dora
Sted: Arkivsenteret, Dora

USA – finne informasjon i Acestry og andre tilgjengelige kilder v/ Finn Karlsen


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 25. mars 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret, Dora


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 20. mars 2014, klokka 18:00

Tittel: Slektsforskertreff DIS Sør-Fosen
Sted: Frøya bibliotek, Sistranda


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 20. mars 2014, klokka 18:00

Tittel: Finn din slekt
Sted: Arkivsenteret, Dora

Ønsker du hjelp til å søke etter slekt kan du få hjelp og veiledning av erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer.

Vi møtes på lesesalen og vil ha tilgang på bygdebøker, registre og databaser. Du kan også jobbe med kildemateriale fra arkivet dersom du har bestilt det i forveien.
Materiale som finnes i arkivet kan bestilles i vanlig åpningstid kl.9.00-14.30.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 19. mars 2014, klokka 18:00

Tittel: Embla brukergruppe
Sted: Arkivsenteret Dora, 4. etg.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 18. mars 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret, Dora


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 11. mars 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret, Dora


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 10. mars 2014, klokka 18:00

Tittel: DNA Gruppemøte
Sted: Arkivsenteret på Dora


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 6. mars 2014, klokka 18:30

Tittel: Årsmøte
Sted: Arkivsenteret, Dora


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 4. mars 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret, Dora


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 27. februar 2014, klokka 18:00

Tittel: Temakveld på Arkivsenteret på Dora
Sted: Arkivsenteret, Dora

Gårder – hva finnes av kilder og hva forteller de slektsforskeren?
v/Elin Jacobsen


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 25. februar 2014, klokka

Tittel: Årsmøte DIS-Sørfosen
Sted: Hitra bibliotek, Fillan


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 25. februar 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret, Dora


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 20. februar 2014, klokka 18:00

Tittel: Finn din slekt
Sted: Arkivsenteret, Dora

Ønsker du hjelp til å søke etter slekt kan du få hjelp og veiledning av erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer.

Vi møtes på lesesalen og vil ha tilgang på bygdebøker, registre og databaser. Du kan også jobbe med kildemateriale fra arkivet dersom du har bestilt det i forveien.
Materiale som finnes i arkivet kan bestilles i vanlig åpningstid kl.9.00-14.30.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 19. februar 2014, klokka 18:00

Tittel: Embla brukergruppe
Sted: Arkivsenteret Dora, 4. etg.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 18. februar 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret, Dora


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 13. februar 2014, klokka 18:30

Tittel: Temakveld på Gunnerusbiblioteket. Skjulte slektshistoriske kilder
Sted: Gunnerusbiblioteket, Kalvskinsgata 1

Sølvi Løchen: «Fem Strinda-gårder og det Brodtkorbske arkiv (Tjøtta). På jakt etter gårder og slekter i Gunnerusbibliotekets privatarkiver.»


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 11. februar 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret, Dora


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 6. februar 2014, klokka 18:30

Tittel: Medlemsmøte åpent møte
Sted: Arkivsenteret, Dora

Per Jevne: "Jeg fant, jeg fant." om slektsforskerarbeid med blandt annet vekt på russerbarna


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 4. februar 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret, Dora


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 30. januar 2014, klokka 18:00

Tittel: Temamøte på Arkivsenteret på Dora
Sted: Arkivsenteret, Dora

Temakveld på Arkivet

Nye Digitalarkivet er på plass – hva betyr det? v/Finn Karlsen


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 28. januar 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret, Dora


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 23. januar 2014, klokka 18:00

Tittel: Finn din slekt
Sted: Arkivsenteret, Dora

Ønsker du hjelp til å søke etter slekt kan du få hjelp og veiledning av erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer.

Vi møtes på lesesalen og vil ha tilgang på bygdebøker, registre og databaser. Du kan også jobbe med kildemateriale fra arkivet dersom du har bestilt det i forveien.
Materiale som finnes i arkivet kan bestilles i vanlig åpningstid kl.9.00-14.30.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 21. januar 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret, Dora


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 20. januar 2014, klokka 18:00

Tittel: Legacy brukersamling
Sted: Arkivsenteret på Dora


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 15. januar 2014, klokka 18:00

Tittel: Embla brukergruppe
Sted: Arkivsenteret Dora, 4. etg.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 14. januar 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret på Dora


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 14. januar 2014, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret, Dora


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 13. januar 2014, klokka 18:00

Tittel: DNA-gruppa møtes på Arkivsenteret
Sted: Arkivsenteret, Dora

Interessegruppa for DNA i slektsforskningen er nå etablert med Tore Syversen som fadder.

 

Den holder sitt første møte på mandag 13. januar kl 18:00 på Arkivsenteret.

 

På møtet vil vi diskutere hvordan gruppa skal jobbe og hvilke tema som det er størst interesse for.

Det er viktig at så mange som mulig av de som er interessert i dette spennende området møter opp slik at vi kan få en god start på gruppas virke.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 9. januar 2014, klokka 18:30

Tittel: Medlemsmøte/Åpent møte
Sted: Arkivsenteret på Dora

Liv  Marit Haakenstad: "Utvandringen fra Trøndelag. Om kjente trøndere, reiseruter og hvor de slo seg ned."


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 7. januar 2014, klokka 10:00

Tittel: DIS Sør-Trøndelag
Sted: Arkivsenter Dora

Slektsverkstedet er bemannet av erfarne  slektsforskere for hjelp og en prat tirsdager våren 2014 mellom 10.00-13.00. Velkommen!
 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 10. desember 2013, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret, Dora

Arkivsenteret har i samarbeid med DIS-Sør-Trøndelag samlet ressurser knyttet til slektsforskning i et eget rom på Arkivsenterets lesesal. Her finnes databaser som vi abonnerer på: Ancestry, de svenske databasene ArkivDigital og SVAR, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser m.m. Likeså finner du DIS sin boksamling her.

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet kl. 10.00 – 13.00.

Da kan du få hjelp med slektsforskning og møte andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 5. desember 2013, klokka 18:30

Tittel: Julemøte på Arkivsenteret.
Sted: Arkivsenteret, Dora

Julemøte på Arkivsenteret

Tradisjonelt julemøte
Foredragsholder og tema kunngjøres senere.

 

Tilbud i forkant av møtet: Kom kl. 16.00 og få en kjapp omvisning i Arkivsenteret og hjelp med egen forskning på lesesalen av DIS-medlemmer.

Mer informasjon finnes på DIS-Sør-Trøndelags hjemmeside


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 5. desember 2013, klokka 18:00

Tittel: DIS Sør-Fosen Medlemsmøte
Sted: Frøya bibliotek, Sistranda


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 4. desember 2013, klokka 18:00

Tittel: Embla brukergruppe
Sted: Arkivsenteret Dora, 4. etg.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 4. desember 2013, klokka 18:00

Tittel: Embla brukergruppe
Sted: Arkivsenteret Dora, 4. etg.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 3. desember 2013, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret, Dora

Arkivsenteret har i samarbeid med DIS-Sør-Trøndelag samlet ressurser knyttet til slektsforskning i et eget rom på Arkivsenterets lesesal. Her finnes databaser som vi abonnerer på: Ancestry, de svenske databasene ArkivDigital og SVAR, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser m.m. Likeså finner du DIS sin boksamling her.

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet kl. 10.00 – 13.00.

Da kan du få hjelp med slektsforskning og møte andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 26. november 2013, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret, Dora

Arkivsenteret har i samarbeid med DIS-Sør-Trøndelag samlet ressurser knyttet til slektsforskning i et eget rom på Arkivsenterets lesesal. Her finnes databaser som vi abonnerer på: Ancestry, de svenske databasene ArkivDigital og SVAR, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser m.m. Likeså finner du DIS sin boksamling her.

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet kl. 10.00 – 13.00.

Da kan du få hjelp med slektsforskning og møte andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 23. november 2013, klokka 10:00

Tittel: Finn din slekt
Sted: Arkivsenteret, Dora

Finn din slekt

Tre lørdager i høst mellom kl.10.00-14.00 har vi åpen lesesal med slektsforskningshjelp og foredrag. Her får du hjelp av erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer. Vi møtes på lesesalen og vil ha tilgang på bygdebøker, registre og databaser.

Du kan jobbe med kildemateriale fra arkivene dersom du har bestilt det i forveien. Materiale fra arkivet bestilles senest fredag kl. 14.30.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 23. november 2013, klokka 12:00

Tittel: Foredrag: Slektsforskning på 1900-tallet - hvilke kilder er tilgjengelige? ved Finn Karlsen, Statsarkivet i Trondheim
Sted: Arkivsenteret, Dora


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 21. november 2013, klokka 18:00

Tittel: DIS Sør-Fosen Medlemsmøte
Sted: Frøya bibliotek, Sistranda


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 20. november 2013, klokka 18:00

Tittel: Møte om Brothers Keeper
Sted: Arkivsenter Dora, Maskinistgata 1

Nytt møte om slektsprogrammet Brothers Keeper


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 19. november 2013, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret, Dora

Arkivsenteret har i samarbeid med DIS-Sør-Trøndelag samlet ressurser knyttet til slektsforskning i et eget rom på Arkivsenterets lesesal. Her finnes databaser som vi abonnerer på: Ancestry, de svenske databasene ArkivDigital og SVAR, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser m.m. Likeså finner du DIS sin boksamling her.

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet kl. 10.00 – 13.00.

Da kan du få hjelp med slektsforskning og møte andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 14. november 2013, klokka 18:00

Tittel: Temakveld på Arkivsenteret
Sted: Arkivsenteret på Dora, møterommet i 4. etasje.

Kilder på Internett. Kildehenvisninger i slektsprogram
Kilder vi finner på internett – hva kan vi stole på? Hvordan legger vi inn kilder i forskjellige slektsprogram?

ved Finn Karlsen.

Vi vil her fordype oss i sider ved slektsforskning og databruk som er aktuelt for de fleste. Det gis mulighet til diskusjon og spørsmål, og ikke minst deling av egne erfaringer.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 13. november 2013, klokka 18:00

Tittel: Embla brukergruppe
Sted: Arkivsenteret Dora, 4. etg.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 12. november 2013, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret, Dora

Arkivsenteret har i samarbeid med DIS-Sør-Trøndelag samlet ressurser knyttet til slektsforskning i et eget rom på Arkivsenterets lesesal. Her finnes databaser som vi abonnerer på: Ancestry, de svenske databasene ArkivDigital og SVAR, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser m.m. Likeså finner du DIS sin boksamling her.

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet kl. 10.00 – 13.00.

Da kan du få hjelp med slektsforskning og møte andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 11. november 2013, klokka 18:00

Tittel: Legacy brukersamling
Sted: Arkivsenteret på Dora

Vi legger opp til at den enkelte jobber med egen slekt og dessuten hjelper hverandre


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 7. november 2013, klokka 18:30

Tittel: Medlemsmøte/Åpent møte, DIS-Sør-Trøndelag
Sted: Arkivsenteret, Dora

DNA i slektsforskning fra en brukers ståsted

ved Heidi Sitara Fjeldvig

Her får vi mulighet for å lære mer om hvordan DNA kan benyttes i slektsforskningen. Foredragsholder er styremedlem i DIS-Norge.

Tilbud i forkant av møtet: Kom kl. 16.00 og få en kjapp omvisning i Arkivsenteret og hjelp med egen forskning på lesesalen av DIS-medlemmer.

Mer informasjon finnes på DIS-Sør-Trøndelags hjemmeside 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 7. november 2013, klokka 18:00

Tittel: DIS Sør-Fosen Medlemsmøte
Sted: Frøya bibliotek, Sistranda


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 5. november 2013, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret, Dora

Arkivsenteret har i samarbeid med DIS-Sør-Trøndelag samlet ressurser knyttet til slektsforskning i et eget rom på Arkivsenterets lesesal. Her finnes databaser som vi abonnerer på: Ancestry, de svenske databasene ArkivDigital og SVAR, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser m.m. Likeså finner du DIS sin boksamling her.

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet kl. 10.00 – 13.00.

Da kan du få hjelp med slektsforskning og møte andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 29. oktober 2013, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret, Dora

Arkivsenteret har i samarbeid med DIS-Sør-Trøndelag samlet ressurser knyttet til slektsforskning i et eget rom på Arkivsenterets lesesal. Her finnes databaser som vi abonnerer på: Ancestry, de svenske databasene ArkivDigital og SVAR, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser m.m. Likeså finner du DIS sin boksamling her.

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet kl. 10.00 – 13.00.

Da kan du få hjelp med slektsforskning og møte andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 26. oktober 2013, klokka 11:00

Tittel: Slektsforkerdag i Trondheim
Sted: Trondheim folkebibliotek. Peter Egges plass 1

Årets tema:

Minoriteter og urbefolkning
 
Foredrag
Kl .12:00 Hvordan begynne med slektsforskning v/ Idar Loe
Kl. 13.30 Samisk bosetting på Fosen og indre Trondheimsfjord – v/ Arvid Jåma
 
Tips og hjelp til å finne slektninger, foredrag ,
utstillinger og demonstrasjon av slektsprogram mm.
Gratis adgang.
Har du en slektsnøtt? Ta med navn og dato
 
Arr: DIS-Sør-Trøndelag i samarbeid med Trondheim folkebibliotek
For mere info: http://www.disnorge.no/st/ 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 23. oktober 2013, klokka 18:00

Tittel: Embla brukergruppe
Sted: Arkivsenteret Dora, 4. etg.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 22. oktober 2013, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret, Dora

Arkivsenteret har i samarbeid med DIS-Sør-Trøndelag samlet ressurser knyttet til slektsforskning i et eget rom på Arkivsenterets lesesal. Her finnes databaser som vi abonnerer på: Ancestry, de svenske databasene ArkivDigital og SVAR, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser m.m. Likeså finner du DIS sin boksamling her.

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet kl. 10.00 – 13.00.

Da kan du få hjelp med slektsforskning og møte andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 19. oktober 2013, klokka 10:00

Tittel: Finn din slekt
Sted: Arkivsenteret, Dora

Finn din slekt

Tre lørdager i høst mellom kl.10.00-14.00 har vi åpen lesesal med slektsforskningshjelp og foredrag. Her får du hjelp av erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer. Vi møtes på lesesalen og vil ha tilgang på bygdebøker, registre og databaser.

Du kan jobbe med kildemateriale fra arkivene dersom du har bestilt det i forveien. Materiale fra arkivet bestilles senest fredag kl. 14.30.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 19. oktober 2013, klokka 12:00

Tittel: Foredrag: Kilder som ikke ligger på nett ved Elin Jacobsen, Statsarkivet i Trondheim
Sted: Arkivsenteret, Dora


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 16. oktober 2013, klokka 18:00

Tittel: Møte om Brothers Keeper
Sted: Arkivsenter Dora, Maskinistgata 1

Møte for brukere av slektsprogrammet Brothers Keeper


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 15. oktober 2013, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret, Dora

Arkivsenteret har i samarbeid med DIS-Sør-Trøndelag samlet ressurser knyttet til slektsforskning i et eget rom på Arkivsenterets lesesal. Her finnes databaser som vi abonnerer på: Ancestry, de svenske databasene ArkivDigital og SVAR, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser m.m. Likeså finner du DIS sin boksamling her.

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet kl. 10.00 – 13.00.

Da kan du få hjelp med slektsforskning og møte andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 14. oktober 2013, klokka 18:00

Tittel: Legacy brukergruppe
Sted: Arkivsenteret Dora, 4. etg


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 10. oktober 2013, klokka 18:00

Tittel: Temakveld på Arkivsenteret
Sted: Arkivsenteret på Dora, møterommet i 4. etasje.

Ancestry mer enn bare folketellinger i USA
Vi går igjennom hvilke ressurser som er inkludert i vårt abonnement på Ancestry og hvordan man søker i basen.

ved Per-Solve Tretli, Anne-Line Killingtveit og Finn Guttvik


Vi vil her fordype oss i sider ved slektsforskning og databruk som er aktuelt for de fleste. Det gis mulighet til diskusjon og spørsmål, og ikke minst deling av egne erfaringer


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 8. oktober 2013, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret, Dora

Arkivsenteret har i samarbeid med DIS-Sør-Trøndelag samlet ressurser knyttet til slektsforskning i et eget rom på Arkivsenterets lesesal. Her finnes databaser som vi abonnerer på: Ancestry, de svenske databasene ArkivDigital og SVAR, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser m.m. Likeså finner du DIS sin boksamling her.

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet kl. 10.00 – 13.00.

Da kan du få hjelp med slektsforskning og møte andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 3. oktober 2013, klokka 18:30

Tittel: Medlemsmøte/Åpent møte, DIS-Sør-Trøndelag
Sted: Arkivsenteret, Dora

Kildekritikk i slektsforskningen

ved Svein Bertil Sæther
Kildekritikk er viktig for hvordan vi vurderer troverdigheten til kilder. Hvordan skal man tolke kilder fra fortiden, hvilke kilder er brukt og er de troverdige? Foredragsholder er direktør for Kystmuseet i Sør-Trøndelag.

Tilbud i forkant av møtet: Kom kl. 16.00 og få en kjapp omvisning i Arkivsenteret og hjelp med egen forskning på lesesalen av DIS-medlemmer.

Mer informasjon finnes på DIS-Sør-Trøndelags hjemmeside 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 1. oktober 2013, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora

Arkivsenteret har i samarbeid med DIS-Sør-Trøndelag samlet ressurser knyttet til slektsforskning i et eget rom på Arkivsenterets lesesal. Her finnes databaser som vi abonnerer på: Ancestry, de svenske databasene ArkivDigital og SVAR, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser m.m. Likeså finner du DIS sin boksamling her.

Hver tirsdag vil medlemmer fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet kl. 10.00 – 13.00.

Da kan du få hjelp med slektsforskning og møte andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 26. september 2013, klokka 18:30

Tittel: Skjulte slektshistoriske kilder i magasinene
Sted: NTNU Gunnerusbiblioteket, Kalvskinnsgt 1

DIS ST: Temakveld

Blant skattene i Gunnerusbiblioteket er arkiver over
flere slekter, det Brodtkorbske arkiv og Dønna-arkivet. I tillegg finnes riktig
gamle brev og dokumenter med gårds- og slektshistorisk dokumentasjon som ikke
alltid er kjent av bygdebokforfatterne. Kurs i nettsøk (diplomer og regester).

Foredragsholder er avdelingsleder Sølvi Løchen

Sted: Gunnerusbiblioteket, Kalvskinnsgata 1b, Trondheim

Ansvarlig: DIS Sør-Trøndelag

Gratis og åpent for alle


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 26. september 2013, klokka 18:30

Tittel: Temakveld på Gunnerusbiblioteket. Skjulte slektshistoriske kilder
Sted: Gunnerusbiblioteket, Kalvskinnsgata 1b, Trondheim

Skjulte slektshistoriske kilder i magasinene skal digitaliseres

Blant skattene i Gunnerusbiblioteket er arkiver over flere slekter, det Brodtkorbske arkiv og Dønna-arkivet. I tillegg finnes riktig gamle brev og dokumenter med gårds- og slektshistorisk dokumentasjon som ikke alltid er kjent av bygdebokforfatterne.  Kurs i nettsøk (diplomer og registre).

Foredragsholder er avdelingsleder Sølvi Løchen

Gratis og åpent for alle


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 24. september 2013, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret, Doras

Slektsverksted

Arkivsenteret har i samarbeid med DIS-Sør-Trøndelag samlet ressurser knyttet til slektsforskning i et eget rom på Arkivsenterets lesesal. Her finnes databaser som vi abonnerer på: Ancestry, de svenske databasene ArkivDigital og SVAR, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser m.m. Likeså finner du DIS sin boksamling her.

 

Hver tirsdag fra 3.september vil medlemmer fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet kl. 10.00 – 13.00.

Da kan du få hjelp med slektsforskning og møte andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 17. september 2013, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret, Dora

Slektsverksted

Arkivsenteret har i samarbeid med DIS-Sør-Trøndelag samlet ressurser knyttet til slektsforskning i et eget rom på Arkivsenterets lesesal. Her finnes databaser som vi abonnerer på: Ancestry, de svenske databasene ArkivDigital og SVAR, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser m.m. Likeså finner du DIS sin boksamling her.

 

Hver tirsdag fra 3.september vil medlemmer fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet kl. 10.00 – 13.00.

Da kan du få hjelp med slektsforskning og møte andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 14. september 2013, klokka 10:00

Tittel: Finn din slekt
Sted: Arkivsenteret på Dora

Finn din slekt

Tre lørdager i høst mellom kl.10.00-14.00 har vi åpen lesesal med slektsforskningshjelp og foredrag. Her får du hjelp av erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer. Vi møtes på lesesalen og vil ha tilgang på bygdebøker, registre og databaser.

Du kan jobbe med kildemateriale fra arkivene dersom du har bestilt det i forveien. Materiale fra arkivet bestilles senest fredag kl. 14.30.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 14. september 2013, klokka 12:00

Tittel: Foredrag: Lær deg å skanne dine gamle fotografier
Sted: Arkivsenteret, Dora

Foredrag: Lær deg å skanne dine gamle fotografier
ved fotograf Nils Kristian Th. Eikeland fra NTNU UB.


 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 13. september 2013, klokka 16:00

Tittel: Kulturnatt
Sted: Arkivsenteret på Dora, oppmøte i 1. etasje

Skrekkveld i arkivbunkeren Dora

Arkivene gjemmer på mange skrekkhistorier fra virkeligheten. Bli med på en vandring i arkivmagasinene blant hekser, mordere og grusomme hendelser fra ditt nærområde…

Omvisningen tar 1 time. Obs! Ikke for pyser…

Enkel servering

 Tid: Fredag 13. september kl. 16.00-24.00. Oppstart hver hel time.

Sted: Arkivsenteret på Dora, oppmøte i 1. etasje
Gratis
Arrangementet er en del av Kulturnatt Trondheim
Spørsmål: mapr@arkivverket.no eller tel. 73 88 45 00


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 11. september 2013, klokka 18:00

Tittel: Nytt møte i Brothers Keeper-gruppa
Sted: Arkivsenter Dora, Maskinistgata 1

Nytt møte for brukere av slektsprogrammet Brothers Keeper


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 10. september 2013, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret, Dora

Slektsverksted

Arkivsenteret har i samarbeid med DIS-Sør-Trøndelag samlet ressurser knyttet til slektsforskning i et eget rom på Arkivsenterets lesesal. Her finnes databaser som vi abonnerer på: Ancestry, de svenske databasene ArkivDigital og SVAR, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser m.m. Likeså finner du DIS sin boksamling her.

 

Hver tirsdag fra 3.september vil medlemmer fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet kl. 10.00 – 13.00.

Da kan du få hjelp med slektsforskning og møte andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 5. september 2013, klokka 18:30

Tittel: Medlemsmøte/Åpent møte. DIS-Sør-Trøndelag
Sted: Arkivsenteret, Dora

Bergverksdirektør Peder Hjort; liv, slekt og kilder

ved Bjørn Tore Hindklev

Peder Hjort var den første rørosing som ble direktør for Røros Kobberverk. Vi får høre om hans bakgrunn, trønderslekt og om slektskilder på Internett. Foredragsholder er redaktør i lokalavisa Fjell-Ljom.

 
 

Tilbud i forkant av møtet: Kom kl. 16.00 og få en kjapp omvisning i Arkivsenteret og hjelp med egen forskning på lesesalen av DIS-medlemmer.

Mer informasjon finnes på DIS-Sør-Trøndelags hjemmeside 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 3. september 2013, klokka 10:00

Tittel: Slektsverksted
Sted: Arkivsenteret Dora

Slektsverksted

Arkivsenteret har i samarbeid med DIS-Sør-Trøndelag samlet ressurser knyttet til slektsforskning i et eget rom på Arkivsenterets lesesal. Her finnes databaser som vi abonnerer på: Ancestry, de svenske databasene ArkivDigital og SVAR, eksklusiv søketjeneste i Nasjonalbibliotekets aviser m.m. Likeså finner du DIS sin boksamling her.

 

Hver tirsdag fra 3.september vil medlemmer fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede i Slektsverkstedet kl. 10.00 – 13.00.

Da kan du få hjelp med slektsforskning og møte andre med samme interesse.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 23. mai 2013, klokka 18:30

Tittel: Temamøte i DIS Sør-Trøndelag
Sted: Norsk Rettsmuseum, Kalvskinnet

Besøk på Norsk Rettsmuseum
Norsk Rettsmuseum er det nasjonale museet for justissektoren. Museet ligger i det tidligere Kriminalasylet. Museet har bl.a. interessante utstillinger fra 2.verdenskrig og slektsaktuelle album med portretter av kriminelle. Museumsdirektør Johan Helberg inviterer til omvisning på museet, Kongens gt.85, kl. 18.30.

Museet kan bare ta imot et begrenset antall besøkende. Påmelding kan sendes til Sølvi Løchen (solvi.lochen@ub.ntnu.no) innen 20.mai 2013.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 15. mai 2013, klokka 18:00

Tittel: Embla brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Velkommen til brukergruppemøte for slektsprogrammet Embla Familie og Sekt


Leder;       Paul Haakonsen: pahaak@c2i.net   Tlf 91544420,
Sekretær;  Roar Aspen:  roaspen@online.no   
                 Richard Bjørklund: rikjo@online.no


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 6. mai 2013, klokka 18:00

Tittel: Legacy brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Alle Legacy-brukere ønskes velkommen til nytt brukermøte. Her kan du få gode tips i bruken av slektsprogrammet  Legacy. Det vil bli muligheter til å stille spørsmål og det vil blir utvekslet erfaringer.
 
Bjørn Ranum, bjranum@online.no, er gruppens kontaktperson.
 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 22. april 2013, klokka 18:00

Tittel: Brother`s Keeper brukegruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Velkommen til brukergruppemøte i Snikkarboden.
Som vanlig vil vi i felleskap drøfte utfordringer i bruken av BK.
Har du ønske om tema/utfordring send en mail.

Siste oppdatering av BK kan lastes ned på denne adressen:

http://www.bkwin.info


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 18. april 2013, klokka 18:00

Tittel: Finn din slekt!
Sted: Arkivsenter Dora

Ønsker du hjelp og veileding til å lete etter slekt, er Arkivsenteret stedet torsdag 18.april. Da kan du få hjelp av erfarne slektsforskere og dyktige arkivarer mellom kl 18.00- 20.00.

Vi møtes på lesesalen og vil ha tilgang på bygdebøker, registre, databaser og kildemateriael fra arkivet dersom du har bestilt det i forveien. Materiale som finnes i arkivet kan bestilles i vanlig åpningstid kl. 09.00-14.30. 

Har du en slektsnøtt ? Ta med navn og dato !

Velkommen til Arkivsenteret på Dora torsdag 18.april kl. 18.00- 20.00.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 17. april 2013, klokka 18:00

Tittel: Embla brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Velkommen til brukergruppemøte for slektsprogrammet Embla Familie og Sekt

Leder;       Paul Haakonsen: pahaak@c2i.net   Tlf 91544420,
Sekretær;  Roar Aspen:  roaspen@online.no   
                 Richard Bjørklund: rikjo@online.no


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 8. april 2013, klokka 18:00

Tittel: Reunion - brukergruppemøte
Sted: Snikkkarboden, Heimdal

Velkommen til møte i vår nystartede brukergruppe.
Vi vil sammmen fokusere på slektsprogrammet Reunion og de mange funksjoner som programmet inneholder.
 

Eirik Strøm e-post; eistroe@online.no er kontaktperson for gruppen.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 4. april 2013, klokka 18:30

Tittel: Medlemsmøte i DIS Sør-Trøndelag
Sted: Arkivsenter Dora

Digitalarkivet i ny drakt og nytt innhold - utfordringer og muligheter for slektsforskere.
Finn Karlsen v/Statsarkivet i Trondheim vil fortelle om omleggingen i Digitalarkivet og gi oss nytting informasjon om det nye søkesystemet.
 

Medlemsmøtet starter kl. 18.30 og foregår i Arkivsenterets 4- etasje.
Det er gratis inngang og møtet er åpent for alle.
Før medlemsmøtet 15.00-18.00 vil medlemmer i DIS være tilstede på lesesalen, og du kan få informasjon og personlig veiledning i din slektsforskning.
Arkivsenteret tilbyr omvisning i magasinene kl. 16.00
Buss 3 stopper her.
For de som kommer i bil er det stor parkeringsplass på framsida av Dora.
Gratis parkering etter kl 18.00.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 4. april 2013, klokka 18:30

Tittel: Innføring i slektsforskning
Sted: Arkivsenter Dora

Sted: Arkivsenteret på DORA, møterommet i 4. etasje. Tid: kl. 13-15.
Gjennom praktiske øvelser lærer du om de viktigste kildene for slektsforskning og hvordan du kan bruke dem. Du vil også lære litt om hvordan du skal ta vare på dine slektsopplysninger og hvordan du lager slektstavler. De fleste kildene som vi vil bruke, finnes i dag på Internett. Dersom du har egen bærbar PC, er det fint om du tar den med slik at du kan praktisere og lagre ting på din egen maskin.
Kursleder: Finn Karlsen, med bistand fra slektsforskere fra DIS.
Påmelding til finkar@arkivverket.no
Eller telefon: 73 88 45 00

Kurset gjennomføres 29.jan, 5.febr og 12.febr. Kom gjerne kl.12.0 så vi rekker kaffe, kake, litt slektsprat og rigging av pc før vi begynner!


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 4. april 2013, klokka 18:30

Tittel: Digitalarkivet i ny drakt og nytt innhold
Sted: Arkivsenter Dora


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 21. mars 2013, klokka 18:00

Tittel: Finn din slekt!
Sted: Arkivsenter Dora

Ønsker du hjelp og veileding til å lete etter slekt, er Arkivsenteret stedet torsdag 21.mars. Da kan du få hjelp av erfarne slektsforskere og dyktige arkivarer mellom kl 18.00- 20.00.

Vi møtes på lesesalen og vil ha tilgang på bygdebøker, registre, databaser og kildemateriael fra arkivet dersom du har bestilt det i forveien. Materiale som finnes i arkivet kan bestilles i vanlig åpningstid kl. 09.00-14.30. 

Har du en slektsnøtt ? Ta med navn og dato !

Velkommen til Arkivsenteret på Dora torsdag 21.mars kl. 18.00- 20.00


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 20. mars 2013, klokka 18:00

Tittel: Embla brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Velkommen til brukergruppemøte for slektsprogrammet Embla Familie og Sekt

Leder;       Paul Haakonsen: pahaak@c2i.net   Tlf 91544420,
Sekretær;  Roar Aspen:  roaspen@online.no   
                  Richard Bjørklund: rikjo@online.no


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 18. mars 2013, klokka 18:00

Tittel: Brother`s Keeper brukegruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Velkommen til brukergruppemøte i Snikkarboden.
Som vanlig vil vi i felleskap drøfte utfordringer i bruken av BK.
Har du ønske om tema/utfordring send en mail.

Siste oppdatering av BK kan lastes ned på denne adressen:

http://www.bkwin.info


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 11. mars 2013, klokka 18:00

Tittel: Reunion - brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Velkommen til møte i vår nystartede brukergruppe.
Vi vil sammen fokusere på slektsprogrammet Reunion og de mange funksjoner som programmet inneholder.
 

Eirik Strøm e-post; eistroe@online.no er kontaktperson for gruppen.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 7. mars 2013, klokka 18:30

Tittel: Medlemsmøte i DIS Sør-Trøndelag
Sted: Arkivsenteret, Dora

Hva kan postkort fortelle?
Slektshistorie med utgangspunkt i NTNU Universitetsbibliotekets postkortsamling v/ Inger Johanne G. Røkke.

Medlemsmøtet starter kl. 18.30 og foregår i Arkivsenterets 4- etasje.
Det er gratis inngang og møtet er åpent for alle.
Før medlemsmøtet 15.00-18.00 vil medlemmer i DIS være tilstede på lesesalen, og du kan få informasjon og personlig veiledning i din slektsforskning.
Arkivsenteret tilbyr omvisning i magasinene kl. 16.00
Buss 3 stopper her.
For de som kommer i bil er det stor parkeringsplass på framsida av Dora.
Gratis parkering etter kl 18.00.

 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 4. mars 2013, klokka 18:00

Tittel: Legacy -brukergruppmøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Vi starter opp 2013 med møte i brukergruppa for Legacy  mandag 4. mars kl 18:00.
Tema for kvelden vil være:

 ”Hvordan lage slektsbok vha Legacy”.

Her er det mange muligheter og utfordringer. Vi ønsker derfor at de som har erfaring med dette (både gode og dårlige) og de som planlegger å lage en slektsbok , kommer på møtet. Det blir også anledning til å ta opp andre problemstillinger.
Viktig at så mange som mulig kommer på dette møtet slik at vi kan fastslå om  det er behov for gruppa. Vennligst meld fra om du kommer (eller ikke kommer).

 Vel møtt!

Mvh Bjørn Ranum: bjranum@online.no,  tlf 90156408


 


Slekt og Data Røros, 4. mars 2013, klokka 19:00

Tittel: Lokalgruppemøte - DIS-Røros
Sted: Røros folkebibliotek

Velkommen til lokalgruppemøte på vårt nye møtested som er Røros Folkebibliotek.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 26. februar 2013, klokka 18:30

Tittel: Temamøte i DIS Sør-Trøndelag
Sted: NTNU UB, Gunnerusbiblioteket

Yrker som tema i slektsforskningen.
 
Gullsmed, prest, lærer, offiser eller kanskje tannlege? Oppslagsverker om yrker i slektsforskningen. Etter foredraget blir det kurs i søk og bestilling av litteratur i BIBSYS.
NTNU Gunnerusbiblioteket v/ Sølvi Løchen.


 

NTNU UB, Gunnerusbiblioteket har sin opprinnelse i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i 1767. Biblioteket ble en del av NTNU i 1996. Det har store boksamlinger som er interessante for slekts- og lokalhistorikere, blant annet alle bygdebøker som har kommet ut i Norge.
 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 21. februar 2013, klokka 18:00

Tittel: Finn din slekt!
Sted: Arkivsenter Dora

Ønsker du hjelp og veileding til å lete etter slekt, er Arkivsenteret stedet torsdag 21.februar. Da kan du få hjelp av erfarne slektsforskere og dyktige arkivarer mellom kl 18.00- 20.00.

Vi møtes på lesesalen og vil ha tilgang på bygdebøker, registre, databaser og kildemateriael fra arkivet dersom du har bestilt det i forveien. Materiale som finnes i arkivet kan bestilles i vanlig åpningstid kl. 09.00-14.30. 

Har du en slektsnøtt ? Ta med navn og dato !

Velkommen til Arkivsenteret på Dora torsdag 21.februar kl. 18.00- 20.00


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 20. februar 2013, klokka 18:00

Tittel: Embla brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Velkomme til brukergruppemøte for slektsprogrammet Embla Familie og Sekt

Leder;       Paul Haakonsen: pahaak@c2i.net   Tlf 91544420,
Sekretær;  Roar Aspen:  roaspen@online.no   
                 Richard Bjørklund: rikjo@online.no


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 18. februar 2013, klokka 18:00

Tittel: Brother`s Keeper brukegruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Velkommen til brukergruppemøte i Snikkarboden.
Som vanlig vil vi i felleskap drøfte utfordringer i bruken av BK.
Har du ønske om tema/utfordring send en mail.

Siste oppdatering av BK kan lastes ned på denne adressen:

http://www.bkwin.info


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 16. februar 2013, klokka 11:00

Tittel: Slektsforskerdag på Saupstad bibliotek
Sted: Saupstad bibliotek

Saupstad og Flatåsen lokalhistorie/slektsforksning og DIS Sør-Trøndelag
inviterer til Slektsforskerdag lørdag 16. februar 2013 kl 11:00 – 14:00 på Saupstad bibliotek.

Det blir foredrag kl. 11.30; Hvordan starte med slektsforskning v/Idar Loe

Det blir informasjon, demonstrasjon av slektsprogrammer, tips og hjelp til å finne slektninger på internett.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 11. februar 2013, klokka 18:00

Tittel: Reunion - brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Velkommen til møte i vår nystartede brukergruppe.
Vi vil sammen fokusere på slektsprogrammet Reunion og de mange funksjoner som programmet inneholder.
 

Eirik Strøm e-post; eistroe@online.no er kontaktperson for gruppen.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 7. februar 2013, klokka 18:30

Tittel: Medlemsmøte i DIS Sør-Trøndelag
Sted: Arkivsenteret Dora

Gamle norske adelsslekter og vakre våpenskjold.
Ny bok utgis på NTNU Gunnerusbiblioteket. Gerhard Schønings manuskript er utgangspunktet for den nye boken. Foredrag om vakre våpenskjold og adelsslekter v/Terje Bratberg.

Medlemsmøtet starter kl. 18.30 og foregår i Arkivsenterets 4- etasje.
Det er gratis inngang og møtet er åpent for alle.
Før medlemsmøtet 15.00-18.00 vil medlemmer i DIS være tilstede på lesesalen, og du kan få informasjon og personlig veiledning i din slektsforskning.
Arkivsenteret tilbyr omvisning i magasinene kl. 16.00
Buss 3 stopper her.
For de som kommer i bil er det stor parkeringsplass på framsida av Dora.
Gratis parkering etter kl 18.00.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 5. februar 2013, klokka 13:00

Tittel: Innføring i slektsforskning
Sted: Arkivsenter Dora

Sted: Arkivsenteret på DORA, møterommet i 4. etasje. Tid: kl. 13-15.
Gjennom praktiske øvelser lærer du om de viktigste kildene for slektsforskning og hvordan du kan bruke dem. Du vil også lære litt om hvordan du skal ta vare på dine slektsopplysninger og hvordan du lager slektstavler. De fleste kildene som vi vil bruke, finnes i dag på Internett. Dersom du har egen bærbar PC, er det fint om du tar den med slik at du kan praktisere og lagre ting på din egen maskin.
Kursleder: Finn Karlsen, med bistand fra slektsforskere fra DIS.
Påmelding til finkar@arkivverket.no
Eller telefon: 73 88 45 00

Kurset gjennomføres 29.januar, 5 februar og 12 februar. Kom gjerne fra kl.12.00 så vi rekker kaffe, kake, litt slektsprat og rigging av pc før vi begynner!


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 4. februar 2013, klokka 18:00

Tittel: Legacy -brukergruppmøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Det er  møte i vår nyoppstartede brukergruppe for slektsprogrammet Legacy.
 
Kontaktperson er Bjørn Ranum tlf; 90 15 64 08 eller  epost; bjranum@online.no
 
Velkommen !


Slekt og Data Røros, 4. februar 2013, klokka 19:00

Tittel: Lokalgruppemøte - DIS-Røros
Sted: Røros folkebibliotek

Velkommen til lokalgruppemøte på vårt nye møtested som er Røros Folkebibliotek.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 29. januar 2013, klokka 13:00

Tittel: Innføring i slektsforskning
Sted: Arkivsenter Dora

Sted: Arkivsenteret på DORA, møterommet i 4. etasje. Tid: kl. 13-15.
Gjennom praktiske øvelser lærer du om de viktigste kildene for slektsforskning og hvordan du kan bruke dem. Du vil også lære litt om hvordan du skal ta vare på dine slektsopplysninger og hvordan du lager slektstavler. De fleste kildene som vi vil bruke, finnes i dag på Internett. Dersom du har egen bærbar PC, er det fint om du tar den med slik at du kan praktisere og lagre ting på din egen maskin.
Kursleder: Finn Karlsen, med bistand fra slektsforskere fra DIS.
Påmelding til finkar@arkivverket.no
Eller telefon: 73 88 45 00

Kurset gjennomføres 29. januar, 5. februar og 12. februar. Kom gjerne fra kl. 12 så vi rekker kaffe, kake, litt slektsprat og rigging av pc før vi begynner!


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 24. januar 2013, klokka 19:00

Tittel: TMG - brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Er du usikker på hvordan du skal bruke TMG, eller har funnet fram til noe nytt som du vil dele med andre, er muligheten til stede i Snikkarboden på Heimdal torsdag 24.1. klokka 1900.
Møtet er også åpent for alle som er nysgjerrige på hva TMG kan brukes til.
Vi sees.
Bjørn F


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 17. januar 2013, klokka 18:00

Tittel: Finn din slekt
Sted: Arkivsenter Dora

Ønsker du hjelp og veileding til å lete etter slekt, er Arkivsenteret stedet torsdag 17.januar. Da kan du få hjelp av erfarne slektsforskere og dyktige arkivarer mellom kl 18.00- 20.00.

Vi møtes på lesesalen og vil ha tilgang på bygdebøker, registre, databaser og kildemateriael fra arkivet dersom du har bestilt det i forveien. Materiale som finnes i arkivet kan bestilles i vanlig åpningstid kl. 09.00-14.30. 

Har du en slektsnøtt ? Ta med navn og dato !

Velkommen til Arkivsenteret på Dora torsdag 17.januar kl. 18.00- 20.00

Det blir også Finn din Slekt  torsdagene 21. februar, 21.mars og 18.april.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 16. januar 2013, klokka 18:00

Tittel: Embla - brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Velkommen til brukergruppemøte i Snikkarboden.
Kontaktpersoner Embla-brukergruppe er: 
Richard Bjørklund tlf. 99511848 
Roar Aspen og Paul Haakonsen


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 15. januar 2013, klokka 18:30

Tittel: Sausptad/Flatåsen lokalhistorie og slektsforskning
Sted: Saupstad Frivillighetssentral

Tema er: Heimdal historielag og deres arbeid. 

Per Christiansen vil orientere om lagets aktiviteter, årbøker og fotoarkiv.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 10. januar 2013, klokka 18:30

Tittel: Medlemsmøte i DIS-Sør-Trøndelag
Sted: Arkivsenteret Dora

Husmannsvesenet på Byneset og utvandringen herfra til Amerika.
Byneset historielag ga i november ut boken "Husmannsvesenet og utvandringen til Amerika".
Forfatterne Arne Håbjørg og Knut Olav Aasegg vil presentere boken.

Medlemsmøtet starter kl. 18.30 og foregår i Arkivsenterets 4- etasje.
Det er gratis inngang og møtet er åpent for alle.
Før medlemsmøtet 15.00-18.00 vil medlemmer i DIS være tilstede på lesesalen, og du kan få informasjon og personlig veiledning i din slektsforskning.
Arkivsenteret tilbyr omvisning i magasinene kl. 16.00
Buss 3 stopper her.
For de som kommer i bil er det stor parkeringsplass på framsida av Dora.
Gratis parkering etter kl 18.00.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 6. desember 2012, klokka 18:30

Tittel: Julemøte på Arkivsenteret
Sted: Arkivsenteret på Dora

På julemøtet 6. desember kl. 18.30 vil Tor Anders Martinsen fra Statsarkivet kåsere om juletradisjoner på Røros.

Tradisjonen tro blir det servering. Det blir julegrøt med påfølgende kake og kaffe.

Kanskje blir det mandel å finne for den heldige i grøten.

Har du ennå ikke kjøpt julegaver finner du bla. slektsbøker og Trondheimsbasen i Nykroken

Medlemsmøtet starter kl. 18.30 og foregår i Arkivsenterets 4- etasje.
Det er gratis inngang og møtet er åpent for alle.
Før medlemsmøtet 15.00-18.00 vil medlemmer i DIS være tilstede på lesesalen, og du kan få informasjon og personlig veiledning i din slektsforskning.
Arkivsenteret tilbyr omvisning i magasinene kl. 16.00
Buss 3 stopper her.
For de som kommer i bil er det stor parkeringsplass på framsida av Dora.
Gratis parkering etter kl 18.00.


Slekt og Data Røros, 3. desember 2012, klokka 19:00

Tittel: DIS-Røros lokalgruppemøte
Sted: Røros Folkebibliotek

Lokalgruppemøte om slektsforskerprogrammet TMG. OBS! Nytt møtested er Røros Folkebibliotek.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 1. desember 2012, klokka 11:00

Tittel: Slektsforskning på Moholt folkebibliotek i Trondheim
Sted: Moholt Folkebibliotek

Strinda Historielag og DIS-ST inviterer til lørdagstreff på Moholt Folkebibliotek 1.desember 2012 kl. 11.00-14.00.

Historielaget viser gamle bilder alle som har gamle bilder, historier og spørsmål kan ta dem med.

DIS-ST forteller hvordan man kan komme i gang med slektsforskning kl.12.00. Det serveres kaffe og smågodt.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 21. november 2012, klokka 18:00

Tittel: Emba famile og slekt - brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Velkommen til brukergruppemøte i Snikkarboden.
Kontaktpersoner Embla-brukergruppe er:
Richard Bjørklund tlf. 99511848
Roar Aspen og Paul Haakonsen


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 15. november 2012, klokka 18:00

Tittel: Finn din slekt
Sted: Arkivsenteret på Dora

Workshop i leting etter slekt

Ønsker du hjelp og veileding til å lete etter slekt, er Arkivsenteret stedet torsdag 15. november

Da kan du få hjelp av erfarne slektsforskere og dyktige arkivarer.

Har du en slektsnøtt ? Ta med navn og dato !

Velkommen til Arkivsenteret på Dora torsdag 15. november kl. 18.00- 20.00

Buss/rute nr 3 stopper ved holdeplass DORA 1


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 14. november 2012, klokka 18:30

Tittel: Brothers Keeper brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Velkommen til brukergruppemøte i Snikkarboden.
Som vanlig vil vi i felleskap drøfte utfordringer i bruken av BK.
Har du ønske om tema/utfordring send en mail.

Siste oppdatering av BK kan lastes ned på denne adressen:

http://www.bkwin.info


Med hilsen
Idar Loe og Finn Guttvik

BK-faddere


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 12. november 2012, klokka 18:00

Tittel: Reunion brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

 

Velkommen til møte i vår nystartede brukergruppe.
Vi vil fokusere på slektsprogrammet Reunion og de mange funksjoner som programmet inneholder.
 

Eirik Strøm e-post; eistroe@online.no er kontaktperson for gruppen.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 10. november 2012, klokka 11:00

Tittel: Arkivdagen 2012
Sted: Arkivsenteret, Dora

Gå ikke glipp av  Arkivdagen  10. november 2012.
Arkivsenteret på Dora  har åpen dag med utstillinger, foredrag, åpning av nytt møtested for historieinteresserte på lesesalen, kafé, musikk og omvisninger m.m.

Se program;  http://www.arkivsenteret.no/?id=60


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 6. november 2012, klokka 18:00

Tittel: Temakveld på Gunnerusbiblioteket
Sted: Gunnerusbiblioteket, Kalvskinnet

Tirsdag 6. november kl.18.00-21.00 er temaet: Slekt og lokalhistorisk litteratur.
Du kan bestille alle utgitte bygdebøker fra din PC. 
I kveld vil du få informasjon og oversikt over endel nyttige nyutgivelset og selv få mulighet til og søke i BIBSYS.
Det vil bli gitt demonstrasjon av noen utvalgte viktige baser som kan ha nytte i slekts- og lokalhistorisk forskningssammenheng og hvordan du kan bestille bøkene. 

BIBSYS er et statlig forvaltningsorgan og er en sentral leverandør av produkter og bibliotektjenester primært til institusjoner i Universitets- og høyskolesektoren og Nasjonalbiblioteket, samt institusjoner i andre sektorer.
Produktene og tjenestene BIBSYS leverer er utviklet etter behov og i samarbeid med institusjonene. BIBSYS sørger for enkel tilgang til bibliotekenes ressurser gjennom flere søkemuligheter og enkle låne- og bestillingsfunksjoner.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 5. november 2012, klokka 18:00

Tittel: Legacy -brukergruppmøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Velkommen til møte i vår nyoppstartede brukergruppe for slektsprogrammet Legacy.
 
Kontaktperson er Bjørn Ranum tlf; 90 15 64 08 eller  epost; bjranum@online.no
 
Velkommen !


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 1. november 2012, klokka 18:30

Tittel: Medlemsmøte i DIS-Sør-Trøndelag
Sted: Arkivsenteret Dora

Tema ikveld er Lokalhistoriewiki.no.
Lokalhistoriewiki.no er et nyttig oppslagsverk på nettet og en viktig kilde til slekts og lokalhistorie.
Vi får en innføring i hvordan vi finner stoff og artikler på dette nettstedet.
Foredraget er ved Marianne Wiig, som er rådgiver ved Norsk Lokalhistorisk institutt.
 
 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 27. oktober 2012, klokka 11:00

Tittel: Slektsforskerdagen 2012
Sted: Trondheim folkebibliotek, Petter Egges plass 1

DIS Sør-Trøndelag inviterer til slektsforskerdag med mulighet til å møte

andre med samme interesse. Tema for dagen  er postkort og brev.
 
Det blir foredrag, utstillinger, demo av slektsprogram, mulighet til råd og veiledning i leting etter slekt.
Utstillingene er pa lesesalen i bibliotekets 3 etasje. 
Her far du mote representanter fra Arkivsenteret. Ansatte fra Statsarkivet og Byrakivet vil fortelle hva som finnes av kildet pa Dora.
Ogsa medlemmer fra DIS-Sor-Trondelag vil hjelpe deg i leting etter slekt bade i og utenfor Norge.
 
Universitetsbiblioteket har egen postkortutstilling og Strinda Historielag viser bla. bilder og selger sin arbok.
 Har du en slektnøtt, ta med navn og dato !

Biblioteket apner klokka 11.00, og dagens forste foredrag starter i Radhussalen.
 
kl. 11.30 Hvordan starte med slektsforskning v/Idar Loe
kl. 12.00 Trondheimsbasen - oppgradert verson. Finn Karlsen orienterer om den oppdaterte versonen som inneholder 1.1 million poster og over 220 kilder.
 
kl. 14.00 Hva kan postkort fortelle? Slektshistorie med utgangspunkt i Univeritetsbibliotekets postkortsamling. Foredrag ved Inger Johanne Rokke. 


Slekt og Data Nea, 27. oktober 2012, klokka 11:00

Tittel: Slektsforskerdagen 2012 - DIS-Nea, Selbu
Sted: Granby Gård, Selbu

Slekktsforskerdagen i Selbu markeres sammen med Granby gård kl. 11.00 til kl.15.00.
Vi skal vise postkort fra Neadalen og prøver å skaffe er foredragsholder ang. posthistorien i Neadalen. 
Det blir demonstrasjon av slektsprogram og annet nyttig stoff.


Slekt og Data Røros, 27. oktober 2012, klokka 11:00

Tittel: Slektsforskerdagen 2012 - DIS-Røros
Sted: Røros folkebibliotek

Nærmere informasjon om programmet kommer senere


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 24. oktober 2012, klokka 18:00

Tittel: Brother`s Keeper brukegruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Velkommen til brukergruppemøte i Snikkarboden.
Som vanlig vil vi i felleskap drøfte utfordringer i bruken av BK.
Har du ønske om tema/utfordring send en mail.

Siste oppdatering av BK kan lastes ned på denne adressen:

http://www.bkwin.info


Med hilsen
Idar Loe og Finn Guttvik

BK-faddere


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 18. oktober 2012, klokka 18:00

Tittel: Finn din slekt
Sted: Arkivsenteret Dora

Workshop i leting etter slekt

Ønsker du hjelp og veileding til å lete etter slekt, er Arkivsenteret stedet torsdag 18. oktober.

Da kan du få hjelp av erfarne slektsforskere og dyktige arkivarer.

Har du en slektsnøtt ? Ta med navn og dato !

Velkommen til Arkivsenteret på Dora torsdag 18.oktober  kl. 18.00- 20.00

Buss/rute nr 3 stopper ved holdeplass DORA 1


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 11. oktober 2012, klokka 18:00

Tittel: TMG - brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

TMG-aften. Brukere eller interesserte/nysgjerrige, er velkommen til å snakke om slektsforsking og slektsprogrammet.
The Masters Genealogist, programmet hvor det er du og ikke programmet som bestemmer hvordan resultatet skal bli.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 10. oktober 2012, klokka 18:00

Tittel: Reunion - Ny brukergruppe oppstartsmøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Vi forsøker å starte ny brukergruppe for slektsprogrammet Reunion.
 
Velkommen til oppstartsmøte i Snikkarboden kl. 18.00


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 8. oktober 2012, klokka 18:00

Tittel: Legacy - Ny brukergruppe oppstartsmøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Vi forsøker å starte ny brukergruppe for slektsprogrammet Legacy.
 
Velkommen til oppstartsmøte i Snikkarboden kl. 18.00


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 4. oktober 2012, klokka 18:30

Tittel: Medlemsmøte i DIS-Sør-Trøndelag
Sted: Arkivsenteret på Dora

Tema på vårt åpne møte ikveld er; Bruk av bilder og personopplysninger i sosiale medier.
Alle kan legge ut bilder og opplysninger, men kjøreregler finner også på nettet.
Foredrag ved Monica Johannesen, førstelektor Høyskolen i Oslo 
 
Etter pausen vil DIS-medlem Simen Øvrebø vise hvordan vi kan bruke sosiale medier som  Facebook, Twitter, DIS-chat og  blogger i slektsforskningen.

Medlemsmøtet starter kl. 18.30 og foregår i Arkivsenterets 4- etasje.
Det er gratis inngang og møtet er åpent for alle.
Før medlemsmøtet 15.00-18.00 vil medlemmer i DIS være tilstede på lesesalen, og du kan få informasjon og personlig veiledning i din slektsforskning.
Arkivsenteret tilbyr omvisning i magasinene kl. 16.00
Buss 3 stopper her.
For de som kommer i bil er det stor parkeringsplass på framsida av Dora.
Gratis parkering etter kl 18.00.


Slekt og Data Røros, 1. oktober 2012, klokka 19:00

Tittel: Lokalt treff DIS-Røros
Sted: Kurantgården

DIS-Røros inviterer til høstens oppstartsmøte kl. 19.00 i Kurantgården.
Tema ikveld er slektsprogrammet Embla


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 25. september 2012, klokka 18:00

Tittel: Temakveld på Gunnerusbiblioteket
Sted: Gunnerusbiblioteket, Kalvskinnet

Tirsdag 25.september kl.18.00-21.00 er temaet: Søketeknikker i biblioteksdatabaser på internett. 
Du kan nå store biblioteksbaser både innenlands og utenlands fra din egen pc. Det vil bli gitt demonstrasjon av noen utvalgte viktige baser som kan ha nytte i slekts- og lokalhistorisk forskningssammenheng og hvordan du kan bestille bøkene. 
I dag finnes det også åpne e-bok-baser som er nyttige for slektsforskere.

Leilighetsvers er dikt som ble laget til spesielle hendelser og som skulle kommentere alt fra bybranner, heksebrenning, dommer, etc. i samtiden. Disse kalles skillingsviser. Men også private tilstelninger fikk sine dikt. Dette var blant annet begravelsesvers og bryllupsvers, som ble laget fra 15-1600-tallet. De ble ofte trykt på et ark i noen eksemplarer og solgt for noen skilling. Hør om Gunnerusbibliotekets 1700-talls bryllupsvers og hvordan de kan gi litt "kjøtt på beina" i slektshistorisk sammenheng. Du vil også lære hvor du kan lete etter budeparenes navn. 
Sist men ikke minst: Benytt anledningen til å få spesiell hjelp fra de ansatte til å finne slekts- og lokalhistorisk litteratur. Lånekort får du i skranken (ta med legitimasjon).


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 20. september 2012, klokka 18:00

Tittel: Finn din slekt
Sted: Arkivsenteret på Dora

Workshop i leting etter slekt.

Ønsker du hjelp og veileding til å lete etter slekt, er Arkivsenteret stedet torsdag 20. september.

Da kan du få hjelp av erfarne slektsforskere og dyktige arkivarer.

Har du en slektsnøtt ? Ta med navn og dato !

Velkommen til Arkivsenteret på Dora torsdag 20. september kl. 18.00- 20.00

Buss/rute nr 3 stopper ved holdeplass DORA 1


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 12. september 2012, klokka 18:00

Tittel: Embla slekt og familie-brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Velkommen til brukergruppemøte i Snikkarboden.
Kontaktpersoner Embla-brukergruppe er:
Richard Bjørklund tlf. 99511848
Roar Aspen og Paul Haakonsen


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 6. september 2012, klokka 18:30

Tittel: Medlemsmøte i DIS-Sør-Trøndelag
Sted: Arkivsenteret Dora

Tema;
Tatere og reisende
Foredrag ved Thor Gotaas
Thor Godtaas er folkeminnegransker og en av dem som best kjenner kulturen og historien til vandrende mennesker i Norge. Han beskrives som en herlig, karismatisk og engasjert forfatter som virkelig engasjerer når han forteller.
Velkommen til et interessant møte om taternes historie og ulike kilder.

 
Medlemsmøtet starter kl. 18.30 og foregår i Arkivsenterets 4- etasje.
Det er gratis inngang og møtet er åpent for alle.
 
Før medlemsmøtet 15.00-18.00 vil  medlemmer i DIS være tilstede på lesesalen, og du kan få informasjon og personlig veiledning i din slektsforskning.
Arkivsenteret tilbyr omvisning i magasinene kl. 16.00
 
Buss 3 stopper her.
For de som kommer i bil er det stor parkeringsplass på framsida av Dora.
Gratis parkering etter kl 18.00.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 22. august 2012, klokka 18:00

Tittel: Embla slekt og familie-brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Velkommen til brukergruppemøte i Snikkarboden.
Kontaktpersoner Embla-brukergruppe er:
Richard Bjørklund tlf. 99511848
Roar Aspen og Paul Haakonsen


Slekt og Data Trollheimen, 21. juni 2012, klokka 19:00

Tittel: Lokalt treff DIS-Trollheimen
Sted: Gorset, kårstua

Sommeravslutning   DIS-Trollheimen

Ta med grillmat og drikke, samt godt humør.  Hvis du har campingstol ta gjerne med det også.  Vi har 2 små griller.  Hvis det blir dårlig vær har vi mulighet for grilling under tak og mulighet for å være innomhus. 

Velkommen skal dere være. 

HUSK Å TA MED EKTEFELLER OG ANDRE FELLER

Veibeskrivelse:

Sørfra:
Ta av til høyre like før Mærk bro og kjør ca. 7 km på Fv 501.  Like før kårhuset  passeres et gårdstun med fjøset helt inn i veien på venstre side.  Fortsett over bakketoppen og stopp ved 2 hus på venstre side.  Her ligger det et brunt redskapshus også. 

Nordfra:
Ta  til venstre ved Coop marked Å og kjør til krysset ved første gårdsbruk (forbi Foss Snekkeri) og ta til høyre og inn på Fv 501.  Kjør så til første bolig på høyre side etter passering av bygdemerket Meldal/Rennebu. (ca. 5 km).


Slekt og Data Røros, 4. juni 2012, klokka 19:00

Tittel: Lokalt treff DIS-Røros
Sted: Kurantgården, Rørosmuseet

Tema ikke bestemt, så kom gjerne med ønsker så diskuterer vi hvordan vi skal komme videre med vår slektsforskning.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 2. juni 2012, klokka 10:00

Tittel: DIS-Sør-Trøndelag- Sommertur
Sted: Kystmuseet i Sør-Trøndelag, Hitra

Sommerturen iår går til Hitra. Der vil vi  bla. besøke lokalgruppa DIS-Sør-Fosen og Kystmuseet i Sør-Trøndelag.
Nærmere informasjon om program, påmelding, pris mm vil komme  senere.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 24. mai 2012, klokka 19:00

Tittel: TMG - brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Velkommen til brukergruppemøte i Snikkarboden.
 
TMG for brukere og nysgjerrige, for de som ønsker å vite mer om det nye i verson 8, og de som føler de trenger å vite mer om alle mulighetene som har ligget der lenge, kan komme i Snikkarboden torsdag 24. mai klokken 19.00
Kontaktperson er Bjørn Flor: bjorn.flor@gmail.com


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 23. mai 2012, klokka 18:00

Tittel: Embla slekt og familie-brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Velkommen til brukergruppemøte i Snikkarboden.
Kontaktpersoner Embla-brukergruppe er:
Richard Bjørklund tlf. 99511848
Roar Aspen og Paul Haakonsen


Slekt og Data Nea, 8. mai 2012, klokka 19:00

Tittel: DIS-Nea - lokalgruppemøte
Sted: Granby Gård

Tema på Granby gård i kveld er:

 •  Utvandrerbasen i TNG med emigranter fra Selbu og Tydal - utfordringer og nyheter

 • Oppfriskning av BK-kunnskap

 • Vi løser og felles og enkeltes utfordinger sammen


Slekt og Data Røros, 7. mai 2012, klokka 19:00

Tittel: Lokalt treff DIS-Røros
Sted: Kurantgården, Rørosmuseet

Tema ikke bestemt, så kom gjerne med ønsker så diskuterer vi hvordan vi skal komme videre med vår slektsforskning.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 3. mai 2012, klokka 18:30

Tittel: DIS-Sør-Trøndelag - Medlemsmøte på Dora
Sted: Arkivsenteret, Dora

Tema; DNA og slektsforskning v/Anne Marit Berge
 
 
Les mere om temaet hos DIS-Norge og DIS-Salten

Medlemsmøtet starter kl. 18.30 og foregår i Arkivsenterets 4- etasje.
Det er gratis inngang og møtet er åpent for alle.

Arkivsenteret er i gangavstand fra Innherredsveien (ca 5 min), busstopp Strandveien.
For de som kommer i bil er det stor parkeringsplass på framsida av Dora.
Gratis parkering etter kl 18.00.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 26. april 2012, klokka 19:00

Tittel: TMG - brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Velkommen til brukergruppemøte i Snikkarboden.
 
Velkommen til brukergruppemøte i Snikkarboden.
TMG for brukere og nysgjerrige, for de som ønsker å vite mer om det nye i verson 8, og de som føler de trenger å vite mer om alle mulighetene som har ligget der lenge, kan komme i Snikkarboden torsdag 26. april klokken 19.00
Kontaktperson er Bjørn Flor: bjorn.flor@gmail.com


Slekt og Data Trollheimen, 26. april 2012, klokka 1930

Tittel: Lokalt treff DIS-Trollheimen
Sted: Grefstad skole

DIS-Trollheimer er en lokal gruppe for slektsforskere i Meldal og Rennebu

Besøk vår hjemmeside  og vårt emigrantprosjekt


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 19. april 2012, klokka 18:30

Tittel: DIS-Sør-Trøndelag- Temakveld
Sted: Arkivsenteret på Dora

Tema: Gravminnefotorafering
Det blir informasjon og orientering om gravminnefotograferingen v/Finn Guttvik
Vi du vite mere se her


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 18. april 2012, klokka 18:00

Tittel: Embla slekt og familie-brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Velkommen til brukergruppemøte i Snikkarboden.
Kontaktpersoner Embla-brukergruppe er:
Richard Bjørklund tlf. 99511848
Roar Aspen og Paul Haakonsen


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 18. april 2012, klokka 18:00

Tittel: Slektsforskerkveld Malvik Bibliotek
Sted: Malvik Bibliotek, Vikhammer


Slekt og Data Røros, 16. april 2012, klokka 19:00

Tittel: Lokalt treff DIS-Røros
Sted: Kurantgården, Røros Museum

Tema ikke bestemt, så kom gjerne med ønsker så diskuterer vi hvordan vi skal komme videre med vår slektsforskning.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 12. april 2012, klokka 18:30

Tittel: DIS-Sør-Trøndelag - Medlemsmøte på Dora
Sted: Arkivsenetret, Dora

Tema: Nordmændene i Amerika -om slekt i USA og hva vi kan finne i Martin Ulvestads bøker.
Foredraget er ved Elin Jacobsen, Statsarkivet i Trondheim
Etter  pausen vil Finn Karlsen orientere om Trondheimsbasen 2012. Han vil fortelle hva  gjenstår av kilder som skal legges inn, og om utfordingene knyttet til Digatalarkivets nye lenkenesystem.
 

"Nordmændene i Amerika" volume 1 og 2 av Martin Ulvestad (engelsk/norsk utgave)

Dette er den oversatte versjonen av Martin Ulvestads bok "Nordmændene i Amerika" som handler om deres historie og rekord. Boken inneholder også norsk tekst.
Den originale boken ble skrevet i 1906. I boken kan du finne opplysninger om de første nordmennene som kom til de enkelte counties.
Boken har et stort alfabetisk register over innvandrede nordmenn, i tillegg til en oversikt over hvor i Norge innvandrerne kom fra.
Volume 1 inneholder side 1-250 av den originale boken og volume 2 inneholder side 251-871.

 
 
Medlemsmøtet starter kl. 18.30 og foregår i Arkivsenterets 4- etasje.
Det er gratis inngang og møtet er åpent for alle.
Arkivsenteret er i gangavstand fra Innherredsveien (ca 5 min), busstopp Strandveien.
For de som kommer i bil er det stor parkeringsplass på framsida av Dora.
Gratis parkering etter kl 18.00.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 10. april 2012, klokka 18:00

Tittel: Slektsgranskerkurs på Støren
Sted: Gauldal skole og kultursenter


Slekt og Data Nea, 10. april 2012, klokka 19:00

Tittel: DIS-Nea - lokalgruppmøte
Sted: Granby Gård

 Tema på Granby gård i kveld er:

 • Hva finnes på Arkivverket/Digitalarkivet og hvordan finner vi fram ?
 • Søking i amerikanske baser
 • Vi løser og felles og enkeltes utfordinger sammen

 Besøk  Utvandrerbasen med emigranter fra Selbu og Tydal


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 29. mars 2012, klokka 19:00

Tittel: TMG - brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Velkommen til brukergruppemøte i Snikkarboden.
 
 
TMG for brukere og nysgjerrige, for de som ønsker å vite mer om det nye i verson 8, og de som føler de trenger å vite mer om alle mulighetene som har ligget der lenge, kan komme i Snikkarboden torsdag 29. mars klokken 19.00
Kontaktperson er Bjørn Flor: bjorn.flor@gmail.com


Slekt og Data Trollheimen, 29. mars 2012, klokka 19:30

Tittel: Lokalt treff DIS-Trollheimen
Sted: Berkåk skole

DIS-Trollheimer er en lokal gruppe for slektsforskere i Meldal og Rennebu

Besøk vår hjemmeside  og vårt emigrantprosjekt


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 28. mars 2012, klokka 19:00

Tittel: Brothers Keeper brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Velkommen til brukergruppemøte i Snikkarboden.
Som vanlig vil vi i felleskap drøfte utfordringer i bruken av BK.
Har du ønske om tema/utfordring send en mail.

Siste oppdatering av BK kan lastes ned på denne adressen:

http://www.bkwin.info


Med hilsen
Idar Loe og Finn Guttvik

BK-faddere


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 21. mars 2012, klokka 18:00

Tittel: Embla slekt og familie-brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Velkommen til brukergruppemøte i Snikkarboden.
 
Kontaktpersoner Embla-brukergruppe er:
Richard Bjørklund tlf. 99511848
Roar Aspen og Paul Haakonsen


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 15. mars 2012, klokka 18:30

Tittel: DIS-Sør-Trøndelag- Temakveld
Sted: Arkivsenteret på Dora

Temakvelden 15. mars arrageres på Arkivsenteret på Dora.
Sindre Aarsbog forteller og viser  Trondheim Byarkiv  sine bilder på Flickr.
 


Slekt og Data Nea, 13. mars 2012, klokka 18:30

Tittel: DIS-Nea - lokalgruppemøte i Selbu
Sted: Granby Gård

Tema på Granby Gård ikveld er;
 • Brothers keeper :   Hvordan bruke slektsprogramet som verktøy til å systematisere data.
                                v/Finn Guttvik og Idar Loe
 • DIS-forum
 • DIS-treff   


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 12. mars 2012, klokka 18:30

Tittel: I skyggen av en helt
Sted: Arkivsenteret Dora

Arkivsenteret på Dora arrangerer i vår flere temakvelder med foredrag.
" I skyggen av en helt" er tittelen på kveldens foredrag og vi får inblikk i livet til kvinnene til motstandsmennene.
Vi får også høre om Nasjonalhjelpens fond for krigens ofre.
Foredragsholder er historiker Kristin Hammer 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 12. mars 2012, klokka 18:00

Tittel: Brothers Keeper -nybegynnerkurs
Sted: Snikkarboden, Heimdal


Slekt og Data Røros, 5. mars 2012, klokka 19:00

Tittel: Lokalt treff DIS-Røros
Sted: Kurantgården, Rørosmuseet

Tema ikke bestemt, så kom gjerne med ønsker så diskuterer vi hvordan vi skal komme videre med vår slektsforskning.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 1. mars 2012, klokka 18:30

Tittel: DIS-Sør-Trøndelag - Årsmøte og medlemsmøte Dora
Sted: Arkivsenteret DORA

Årsmøte - vanlige årsmøtesaker -
 
Innkallingen sendes ut 14 dager før årsmøtet.
 
Etter årsmøtet blir det mulighet til å kjøpe kaffe og vafler, før vi begynner på medlemsmøtet hvor  
 
Tema er: Norges Dokumentarv - noen av dokumentene som finnes i Trondheim presenteres.

Medlemsmøtet starter kl. 18.30 og foregår i Arkivsenterets 4- etasje.
Det er gratis inngang og møtet er åpent for alle.
 
Arkivsenteret er i gangavstand fra Innherredsveien (ca 5 min), busstopp Strandveien.
For de som kommer i bil er det stor parkeringsplass på framsida av Dora.
Gratis parkering etter kl 18.00.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 22. februar 2012, klokka 19:00

Tittel: Brothers Keeper brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Velkommen til brukergruppemøte i Snikkarboden.
Som vanlig vil vi i felleskap drøfte utfordringer i bruken av BK.
Har du ønske om tema/utfordring send en mail.

Siste oppdatering av BK kan lastes ned på denne adressen:

http://www.bkwin.info


Med hilsen
Idar Loe og Finn Guttvik

BK-faddere


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 16. februar 2012, klokka 18:30

Tittel: Temakveld i DIS-Sør-Trøndelag
Sted: Gunnerusbiblioteket, Kalvskinnet Trondheim

Temakvelden 16. februar møtes vi på Gunnerusbiblioteket
 
Vi tar utgangspunkt i Benkestok-slekten hvor det finnes mange etterkommere i Trøndelag,
og ser på hva som finnes av slektshistoriske kilder, også for andre kjente slekter.
 
 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 15. februar 2012, klokka 18:00

Tittel: Embla slekt og familie-brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Velkommen til brukergruppemøte i Snikkarboden.
 
 
Kontaktpersoner Embla-brukergruppe er:
Richard Bjørklund tlf. 99511848
Roar Aspen og Paul Haakonsen


Slekt og Data Nea, 14. februar 2012, klokka 19:00

Tittel: DIS-Nea- lokalgruppemøte i Selbu
Sted: Granby Gård

      Tema på Granby gård i kveld er:  

 • Utvandrerbasen TNG: - bli kjent i menyer
 • Kilderegistering:         - Registering av kirkebøkene i Selbu
 • Hjelp meg !                 - Vi løser felles og enkeltes utfordringer sammen


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 6. februar 2012, klokka 18:00

Tittel: Brothers Keeper - kurs
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Velkommen til Snikkarboden og kurs i Brothers Keeper.
 

Her finner du informasjon om slektprogrammet.

http://www.bkwin.info

Kurset går over 3 kvelder.
Har du spørsmål kontakt BK-fadder IdarLoe eller Finn Gutvik finngutt@ntebb.no


Slekt og Data Røros, 6. februar 2012, klokka 19:00

Tittel: Lokalt treff DIS-Røros
Sted: Kurantgården, Rørosmuseet

Tema ikke bestemt, så kom gjerne med ønsker så diskuterer vi hvordan vi skal komme videre med vår slektsforskning.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 2. februar 2012, klokka 18:30

Tittel: DIS-Sør-Trøndelag - Medlemsmøte Dora
Sted: Arkivsenteret DORA

Tema:
Kilder til kunnskap om trønderske sjøfolk under napoleonskrigene, ved Svein Bertil Sæther
Svein Bertil Sæther er direktør for Kystmuseet på Hitra
 

Medlemsmøtet starter kl. 18.30 og foregår i Arkivsenterets 4- etasje.
Det er gratis inngang og møtet er åpent for alle.
 
Arkivsenteret er i gangavstand fra Innherredsveien (ca 5 min), busstopp Strandveien.
For de som kommer i bil er det stor parkeringsplass på framsida av Dora.
Gratis parkering etter kl 18.00.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 1. februar 2012, klokka 18:30

Tittel: TMG-brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden Heimdal

Velkommen til brukergruppemøte i Snikkarboden.
 
 
Vi møtes og diskuterer utfordring og nyheter i slektsprogrammet TMG
 
Kontaktperson er Bjørn Floor: bjorn.flor@gmail.com


Slekt og Data Trollheimen, 26. januar 2012, klokka 19:30

Tittel: Lokalt treff DIS-Trollheimen
Sted: Berkåk Skole, Rennebu

Lokalt treff DIS-Trollheimen
Tema:Digitalarkivet , nytt søkesystem og litt om Trondheimsbasen v/ Finn Karlsen


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 25. januar 2012, klokka 19:00

Tittel: Brothers Keeper brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden Heimdal

Velkommen til brukergruppemøte i Snikkarboden.
Som vanlig vil vi i felleskap drøfte utfordringer i bruken av BK.
Har du ønske om tema/utfordring send en mail.

Siste oppdatering av BK kan lastes ned på denne adressen:

http://www.bkwin.info


Med hilsen
Idar Loe og Finn Guttvik

BK-faddere


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 18. januar 2012, klokka 18:00

Tittel: Emba famile og slekt - brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden Heimdal

Velkommen til brukergruppemøte i Snikkarboden.
 
Kontaktpersoner Embla-brukergruppe er:
Richard Bjørklund tlf. 99511848
Roar Aspen og Paul Haakonsen


Slekt og Data Nea, 10. januar 2012, klokka 19:00

Tittel: Medlemsmøte i DIS-Nea
Sted: Granby gård

Tema:

Arkivverket / digitalarkivets nye nettside, søkesystem og brukergrensesnitt.

Nytt om utvandringsbasen TNG

Kirkebokregistrering

Eventuelt:
 

Alle velkommen.


Besøk vår hjemmeside DIS-Nea som dekker Selbu og Tydal


Slekt og Data Røros, 9. januar 2012, klokka 19:00

Tittel: Medlemsmøte i DIS-Røros
Sted: Kurantgården. Rørosmuseet

Tema ikke bestemt, så kom gjerne med ønsker så diskuterer vi hvordan vi skal komme videre med vår slektsforskning.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 5. januar 2012, klokka 18:30

Tittel: DIS-Sør-Trøndelag - Medlemsmøte Dora
Sted: Arkivsenteret på Dora, Nyhamna i Trondheim

Tema: Digitalarkivet og det nye søkesystemet v/Finn Karlsen
 

    
Digitalarkivet er iferd med å flytte sine søkbare data og digitalt kildemateriale til nye nettsider. Søkesystem og brukergrensesnittet blir endtet iløpet av våren.
Den nye løsningen vil bli likt den som gjelder for folketellingen 1910, som ble lansert 1. desember i 2010.
Finn Karlsen v/Statsarkivet i Trondheim vil på første medlemsmøte i 2012 fortelle om omleggingen i Digitalarkivet og gi oss nytting informasjon om det nye søkesystemet.
Etter pausen vil vi gi hjelp og veiledning til de som ønsker det. Ta gjerne med egen bærbar PC.
 
Medlemsmøtet starter kl. 18.30 og foregår i Arkivsenterets 4- etasje.
Det er gratis inngang og møtet er åpent for alle.
 
Arkivsenteret er i gangavstand fra Innherredsveien (ca 5 min), busstopp Strandveien.
For de som kommer i bil er det stor parkeringsplass på framsida av Dora.
Gratis parkering etter kl 18.00.


Slekt og Data Røros, 5. desember 2011, klokka 19:00

Tittel: Medlemsmøte i DIS-Røros
Sted: Kurantgården, Rørosmusset

Tema for kveldens møte; Gotisk skrift og eventuelle andre utfordringer. Ta gjerne med eksempel og vi løser problemene sammen.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 1. desember 2011, klokka 18:30

Tittel: DIS-Sør-Trøndelag - Medlemsmøte Dora
Sted: Arkivsenteret på Dora, Trondheim

Ubåtbunkeren på Dora og området omkring v/historiker Svein Carstens
 

Medlemsmøtet starter kl. 18.30 og foregår i Arkivsenterets 4- etasje.
Det er gratis inngang og møtet er åpent for alle.
Buss nr 3 stopper rett utenfor inngangen, siste buss fra Midtbyen kl. 18.05.
Arkivsenteret er i gangavstand fra Innherredsveien (ca 5 min), busstopp Strandveien.
For de som kommer i bil er det stor parkeringsplass på framsida av Dora.
Gratis parkering etter kl 18.00.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 23. november 2011, klokka 19:00

Tittel: Brothers Keeper brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Velkommen til brukergruppemøte i Snikkarboden.
 
 
Som vanlig vil vi i felleskap drøfte utfordringer i bruken av BK.
Har du ønske om tema/utfordring send en mail.

Siste oppdatering av BK kan lastes ned på denne adressen:

http://www.bkwin.info


Med hilsen
Idar Loe  og Finn Guttvik

BK-faddere


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 16. november 2011, klokka 18:00

Tittel: Emba famile og slekt - brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Velkommen til brukergruppemøte i Snikkarboden.
 
 
 
Kontaktpersoner Embla-brukergruppe er:
Richard Bjørklund tlf. 99511848
Inger Johanne Johansen tlf. 97662899
Bjørg Lundmark Berntsen tlf. 48181144


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 12. november 2011, klokka 11:00

Tittel: Slektsforskerdag på Saupstad bibliotek
Sted: Saupstad bibliotek

På sporet av slekta.

DIS-Sør-Trøndelag i samarbeid med  Saupstad bibliotek og Saupstad og Flatåsen frivillighetssentral arrangerer "mini" slektsforskerdag lørdag 12.november.
 
Foredrag kl. 11.30;
Sleksforskning, hvordan starte v/Idar Loe
 
Informasjon, demonstrasjon av slektsprogram og tips og hjelp til å finne slektninger.
 
Har du en slektsnøtt ?  Ta med navn og dato


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 12. november 2011, klokka 10:30

Tittel: Åpen dag i Arkivsenteret på Dora
Sted: Arkivsenteret Dora

Velkommen til åpen dag på Arkivsenteret lørdag 12.november.

Tema: "Protest"
Det blir utslilling, omvisninger i arkivbunkeren, kafe, hjelp til hvordan man bruker Digitalarkivet og barnekrok.
 
Programmet for dagen finner du her

.

 
 


Slekt og Data Røros, 7. november 2011, klokka 19:00

Tittel: Medlemsmøte i DIS-Røros
Sted: Kurantgården, Rørosmusset

Tema på kveldens medlemsmøte er; Gotisk skrift

Velkommen !


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 3. november 2011, klokka 18:30

Tittel: DIS-Sør-Trøndelag - Medlemsmøte Dora
Sted: Arkivsenteret på Dora, Trondheim

Tema; Kilder på Universitesbiblioteket 

Torsdag 3. november kl. 18.30 kommer representanter fra Universitetsblioteketet i Trondheim og informerer om kilder for slektsforskere.
Først vil Inger Johanne Røkke informere om og vise bilder fra UBITS billedsamling.
Sølvi Løchen fra Gunnerusbiblioteket vil bla. informere om spesialsamlingene,slektslitteratur og bygdebøker som befinner seg på Kalvskinnet. Vi får også en gjennomgang av BIBSYS; databasen for alle univeristets- og høyskolebibliotek i Norge.
Etter pausen vi vi få en gjennomgang av Trondheimsbasen 2012.De som har kjøpt CD-en oppfordres til å komme med spørsmål og kommentarer.
Ta gjerne med en venn eller nabo med på møtet.
Velkommen !

Medlemsmøtet starter kl. 18.30 og foregår i Arkivsenterets 4- etasje.
Det er gratis inngang og møtet er åpent for alle.
For de som kommer i bil er det stor parkeringsplass på framsida av Dora.
Gratis parkering etter kl 18.00.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 29. oktober 2011, klokka 10:00

Tittel: DIS-Sør-Trøndelag- Slektsforskerdagen i Trondheim 2011
Sted: Trondheim Folkebibliotek, hovedbiblioteket 3. etasje.

Vi inviterer til slektsforskerdag der en møter andre med samme interesse.
Det blir foredrag, informasjon om DIS, utstillinger, demonstrasjon av slektsprogrammer og mulighet til veiledning og leting etter slekt.
 
 
 
Slektsforskerdagen arrangeres i samarbeid med Statsarkivet i Trondheim, Interkommunalt Arkiv (IKA), Trondheim Byarkiv og UBIT/bildesamlingen, Gunnerusbiblioteket, Strinda Historielag og Trondheim folkebibliotek. 

Tema for dagen er: Kilder i slektsforskning

Foredrag;
kl 11.00 Kilder i slektsforskning v/Finn Karlsen
Trondheimsbasen 2012 presenteres
 
kl. 12.30 På sporet - Tore Strømøy forteller om arbeidet med leting etter pårørende og kilder.
 
 
Har du en slektsnøtt ? Ta med navn og dato.
 
Gratis inngang !


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 27. oktober 2011, klokka 12:30

Tittel: DIS-Sør-Trøndelag - Statsarkivet i Trondheim
Sted: Arkivsenteret på Dora

Tema; Data som hjelpemiddel i slektsforskning.
- Ulike slektsprogrammer presenteres.
 
DIS-Sør-Trøndelag og Statsarkivet vil over 4 torsdager i oktober i samarbeid arrangere en møteserie om slektsforskning, hvor ulike tema vil bli tatt opp.
 
Møtene foregår på møterommet i 4. etasje klokken 12.30 - 13.30

Etter møtene vil representanter fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede for å informere og gi hjelp til slektsforskning.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 20. oktober 2011, klokka 12:30

Tittel: DIS-Sør-Trøndelag - Statsarkivet i Trondheim
Sted: Arkivsenteret på Dora

Tema; Slektsforskning og internett
 
DIS-Sør-Trøndelag og Statsarkivet vil over 4 torsdager i oktober i samarbeid arrangere en møteserie om slektsforskning, hvor ulike tema vil bli tatt opp.
 
Møtene foregår på møterommet i 4. etasje klokken 12.30 - 13.30
 

Etter møtene vil representanter fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede for å informere og gi hjelp til slektsforskning.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 19. oktober 2011, klokka 18:00

Tittel: Embla brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Velkommen til brukergruppemøte for slektsprogrammet Embla Famile og slekt.
 
Kontaktpersoner Embla-brukergruppe er:
Richard Bjørklund tlf. 99511848
Inger Johanne Johansen tlf. 97662899
Bjørg Lundmark Berntsen tlf. 48181144


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 13. oktober 2011, klokka 12:30

Tittel: DIS-Sør-Trøndelag - Statsarkivet i Trondheim
Sted: Arkivsenteret på Dora

Tema; Kilder i slektsforskning
 
DIS-Sør-Trøndelag og Statsarkivet vil over 4 torsdager i oktober i samarbeid arrangere en møteserie om slektsforskning, hvor ulike tema vil bli tatt opp.
 
Møtene foregår på møterommet i 4. etasje klokken 12.30 - 13.30

Etter møtene vil representanter fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede for å informere og gi hjelp til slektsforskning.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 6. oktober 2011, klokka 18:30

Tittel: DIS-Sør-Trøndelag - Medlemsmøte Dora
Sted: Arkivsenteret på Dora, Trondheim

 

Tema; Dampskipstrafikken i Midt-Norge v/Gerd Sørå.
Dampskips- og rutebiltraffikkens betydning på Trondheimsfjorden med Fosen som utgangspunkt.

Medlemsmøtet starter kl. 18.30 og foregår i Arkivsenterets 4- etasje.
Det er gratis inngang og møtet er åpent for alle.
Buss nr 3 stopper rett utenfor inngangen, siste buss fra Midtbyen kl. 18.05.
Arkivsenteret er i gangavstand fra Innherredsveien (ca 5 min), busstopp Strandveien.
For de som kommer i bil er det stor parkeringsplass på framsida av Dora.
Gratis parkering etter kl 18.00.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 6. oktober 2011, klokka 12:30

Tittel: DIS-Sør-Trøndelag - Statsarkivet i Trondheim
Sted: Arkivsenteret på Dora, Trondheim

Tema; Hvordan komme igang med slektsforskning.
 
DIS-Sør-Trøndelag og Statsarkivet vil over 4 torsdager i oktober i samarbeid arrangere en møteserie om slektsforskning, hvor ulike tema vil bli tatt opp.
 
Møtene foregår på møterommet i 4. etasje klokken 12.30 - 13.30
Den 6. oktober vi gi råd og veiledning til de som har lyst til å begynne med slektsforskning.
 

Tema 13. oktober; Kilder i slektsforskning
Tema 20. oktober; Slektsforskning og internett
 
Tema 27. oktober; Data som hjelpemiddel i slektsforskning
                            Ulike slektsprogram presenteres 
 
Etter møtene vil representanter fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede for å informere og gi hjelp til slektsforskning.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 28. september 2011, klokka 19:00

Tittel: Brothers Keeper brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Velkommen til brukergruppemøte til slektsprogrammet Brothers keeper.

Kontaktpersoner er:
Finn Guttvik  tlf. 909-53359
Idar Loe       tlf. 924-21905 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 21. september 2011, klokka 18:00

Tittel: Embla brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden, Heimdal

Velkommen til brukergruppemøte for slektsprogrammet Embla Famile og slekt.
 
Kontaktpersoner Embla-brukergruppe er:
Richard Bjørklund tlf. 99511848
Inger Johanne Johansen tlf. 97662899
Bjørg Lundmark Berntsen tlf. 48181144


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 1. september 2011, klokka 18:30

Tittel: DIS-Sør-Trøndelag - Medlemsmøte Dora
Sted: Arkivsenteret på Dora, Trondheim

Søk etter slekt i USA v/leder i DIS-Norge Torill Johnsen
 
 
Leting etter slektninger i USA byr på mange utfordringer. Foredraget gir oss et innblikk i kilder som finnes på nettet og hvordan vi søker i de ulike databasene som finnes.
 
Etter pausen vi Inger Granby fortelle om utvandringsenteret på Granby Gård i Selbu og om samarbeidsprosjektet med DIS-Nea, som har som formål å registrere emigranter som forlot Selbu og Tydal i tidsperioden 1850 til 1930.
 
 
Medlemsmøtet starter klokken 18.30 og foregår i Arkivsenterets møterom i 4. etasje.
 

På møtet selger vi boken; Slektgranskerens guide til Utvandringen 1825-1930
av Liv-Marit Haakenstad til  kr. 160,- (dvs; du sparer posto og eksp. gebyr).
 
Medlemsmøtet starter kl. 18.30 og foregår i Arkivsenterets 4- etasje.
Det er gratis inngang og møtet er åpent for alle.
 
Buss nr 3 stopper rett utenfor inngangen, siste buss fra Midtbyen kl. 18.05.
Arkivsenteret er i gangavstand fra Innherredsveien (ca 5 min), busstopp Strandveien.
For de som kommer i bil er det stor parkeringsplass på framsida av Dora.
Gratis parkering etter kl 18.00.


Slekt og Data Trollheimen, 21. august 2011, klokka 10:00

Tittel: DIS-Trollhimen
Sted: Berkåk, Rennebu kommune

Rennebumartnan 2011
Foruten salgsutstillinger av husflid og håndverk, har du mulighet til å besøke DIS-Trollheimen sin stand og utstilling.
Utstillingen i skolen viser bla. Emigrasjonsprosjektet med brev og bilder fra de som emigrerte fra Rennebu
Du finner flere opplysninger om Rennebumartnan her.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 20. august 2011, klokka 11:00

Tittel: DIS-Sør-Trøndelag - Snikkarboden
Sted: Ringvålveien 6, Heimdal

Snikkarboden lørdagsåpen i sommer.


Slekt og Data Trollheimen, 20. august 2011, klokka 10:00

Tittel: DIS-Trollheimen
Sted: Berkåk, Rennebu kommune

Rennebumartnan 2011
Foruten salgsutstillinger av husflid og håndverk, har du mulighet til å besøke DIS-Trollheimen sin stand og utstilling.
Utstillingen i skolen viser bla. Emigrasjonsprosjektet med brev og bilder fra de som emigrerte fra Rennebu
Du finner flere opplysninger om Rennebumartnan her.


Slekt og Data Trollheimen, 19. august 2011, klokka 11:00

Tittel: DIS-Trollheimen
Sted: Berkåk, Rennebu kommune

Rennebumartnan 2011
Foruten salgsutstillinger av husflid og håndverk, har du mulighet til å besøke DIS-Trollheimen sin stand og utstilling.
Utstillingen i skolen viser bla. Emigrasjonsprosjektet med brev og bilder fra de som emigrerte fra Rennebu
Du finner flere opplysninger om Rennebumartnan her.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 13. august 2011, klokka 11:00

Tittel: DIS-Sør-Trøndelag - Snikkarboden
Sted: Ringvålveien 6, Heimdal

Snikkarboden lørdagsåpen i sommer.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 6. august 2011, klokka 11:00

Tittel: DIS-Sør-Trøndelag - Snikkarboden
Sted: Ringvålveien 6, Heimdal

Snikkarboden lørdagsåpen i sommer.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 30. juli 2011, klokka 11:00

Tittel: DIS-Sør-Trøndelag - Snikkarboden
Sted: Ringvålveien 6, Heimdal

Snikkarboden lørdagsåpen i sommer.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 23. juli 2011, klokka 11:00

Tittel: DIS-Sør-Trøndelag - Snikkarboden
Sted: Ringvålveien 6, Heimdal

Snikkarboden lørdagsåpen i sommer.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 16. juli 2011, klokka 11:00

Tittel: DIS-Sør-Trøndelag - Snikkarboden
Sted: Ringvålveien 6, Heimdal

Snikkarboden lørdagsåpen i sommer.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 9. juli 2011, klokka 11:00

Tittel: DIS-Sør-Trøndelag - Snikkarboden
Sted: Ringvålveien 6, Heimdal

Snikkarboden lørdagsåpen i sommer.

Stikk innom Snikkarboden for en slektsprat i sommer.
Alle DIS-medlemmer som er på Trondheimsbesøk i sommer er hjertelig velkommen.


Slekt og Data Nea, 3. juli 2011, klokka 11:00

Tittel: DIS-Nea Selbumartnan
Sted: Selbu sentrum

Selbumartnan i år arrangeres 1-3. juli. Da blir vi å finne på samme sted som i fjor, bak biblioteket i Selbu sentrum. Her vil vi ha en stand sammen med DIS-Sør-Trøndelag. Vi vil som sist også i år ha internetttilgang med de fordeler det har, og vi håper på like stort besøk og interesse som i fjor.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 2. juli 2011, klokka 11:00

Tittel: DIS-Sør-Trøndelag - Snikkarboden
Sted: Ringvålveien 6, Heimdal

Snikkarboden lørdagsåpen i sommer.

Stikk innom Snikkarboden for en slektsprat i sommer.
Alle DIS-medlemmer som er på Trondheimsbesøk i sommer er hjertelig velkommen.


Slekt og Data Nea, 2. juli 2011, klokka 10:00

Tittel: DIS-Nea Selbumartnan
Sted: Selbu sentrum

Selbumartnan i år arrangeres 1-3. juli. Da blir vi å finne på samme sted som i fjor, bak biblioteket i Selbu sentrum. Her vil vi ha en stand sammen med DIS-Sør-Trøndelag. Vi vil som sist også i år ha internetttilgang med de fordeler det har, og vi håper på like stort besøk og interesse som i fjor.

DIS-NEA, lokalgruppen i Selbu har i samarbeid med Granby Gård samlet opplysninger om personene som reiste fra Selbu og Tydal til Amerika i perioden 1850-1930, og gjort disse tilgjengelig på internett.
Disse opplysninger er samlet i en egen  utvandrerbasen inneholder nå ca 4000 personer. Det er med stort og smått, både de som ble igjen i Selbu og Tydal og de som kom etter i USA. 


Slekt og Data Nea, 1. juli 2011, klokka 10:00

Tittel: DIS_Nea Selbumartnan
Sted: Selbu sentrum

Selbumartnan i år arrangeres 1-3. juli. Da blir vi å finne på samme sted som i fjor, bak biblioteket i Selbu sentrum. Her vil vi ha en stand sammen med DIS-Sør-Trøndelag. Vi vil som sist også i år ha internetttilgang med de fordeler det har, og vi håper på like stort besøk og interesse som i fjor.

DIS-NEA, lokalgruppen i Selbu har i samarbeid med Granby Gård samlet opplysninger om personene som reiste fra Selbu og Tydal til Amerika i perioden 1850-1930, og gjort disse tilgjengelig på internett.
Disse opplysninger er samlet i en egen  utvandrerbasen inneholder nå nesten 5000 personer. Det er med stort og smått, både de som ble igjen i Selbu og Tydal og de som kom etter i USA. 
Her fra Selbumartnan i 2010.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 25. juni 2011, klokka 11:00

Tittel: DIS-Sør-Trøndelag - Snikkarboden
Sted: Ringvålveien 6, Heimdal

Snikkarboden lørdagsåpen i sommer.

 

Stikk innom Snikkarboden for en slektsprat i sommer.

Alle DIS-medlemmer som er på Trondheimsbesøk i sommer er hjertelig velkommen.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 10. mai 2011, klokka 10:00

Tittel: Test bilder 10.05.2011
Sted: Dora og Snikkarboden

><IMG border=0 src="http://st.disnorge.no/system/files/DIS-ST/Snikkar_bild_s.jpg">


><IMG border=0 src="http://st.disnorge.no/system/files/DIS-ST/Snikkar_focusnet.jpg">


Slekt og Data Nea, 10. mai 2011, klokka 19:00

Tittel: Lokalgruppemøte i Selbu
Sted: Selbu Ungdomskole

Medlemsmøte. Tema er planlegging av Selbumartnan.

Se  DIS-Neas nye hjemmeside og vårt Utvandingsprosjekt .
Granby gård er et lokalt utvandringssenter med fokus på utvandring fra Selbu og Tydal i perioden 1850 til 1930.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 5. mai 2011, klokka 18:30

Tittel: DIS-Sør-Trøndelag - Medlemsmøte
Sted: Arkivsenteret på Dora i Trondheim

Hr. Jon og hans etterslekt

 

Elin Jacobsen, førstekonsulent ved Statsarkivet, forteller om Jon Jonssen, prest og forstander ved Hospitalet i Trondheim 1607-1618, senere sogneprest i Orkdal.

 
Hun vil orientere om sitt arbeid, bruk av kilder, hvor finner en informasjon om personer på 1600-tallet. Nyttig for oss alle som arbeider med personer på 1600-tallet.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 14. april 2011, klokka 12:30

Tittel: Temadager på Arkivsentret på Dora, Trondheim
Sted: Arkivsentert Dora

Arv og skifte gjennom tidene.
 
 
 
Skifteprotokoller er en gullgruve for slektsforskeren. Her finnes informasjon om familieforhold og eiendeler helt tilbake til 1600-tallet. Elin Jacobsen fra Statsarkivet forteller.

Fire torsdager i vår arrangeres "Temadager?" i Arkivsenteret på Dora kl. 12.30-13.30.
Arrangementene er gratis og alle er velkommen! Ingen påmelding.
 
 
Dette foregår på møterommet i 4. etasje og kafén er åpen fram til foredragene starter.
Etter foredragene vil represenranter fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede og svare på spørsmål og gi hjelp til de som ønsker dette.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 12. april 2011, klokka 19:00

Tittel: Temakveld i Snikkarboden
Sted: Snikkarboden, Ringvålveien 6, Heimdal

Tema: Gravminnefotografering

 


Slekt og Data Nea, 12. april 2011, klokka 19:00

Tittel: Lokalgruppemøte i Selbu
Sted: Granby gård, Selby

Medlemsmøte. Tema ikveld er skrifttyding.

Se  DIS-Neas nye hjemmeside og vårt Utvandingsprosjekt .
Granby gård er et lokalt utvandringssenter med fokus på utvandring fra Selbu og Tydal i perioden 1850 til 1930.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 7. april 2011, klokka 18:30

Tittel: DIS-Sør-Trøndelag - Medlemsmøte
Sted: Arkivsenteret på Dora i Trondheim

En vandring i Trondheim - før og nå

Haldis Isachsen forteller og viser gamle og nyere bilder fra Trondheim .
 
 
 
Buss nr 3 stopper rett utenfor inngangen, siste buss fra Midtbyen kl. 18.05.
Arkivsenteret er i gangavstand fra Innherredsveien (ca 5 min), busstopp Strandveien.
For de som kommer  i bil er det stor parkeringsplass på framsida av Dora.
Gratis parkering etter kl 18.00.
 
 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 22. mars 2011, klokka 19:00

Tittel: Temakveld i Snikkarboden
Sted: Snikkarboden, Ringvålveien 6, Heimdal

Tema;

"Musearm" og andre plager - hvordan unngp det og arbeide raskere ?

Bjørn Flor tar for seg arbeidsstillinger og arbeidsmåter ved datamaskinen for å forhindre plagene.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 17. mars 2011, klokka 12:30

Tittel: Temadager på Arkivsentret på Dora, Trondheim
Sted: Arkivsentret Dora

Kommunearkiver ? hva kan de brukes til ?

I Arkivsenteret på Dora oppbevares arkiver fra 37 kommuner i Sør- og Nord-Trøndelag. Tone Stakvik fra Interkommunalt arkiv Trøndelag forteller om det spennende materialet du kan finne her.

 
Fire torsdager i vår arrangeres "Temadager?" i Arkivsenteret på Dora kl. 12.30-13.30.
Arrangementene er gratis og alle er velkommen! Ingen påmelding.
 
 
Dette foregår på møterommet i 4. etasje og kafén er åpen fram til foredragene starter.
Etter foredragene vil represenranter fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede og svare på spørsmål og gi hjelp til de som ønsker dette.

 
 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 8. mars 2011, klokka 19:00

Tittel: Temakveld i Snikkarboden
Sted: Snikkarboden, Ringvålveien 6, Heimdal

Tema ikveld er DIStreff


Slekt og Data Nea, 8. mars 2011, klokka 19:00

Tittel: Lokalgruppemøte i Selbu
Sted: Granby Gård

Medlemsmøte. Tema idag er utvanding og søkemuligheter på internett.

Se  DIS-Neas nye hjemmeside og vårt Utvandingsprosjekt .

DIS Nea, DIS-Sør Trønderlag er i et  samarbeid med   Granby Gård i Selbu.

Granby gård er et lokalt utvandringssenter med fokus på utvandring fra Selbu og Tydal i perioden 1850 til 1930.

Samarbeidsprosjektet har som formål å registrere 
emigranter som forlot Selbu og Tydal i tidsperioden 1850 til 1930.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 3. mars 2011, klokka 18:30

Tittel: DIS-Sør-Trøndelag - Medlemsmøte
Sted: Arkivsentert på Dora i trondheim

Militærarkivene på statsarkivet

Militærarkivene på statsarkivet:  
Hva finner en slektsforsker der og hvor finner man det? 
 
Statsarkivar Astrid Løvlien, Statsarkivet i Trondheim.

 
 
Buss nr 3 stopper rett utenfor inngangen, siste buss fra Midtbyen kl. 18.05.
Arkivsenteret er i gangavstand fra Innherredsveien (ca 5 min), busstopp Strandveien.
For de som kommer  i bil er det stor parkeringsplass på framsida av Dora.
Gratis parkering etter kl 18.00.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 22. februar 2011, klokka 18:00

Tittel: Temakveld på Gunnerusbiblioteket
Sted: Gunnerusbiblioteket, Kalvskinnet

Informasjon og omvisning. Søk i bibliotekbasen BIBSYS


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 17. februar 2011, klokka 12:30

Tittel: Temadager på Arkivsentret på Dora, Trondheim
Sted: Arkivsentret Dora, Nyhavna

Temadager på Arkivsentret våren 2011;
 
 
Tema torsdag 17.februar; Finn slekta med Finn
Finn Karlsen hjelper deg å komme i gang med slektsforskning.
Arrangementet er gratis og alle er velkommen!  Ingen påmelding.

Fire torsdager i vår arrangeres "Temadager?" i Arkivsenteret på Dora kl. 12.30-13.30.

Arrangementene er gratis og alle er velkommen! Ingen påmelding.
 
Finn Karlsen hjelper deg å komme i gang med slektsforskning. Finn har gitt ut boken ?På sporet av deg selv? sammen med Tore Strømøy, har vært leder i DIS-Norge og arbeider i dag i Statsarkivet i Trondheim.
 
Dette foregår på møterommet i 4. etasje og kafén er åpen fram til foredragene starter.
Etter foredragene vil represenranter fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede og svare på spørsmål og gi hjelp til de som ønsker dette.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 16. februar 2011, klokka 18:00

Tittel: Embla brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden, Ringvålveien 6, Heimdal

Brukergruppemøte

 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 9. februar 2011, klokka 19:00

Tittel: Brothers Keeper brukergruppemøte
Sted: Snikkarboden, Ringvålveien 6 Heimdal

Brukergruppemøte 

Hva er nytt siden sist  -  6.4?

Som vanlig vil vi i felleskap drøfte utfordringer i bruken av BK.
Har du ønske om tema/utfordring send en mail.

Siste oppdatering av BK *er 29. januar 2011  BK 6.4.17
*Oppdatering kan lastes ned på denne adressen:

http://www.bkwin.info

Vi starter Nybegynnerkurs i BK mandag 7. mars over 3 kvelder. Ta kontakt hvis noen ønsker oppfriskning av BK eller kjenner noen som er interessert.

Med hilsen
Idar Loe   Finn Guttvik (Finn har ny mailadresse: finngutt@ntebb.no)
BK-faddere


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 8. februar 2011, klokka 19:00

Tittel: Temakveld i Snikkaboden
Sted: Snikkarboden

Folketellingen 1910.
 
 

Snikkarboden som er DIS-Sør-Trøndelags møtelokale utenom medlemsmøtene finner du på Heimdal i Trondheim.

Ikveld vil Finn karlsen vise oss hvordan vi søker etter personer og eiendommer i Folketellingen 1910.


Slekt og Data Nea, 8. februar 2011, klokka 19:00

Tittel: Lokalgruppemøte i Selbu
Sted: Selbu Ungdomskole

Medlemsmøte. Vi følger opp nybegynnerkurset i slektsforskning fra 22.01.2011

Se  DIS-Neas nye hjemmeside og vårt Utvandingsprosjekt .
DIS Nea, DIS-Sør Trønderlag er i et  samarbeid med   Granby Gård i Selbu.

Granby gård er et lokalt utvandringssenter med fokus på utvandring fra Selbu og Tydal i perioden 1850 til 1930.

Samarbeidsprosjektet har som formål å registrere 
emigranter som forlot Selbu og Tydal i tidsperioden 1850 til 1930.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 3. februar 2011, klokka 18:30

Tittel: DIS-Sør-Trøndelag - Medlemsmøte på Dora
Sted: Arkivsenteret på Dora i Trondheim

 

Lofotfisket.
 
Bent Ståle Rørvik, museumspedagog ved Kystens Arv i Stadsbygd vi fortelle om Lofotfisket, betydningen for landsdelen, matforsyning og økonomi i landet som helhet.
 
 

  
Medlemsmøtene til DIS-Sør-Trøndelag er nå flyttet fra Rosten til Arkivsentret på Dora.
Møtedag endres til første torsdag i måneden. 
 
 

For mere info http://www.disnorge.no/st/

 
Buss nr 3 stopper rett utenfor inngangen, siste buss fra Midtbyen kl. 18.05.
Arkivsenteret er i gangavstand fra Innherredsveien (ca 5 min), busstopp Strandveien.
For de som kommer  i bil er det stor parkeringsplass på framsida av Dora.
Gratis parkering etter kl 18.00.
 
 


Slekt og Data Nea, 22. januar 2011, klokka 19:00

Tittel: Lokalgruppemøte i Selbu
Sted: Selbu Ungdomskole

Medlemsmøte. Nybegynnerkurs i slektsgransking starter

Se  DIS-Neas nye hjemmeside og vårt Utvandingsprosjekt 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 20. januar 2011, klokka 10:30

Tittel: Temadager på Arkivsentret på Dora, Trondheim
Sted: Arkivsentret på Dora

Temadager på Arkivsentret våren 2011;

Tema torsdag 20. januar; Finn slekta med Finn

Finn Karlsen hjelper deg å komme i gang med slektsforskning.

Arrangementet er gratis og alle er velkommen!  Ingen påmelding.

Fire torsdager i vår arrangeres "Temadager?" i Arkivsenteret på Dora kl. 12.30-13.30.

Arrangementene er gratis og alle er velkommen! Ingen påmelding.
 
Finn Karlsen hjelper deg å komme i gang med slektsforskning. Finn har gitt ut boken ?På sporet av deg selv? sammen med Tore Strømøy, har vært leder i DIS-Norge og arbeider i dag i Statsarkivet i Trondheim.
 
Dette foregår på møterommet i 4. etasje og kafén er åpen fram til foredragene starter.
Etter foredragene vil represenranter fra DIS-Sør-Trøndelag være tilstede og svare på spørsmål og gi hjelp til de som ønsker dette.


Slekt og Data Nea, 11. januar 2011, klokka 19:00

Tittel: Lokalgruppemøte i Selbu
Sted: Selbu Ungdomskole

Medlemsmøte. Vi møtes for å planlegge nybegynnerkurs i slektsforskning.

Se  DIS-Neas nye hjemmeside og vårt Utvandingsprosjekt 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 6. januar 2011, klokka 18:30

Tittel: DIS-Sør-Trøndelag - Medlemsmøte på Dora
Sted: Arkivsentret på Dora i Trondheim

Arkivsentret presenterer seg
 
Medlemsmøtene til DIS-Sør-Trøndelag er nå flyttet fra Rosten til Arkivsentret på Dora.
Møtedag endres til torsdag og føste møtedag er torsdag 6. januar 2011.
 

For mere info http://www.disnorge.no/st/

 
Buss nr 3 stopper rett utenfor inngangen, siste buss fra Midtbyen kl. 18.05.
Arkivsenteret er i gangavstand fra Innherredsveien (ca 5 min), busstopp Strandveien.
For de som kommer  i bil er det stor parkeringsplass på framsida av Dora.
Gratis parkering etter kl 18.00.
 
 

Arkivsenteret i Kulturbunker Dora i Trondheim består av tre arkivinstitusjoner og  ett bibliotek .
* Statsarkivet i Trondheim 
* Trondheim byarkiv 
* Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks (IKA) 
* Universitetsbiblioteket i Trondheim (UBIT) 

Denne kvelden vil arkivsenteret presentere seg for DIS-Sør-Trøndelags medlemmer og andre interesserte.
Vi tar utganspunkt i en familie som har flyttet til Trondheim. Arkivetene viser funn knyttet til familien og andre opplysninger som er nyttig for  slektsforskeren.
 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 6. desember 2010, klokka 18:30

Tittel: Medlemsmøte i DIS-Sør-Trøndelag
Sted: Rostenhallen v/City Syd

Tema: Gammel jul. Vi får besøk av konservator Ola Grefstad fra Sverresborg Trøndelag Folkemuseum som vil fortelle om gamle juletradisjoner og juleskikker.

Jula kommer hvert år og er alltid like aktuell. Da blir gamle tradisjoner og skikker tatt frem. Inga høytid er så tradisjonsrik som jula. Da holder vi oss til familien, heimen og det kjente og kjære. Det kan være julematen, sanger og leiker, pynt og dekor. Derfor er det noe trygt over jula som vi ikke vil gi slipp på og som vi verner om. Men noe har skiftet og forandret seg over tid. Selv om jula er påvirket av utviklingen, er idag som tidligere, økonomi og klasse avgjørende for hva slags jul vi har.Les mere på vår hjemmeside http://www.disnorge.no/st/


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 27. november 2010, klokka 11:00

Tittel: Slektsforskning og lokalhistorie på Strinda
Sted: Moholt bibliotek, Strinda, Trondheim

DIS-Sør-Trøndelag og Strinda Historielag på Moholt bibliotek i Trondheim

Strinda historielag vil vise bilder og fortelle om Strinda. Det blir salg av  lagets 10. årbok.
 
Slektsgransking ved DIS-Sør-Trøndelag
Kl. 12.00 - 12.30 Foredrag om slektsgransking på internett
 
Ta gjerne med opplysninger om slekt du vil finne.
                                               
Vi serverer kaffe.
 
For mere info
 
 


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 8. november 2010, klokka 18:30

Tittel: Medlemsmøte i DIS-Sør-Trøndelag
Sted: Rostenhallen v/City Syd

Tema: Hvordan lage slektsbok.

Finn Karlsen vil ta for seg temaet Hvordan lage slektsbok. Han vil fortelle om de ulike muligheter vi har til å formidle vår slektshistorie ved å lage slektsbok, slektstavle, opprette hjemmeside eller lage CD eller DVD  med våre slektsopplysninger.

Mange ønsker å fortelle sin slektshistorie ved å lage en slektsbok som formidles til slekt og andre interesserte. I tillegg til den trykte slektsboka og slektstavla har mange idag mulighet til hjemmeside og til å lage CD eller DVD med våre slektsopplysninger. Vi vil følge opp temaet Lage Slektsbok med å arrangere kurs, se vår hjemmeside; http://www.disnorge.no/st/


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 30. oktober 2010, klokka 10:00

Tittel: DIS-Sør-Trøndelag- Slektsforskerdagen i Trondheim 2010
Sted: Trondheim Folkebibliotek, hovedbiblioteket, Petter Egges plass 1

Vi inviterer til slektsforskerdag der en møter andre med samme interesse.
Det blir nybegynnerkurs i slektsforskning, utstillinger, demonstrasjon av slektsprogrammer og mulighet til veiledning og leting etter slekt.

I tillegg blir det foredrag:

kl. 11.00 Hvordan starte med slektsforskning?

kl. 12.00 Selbygger på Ranheim

kl. 13.00Flytting til Trondheim - hvor kom alle tilflytterne fra ?

Arr: DIS-Sør-Trøndelag i samarbeid med Trondheim Folkebibliotek.

For mere info http://www.disnorge.no/st/


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 4. oktober 2010, klokka 18:30

Tittel: Medlemsmøte i DIS-Sør-Trøndelag
Sted: Rostenhallen v/City Syd

Tema: TMV - Trondhjems Mekaniske Verksteds historie. Representant fra Gunnerusbiblioteket på Dora kommer og forteller historien om TMV, hva som finnes i arkivene og hva som er tilgjengelig for slektsforskere.

Trondhjems Mekaniske Værksted (TMV) ble opprettet i 1872 ved sammenslåing av Fabriken ved Nidelven og Trolla Brug. Bedriften vokste gradvis fram mot århundreskiftet, da den hadde over 700 ansatte og var landets 8. største bedrift.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 6. september 2010, klokka 18:30

Tittel: DIS-Sør-Trøndelag - Medlemsmøte
Sted: Rostenhallen v/City Syd

Tema: Laugsvesenet - Håndverkerforeningen i Trondheim. Vi får besøk av direktør Arve Haugan fra Håndverkerforeningen i Trondheim som vil informere om Laugsvesenets formål og organisering i Norge, og hva som finnes i arkivene.

Lauget er en lokal sammenslutning av kjøpmenn eller håndverkere i middelalderen og fram til 1800-tallet. Idag brukes det om lokale sammenslutninger av håndverksmestere.


Slekt og Data Sør-Trøndelag, 28. februar 1927, klokka 18:00

Tittel: Skriverkurset- Kom i Gang
Sted: Arkivsenteret Dora, Rom nr 402 fjerde etasje.

Lær å skrive bedre
Ønsker du å lære hvordan du skal skrive din historie? Livet går fort, og for dine barn og barnebarn er din historie nesten ufattelig. Kanskje tenker du at noen av dine opplevelser burde vært skrevet ned?

Skrivekurset «Kom i gang» tar for seg to livsepoker; barndommen og ungdommen. Mange opplever at kurset hjelper dem til å huske stadig nye ting. Det å mimre sammen med andre er både artig og nyttig.

Mer informasjon og påmelding her

Dette får du hjelp til

På kurset får du hjelp til å «rydde i hodet», og få orden på minnene. Kanskje blir det en bok til slutt, eller et lite hefte med tekst og bilder? PC er ikke nødvendig på kurskveldene.

Kurset går over fire tirsdagskvelder, mellom 18 og 21.00: