DIS-Norge
 
  English Norsk  

Aktiviteter


Møter i Slekt og Data Telemark


Slekt og Data Telemark, 20. februar 2017, klokka 19:00

Tittel: Slektskafe
Sted: Porsgrunn Bibliotek 2. etg


Slekt og Data Telemark, 8. mars 2017, klokka 18:00

Tittel: Årsmøtet
Sted: Porsgrunn Bibliotek 2. etg

Torbjørn Steen-Karlsen kommer og forteller oss om "Navn og navneskikker". Dette kan bli spennende. Det diskuteres mange ganger stort om navnsetting, oppkallingsregler osv. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 19. februar.


Slekt og Data Telemark, 21. mars 2017, klokka

Tittel: Slektskafe
Sted: Porsgrunn Bibliotek


Slekt og Data Telemark, 21. mars 2017, klokka 18:00

Tittel: Workshop Legacy
Sted: Porsgrunn Bibliotek 2. etg


Slekt og Data Telemark, 24. mars 2017, klokka 19:00

Tittel: Slektskafe
Sted: Porsgrunn Bibliotek 2. etg


Slekt og Data Telemark, 28. mars 2017, klokka 18:00

Tittel: Workshop Brothers Keeper
Sted: Porsgrunn Bibliotek 2. etg


Slekt og Data Telemark, 5. april 2017, klokka 18:00

Tittel: Arbeidsmøte
Sted: Porsgrunn Bibliotek 2. etg


Slekt og Data Telemark, 18. april 2017, klokka 18:00

Tittel: Workshop Legacy
Sted: Porsgrunn Bibliotek 2. etg


Slekt og Data Telemark, 25. april 2017, klokka 18:00

Tittel: Workshop Brothers Keeper
Sted: Porsgrunn Bibliotek 2. etg


Slekt og Data Telemark, 3. mai 2017, klokka 18:00

Tittel: Arbeidsmøte
Sted: Porsgrunn Bibliotek


Slekt og Data Telemark, 15. mai 2017, klokka

Tittel: Slektskafe
Sted: Porsgrunn Bibliotek 2. etg


Slekt og Data Telemark, 21. august 2017, klokka 19:00

Tittel: Slektskafe
Sted: Porsgrunn Bibliotek 2 etg


Slekt og Data Telemark, 6. september 2017, klokka 18:00

Tittel: Arbeidsmøte
Sted: Porsgrunn Bibliotek 2. etg


Slekt og Data Telemark, 18. september 2017, klokka 19:00

Tittel: Slektskafe
Sted: Porsgrunn Bibliotek 2. etg


Slekt og Data Telemark, 18. oktober 2017, klokka 18:00

Tittel: Arbeidsmøte
Sted: Porsgrunn Bibliotek 2. etg


Slekt og Data Telemark, 28. oktober 2017, klokka 10:00

Tittel: Slektsforskerdagen
Sted: Gråtenmoen Bydelshus, Skien


Slekt og Data Telemark, 15. november 2017, klokka 19:00

Tittel: Arbeidsmøte
Sted: Porsgrunn Bibliotek 2. etg


Slekt og Data Telemark, 27. november 2017, klokka 19:00

Tittel: Slektskafe
Sted: Porsgrunn Bibliotek 2. etg


Slekt og Data Telemark, 13. desember 2017, klokka 18:00

Tittel: Julemøtet
Sted: Porsgrunn Bibliotek 2. etg