DIS-Norge
 
  English Norsk  

Om Slekt og Data

Slekt og Data er landets største organisasjon for slektsforskere, med over 10.000 medlemmer. Den ble stiftet 12.januar 1990, og har i dag 18 distriktslag og mer enn 50 lokallag. 

Vi er en frivillig organisasjonen for alle som er interessert i slektsforskning, uavhengig av kunnskap og erfaring.

Slekt og Data er tilsluttet Norges kulturvernforbundFrivillighet Norge og Studieforbundet kultur og tradisjon. Vi har et godt samarbeid med Riksarkivaren, og samarbeider med andre nordiske foreninger.
 

Formål
Organisasjonens formål er å skape møteplasser og tjenester for alle som er interessert i person- og slektshistorie og gjennom dette legge til rette for at disse historiene blir funnet, bevart og formidlet. Organisasjonen skal fremme slektsforskning og skape forståelse for den verdien slektshistorie har for vår identitet og kulturarv.​
 

Vi mener
Slektsforskning er en sentral og viktig del av den immaterielle kulturarven. Hvilken verdi har det å ta vare på hus, kjøretøy eller gjenstander hvis vi ikke vet hvordan de ble brukt, eller hvordan de levde de som bodde der? Det blir som å fortelle bare halve historien.

Slektsforskning er veien inn i vår egen historie. Kunnskapen om mennesker som levde før oss gir oss verdifull innsikt i vår egen identitet, og en bedre forståelse også for dagens samfunn. Medlemmene i Slekt og Data bidrar med sin innsats sterkt til å ivareta kunnskapen om vår fortid, kultur og levesett.

 

Samfunnsnytte
Ti tusen slektsforskere jobber dugnad for å ta vare på nasjonens hukommelse. Våre medlemmer bevarer, dokumenterer og formidler slekts- og personhistorier og bidrar  til å bringe kunnskapen om vår fortid videre til nye generasjoner. Medlemmene våre bidrar også til å avlaste de statlige arkivene med veiledning. De skanner og transkriberer kilder og sørger for at person- og familiehistorier ikke går tapt.

Sammen med Norsk slektshistorisk forening, Norsk heraldisk forening og Landslaget for lokalhistorie er vi med på å ta vare på viktig slekts- og personhistorie før det går tapt. Sammen med de andre medlemsorganisasjonene i Kulturvernforbundet gjør vi derfor en viktig jobb for å ta vare på nasjonens hukommelse.

 

Historien vår
Organisasjonen ble stiftet 12. januar 1990. Initiativtakerne var en fremsynt datainteressert gjeng. De ønsket å ta i bruk dataverktøy i slektsforskningen, i en tid da PC-er ennå ikke var allemannseie. Den nye organisasjonen fikk den gangen navnet DIS-Norge, hvor DIS stod for Databehandling I Slektsforskning. Datamaskiner, internett og digitalisering har skapt en ny verden også for slektsforskere og her ligger fremdeles enorme muligheter.

Den andre drivkraften bak oppstarten av Slekt og Data var å skape et landsdekkende nettverk av gode fagmiljøer for alle som var interessert i person- og slektshistorier. Møteplasser for kunnskapsformidling, veiledning, inspirasjon og kunnskapsdeling er, og har alltid vært, en viktig del av organisasjonen. I tråd med økt tilgjengelighet til kildemateriale, økt brukervennlighet og faglig fellesskap økte også medlemstallet raskt.

Navnet har endret seg gjennom tidene. I 2012 ble organisasjonens navn DIS-Norge, Slekt og Data, en kombinasjon av det opprinnelige navnet og navnet på medlemsbladet til organisasjonen. På landsmøtet i 2016 ble navnet forkortet til Slekt og Data. 

Slekt og Data henspiller både til utgangspunktet for organisasjonen, og selve betydningen av begrepet data. Ordet data betyr i denne sammenhengen ikke bare et teknologisk verktøy. Begrepet kan også forstås som de nøytrale bitene med informasjon som du bruker til å sette sammen din egen historie. Det er når bruddstykker av historier og fakta settes sammen, at vi danner et meningsfullt og helhetlig bilde av våre forfedre – og din og min slektshistorie.

I dag er Slekt og Data Norges største landsdekkende organisasjon for alle som er interessert i person- og slektshistorie. Vi har 18 distriktslag og over 50 lokale grupper, og du er hjertelig velkommen til å delta.