DIS-Norge
 
  English Norsk  

Alternative kilder fra Eidsvoll i Akershus


Da kirkebøkene for Eidsvoll fra 1688 ble flammenes rov i brannen i prestegården natta til 9. januar 1877, mistet vi den viktigste kilden til bygdas personalhistorie. Vi har imidlertid noen få lysglimt, blant annet kommunikantbøkene fra 1820 til 1880. De inneholder lister over konfirmanter som har gått til nattverd første gang etter konfirmasjonen. Den eldste kommunikantboka 1820-34 ligger på Digitalarkivet sammen med Lassens utdrag av kirkebøkene 1688-1856.

Bøkene fra 1834 til 1880 har Kari Thingvold avfotografert og lagt ut på sin bloggside: Avfotograferte slektshistoriske kilder.

Bildet eies av Einar Engh

Det er viktig å merke seg at listene over konfirmerte kommunikanter ikke er komplette. For eksempel ble Henrik Wergeland i følge Lassens avskrifter konfirmert 14. november 1824, men han er ikke ført opp i listen over kommunikantene 15. april 1825. Det mangler lister for tre år; 1820, 1859 og 1860. Konfirmanter fra Langset sokn er bare unntaksvis ført opp i åra 1861-1876. Klokkerbøkene for Langset mangler konfirmasjonslister 1861 og 1863-76.

Se også denne oversikten over kilder for Eidsvoll på DIS-Oslo/Akershus sine sider.
Altergang og nattverd