DIS-Norge
 
  English Norsk  

desember 1999

Nyheter fra 1999

30. desember 1999:
DIS-Norges web-sider på den nye, midlertidige serveren hos Telenor Nextel (www.disnorge.no/) har dessverre fortsatt store mangler: Sidene som skal sende tilbakemeldinger til foreningen (innmelding etc) virker ikke, tildelte passord virker ikke, søking i DIStreff virker ikke, lokallagenes egne sider er ikke oppdatert osv. Derfor: 

Bruk fortsatt våre sider på URL www.sol.no/disnorge/ inntil videre! Hovedsidene her oppdateres regelmessig. Internettutvalget arbeider videre med en permanent server-løsning.