DIS-Norge
 
  English Norsk  

januar 2010

Det inndelte Norge gjennom tidene

Forside

Beryl K. Ramvik har laget en bok ved navn "Det inndelte Norge gjennom tidene".  Boka er til salgs fra DIS-Norges kontor.

 • Et god hjelpemiddel for slektsgranskere
 • Lettere å finne frem til riktige kirkebøker, folketellinger osv..
 • Det er kommuner, fylker, len, amt, prestegjeld, prosti, fogderi, bispedømmer, sokn, kirkebygg
 • Soknene er delt opp i årstall i ulike prestegjeld
 • Utviklingen fra len til fylke med tid (ca)

 Alt dette er fra ca 1600-tallet til i dag.

Ordinær pris for boken er kr. 350,- pluss porto.

DIS-medlemmer for den for kr. 300,- pluss porto.

 

Tilgang nektet

Du må logge inn for å få adgang til denne siden.  Når du har meldt deg inn og betalt medlemskontingenten i DIS-Norge får du tilgang til denne og mange andre sider, samt gode medlemsfordeler. 

Meld deg inn idag

Hvis du allerede er medlem (eller er registrert som gjestebruker) og har et gyldig brukernavn og passord kan du logge inn på vanlig måte, oppgi brukernavn og passord til venstre på denne siden.

 

Kirker i Norge

Slekt og Data sitt tidligere prosjekt; innsamling av kirkebilder og kapeller er avsluttet. Av kapasitetsårsaker kan vi ikke fortsette med dette prosjektet.

Det har blitt laget en flott side med kirkebilder som Den Norske kirke står for, kirkesok.no

Vi har nå fjernet linkene til de bildene vi hadde hos oss, og opprettet linker til denne siden. 

Allerede innsamlede bilder er ikke slettet hos oss, men finnes på vår server og er tilgjengelig for Distrisktslagene.

 

Ortodokse gravstedene på Helgøya

Artikkel publisert i Ringsaker Blad 14. juli 2009. Laga av Knut Erik Landgraff. Artikkel er gjenngitt her, etter samtykke med artikkelforfatter.

Søndag 12. juli ledet Fader Johannes ledet ortodokse seremonien på Helgøya kirkegård

Norskfødte fader Johannes er prost og øverste leder for en av den østortodokse kirkens skandinaviske greiner. Søndag var han på plass sammen med en prest og en munk fra klosteret i Hurdal. Kirkegården på Helgøya har et hjørne med graver viet ortodokse kirkesamfunn. Her ligger blant andre flyktninger som kom til Norge, Hedmark og Helgøya som følge av revolusjonen i Russland i 1917. Hver sommer kommer en gruppe fra den ortodokse menigheten i Norge til Helgøya for å minnes de døde og be for dem.

 

Samleside for stoff om Gravminner

På denne siden vil en kunne finne stoff som har tilknyttning til Slekt og Data sin database Gravminner i Norge.

Nyeste øverst:

16.06.2015_NRK Telemark
Intervju med Eva Helene Erntsen, gravminnekoordinator i Slekt og Data-Telemark
Les artikkelen her: Har tatt bilder av 16.000 gravstøtter

13.04.2015_Gravminner på Radio 102

Hør innlegget her

13.04.2015_Gravminner på Haugesunds avis TV
Hør innlegget her

 

Driftsmeldinger for gravminner i Norge

19 april 2015: Det er besluttet at Slekt og Data, ved Gravminner i Norge, ikke lengre skal drive med innsamling og utleggelse av kirkebilder. Dette har Den Norske kirke selv gjort via kirkesok.no. Årsaken til dette er at vi ikke har kapasitet til å jobbe med dette Vi vil nå lenke til Den Norske kirke. Allerede innsamlede bilder vil vi har i vårt arkiv tilgjengelig for distrikslagene dersom de ønsker å bruke disse.

9 oktober 2014: Godt nytt for registrering av krigsgraver. Nå skal russiske umerkede graver blir identifisert og påført navn. http://www.nrk.no/nordland/mer-penger-til-tjotta-1.11976259

 

Organisering

Gravstedsregistreringen i Slekt og Data er organisert som et prosjekt.

Prosjektgruppen består av:

 • ----- (prosjekteier)
 • Renathe-Johanne Wågenes (leder)
 • Asle Jonassen
 • Kirsti Arctander (innsendte korrigeringer)  gravkorr@slektogdata.no
 • Jakob Eitrheim eitrheim52@gmail.com
 • Einar Balle (teknisk)
 • Nils Tolleshaug (teknisk)

Prosjektet har sin egen e-postadresse: gravreg@slektogdata.no

Ønsker du å delta i prosjektet, så ta kontakt med et av våre distriktslag:

 

Ofte stilte spørsmål

Dersom du allerede er registrert som fotograf/registrator i prosjektet og har spørsmål, ta kontakt med den lokal gravstedskoordinator i Slekt og Data. Se kontaktinformasjon:

 

Dokumenter angående gravstedsregistreringen

Det er utarbeidet retningslinjer for fotografering og registrering av gravminner

Det er viktig at man setter seg inn i disse før man starter opp arbeidet. På den måte kan man unngå mye etterarbeid. 

Fullstendig veiledning lastes ned her (PDF-fil)

 

En forenklet utgave av retningslinjene:

Registrering

Før man starter opp fotografering/registrering må dette være avklart med Gravminner i Norge. Ta kontakt med: http://www.disnorge.no/cms/organisering

Registrering av gravminner i Excel eller annet regneark.

Registreringsmalen er laget slik at den kan brukes både til registrering av gravminnene, samt opplysninger fra gravregisteret. Malen har følgende kolonner: