DIS-Norge
 
  English Norsk  

januar 2010

Det inndelte Norge gjennom tidene

Forside

Beryl K. Ramvik har laget en bok ved navn "Det inndelte Norge gjennom tidene".  Boka er til salgs fra DIS-Norges kontor.

 • Et god hjelpemiddel for slektsgranskere
 • Lettere å finne frem til riktige kirkebøker, folketellinger osv..
 • Det er kommuner, fylker, len, amt, prestegjeld, prosti, fogderi, bispedømmer, sokn, kirkebygg
 • Soknene er delt opp i årstall i ulike prestegjeld
 • Utviklingen fra len til fylke med tid (ca)

 Alt dette er fra ca 1600-tallet til i dag.

Ordinær pris for boken er kr. 350,- pluss porto.

DIS-medlemmer for den for kr. 300,- pluss porto.

 

Tilgang nektet

Du må logge inn for å få adgang til denne siden.  Når du har meldt deg inn og betalt medlemskontingenten i DIS-Norge får du tilgang til denne og mange andre sider, samt gode medlemsfordeler. 

Meld deg inn idag

Hvis du allerede er medlem (eller er registrert som gjestebruker) og har et gyldig brukernavn og passord kan du logge inn på vanlig måte, oppgi brukernavn og passord til venstre på denne siden.

 

Kirker i Norge

I tilknytning til tjenesten Gravminner i Norge er det startet opp innsamling av bilder av kirker og kapeller. Fra Gravminner i Norge er det for hver kommune opprettet lenke til en side med kirkebildene for den aktuelle kommunen.

Vi legger ikke ut bilder av bedehus eller bårehus. Men kirken/kapellet trenger ikke å ha kirkegård for å komme med. Bilder av kirkebygg tilhørende andre menigheter enn Den norske kirke kan også sendes inn.

Vi bruker ett bilde av kirken tatt utvendig. Det bør vise kirken best mulig. Fortrinnsvis tas bildet i front, men det er ønskelig at bildet også viser litt av den ene siden på kirken. Dette gir et bedre bilde av kirken/kapellets form og størrelse. Man må ikke kutte tårnet/spiret på kirken, men vise den i hele dens høyde.

 

Ortodokse gravstedene på Helgøya

Artikkel publisert i Ringsaker Blad 14. juli 2009. Laga av Knut Erik Landgraff. Artikkel er gjenngitt her, etter samtykke med artikkelforfatter.

Søndag 12. juli ledet Fader Johannes ledet ortodokse seremonien på Helgøya kirkegård

Norskfødte fader Johannes er prost og øverste leder for en av den østortodokse kirkens skandinaviske greiner. Søndag var han på plass sammen med en prest og en munk fra klosteret i Hurdal. Kirkegården på Helgøya har et hjørne med graver viet ortodokse kirkesamfunn. Her ligger blant andre flyktninger som kom til Norge, Hedmark og Helgøya som følge av revolusjonen i Russland i 1917. Hver sommer kommer en gruppe fra den ortodokse menigheten i Norge til Helgøya for å minnes de døde og be for dem.

 

Samleside for stoff om Gravminner

På denne siden vil en kunne finne stoff som har tilknyttning til DIS-Norge sin database Gravminner i Norge.

Nyeste øverst:

22.12.2013_Artikkel i Fædrelandsvennen

"Nå kan de døde søkes opp"

Les artikkelen her: fotograferte 2100 gravstøtter

14.10.2013_Artikkel i Svelviksposten

Av: Kjell Olaussen
Les intervjuet her: http://www.svelviksposten.no/nyheter/gravsteiner-er-historiske-gullgruver-1.8112138

25.08.2013_Artikkel på NRK 

"Her hviler en forhatt og forfulgt lærer" 

Les artikkelen her: http://www.nrk.no/nordland/_-her-hviler-en-forhatt-laerer-1.11199132

16.07.2011_Artikkel i Lofotposten

 

Driftsmeldinger for gravminner i Norge

9 oktober 2014: Godt nytt for registrering av krigsgraver. Nå skal russiske umerkede graver blir identifisert og påført navn. http://www.nrk.no/nordland/mer-penger-til-tjotta-1.11976259

26 april 2014: Dersom man skal jobbe med oppdatering av gravplass, skal man ALLTID få databasen fra oss. Man skal IKKE kopierer databasen som ligger på nett eller jobbe med en gammel versjon man selv/eller andre har. Dersom man får data fra kirkevergen til sitt arbeid, MÅ dette alltid innom oss først. Vi opplever at man kopierer fra nettet eller jobber med tidligere filer (kanskje kopi av den man sendte inn sist). En slik fremgangsmåte krever fra flere timer, til flere dagers arbeid, for å få lagt ut på nett. Ikke bare blir denne utleggelse forsinket, men alle baser vil ta lengre tid å få på nett.

 

Organisering

Gravstedsregistreringen i DIS-Norge er organisert som et prosjekt.

Prosjektgruppen består av:

 • Heidi Fjeldvig (prosjekteier)
 • Renathe-Johanne Wågenes (leder)
 • Asle Jonassen
 • Einar Balle (teknisk)
 • Nils Tolleshaug (teknisk)
 • Hans Ordin Østebø (konsulent bilder)
 • Kirsti Arctander (innsendte korrigeringer)  gravkorr@disnorge.no

Prosjektet har sin egen e-postadresse: gravreg@disnorge.no

Ønsker du å delta i prosjektet, så ta kontakt med et av våre lokallag:

 

Ofte stilte spørsmål

Dersom du allerede er registrert som fotograf/registrator i prosjektet og har spørsmål, ta kontakt med den lokal gravstedskoordinator i DIS-Norge, Slekt og Data. Se kontaktinformasjon:

 

Dokumenter angående gravstedsregistreringen

På denne siden er det samlet lenker for nedlasting av en del nyttige dokumenter for dem som driver med gravstedsregistrering i en eller annen form.

I september 2001 rettet Haugesund Kirkelige Fellesråd, på vegne av DIS-Haugaland, en forespørsel til Datatilsynet om utlegging av kirkegårdsinformasjon (fra kirkevergens database) på Internett. Datatilsynet svarer at slike opplysninger om døde personer ikke omfattes av Personopplysningsloven, og at utlegging av opplysningene på Internett derfor ligger utenfor Datatilsynets myndighetsområde. Se svarbrevet fra Datatilsynet av 28.09.2001 (PDF-fil).

 

Retningslinjer for gravstedsregistrering

Utskrift: Versjon 5.2 av dato: 07.05.2014

07.05.2014

versjon 5:2.

Innholdsfortegnelse

 1. Innledning
 2. Før man starter opp
 3. Registrering
 4. Oppdatering av gravplasser
 5. Private gravplasser
 6. Minnesmerker
 7. Fotografering
 8. Innsending og videre behandling av materialet
 9. Rettigheter

1. Innledning

Gravminner i Norge ble startet i 2004. Det finnes en sentral arbeidsgruppe som har ansvaret for å administrerer arbeidet. Det er et administrasjonsprogram som holder oversikt over hvilke gravplasser som er under fotografering, hvilke som er ferdigstilt og hvilke som gjenstår.

 

2. Før man starter opp