DIS-Norge
 
  English Norsk  

januar 2010

Tilgang nektet

Du må logge inn for å få adgang til denne siden.  Når du har meldt deg inn og betalt medlemskontingenten i DIS-Norge får du tilgang til denne og mange andre sider, samt gode medlemsfordeler. 

Meld deg inn idag

Hvis du allerede er medlem (eller er registrert som gjestebruker) og har et gyldig brukernavn og passord kan du logge inn på vanlig måte, oppgi brukernavn og passord til venstre på denne siden.

 

Ortodokse gravstedene på Helgøya

Artikkel publisert i Ringsaker Blad 14. juli 2009. Laga av Knut Erik Landgraff. Artikkel er gjenngitt her, etter samtykke med artikkelforfatter.

Søndag 12. juli ledet Fader Johannes ledet ortodokse seremonien på Helgøya kirkegård

Norskfødte fader Johannes er prost og øverste leder for en av den østortodokse kirkens skandinaviske greiner. Søndag var han på plass sammen med en prest og en munk fra klosteret i Hurdal. Kirkegården på Helgøya har et hjørne med graver viet ortodokse kirkesamfunn. Her ligger blant andre flyktninger som kom til Norge, Hedmark og Helgøya som følge av revolusjonen i Russland i 1917. Hver sommer kommer en gruppe fra den ortodokse menigheten i Norge til Helgøya for å minnes de døde og be for dem.

 

Samleside for stoff om Gravminner

På denne siden vil en kunne finne stoff som har tilknyttning til Slekt og Data sin database Gravminner i Norge.

Nyeste øverst:

16.06.2015_NRK Telemark
Intervju med Eva Helene Erntsen, gravminnekoordinator i Slekt og Data-Telemark
Les artikkelen her: Har tatt bilder av 16.000 gravstøtter

13.04.2015_Gravminner på Haugesunds avis TV

Hør innlegget her

11.04.2015_Artikkel i Haugesund Avis
Intervju med Hans Gangstø, gravminnekoordinator i Slekt og Data-Haugaland 
Les artikkelen her: Graver i historien

 

Organisering

Gravstedsregistreringen i Slekt og Data er organisert som et prosjekt.

Prosjektgruppen består av:

  • ----- (prosjekteier)
  • Renathe-Johanne Wågenes (leder)
  • Asle Jonassen
  • Kirsti Arctander (innsendte korrigeringer)  gravkorr@slektogdata.no
  • Jakob Eitrheim eitrheim52@gmail.com
  • Einar Balle (teknisk)
  • Nils Tolleshaug (teknisk)

Prosjektet har sin egen e-postadresse: gravreg@slektogdata.no

Ønsker du å delta i prosjektet, så ta kontakt med et av våre distriktslag:

 

Ofte stilte spørsmål

Dersom du allerede er registrert som fotograf/registrator i prosjektet og har spørsmål, ta kontakt med den lokal gravstedskoordinator i Slekt og Data. Se kontaktinformasjon:

 

Dokumenter angående gravstedsregistreringen

Det er utarbeidet retningslinjer for fotografering og registrering av gravminner

Det er viktig at man setter seg inn i disse før man starter opp arbeidet. På den måte kan man unngå mye etterarbeid. 

Fullstendig veiledning lastes ned her (PDF-fil)

 

En forenklet utgave av retningslinjene:

Registrering

Før man starter opp fotografering/registrering må dette være avklart med Gravminner i Norge. Ta kontakt med: http://www.disnorge.no/cms/organisering

Registrering av gravminner i Excel eller annet regneark.

Registreringsmalen er laget slik at den kan brukes både til registrering av gravminnene, samt opplysninger fra gravregisteret. Malen har følgende kolonner:

 

Regionale kilder

I de fleste områder i Norge finnes det lokale kilder. Dette kan være lokale og regionale manntall og folketellinger, digitale slektsbøker, gårdsmatrikler, adressebøker o.l.

I menyen til venstre har vi samlet endel av disse lokale kildene, sortert fylkesvis.

Slekt og Data ønsker gjerne flere digitaliserte kilder, og oppfordrer dere brukerne til å bidra. Send gjerne informasjon om hva du kan bidra med til lenker@disnorge.no

 

Testamenteringsprosjektet

I oktober 2009 startet prosjekt TESTAMENTERINGER for å følge opp Styrets strategipunkt: ”Testamentering av slektsforskermateriale/familieminner skal utredes og tilbys medlemmene. Det må utvikles et system for dette formål”.

Prosjekteier og Styrets mann er Arne Langeland med Tore Vøien som prosjektleder. Foreløpig er prosjektet i etableringsfasen, bl.a. skal flere medlemmer og intern rollefordeling på plass. Videre skal gruppa finne sine løsninger på hvilke oppgaver de synes bør inngå i begrepet testamenteringer.

Noen slike temaer er: