DIS-Norge
 
  English Norsk  

januar 2010

Tilgang nektet

Du må logge inn for å få adgang til denne siden.  Når du har meldt deg inn og betalt medlemskontingenten i DIS-Norge får du tilgang til denne og mange andre sider, samt gode medlemsfordeler. 

Meld deg inn idag

Hvis du allerede er medlem (eller er registrert som gjestebruker) og har et gyldig brukernavn og passord kan du logge inn på vanlig måte, oppgi brukernavn og passord til venstre på denne siden.

 

Ortodokse gravstedene på Helgøya

Artikkel publisert i Ringsaker Blad 14. juli 2009. Laga av Knut Erik Landgraff. Artikkel er gjenngitt her, etter samtykke med artikkelforfatter.

Søndag 12. juli ledet Fader Johannes ledet ortodokse seremonien på Helgøya kirkegård

Norskfødte fader Johannes er prost og øverste leder for en av den østortodokse kirkens skandinaviske greiner. Søndag var han på plass sammen med en prest og en munk fra klosteret i Hurdal. Kirkegården på Helgøya har et hjørne med graver viet ortodokse kirkesamfunn. Her ligger blant andre flyktninger som kom til Norge, Hedmark og Helgøya som følge av revolusjonen i Russland i 1917. Hver sommer kommer en gruppe fra den ortodokse menigheten i Norge til Helgøya for å minnes de døde og be for dem.

 

Ofte stilte spørsmål

Dersom du allerede er registrert som fotograf/registrator i prosjektet og har spørsmål, ta kontakt med den lokal gravstedskoordinator i Slekt og Data. Se kontaktinformasjon:

 

Dokumenter angående gravstedsregistreringen

Det er utarbeidet retningslinjer for fotografering og registrering av gravminner

Det er viktig at man setter seg inn i disse før man starter opp arbeidet. På den måte kan man unngå mye etterarbeid. 

Fullstendig veiledning lastes ned her (PDF-fil)

 

En forenklet utgave av retningslinjene:

Registrering

Før man starter opp fotografering/registrering må dette være avklart med Gravminner i Norge. Ta kontakt med: http://www.disnorge.no/cms/organisering

Registrering av gravminner i Excel eller annet regneark.

Registreringsmalen er laget slik at den kan brukes både til registrering av gravminnene, samt opplysninger fra gravregisteret. Malen har følgende kolonner:

 

Regionale kilder

I de fleste områder i Norge finnes det lokale kilder. Dette kan være lokale og regionale manntall og folketellinger, digitale slektsbøker, gårdsmatrikler, adressebøker o.l.

I menyen til venstre har vi samlet endel av disse lokale kildene, sortert fylkesvis.

Slekt og Data ønsker gjerne flere digitaliserte kilder, og oppfordrer dere brukerne til å bidra. Send gjerne informasjon om hva du kan bidra med til lenker@disnorge.no

 

Testamenteringsprosjektet

I oktober 2009 startet prosjekt TESTAMENTERINGER for å følge opp Styrets strategipunkt: ”Testamentering av slektsforskermateriale/familieminner skal utredes og tilbys medlemmene. Det må utvikles et system for dette formål”.

Prosjekteier og Styrets mann er Arne Langeland med Tore Vøien som prosjektleder. Foreløpig er prosjektet i etableringsfasen, bl.a. skal flere medlemmer og intern rollefordeling på plass. Videre skal gruppa finne sine løsninger på hvilke oppgaver de synes bør inngå i begrepet testamenteringer.

Noen slike temaer er:

 

Dimmiterede fra Herlufsholm

Boken "Meddelelser om dimmiterede fra Herlufsholm, fra skolens stiftelse 1565 til 1875" (Herlufsholm skole ligger i Næstved, Danmark) fra 1875 er skannet og konvertert til PDF av Kjell-Erik Andal og publiseres av DIS-Norge etter avtale med ham. Obs: filen er stor, nesten 32 mb.
   
   
 

Folketellinger på Internett

Hvordan finner man personer i folketellingene som ligger på websidene til Digitalarkivet? Det er ikke så vanskelig, bare man vet hvordan.

Denne siden er under oppdatering.For søk i nye Digitalarkivet finner man en guide her!

 

Ti tips til å finne slekt i Oslo på 1800-1900 tallet.

  1. Bruk DIS-Norge, Slekt og Datas Genealogiske ressurser for enkelt å finne til de forskjellige kildene.
  2. Finn personene i folketellingene på nett. Folketellinger 1870 1885 1891 finnes i Riksarkivet/Statsarkivet Oslo, bør ha adresse for å finne frem i disse. (bruk for eksempel adressebøkene i Digitalarkivet)
    Om adressebøkene i Oslo Byarkiv
    1. 1801 (tredelt: Opsloe, Aker og Christiania )
    2. 1865 (tredelt: Christiania, Østre Aker og Vestre Aker