DIS-Norge
 
  English Norsk  

januar 2010

Maler til offisiell dokumentasjon fra DIS-Norge eller lag av DIS-Norge

Her finner du maler til presentasjoner. Klikk på ikonet til venstre for beskrivelsen for å laste ned.

Presentasjonsmal for DIS-Norge (OpenDocument)

Presentasjonsmal for DIS-Norge (Powerpoint)

 

 

Temaplan: gotisk skrift til slektsgransking

24 timar total kurslengde.

1. kveld  
a.   En kort generell del om kilder og bruken av disse.
b.   Vi starter med det gotiske alfabetet - en generell del.
 

Kursplan: Bilderedigering, skanning og bildebruk

1. kveld

 • Innføring i forskjellige fotoeditorprogrammer.
 • Enkel bilderedigering.
 • Forskjellige formater.
 • Egentrening.

2. kveld

 • Valg av Skanner.
 • Skanning av bilder og dokumenter.
 • Behandling av dokumenter.
 • Egentrening.

3. kveld

 • Bruk av bilder og dokumenter i slektsprogrammer.
 • Bruk av bilder og dokumenter i slektsbøker.
 • Organisering av materiale.
 • Egentrening.

Kurset starter kl.17:00 og har en varighet på 4 timer hver kveld, i tillegg er det beregnet at deltakerne skal arbeide med dette også på egen pc.

Kursavgift er kr. 150,- for medlemmer og kr. 200,- for ikke medlemmer.

 

Kursplan: Nybegynnerkurs PC og internett

 • Kurset er på 3 kvelder.
 • Kurset varer ca 4 timer pr kveld.
 • Kursavgift er kr 150,-
 • Vi vil søke om statsstøtte, det betyr at de som melder seg på må møte minst 2 av 3 kvelder.

Litt om kurset:

1. kveld blir det filbehandling/rydding på harddisken.
2. og 3. kveld blir det Internett. Søking, adresser, viktige kilder m.m.

 

Innsendt av Rune Landsverk (DIS Aust-Agder)

 

Eksempler på godkjente kursplaner

1. Praktisk pedagogikk  for instruktører og kursledere i voksenopplæring.

Målgruppe

Personer som ønsker å bli instruktører i kurs og andre som føler at de mangler litt pedagogisk bakgrunn i sitt yrke. Det være seg gruppeleder på arbeidet, fagfolk som ønsker å formidle opplæring til grupper eller andre som er interessert i voksenopplæring.

Målsetning

Kursdeltakerne skal etter kurset ha kunnskap i kommunikasjon, forståelse av likheter og ulikheter i voksengrupper, og motivasjons-tanken til enkeltmennesket. I tillegg skal de kunne sette opp et akseptabelt kursopplegg

Emnene

 

Eldre presentasjoner

Her finner du eldre presentasjoner fra DIS-Norge.

Klikk på ikonet til venstre for beskrivelsen for å laste ned.

Presentasjon av DIS-Norge, vist 24.mars 2001 i DIS-Sogn og Fjordane (Jan Eri)

Presentasjon av DIS-Norge, vist høsten 2000 på Ås i Akershus (Alf Christophersen)

 

Organisasjonsmateriell

 

Sjekkliste for Slektsforskerdagen

Før sommeren

 1. Bestille lokaler (helst året før slik at dere får det lokalet dere vil ha
 2. Send invitasjon til foredragsholdere
 3. Send innbydelse til stand deltakere
 4. Send søknad om økonomisk støtte til kommune/fylke, næringslivet og andre lokale sponsorer
 5. Samarbeid gjerne med andre foreninger som historielag etc. og bruk også deres medlemsblad etc til å opplyse om arrangementet

Etter sommeren

1. Send innlegg til lokalaviser  og bydelsaviser og gjør de lokale radiostasjonene oppmerksom på slektsgranskerdagen.

2. Egne stands

 • Informere om at vi har DIS-foreninger i både Sverige og Danmark, og ha adresser til disse
 • Personell til egne stands
 • Hvor mange stands må vi selv ha folk til?
 • Egen plass for de som er helt nybegynnere kan henvende seg?
 • Internett stand, bemanning av PC-ene
 • DIStreff stand, oppfordre folk til å ta med navn på noen forfedre eller en GEDCOM fil på minnepinne eller CD, så kan vi søke på DIS-treff.
 • Lag oversikt over hva som skal være tilgjengelig på standen og skaff nødvendig materiale

3. Alle stands

 

Standard retningslinjer for lokale grupper

1. Navn
Navnet på den lokale gruppen skal være Slekt og Data<lokallagsnavn>-<gruppenavn>

2. Formål
Den lokale gruppens formål er å gi Slekt og Datas sine medlemmer lokale tilbud og tjenester ved å:

 

Distriktslag

 

Vi har fått nye nettsider: www.slektogdata.no

Nettsiden du nå er inne på vil ikke lenger være i bruk.