DIS-Norge
 
  English Norsk  

januar 2010

Strategi

 

  Handlingsplan

 

Hvordan lage digitale familiehistorier

Denne nettsiden inneholder noen råd om hvordan du kan lage digitale familiehistorier til Digitalt fortalt. Rådene gjelder først og fremst avanserte historier med lyd, video o.l. Vil du lage en enkel historie med tekst og bilder, er det meget enkelt.

 • Skriv teksten til historien. Teksten bør være mellom 200 og 800 ord.
 • Send teksten med en kort og fyndig overskrift og minst ett bilde til kontor@disnorge.no
 • Andre praktiske detaljer avklares pr epost før historien legges ut på nettet.

Generell informasjon om konkurransen vil du finne her og mer om konkurransereglene vil du finne her.

 

Konkurranseregler

Regler for årets konkurranse om digitale familiehistorier

DIS-Norge arrangerer i Kulturminneåret 2009 en konkurranse om digitale familiehistorier. Hovedsiden for informasjon om konkurransen finner du her.

 

Konkurranse om digitale familiehistorier

DIS-Norge inviterer medlemmene til å lage korte digitale presentasjoner av egne familieminner og sende dem inn til årets konkurranse om beste digitale familiehistorie. Historiene sendes til DIS-Norges kontor og vil bli lagt ut på nettstedet Digitalt Fortalt som ABM-utvikling har laget i forbindelse med Kulturminneåret 2009.

Hva er en digital fortelling?

Bidragene kan være ganske enkle tekster eller avanserte multimediapresentasjoner. Tekstene må imidlertid være ledsaget av minst ett bilde og det er også noen rammer for størrelsen på bidragene. Her er noen eksempler på aktuelle digitale fortellinger:

 

Stillingsannonser

Her kan du finne ledige stillinger innen slektsforsking og tilgrensende disipliner 

Slektsfoto

Her finnes informasjon om hva du kan gjøre med dine slektsfotografier.

 

DIS-Norges publikasjonspris

Prisen:

 1. DIS-Norge, Slekt og Data utdeler årlig en publikasjonspris på kr 10 000,- til ett eller flere DIS-medlemmer. Prisen skal premiere en idérik og godt utført publikasjon.
 2. Publikasjonen kan være med bilder, lyder, film og tekster presentert i bokform, lagt ut på Internett, produsert som film, brent på CD/DVD eller som en multimedia-kombinasjon av dette.
 3. Den skal ha godt slektsfaglig innhold. God organisering, lesbarhet og originalitet vil bli premiert.
 4. Et slektsprogram skal være benyttet i fremstillingen, eventuelt i tillegg til annet dataverktøy. Publikasjonen må likevel ikke være en ren ”trykk-på-knappen”-løsning fra et slektsprogram.
 5. Det kreves en beskrivelse av hvordan publikasjonen er fremkommet slik at andre kan gjøre likedan.

Om prisen:

 1. Styret i DIS-Norge, Slekt og Data har innstiftet prisen
 2. Priskomiteen består av en leder og to medlemmer oppnevnt av DIS-Norge, Slekt og Datas styre
 3. Komiteen oppnevnes hvert år
 4. Prisen kunngjøres årlig i Slekt og Data nr. X
 

Ad hoc-utvalg for registrering av kilder og navn

Utkast til mandat

Bakgrunn

Slektsgransking består for en stor del av å sette sammen opplysninger fra mange forskjellige kilder. For at arbeidet til den enkelte slektsgransker skal holde et rimelig nivå og være nyttig for senere generasjoner, vil DIS bidra til å heve nivået på kilderegistreringen. Ett aktuelt virkemiddel er å utvikle og beskrive en standard for dette som kan tilbys både nybegynnere og mer erfarne slektsgranskere som vil heve nivået på sitt arbeid.

Følgende forhold aktualiserer behovet for en standard på dette området:

 

Mandat for Etikkutvalget

"Etiske retningslinjer og verdinormer"

Bakgrunn

DIS-Norge har gjennomført en strategiprosess hvor flere nye tiltak er foreslått. Et av disse er at DIS-Norge skal utarbeide etiske retningslinjer og verdinormer for foreningen.

Prosjektoppdrag

Et ad-hoc utvalg kalt Etikk-utvalget skal utarbeide etiske retningslinjer for medlemmer, tillitsvalgte og ansatte til bruk i deres arbeid på alle nivåer i organisasjonen. I tillegg skal utvalget peke på etiske regler og normer som er aktuelle i slektsforskningsarbeidet og som er forankret i gjeldende lover og forskrifter.

 

Protokoll over mottakere av DIS-Norges hederspriser


DIS-bjørnen:
Anne Blakkestad 1994
Gunnar Aabøe 1994
Toril Lohne 1996
Rune Bratfoss 1997
Alf Christophersen 1997
Torleif Haugødegård 1997
Vidar Osen 1997
Per Henrik Bache 1998
Ole-Johan Kippenbroeck 1998
Bjørn Nilsen 1998
Monica Jakobsen 1999
Olof Cronberg, Föreningen DIS 2000
Jan M. Keus 2000
Lars Nygaard 2002
Jan Eri 2002
Vidar Holum 2004
Gunnar Borvik 2004
Magne Mæle 2004
Norunn Klettum 2004
Per Steinar Håklev 2004
Vidar Øverlie 2004
Tone Eli Moseid 2006
Renathe-Johanne Wågenes 2006
Finn Karlsen 2006
Einar Balle 2007
Finn Holden 2007
Åse Wethal Holen 2007
Viggo Eide 2008
Torbjørn Seiring 2008
Magne Granhaug 2009
Laila N. Christiansen 2009
Anne Mette Bjørgan 2009
Finn Guttvik 2010
Jostein Mediaa 2010
Else Berit Rustad 2010
Dagfinn Andreassen 2010
Asle Jonassen 2010
Jarle Hannisdal 2010
John Ludvigsen 2010
Jonny Lyngstad 2010
Anne Marie Sandhaug 2010
Espen Berg 2010
Knut Bryn 2010
Arne Langeland 2010
Margit Nysetvold Bakke 2012