DIS-Norge
 
  English Norsk  

januar 2010

Lokallagsregnskap 2001 for alle lokallagene

 

 

Årsberetning 2001 DIS-Oppland

REFERAT FRA ÅRSMØTET I DIS-OPPLAND, 24. FEBRUAR 2001

Sted: Bjørns Kro, Lillehammer

DAGSORDEN:
 1. Valg av møteleder og referent
 2. Regnskap for siste kalenderår
 3. Revisors beretning
 4. Godkjenning av årsberetning og regnskap
 5. Forslag fra medlemmene
 6. Godkjenning av nye vedtekter for DIS-Oppland
 7. Budsjett
 8. Valg av styre
 9. Valg av revisor
 10. Valg av valgkomité på tre medlemmer

Knut Berg åpnet møtet og orienterte om styrets aktiviteter i foregående år.

 

Årsberetning 2000 DIS-Oppland

Innkalling til års- og medlemsmøte - 24 februar 2001

Det innkalles herved til års- og medlemsmøte på Bjørns Kro, v/E6 på Vingnes, Lillehammer, lørdag 24 februar kl 1300.p>

Møtet vil starte med et foredrag av Torun Sørli - "Erfaringer med å utgi slektsbok". Etter foredraget går vi over til årsmøtet. Møtet er forventet avsluttet ca kl 1500.

Vi ønsker alle nye medlemmer velkommen i DIS-Oppland! Vi håper dere får faglig og sosialt utbytte av å være med i foreningen.

Fra nyttår har vi nå 144 medlemmer. For å spare porto og tid, vil vi legge ut informasjon om medlemsmøter og andre aktiviteter på internett.

 

Årsberetning 2000 DIS-Hedmark

Innkalling til årsmøte 2001

Tid:   Onsdag 14. mars 2001 kl 1830
Sted: Statsarkivet i Hamar


Ordinært årsmøte i DIS-Hedmark avvikles som nevnt over

Vanlige årsmøtesaker:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Styrets beretning for siste års virksomhet
 3. Regnskap for siste kalenderår
 4. Revisors beretning
 5. Styrets ansvarsfrihet
 6. Budsjett for 2001
 7. Endring av vedtektene (Se nedenfor)
 8. Forslag fra medlemmene
 9. Valg av leder og nytt styre
 10. Valg av revisor og valgkomitè

Ekstra temapost: DIS-Treff ved Alf Christophersen
(Alf er ildsjelen bak DIStreff-prosjektet)

 

Velkommen

Hilsen Styret


Forslag til endring av vedtektene:

 

Årsberetning 2000 DIS-Oslo/Akershus

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2001 I DIS-OSLO/AKERSHUS

Årsmøtet avholdes onsdag 7 mars 2001 kl. 1800 i

Oslo BYARKIV, kantina

Maridalsvn 3, Oslo

DIS-Oslo/Akershus
 

 

  Program: 1) Orientering om Oslo Byarkiv.
 
 

Årsberetning 2000 DIS-Buskerud

Styret i DIS-Buskerud har bestått av følgende medlemmer:

Leder: Remi Pedersen - til 23.09.2000
Nestleder: Bjørn Aas - konst. leder fra 23.09.2000 i Remis Pedersens fravær
Kasserer: Bjørn Holthe
Styremedlem: Petter Langum
Varamedlem: Karsten Lien
Sekretær:
 

Årsberetning 2000 DIS-Telemark

DIS-Telemark årsmøte 10.feb.2001
Skien.  Dagsorden:
 

Årsberetning 2000 DIS-Aust-Agder

ÅRSBERETNING FOR DIS AUST-AGDER 2000

I dette 5. året for DIS AA har det vært holdt 1 ekskursjon til Agderposten, 4 styremøter og 9 medlemsmøter.
Vi har startet et prosjekt med Kilderegistrering og i den anledning hatt kurs i Gotisk skrift for 7-8 personer (22.5 og 29.5 på AA arkivet). Arbeidet med selve registreringene har dessverre blitt hindret av mangel på kunnskap om DOS og ikke minst tilgjengelig tid.
Vi har deltatt med stand på »Sørlandets Hobby og Fritidsmesse» på Myra 2-3. september, og medlemsbladet Linken har kommet ut med 3 nummer, inklusive en miniutgave distribuert kun på Myra-massa.

 

Årsberetning 2000 DIS-Vest-Agder

 

 

Årsberetning 2000 DIS-Rogaland