DIS-Norge
 
  English Norsk  

januar 2010

Lyd som slektshistorisk kilde

I årenes løp er det mange som i en eller annen form har foretatt lydopptak av sine nærmeste, spesielt barn, men også intervjuer av familiemedlemmer, eller opptak av radioprogrammer etc. folk har vært med i. Denne kilden vil være mer og mer verdifull ettersom tiden går, og det er viktig å sikre den for ettertiden. En må gå ut fra at fremtidige slektsprogrammer vil ha muligheter for lyd og video, og allerede i dag er det mulig å produsere en slektsbok på CD eller lagt på nettet med alle multimediafasiliteter.

Lagring og konservering

Når det gjelder lagring og oppbevaring av lyd på kassetter og lydbånd, er det særlig 2 forhold som gjør seg gjeldende: smitting og svekking.

 

Multimedia - en annen måte å presentere slekta på

Multimedia i slektssammenheng - de fleste tenker vel ikke over det, men tradisjonelt har dette begrenset seg til bilder satt inn i slektsprogrammer eller utskrevne slektsbøker.  Men hvorfor stoppe her?

Hva med video-opptak av dine nærmeste, for ikke å snakke om gamle film- eller lydbåndopptak av bestefar eller oldemor? Ville ikke det være fantastisk å ha med dette inn i slektsprogrammet eller distribuert sammen med dine slektsdata på en CD til slekt og familie?

Vi har også med posisjonering - dvs at du ved hjelp av GPS kan fastsette posisjonen til f. eks husmannstua som forsvant for 100 år siden.

 

Årsberetning 2002 DIS-Hordaland

Styrets årsberetning for 2002Styret har i året 2002 bestått av: Leder Renathe-Johanne Wågenes, nestleder Jarle Hannisdal, sekretær Kenneth Bratland, kasserer Johan Ludvig Kvamme, varamedlem Sølvi Arntzen, varamedlem Magnus Asbjørnsen. Styremedlem Tore Kristiansen måtte trekke seg halvveis i året.
Revisor: Tor Hauge.
Valgkomite: Erik Angell-Hansen, Alf-Egil Skjeldestad.
DIStreff-fadder: Alf-Egil Skjeldestad.
Webmaster: Einar Balle.
Kilderegistreringskoordinator: Magnus Asbjørnsen.

Medlemmer: Ved årsskiftet er vi ca 620 medlemmer.
 

Lokallagsregnskap 2001 for alle lokallagene

 

 

Årsberetning 2001 DIS-Oppland

REFERAT FRA ÅRSMØTET I DIS-OPPLAND, 24. FEBRUAR 2001

Sted: Bjørns Kro, Lillehammer

DAGSORDEN:
 1. Valg av møteleder og referent
 2. Regnskap for siste kalenderår
 3. Revisors beretning
 4. Godkjenning av årsberetning og regnskap
 5. Forslag fra medlemmene
 6. Godkjenning av nye vedtekter for DIS-Oppland
 7. Budsjett
 8. Valg av styre
 9. Valg av revisor
 10. Valg av valgkomité på tre medlemmer

Knut Berg åpnet møtet og orienterte om styrets aktiviteter i foregående år.

 

Årsberetning 2000 DIS-Oppland

Innkalling til års- og medlemsmøte - 24 februar 2001

Det innkalles herved til års- og medlemsmøte på Bjørns Kro, v/E6 på Vingnes, Lillehammer, lørdag 24 februar kl 1300.p>

Møtet vil starte med et foredrag av Torun Sørli - "Erfaringer med å utgi slektsbok". Etter foredraget går vi over til årsmøtet. Møtet er forventet avsluttet ca kl 1500.

Vi ønsker alle nye medlemmer velkommen i DIS-Oppland! Vi håper dere får faglig og sosialt utbytte av å være med i foreningen.

Fra nyttår har vi nå 144 medlemmer. For å spare porto og tid, vil vi legge ut informasjon om medlemsmøter og andre aktiviteter på internett.

 

Årsberetning 2000 DIS-Hedmark

Innkalling til årsmøte 2001

Tid:   Onsdag 14. mars 2001 kl 1830
Sted: Statsarkivet i Hamar


Ordinært årsmøte i DIS-Hedmark avvikles som nevnt over

Vanlige årsmøtesaker:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Styrets beretning for siste års virksomhet
 3. Regnskap for siste kalenderår
 4. Revisors beretning
 5. Styrets ansvarsfrihet
 6. Budsjett for 2001
 7. Endring av vedtektene (Se nedenfor)
 8. Forslag fra medlemmene
 9. Valg av leder og nytt styre
 10. Valg av revisor og valgkomitè

Ekstra temapost: DIS-Treff ved Alf Christophersen
(Alf er ildsjelen bak DIStreff-prosjektet)

 

Velkommen

Hilsen Styret


Forslag til endring av vedtektene:

 

Årsberetning 2000 DIS-Oslo/Akershus

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2001 I DIS-OSLO/AKERSHUS

Årsmøtet avholdes onsdag 7 mars 2001 kl. 1800 i

Oslo BYARKIV, kantina

Maridalsvn 3, Oslo

DIS-Oslo/Akershus
 

 

  Program: 1) Orientering om Oslo Byarkiv.
 
 

Årsberetning 2000 DIS-Buskerud

Styret i DIS-Buskerud har bestått av følgende medlemmer:

Leder: Remi Pedersen - til 23.09.2000
Nestleder: Bjørn Aas - konst. leder fra 23.09.2000 i Remis Pedersens fravær
Kasserer: Bjørn Holthe
Styremedlem: Petter Langum
Varamedlem: Karsten Lien
Sekretær:
 

Årsberetning 2000 DIS-Telemark

DIS-Telemark årsmøte 10.feb.2001
Skien.  Dagsorden: