DIS-Norge
 
  English Norsk  

mars 2010

DIS-Aukra

Vi har begynt å få en del lokal forankring. Dette har etter min meing mye for seg og gir mange muligheter.

Her viser DIS-Aukra hvordan de også kan profilere oss på ei kommunal hjemesiede.

Bra jobbet!

 

Har alltid elska raudt

Her er ei historie fra Digitalt fortalt som har fått gode skussmål.

"Har alltid elska raudt" er ei digtial historie om Sunneva Berdal som var fødd i Feios i 1928. Forteljinga om ho får oss til å tenkja gjennom kva historier og kven sine historier me fortel.

Det sier innledningen til opptaket. Det er ord vi som slektsforskere kan ta med på vegen når vi skal tenke gjennom hvordan vi skal skrive slektshistorien.

 

Hva er tiden hos deg?

Jo mer vi forflytter oss også mellom tidssoner eller ved at vi har venner og kjente over hele kloden. Dess viktigere blir det å vite hva er klokka der de andre befinner seg.

Jeg har brukt denne en del.

 

Påsketur

Været er visst ikke det beste her i sør, men det kan jo glimte til med bedre muligheter noen ganger, senere eller andre steder. Uannsett er det sikkert mulig å ta en tur utenfor døra. Her er en digital turplanlegger. Og her er en til.

 

God Påske!

Påsketiden er her og alle slektsforskere ønskes en riktig god påske.

Krim og påske er noe som hører sammen. I år er det faktisk noe nytt som skjer på nettet. Har du ikke tatt med noko krim eller kjøpt inn ny bok? Da kan du lese her om hvordan du kan få tak i årets ferske påskekrim.

 

Frivillighet Norge

I går var det årsmøte her, Mette og jeg representerte foreningen og satt benket på bakerste benk sammen med Jan fra Kulturvernforbundet. Ja vi satt ganske bra inntil dirigenten sa at alle måtte reise seg. Da kom kronprinsen vandrende inn, snublet ikke i ledningen min, men.....

Sven Mollekleiv, styrelederen, viser til den imponerende lista over medlemsorganisasjoner og understreker at store deler av det norske folk er representert i denne medlemsmassen. Han sier at folk vil være frivillige når de ser at det betyr noe – derfor blir det vi holder på med også samfunnsmessig viktig.

Han sier at 10 % av medlemsmassen nå er innvandrer baserte organisasjoner.

Når oppmerksomheten om oss øker, da stilles det også større krav og vi blir tettere fulgt. Da har vi oppnådd det vi har vært på jakt etter.

Moms-saken - det er enighet om en plan med det politiske miljø. Men dette er noe vi må følge opp og holde høyt også i kommende periode. Trøkket må vedvare. Ingen må glemme at ved å tilrettelegge for frivillighet så oppnår man så utrolig mye.

Så talte kronprinsen om Dignity Day, se www.globaldignity.org

Så gikk dignitærene ut og protokollen tilsa at vi måtte reise oss igjen-

Da ble det regnskap og årsmelding. Ingen spørsmål eller kommentarer. Og vi dro videre til vedtektsendringer. Her var det fire forslag og det kreves 2/3 flertall for å bli ny vedtekt. Tre av forslagene kommer fra styret:

  • medlemsskap forutsetter at man er med i Frivillighetsregisteret
  • medlemsskapet opphører hvis man har kontingentrestanse pr 31.12
  • organisasjoner som arbeider for medlemmers økonomiske interesser kan ikke bli medlemmer

KNIF har fremmet et forslag om at endring av vedtektene ikke skal føre til eksklusjon av medlemmer.

Da vedtok vi de tre første nesten enstemmig og avslo det siste like enstemmig.

Jan fra Kulturvernforbundet har vært noe aktiv i debatten, men Mette og jeg har så langt vært i ro, det vil si jeg mosjonerer med stemmelappen flere ganger.

Så ble det tid for Frivillighetspolitisk plattform og årsmøteresolusjoner.

Siste punkt før valg var budsjett. De som er interessert i detaljene kan finne årsmøtepapirer her.

Petter Eide ble ny styreleder. Den store debatten kom da valgkomiteen skulle velges. Styret hadde fremmet et forslag med kun en dame og da ble det uro i forsamlingen.

 

Landsmøtet 24. - 25. april på Gardermoen

DIS-Norges 7. landsmøte går av stabelen på Quality Airport Hotell Gardermoen helgen 24. - 25. april.

Møtepapirene finnes her.

Vi ønsker alle landsmøtedelegater, deltakere, gjester og interesserte velkommen.

 

Landsmøtet

I går var vi samlet på kontoret rundt ferdigstillelsen av papirene til landsmøtet 24. og 25. april, Mette, Per Steinar og jeg.

Dokumentasjonene trenger ikke legges ut før noen dager over påske, det sier vedtektene, men vi har planlagt at det meste bør være ute i dag.

Vi har arbeidet med vedtakene fra styremøtet sist lørdag og det meste er nå landet. Vi venter på de siste tilbakespill fra revisor, men antar at det er bedre å få dokumentasjonene ut her nå og heller gjøre noen små justeringer om det blir nødvendig.

 

DIS-Norge på Facebook

Dette er i og for seg ingen nyhet, men samtidig er det en nyhet. Vi har vært der lenge med en gruppe - litt anonymt og bortgjemt.

Så førte forskjellige ting til at vi i dag fikk en side for DIS-Norge.  I bunn og grunn fordi vi trenger det når vi i neste måned skal ha landsmøte og planlegger at det også skal foregå en del ting digitalt.

Men det strømmer inn med tilhengere - omtrent en i minuttet - det er artig.

Vi skal bruke siden for å være der for medlemmene, men også får å være synlig for alle som er interesserte, men ennå ikke medlemmer.

Hva vi skal ha på siden? Vel det kan jo du også være med å fortelle oss om.

Under større arrangement kommer vi til å utpeke en person som melder informasjon med logoen vår. "Offisiel" kan vi kalle den informasjonen.

Første arrangement vi skal forberede oss på å bringe ut til dere er landsmøtet 24. og 25. april.

 

Europaforum

I går var det møte i Europaforum. Det er Utenriksdepartementet som har etablert dette som forum for å snakke med de frivillige organisasjonene. Hensikten er at forumet skal bidra til kompetansebygging, god dialog og samarbeid mellom de frivillige organisasjonene og fagmyndighetene om europeiske saker.

Det startet med innledning av statssekretær Erik Lahnstein. Han understreket at departementet syns dialog er viktig. Han mente også at det i Norge fokuseres for mye på ja eller nei til EU og for lite på det å hevde norske holdninger. Ellers var han inne på at EU nå opplever voksesmerter.

Han var klar på at organisasjonene kan og bør spille en viktig rolle for eksempel i forhold til Europaparlamentet. Avslutningsvis viste han til at det fins EU/EØS midler til informasjonsarbeid.

Deretter var det avdelingsdirektør Steinar Hagen som snakket mer detaljert om arbeidet på Europasektoren. Hovedmålet er å jobbe for å utjavne sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Hovedområder for innsats er: miljø, kulturarv, helse/barn og forskning.

Europaportalen har mer informasjon om aktiviteter i vårt nærområde.

Han nevnte også at støtte til paraplyorganisasjoner har vært vanskelig, men at dette nå skal bli tatt opp.

Deretter var det åpent for spørsmål fra salen.