DIS-Norge
 
  English Norsk  

april 2010

10 enkle råd om at finde sin slekt i Danmark

10 tips for Danmark vedlikeholdes av NORDGEN, og du finner dem her www.nordgen.com/titips/danmark

 

Mobilt kontor

Det var ikke alle som hadde fly rett hjem etter landsmøtets slutt. Den som imponerte meg mest var nytt styremedlem Simen. Han var fullt operativ i hotellets resepsjon og kastet ikke bort et minutt - tida må brukes fornuftig.

 

DISchat

 

 

Gamle dokumenter fins mange steder

Her er en lenke til en historie om funn av dokumenter fra 1934.

Under rydding i radiohuset i Vadsø kom gjemte ting fra blant annet åpning av kringkastinga der, fram i lyset igjen.

De har ikke funnet ut hvem alle medvirkende er. Og de ber om hjelp til skrifttyding. Hvis det fortsatt er aktuelt har vi sikkert noen i våre rekker som er i stand til det.

 

NORDGEN-møttes i Oslo

Her er Roy Sjøblom Geneologiska Samfundet i Finland, Jan Eri DIS-Norge, Olof Cronberg Föreningen DIS, Torill Johnsen DIS-Norge, Ruben Højmark DIS-Danmark og Rune Nedrud Norsk Slektshistorisk Forening.

Under landsmøtet hadde vi gjester fra flere av våre nordiske søsterorganisasjoner. Etter at vårt møte var ferdig fortsatte vi med  vårt nordiske samarbeid i NORDGEN. Oppgaver som formålsparagraf, nye hjemmesider, oppdatering av nordisk ordbok, aktiviteter i egen organisasjon og mulige fellestiltak, ble gjennomgått.

 

Hverdag igjen

I går var det SFH igjen. Og det betyr også tilbake til det normale etter en lang landsmøtehelg.

Det var Lars N og Nils som skulle møtes for å se på nye muligheter for registrering av i første rekke kirkebøker, på skjerm. Nils som tidligere har utviklet alternativer for Gravminner, har mange ideer og tiltakslyst. Lars likte det han så såvidt jeg kan bedømme.

Jeg mener det er viktig å jobbe også med denne siden av virksomheten vår, verktøy og tilrettelagte muligheter, i takt med det nettet og maskinene etter hvert gir oss muligheter til.

 

DIS-Norges jubileumsbok.

DIS-Norge er 20 år i år og nå har jubileumsboken kommet.

Boken er en samling av artikler forfattet av både ledere og medlemmer. I tilllegg finner du hilsninger fra samarbeidspartnere, lag og andre. En historisk skildring om aktiviteter før og nå.

Pris på denne er kr. 100,- og den kan bestilles på kontoret. Frakt kommer i tillegg.

Send bestilling her

 

Møtet er over

Her spiller Nina mens Mette og Hilde leder an i den nye DIS-sangen.

Det er noe forunderlig med møter. En ting kan være at det er mange av dem, en annen ting kan være at det er vanskelig å finne tid slik at alle kan komme og det er mange andre særegenheter med møter. Det jeg tenker på nå etter at landsmøtet i DIS-Norge er avsluttet det er det spesielle at et møte kan du aldri gjenskape. Deltakerne er der der og da og spres så for alle vinder. Diskusjonen som gikk inne i rommet, den fant sted akkurat da, og vil aldri skje på samme måte en gang til.

Alt dette kan teknikken i dag gjøre ganske mye med. Vi har lydopptak fra landsmøtesalen så alle om litt kan laste ned de delene av landsmøtet man ønsker å gjenoppleve. Vi har bilder som viser akkurat-øyeblikket som kan skape erindring og ettertanke.

Men hva varer evig fra et møte, om noe? Kanskje protokollen som i nøkterne ord sier hva som fant sted?

Denne gang våger jeg meg på å minne om DIS-sangen. Den var ny til møtet, deltakerne trente i to dager og fikk det til ganske bra etter hvert. Kanskje så bra at de greier ta den med seg hjem og bruke den i eget lag. Sangen er passe seriøs og passe ledig - kanskje den varer ut over selve landsmøtet - vi får se.

Takk til alle deltakere, de som var i salen og de som var med på nettet. Takk til alle bidragsytere og alle teknikkere og alle andre.

 

Pressemelding fra DIS-Norge

Denne PRESSEMELDINGen er sendt noen aviser. Føler du for å spre den videre er du velkommen til det.

 

Nytt styre i DIS-Norge er valgt.

DIS-Norges Landsmøte er formelt ferdig og det nyvalgte styret består av:

Leder: Torill Johnsen, DIS-Oslo/Akershus

Styremedlemmer:
Bernt Bull, DIS-Oslo/Akershus
Jon Anders Strand, DIS-Hedmark
Tormod Engebu, DIS-Vest-Agder
Jarle Hannisdal, DIS-Hordaland
Nina Hanssen, DIS-Oslo/Akershus
Per-Olav Broback Rasch, DIS-Salten Slektshistorielag
Torill Aasegg, DIS-Sør-Trøndelag

Varamedlemmer:
Dag Gurihus, DIS-Finnmark
Britt Iren Neergård, DIS-Møre og Romsdal
Simen Øvrebø, DIS-Sør-Trøndelag