DIS-Norge
 
  English Norsk  

mai 2010

Lokale grupper

Oppdatert september 2016

Standard retningslinjer for lokale grupper finnes her.

Følgende Distriktslag/grupper er etablert:

Distriktslag Gruppe

Slekt og Data Aust-Agder

Slekt og Data Risør
Slekt og Data Grimstad
Slekt og Data Lillesand

 

Hvorfor skriver DIS-Norges leder blogg?

Jeg har ikke tenkt å skrive dagbok for å fortelle dere alt hva jeg holder på med eller at jeg nettopp har ryddet i garasjen, selv om jeg faktisk har gjort det. Denne bloggen er ment å være innspill fra meg i første rekke om aktiviteter jeg deltar på som det kan være interessant for meg å formidle noe videre fra og/eller der jeg kunne tenke meg at det kom inn noen kommentarer.

Jeg er opptatt av at medlemmer og tillitsvalgte skal kunne komme med innspill på det som skjer (og ikke skjer) og at denne bloggen skal være en alternativ måte å få til dette på.

Innleggene mine vil komme dersom det er noe nytt å ta opp og jeg har ingen ambisjoner om daglige eller ukentlige bidrag hvis det ikke er grunnlag for det. Starttidspunktet ble april 2007 og jeg har forsøkt å gjenskape de aktivitetene denne perioden som burde høre hjemme i en slik rapportering sett fra mitt ståsted.

 

Sorenskriver- og lensmannsprotokoller fra Buksnes prestegjeld

Per-Olav Broback Rasch (DIS-Salten slektshistorielag) og Erlend E. Mæhlum (DIS-Buskerud) har registrert sorenskriveren sitt arkiv over vigsler i Buksnes prestegjeld 1821-1840.  Denne avskriften ligger søkbart tilgjengelig på Digitalpensjonatet.

Michael Moum, Per-Olav Broback Rasch (DIS-Salten slektshistorielag) og Erlend E. Mæhlum (DIS-Buskerud) har sendt inn dødslister fra lensmannen i Buksnes 1809-1840.  Også denne ligger søkbart tilgjengelig på Digitalpensjonatet.

Originallistene finnes på DIS-Norges Digitaliserte kilder.

 

Beste digitale familiehistorier er kåret!

I fjor inviterte medlemmene til en konkurranse om digitale familiehistorier. Vinnerne av konkurransen er nå kåret. Resultatene ble kunngjort under festmiddagen på Landsmøtet. To historier delte premien på 6.000 kr:

 

 

 

Andreas Holsts «Charakteerbog av Birgitte E. Akerhaugen, DIS Østfold

 

 

 

 

 

 

Oldemors dukkehus av Anne Grete Mensen, DIS Salten slektshistorielag

 

 

 

To andre bidrag nådde "finalen" og fikk hederlig omtale:

 

Kyrkjebøker frå 1700-talet for Feda, Liknes og Fjotland

Medlem av DIS-Vest-Agder, Petter Bøgvald Svindland, har gjort en kjempejobb med å skrive av de eldste kyrkjebøkene i Kvinesdalen.

Det vil seie kyrkjebøkene frå 1700-talet for Feda, Liknes og Fjotland. (Dette er i dag Kvinesdal kommune.)

Arbeidet har blitt lagt ut på heimesida til Kvinesdal Historielag.

Kyrkjebøkene finn du i moderne lesbar skrift ved å fylgja linken nedafor:

http://www.kvinesdalhistorielag.no/

 

Hamarøy

I filene nedenfor finner du avviste i 1900 manntall for Hamarøy

 

Moskenes

I filene nedenfor finner du Fiskere fra Moskenes kommune, omkommet i tiden 1847-1947 og Omkomne og falne i krigen 1940-1945

 

Nordland

Under dette menypunktet finner du forskjellige kilder og kilderelatert materiale for Nordland.

 

Gratulerer med dagen!

17. mai

De fleste av oss markerer denne dagen på en eller annen måte. Den kommer hvert år og det er knyttet forventinger og gleder til denne dagen.

Jeg tok en runde og snakket med noen om hvordan de husker denne feiringen fra da de var barn:

Sigrunn født 1932, oppvokst i Bergen: 
Det var både flaggtoget (barnetog) og hovedprosesjon. Disse gikk samtidig og passerte hverandre på ruten. Og da trommet buekorpsguttene ”så de var helt tullete” for å overdøve musikkorpsene. Speidere gikk med speiderdrakter. Sykepleiere gikk med uniform i samlet tropp. Turnjentene hadde på seg turndrakter, mens de turnet i toget. Ungdommer satt på lasteplan utkledd.
Det var mye gøyt å se i 17.mai toget.