DIS-Norge
 
  English Norsk  

mai 2010

Dagfinn fikk sin DIS-bjørn

Her er vi i flyhangaren på Lista. Dette er et av stedene DIS-Vest-Agder besøkte på årets sommertur. Før bespisningen ble det en kort tale fra meg og formell overrekkelse av DIS-bjørn til Dagfinn Andreassen.

Han får hedersprisen som takk for innsats gjennom mange år, ikke minst for administreringen av Idebanken som ble historie da vi fikk de nye hjemmesidene.

Fotograf: Vera Wroldsen

 

I Kristiansand

Da er jeg kommet til Sørlandet. Det regner, men vi er i bilkortesje mot Lista med godt humør. Hyggelig å treffe gamle kjente.

 

Øvre Slottsgate

I går var Rune fra NSF og jeg i Kulturvernets Hus og så hvordan de har fått det der. Vi avslutet med en samtale med Jan og traff også noen av de andre organisasjonene.

 

Lokale grupper

Standard retningslinjer for lokale grupper finnes her.

Følgende Distriktslag/grupper er etablert:

Distriktslag Gruppe
DIS-Aust-Agder DIS-Risør
DIS-Buskerud

DIS-Drammen
DIS-Kongsberg
DIS-Hønefoss

 

Hvorfor skriver DIS-Norges leder blogg?

Jeg har ikke tenkt å skrive dagbok for å fortelle dere alt hva jeg holder på med eller at jeg nettopp har ryddet i garasjen, selv om jeg faktisk har gjort det. Denne bloggen er ment å være innspill fra meg i første rekke om aktiviteter jeg deltar på som det kan være interessant for meg å formidle noe videre fra og/eller der jeg kunne tenke meg at det kom inn noen kommentarer.

Jeg er opptatt av at medlemmer og tillitsvalgte skal kunne komme med innspill på det som skjer (og ikke skjer) og at denne bloggen skal være en alternativ måte å få til dette på.

Innleggene mine vil komme dersom det er noe nytt å ta opp og jeg har ingen ambisjoner om daglige eller ukentlige bidrag hvis det ikke er grunnlag for det. Starttidspunktet ble april 2007 og jeg har forsøkt å gjenskape de aktivitetene denne perioden som burde høre hjemme i en slik rapportering sett fra mitt ståsted.

 

Status 1875-tellingen

Ny melding fra USA om status for tellingen.

Del 1 (Østfold og Akershus) er helt ferdig registrert og det mangler 0,02 % korrekturlesing

Del B (starter med Hedmark) både A og B registratoren har kommet vel 17 % gjennom denne delen og korrekturleser når ganske snart også 17 %.

 

Sorenskriver- og lensmannsprotokoller fra Buksnes prestegjeld

Per-Olav Broback Rasch (DIS-Salten slektshistorielag) og Erlend E. Mæhlum (DIS-Buskerud) har registrert sorenskriveren sitt arkiv over vigsler i Buksnes prestegjeld 1821-1840.  Denne avskriften ligger søkbart tilgjengelig på Digitalpensjonatet.

Michael Moum, Per-Olav Broback Rasch (DIS-Salten slektshistorielag) og Erlend E. Mæhlum (DIS-Buskerud) har sendt inn dødslister fra lensmannen i Buksnes 1809-1840.  Også denne ligger søkbart tilgjengelig på Digitalpensjonatet.

Originallistene finnes på DIS-Norges Digitaliserte kilder.

 

slettmeg.no

Den nye tjenesten slettmeg.no har levert statistikk for april. Du finner hele informasjonen fra dem her.

Av oversikten kommer det fram at alle henvendelser kom elektronisk. Kanskje ikke så rart når man skal ta opp noe som har skjedd på nettet, men likevel et signal om hva som er den foretrukne kommunikasjonskanalen.

Facebook er overlegent det det kommer mest henvendelser om. Henvendelsenes innhold er derimot ikke så tydelig på bare en eller få begrunnelser.

Oslo er mest aktivt område, men det er representanter fra alle aldersgrupper, men flest mellom 16 og 25 år.

 

Spillesug

Til glede for noen og overraskelse for andre forteller jeg at jeg i går var på bokslipp. Ikke så rart kanskje at jeg er på bokslipp, kanskje spesielt ikke noe underlig når forlaget heter Kolofon (de som ikke kobler: vi har et medlemstilbud der).

Men bokas undertittel er: Jazzmusikk i Oslo før og etter krigen. Den er skrevet av Kaare Sandegren en mann jeg har kjent i mange år og som jeg har hatt gleden av å oppleve ved pianoet flere ganger. Det er hyggelige erindringer.

Så i går var det en unik samling: Einar Iversen, Atle Hammer, Gustav Kramer, Ivar Børsum, Lill Holen og enda noen til bidro med musikk og sang.

Ny bok, som kan glede mange med interesse for denne musikksjangeren er blitt til.