DIS-Norge
 
  English Norsk  

januar 2011

Frekvensanalyse

Når en kirkebokliste er ferdig registrert og korrekturlest vil registrator/koordinator måtte gå over den for å luke bort registreringsfeil. Dette gjøres på følgende måte:

1. Åpne Augustus (siste versjon lastes ned herfra).
2. Importer kirkeboklisten det gjelder til Augustus hvis ikke allerede gjort.
3. Velg statistikk mens rett kirkebok og liste er merket.
4. Her er selve frekvensanalysen

Alle eksempler under er nyttig å lære, og kan brukes på lignende måter i andre listetyper enn angitt.

a. Mangler i felt