DIS-Norge
 
  English Norsk  

januar 2011

Vellykket koordinatormøte for kirkebokregistrering

Kirkebokprosjektet arrangerte seminar helgen 22.-23. januar 2011 for alle lagenes koordinatorer. Det var 15 av DIS-Norges lag som stilte med deltakere til seminaret, som ble holdt i DIS-Norges lokaler i Oslo.

Målet med seminaret var å informere om og inspirere til økt aktivitet når det gjelder transkribering og korrekturlesing av kirkebøker.

Tema som ble gjennomgått var:

  • informasjon om kirkebokregistrering
  • registreringsprogrammet Augustus 2
  • gotisk skrift
  • kvalitetssikring
  • organisering lokalt


På bildet vises alle deltakerne, både koordinatorer og prosjektemedlemmer. Totalt 19 stykker.

Samlingen var et positivt bidrag med mange viktige momenter som ble gjennomgått, og som en av deltagerne sa: Det var en flott og inspirerende gjeng man fikk møte, så nå er man motivert til tusen for å få gjort så god jobb som mulig med kilderegistrering.

 

Omvisning på Riksarkivet

DIS-Norge hadde i julekalenderen før jul utlodning av en omvisning på Riksarkivet i Oslo.

Den heldige vinner, Svein Kvislavangen og Mette Gunnari var gjester på Sognsvann i går.

Vi ble mottatt av Svein Warberg, leder for digitaliseringsavdelingen på RA, og ble behandlet som om vi skulle vært kongelige.

I hele 4 timer ble vi tatt med rundt og informert om arkivets spennende hemmeligheter.

Vi retter en stor takk til Riksarkivet for denne fantastiske gave og en uforglemmelig dag.

Riksarkivet er vel verd et besøk og vi anbefaler alle å ta seg en tur.

På bildet Svein Kvislavangen og Svein Warberg (foto: Mette Gunnari)

 

 

Nytt kurs i slektsforskning tilgjengelig på internett.

DIS-Norge har samarbeidet med Folkeuniversitetet og Liv Marit Haakenstad om et nybegynnerkurs i slektsforskning.

På kurset lærer du blandt annet å finne frem i kirkebøker og andre kilder samt å legge informasjonen inn i et slektsprogram. Målet for kurset er at deltakeren skal lære å finne sine egne slektslegg 4-5 generasjoner bakover, og samtidig se forfedre/-mødre i lys av hendelser i deres liv.

Kurset bygger over 6 moduler og alle står fritt mht hvor lang tid man ønsker å bruke.

Du kan lese mer og melde deg på kurset her.


 

Frekvensanalyse

Når en kirkebokliste er ferdig registrert og korrekturlest vil registrator/koordinator måtte gå over den for å luke bort registreringsfeil. Dette gjøres på følgende måte:

1. Åpne Augustus (siste versjon lastes ned herfra).
2. Importer kirkeboklisten det gjelder til Augustus hvis ikke allerede gjort.
3. Velg statistikk mens rett kirkebok og liste er merket.
4. Her er selve frekvensanalysen

Alle eksempler under er nyttig å lære, og kan brukes på lignende måter i andre listetyper enn angitt.

a. Mangler i felt

 

Nytt medlemstilbud

Da er alt på plass slik at de medlemmene som vil benytte seg av 25 % rabatt på Ancestry.com kan få det.

For å benytteseg av tilbudet klikker du her. Deretter følger du instruksjonene.

Har du problemer med registreringen må du melde fra med en epost til leder@disnorge.no

Hvis du alt har et abonnement lar du det løpe til utløpsdato, avslutter det og registrerer deg som nevnt ovenfor.

 

Nye nettsider for DIS-Haugaland og DIS-Hedmark

DIS-Haugaland og DIS-Hedmark lanserte idag sine nye nettsider med det samme systemet som DIS-Norge sine sider er laget med. Gratulerer så mye til dere og takk for god innsats!

Lenker til de nye nettsidene:

Flere lag er underveis så vi gleder oss til de neste kommer med sine nye nettsider.

 

Slektsforsking i Kveldsåpent

Kveldsåpent er et program i radio NRK P1. Tirsdag 11. januar etter kl 2100 var temaet Slektsforskning.

DIS-Norge var invitert og stilte med Mette Gunnari og Torill Johnsen.

Programmet kan du høre her

 

Husstandsmedlemskap i DIS-Norge

DIS-Norge tilbyr fra januar 2011 husstandsmedlemskap.

Er det fler som bor på samme adresse kan de melde seg inn som husstandsmedlemmer såfremt en person er hovedmedlem i foreningen.

Kravet er at man har medlemsnummer og postnummer til hovedmedlemmet og at dette er et aktivt medlem som har  betalt kontingent til DIS-Norge.

Det nye husstandsmedlemskapet i DIS-Norge koster kr. 250,- pr. år og gir samme rettigheter som et vanlig medlemskap bortsett fra at man ikke får medlemsbladet Slekt og Data tilsendt. Bladet kan leses her på hjemmesiden etter at man har betalt kontingent.

Spørsmål kan rettes til kontoret.

 

Rekordoppmøte på DIS-Sør-Trøndelags første medlemsmøte i 2011

 DIS- Sør-Trøndelag har fra 2011 flyttet medlemsmøtene fra Rostenhallen på Heimdal til Arkivsenteret på Dora.
 
Arkivsentert som består av Statsarkivet, Byarkivet, Interkommunalt arkiv (IKA) og Universitetsbiblioteket (UBIT) presenterte seg på medlemsmøtet torsdag 6. januar på en utmerket måte.
Med utgangspunkt i en familie som har flyttet til Trondheim viste arkivene funn knyttet til familen og andre opplysninger som er er nyttige for slektsforskeren.
God  forhåndsinformasjon vedr. endringen av møtested, et spennende tema og NRK- programmet; Hvem tror du at du er ?  gjorde at foredragssalen ble fylt til randen. De siste 40 som ankom måtte ta til takke med en stol på kantina.
 
 
 Gjennomsnittlig oppmøte på medlemsmøtene er ca. 50, men torsdag 6. januar var hele 150 personer møtt opp, noe som er rekord i DIS-Sør-Trøndelags historie.
 

Bygdebøker fra Vaksdal og Modalen digitalisert!

Vaksdal Historielag har digitalisert bygdebøkene for Vaksdal og Modalen kommune i Hordaland. Du finner de ved å gå inn her: Bygdebøkene

Bruvik var delt i tre sokn, Bruvik sokn, Dale sokn og Stamnes sokn.
Ved kommunereguleringa i 1964 vart Bruvik herad delt mellom dei to nyoppretta kommunane Osterøy og Vaksdal.
Det gamle bygdesenteret Bruvik med Bruvikstranda og Bruvikdalen vart overført til Osterøy kommune. Resten vart Vaksdal kommune.
I tilegg vart heile Bergsdalen og øvste del av Eksingedalen overført frå Evanger. Resten av Evanger vart del av Voss kommune.