DIS-Norge
 
  English Norsk  

mars 2011

Middag med Alf

I går ble det kombinasjon av nytte og hygge. Mat må man ha og møter dem er det ikke få av. Så Alf og jeg slo dette sammen og fikk oss mat sammen med en prat om både DIS-saker og mye annet.

 

Digitale bøker på Nasjonalbiblioteket er gull verd!

Jeg la ut informasjon om de digitale bøkene på Nasjonalbiblioteket i en tidligere nyhet, her kommer en liten oppfølger.

En veldig nyttig funksjon som ikke ble nevnt da var at man kan få verdifulle treff ved søk på slektsnavn!

Jeg kan vise dette via et eksempel.
søkesiden til Nasjonalbiblioteket søkte jeg på Økset (et gårdsnavn fra Elverum).

På menyen til venstre kan du klikke på "Digitalt tilgjengelig" sånn at kun de bøkene man kan få opp digitalt kommer fram på en treffliste.

På mitt eksempel går jeg til treff nr 2; "Jømna, Melåsberget", som er en bygdebok fra Elverum.

Når jeg åpner denne boken ser jeg det er noen gule lapper øverst til høyre. Disse markerer hvor i boken jeg har fått treff på søkeordet mitt, i dette tilfelle "Økset".

 

@SylviasDiary

En artig måte å bruke Twitter på. Hver dag ei ung jente skrev noe i dagboka si i 1801 kommer nå dette ut som en tweet. Dette forteller mye om dagliglivet hennes i Connecticut. Det er hennes egne ord. DAR Museum står for avskriftene.

 

Møte med NSF

I går møtte Nina og jeg leder og nestleder (eller heter det fortsatt formann?) fra NSF. Kontorleder Mette var også med.

Vi diskuterer felles administrasjon og ser om det er mulig å få til mer samarbeid. For å få det til må det være reell vilje på begge sider.

 

Kirkebokregistrering

I går skulle kirkebokregistreringsprosjektet samles i Øvre Slottsgate for å snakke om arbeidet. Og jeg var invitert. Men vi møtte en stengt dør. Inngangsdøra ville ikke rikke seg og vi forflyttet oss til et hotell i nærheten som var vennligsinnet og til og med sørget for kaffe.

Vi diskuterte prosjektets struktur, oppgaver og ansvarsfordeling.

 

Mer fra styremøtet

Det siste vi svarte på var en henvendelse fra valgkomiteen om å beskrive hva som trengs for å være i styret i DIS-Norge. Det første som kom inn var "humor" - og det er noe som er viktig også i styrearbeid. Jeg vil ikke dermed si at vi bare har det moro når vi møtes i styret, men med humor blir man sammensveiset og da kan man også si ting som ellers ville blitt tatt ille opp. Eller ting som ellers ville blitt usagt.

Kravspekken for styreaktør i DIS-Norge ble tøff og det fins neppe noen som tilfredsstiller kravene. Men det er jo heller ikke meningen. Det er teamet som skal levere alle ønskene som en samlet bukett.

Vi diskuterte mer om organisatoriske utfordringer og legger dette fram for diskusjon på tillitsmannskonferansen. Det ble også nedsatt en vedtektskomite som ledes av Bernt Bull. Noen skal spørres før deltakerne kan publiseres så dette kommer jeg tilbake til.

På strategisiden var det "eksterne partnere" som ble gjennomgått. Noen har forsvunnet og noen kommet til siden sist dette ble gjort. Og noen har endret viktighet. Styret skal avslutte denne vurderingen på neste styremøte.

 

Styremøtets første dag

I går startet vi opp med styremøte og med litt guiding ved hjelp av sms, facebook og epost, kom alle fram ihvertfall til middag og fikk noe å spise.

Økonomi, aktivitetene våre, annonsering og tillitsmannskonferansen ble hovedtema første dag.

 

X

mt-haplogruppe X er en sjelden dattergruppe av makrohaplogruppe N som må ha vært vanlig i Europa i steinalderen. X oppsto for ca 30 000 år siden, har svært vid utbredelse, og er en av gruppene som fins blant amerikansk urbefolkning. Man antar at X kom til Europa svært tidlig og hadde større utbredelse i steinalderen enn i dag. Dette gjelder også søstergruppene I og W.

mtDNA X

I Norge

Her i landet tilhører omkring 2 % av befolkningen denne gruppen.

Arkeologisk DNA

Eldste kjente funn er X2 fra Eulau i Tyskland datert til 2600 f Kr (Haak 2008).

Forskning

Shlush (2008) har studert haplogruppe X blant Druze i Midtøsten.

mtDNA X-prosjektet på FTDNA har en del mer informasjon.

 

W

mt-haplogruppe W er en av dattergruppene til makrogruppe N, sammen med søstergruppene I og X. Disse må ha vært svært mye vanligere i Europa i steinalderen enn i dag. W oppsto sannsynligvis for 23-24 000 år siden. Den fins over store områder i Eurasia, men er sjelden i alle områder. Høyest forekomst er i Nord-Pakistan.

I Norge

Omkring 2 % av dagens nordmenn tilhører W.

Arkeologisk DNA

Det eldste funn vi kjenner til er fra Derenburg-Meerenstieg i Tyskland, datert til 5000 f Kr (Haak 2010).

Forskning

Det er gjort lite forskning pr i dag på denne gruppen.

mtDNA W-prosjektet på FTDNA har egen nettside og en del mer informasjon.

 

 

I

mt-haplogruppe I er en sjelden gruppe som fins i flere deler av Europa. Den oppsto trolig for 30 000 år siden et eller annet sted i Eurasia. I er er en av dattergruppene til makrohaplogruppe N som var vanlig i steinalderen, men nå er meget sjelden. Andre dattergrupper av mt-hg N er W og X. I er noe mer vanlig i Skottland, Norge, Sør-Finland, Ukraina, Hellas og Vest-Anatolia enn i resten av Europa.

I Norge

Det ser ut til at I har noe større utbredelse i Norge enn i de fleste andre deler av Europa, og omfatter trolig 2-3 % av befolkningen her.

Arkeologisk DNA

Det eldste kjente funn av mt-hg I vi kjenner til er fra Barcelona, Spania, datert til ca 3500-3000 f Kr (Sampietro 2007). Den er også funnet i Eulau i Tyskland, 2600 f Kr (Haak 2008), Kasakhstan, 1400-100 f Kr (Lalueza-Fox 2004) og i Bøgebjerggård i Danmark (Melchior 2008), ca 2000 år gammel gravplass.

Forskning