DIS-Norge
 
  English Norsk  

april 2011

Annet slektsrelatert

Slektstavler med blokkerVARE/TJENESTE: Slektstavler og slektsskjema
LEVERANDØR: Lokalhistorisk forlag

VARIGHET: Inntil videre

Selv om vi i dag bruker datakraft til det meste innen slektsforskningen, kan man forsatt ha stor nytte av papirbaserte hjelpemidler. Dette gjelder store, oversiktlige slektstavler, så vel som skjema for notater når ikke PCen er med.

Lokalhistorisk forlag tilbyr følgende 2 pakker til medlemmer av DIS-Norge:

Pakke 1 medlempris kr. 290,- (ikke-medlem kr. 390,-)

- blokk med 30 slektstavler for ringperm (15 pers, 4 gen pr ark)
- blokk med 50 personskjema for ringperm (2 sidige)
- en halvsirkel (8 generasjoner, 255 personer) i 42x59 cm
- en helsirkel (10 generasjoner, 1023 personer) i 70x80 cm

Pakke 2 medlemspris kr. 120,- (ikke-medlem kr. 150,-)

- en halvsirkel (8 generasjoner, 255 personer) i 42x59 cm
- en helsirkel (10 generasjoner, 1023 personer) i 70x80 cm

 

Slektsforskerdagen på Oslo Byarkiv med rekordoppslutning!

Det ble en flott dag på Oslo Byarkiv med mange besøkende.

Bildet viser den store oppslutningen ved et av foredragene

Byarkivet skriver på nettsiden sin:
Over 200 besøkende ga publikumsrekord i Byarkivet på slektsforskerdagen. Publikum fylte kantina og mange måtte stå utenfor og lytte under foredragene. Nå er foredragene og informasjonheftet fra slektsforskerdagen publisert.

Hadde du ikke anledning til å komme så er muligheten til å få med seg foredragene likevel tilstede, de kan lastes ned fra byarkivets nettsider:

Personhistoriske kilder i Oslo byarkiv (presentasjonen som PDF)